içimli

içimli

sf. 1. İçimi herhangi bir nitelikte olan: Ağır içimli. Güzel içimli. 2. İçimi iyi, lezzetli: “Senin tütünün de içimli bir şey değil ya!” -M. Ş. Esendal.


içimli

Lezzetli.


içimli için benzer kelimeler


içimli, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'i', 'm', 'l', 'i', şeklindedir.
içimli kelimesinin tersten yazılışı ilmiçi diziliminde gösterilir.