Ichthyomyzon

Ichthyomyzon

bk. Amerika dere dokuzgözlüsü


Ichthyomyzon Lat. Ichthyomyzon

Amerika dere dokuz gözlüsü.


Ichthyomyzon, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, I harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'I', 'c', 'h', 't', 'h', 'y', 'o', 'm', 'y', 'z', 'o', 'n', şeklindedir.
Ichthyomyzon kelimesinin tersten yazılışı nozymoyhthcI diziliminde gösterilir.