İçinde ÇİZG geçen kelimeler

İçinde ÇİZG geçen kelimeler 317 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ÇİZG geçen kelimeler

25 harfli

kıyı çizgisinin değişmesi

24 harfli

Afrika çizgili tekirciği, birlikte gidişim çizgisi, çizgeleme aygıtı arayüzü, gerilim bozunumu çizgesi, karın şişkinliği çizgisi, logaritmik zaman çizgesi, toplumsal ilişki çizgesi

23 harfli

çiziktaş, çizgili külte, eksen kılavuz çizgileri

22 harfli

çizgili bezelye böceği, dizisel ilişki çizgesi, eksen kaydırma çizgisi, kemikte fosfat çizgisi, sürekli soğuma çizgesi, tarihsel çizge yöntemi

21 harfli

çift eksenler çizgesi, çizgili iplikli balık, dış çizgili yazı tipi, karanlık çizgi izgesi, üç çizgili kertenkele, üç-çizgili kertenkele, veri gönderim çizgisi

20 harfli

başlama orta çizgisi, buzul akıntı çizgisi, buzul bölümü çizgisi, çizgili balta balığı, çizgisinden sapmamak, demir-karbon çizgesi, Fraunhofer çizgileri, geri çevirme çizgisi, kırmızı çizgili neon, serbest atış çizgisi, üççizgili-kertenkele, yalınç çizge yordamı, yönlendirilmiş çizge

19 harfli

birleştirim çizgisi, çerçeve çizgisi eki, çizgi altı işlemler, çizgi altı kalemler, çizgi üstü işlemler, çizgi üstü kalemler, çizgili cüce çiklit, çizgili cüce levrek, çizgili kaya balığı, çizgili öteğen kuşu, çizgili ötleğenkuşu, çizgili sinek-kapan, demir-çinko çizgesi, demir-kalay çizgesi, demir-nikel çizgesi, dış çizgiler durumu, dikçizgesel izdüşüm, hece ayırma çizgisi, kemer doruk çizgisi, parlak çizgili izge, semer doruk çizgisi

18 harfli

ak çizgi hastalığı, anadoğru, anaçizgi, “bouchard” çizgisi, çizgili ishak kuşu, çizgili kaplumbağa, çizgili kertenkele, çizgili sinekkapan, çizgisel hesaplama, D. S. S. çizgeleri, demir-azot çizgesi, demir-krom çizgesi, gerileme çizgileri, gündeğişme çizgisi, Hartmann çizgileri, İki çizginin oranı, kıyı kenar çizgisi, kızıllaşma çizgisi, motorartçı çizgisi, ödek alanı çizgisi, purpuralar çizgisi, tam çizgili barbus, ...

17 harfli

benimseme çizgisi, çizgi örneklemesi, çizgili yapraklar, çizgilisinekkapan, çizgisel geometri, girişim çizgileri, kıyı boyu çizgisi, peritektoid çizge, soğurma çizgileri, su bölümü çizgisi

16 harfli

bağlantı çizgisi, belirtme çizgisi, çağçizge yöntemi, çizgeleme motoru, çizgili hasırotu, dikdörtgen çizge, düğümler çizgisi, düzdizim çizgisi, eksenler çizgesi, Grossman çizgesi, Hamilton çizgesi, ızgara çizgileri, iletişim çizgisi, kutu-tel çizgesi, kuvvet çizgileri, on çizgili yılan, on-çizgili yılan, peritektik çizge, rezonans çizgisi, serpilme çizgesi, üç boyutlu çizge, ...

15 harfli

ak çizgi dikişi, bakışımlı çizge, başlama çizgisi, başvuru çizgisi, çerçeve çizgisi, çizgi genişliği, çizgi kalınlığı, çizgi spektrumu, çizgili isparoz, çizgili ötleğen, çizgili sırtlan, çizgili zorilla, dağılım çizgesi, eğrilik çizgisi, gerilim çizgesi, konuşma çizgisi, Lüder çizgileri, rektal çizgiler, salma çizgileri, Sauveur çizgesi, sayışım çizgesi, ...

14 harfli

atlama çizgisi, canlı çizgiler, çevren çizgisi, çizgesel çözüm, çizgileştirmek, çizgili barbus, çizgili baykuş, çizgili gurami, çizgili mercan, Çizgisel değme, çizgisel eşleç, düşey çizgiler, eğilim çizgisi, en uygun çizgi, gelgit çizgisi, güçlü çizgiler, işlevsel çizge, kaplan çizgisi, kırpıntı çizgi, kuvvet çizgisi, ötektoid çizge, ...

13 harfli

anal çizgiler, çevre çizgisi, çıkış çizgisi, çift altçizgi, çizgeli ölçek, çizgi çizgesi, çizgi grafiği, çizgi kaynağı, çizgi tümlevi, çizgicil ezgi, çizgicil ezim, çizgileştirme, çizgili çakıl, çizgili çizim, çizgili kenar, çizgili külte, çizgili sinek, çizgili skink, çizgili tekir, çizgisel akış, dekor çizgisi, ...

12 harfli

akış çizgesi, akış çizgisi, ana çizgiler, bölü çizgisi, çizge kuramı, çizgi biçemi, çizgi biçimi, çizgi çekmek, çizgi çizmek, çizgi hakemi, çizgi izgesi, çizgi kalemi, çizgili hani, çizgindirmek, evre çizgesi, kale çizgisi, kırmızıçizgi, kıyı çizgisi, omuz çizgisi, ölçü çizgisi, tayf çizgisi, ...

11 harfli

çizge alanı, çizgi ölçek, çizgi rengi, çizgi resim, çizgi roman, çizgi stili, çizgil kent, çizgilenmek, çizgileşmek, çizgili çek, çizgili kas, dip çizgisi, doğru çizgi, düşey çizgi, ekimçizgisi, hız çizgisi, karma çizge, kesel çizgi, kırık çizgi, ortaç çizge, yan çizgisi, ...

10 harfli

araçizgisi, arka çizgi, çizgelemek, çizgi film, çizgilemek, çizgilenme, çizgileşme, eğik çizgi, eğri çizgi, ikil çizgi, kısa çizgi, mavi çizgi, orta çizgi, ters çizge, uzun çizgi

9 harfli

alt çizgi, ana çizgi, bağ çizgi, çizgeleme, çizgenmek, çizgi eni, çizgi kod, çizgileme, çizginmek, çizgirmek, çizgitaşı, dış çizgi, düz çizgi, m çizgisi, sayıçizge, yan çizgi, Z çizgisi

8 harfli

ak çizgi, anaçizgi, araçizgi, çizgesel, çizgi im, çizgilik, çizginim, çizginme, çizgisel, çizgisiz, iç çizgi, tekçizge

7 harfli

çizgili

6 harfli

çizgiç, çizgiI, çizgil

5 harfli

çizge, çizgi

Kelime Ara