içice aralıklar özelliği

içice aralıklar özelliği İng. nested interval property

Gerçek eksen üzerinde(…) koşulunu sağlayan ve kapalı aralıklardan oluşan bir(…)takımının kesişiminin boş olmadığını belirten özellik.


içice aralıklar özelliği için benzer kelimeler


içice aralıklar özelliği, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'i', 'c', 'e', ' ', 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'l', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
içice aralıklar özelliği kelimesinin tersten yazılışı iğillezö ralkılara eciçi diziliminde gösterilir.