içi paralanmak (veya parçalanmak)

içi paralanmak (veya parçalanmak)

birine acıyarak çok üzülmek: “Yusuf için her fedakârlığa razı idim. Fakat buna imkân göremiyordum. İçim parçalandı.” -R. N. Güntekin.


içi paralanmak (veya parçalanmak) için benzer kelimeler


içi paralanmak (veya parçalanmak), 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'i', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
içi paralanmak (veya parçalanmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamnalaçrap ayev( kamnalarap içi diziliminde gösterilir.