İçinde ÇO geçen kelimeler

İçinde ÇO geçen kelimeler 1992 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ÇO geçen kelimeler

25 harfli

Bernoulli çok terimlileri, bileşik çoğaltım negatifi, çam sakızı çoban armağanı, çocuk-ana baba saplantısı, çok kısa dönem arz eğrisi, çok kutuplu sinir hücresi, çok tabakalı yassı epitel, çok yüksek dayançlı çelik, çok-değişkenli istatistik, çoklu belirleme katsayısı, çoluk çocuk elinde kalmak, Eski İngiliz çoban köpeği, ışılelektriksel çoğaltıcı, koşullu çokdeğişirlilikli, ödemeler bilânçosu eğrisi

24 harfli

bakışımlı çok işlemcilik, bilânçonun makyajlanması, BM Çocuklara Yardım Fonu, Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk yetiştirme yolları, çoğaltma hakkına saldırı, çok büyük çapta tümleşme, çok değişkenli analizler, çok değişkenli fonksiyon, çok katlı Fourier serisi, çok kısa dalga kuşakları, çok şekilli, bol şekilli, çok vardiyalı çalıştırma, çok yanıtlı test maddesi, çok yöneticili kopyalama, çok-değişkenli çözümleme, çok-denklemli örnekbiçim, çok-kutuplu sinir gözesi, çokkatlı alışveriş özeği, çoklu belirtme katsayısı, çoklu doğrusal regresyon, ...

23 harfli

(Unverricht) çombeldeği, ayağının çorabı olmamak, ayrılabilir çok terimli, az ateş çok odunu yakar, cari işlemler bilânçosu, çocuğa yönelik sapıklık, çocuk kılavuzluğu özeği, Çocukların Haçlı Seferi, çok baharın otunu yemek, çok kafalı basım aygıtı, çok taraflı nükleer güç, çokdeğişirlilikli süreç, çokdeğişken çözümlemesi, çoklu epifiz displazisi, çoklu etken çözümlemesi, çoklu ortak doğrusallık, çoklu rejim STAR modeli, çoklu yüklemler mantığı, çokyönlü kişilik sayacı, dikeysel çok terimliler, döneme özgü çoktürellik, ...

22 harfli

(bir şeyi) çorba etmek, (villaret) çom beldeği, “bard-pic” çom beldeği, basım yoluyla çoğaltma, “bernheim” çom beldeği, bölgesel çoktaraflılık, çocuk dünyaya getirmek, çocuk düşe kalka büyür, çoğalan aritmetik dizi, çoğaltılmış basit emek, çok değişkenli polinom, çok görüntülüklü işlem, çok naz âşık usandırır, çok üyeli, çok terimli, çok yanlı denkleştirme, çok-değişkenli dağılım, çokdeğerlikli alkoller, çokdeğişirlilikli 2SLS, çokdeğişirlilikli 3SLS, çokdeğişirlilikli hata, çoklu ilişki katsayısı, ...

21 harfli

«lasègue» çom beldeği, azlık-çokluk zarfları, bilânço dışı işlemler, “briquet” çom beldeği, çocukluk anısı yitimi, çoğaltılabilen mallar, çoğaltılamayan mallar, çoğu gitti, azı kaldı, çoğu zarar, azı karar, çoğunluk niceleyicisi, çok amaçlı seyir yeri, çok basık bozukluklar, çok değerli fonksiyon, çok taraflı diplomasi, çok terimli fonksiyon, çok yanlı netleştirme, çok-aşamalı örnekleme, çok-değişkenli beldem, çokbilmişlik taslamak, çokdişli mersinbalığı, çokdoğrusal fonksiyon, ...

20 harfli

(bir şey) çok gelmek, (vernet) çom beldeği, Anadolu çoban köpeği, Belçika çoban köpeği, boyunca çocuğu olmak, çoban düdüğü (bitki), çocuğa dönük program, çoğaltma hakkı saklı, çok aşamalı mutasyon, çok basık dağılımlar, çok hücreli bitkiler, çok konakçılı asalak, çok küçük işletmeler, çok markalı strateji, çok merkezli yönetim, çok şiddetli fırtına, çok taraflı antlaşma, çok uluslu şirketler, çok yanlı görüşmeler, çok yüzeyli virüsler, çok-evreli örnekleme, ...

19 harfli

(çocuğu) süt çalmak, (çocuk) boya çekmek, adam olana çok bile, avellis çom beldeği, az söyle, çok dinle, azalıp çoğalan para, benzeşik çoğalımcıl, Boole çok terimlisi, coşkuca bozuk çocuk, çoban-aldatangiller, çocuğa dönük eğitim, çocuk ansiklopedisi, çocuk gibi sevinmek, çocuk ruh hekimliği, çocukluk cinselliği, çoğdürmenin tahtası, çok alıcılı çevirim, çok bileşenli virüs, çok birimli düz kas, çok çiğitli çoğalım, çok değerli özellik, ...

18 harfli

ak yuvar çoğaltısı, Alman çoban köpeği, anne-çocuk yontusu, ayerza çom beldeği, başına çorap örmek, beden özürlü çocuk, birikimli çoğaltan, birsel çok terimli, çoban karıştırması, çobanaldatangiller, çobanpüskülügiller, çocuk dinlenekleri, çocukluk erkliliği, çocukluk karmaşası, çocuktan al haberi, çoğalık badaklılık, çoğul küme yöntemi, çoğuldu, (çoğultu), çoğuz parçalanması, çok başlıklı atıcı, çok boyutlu düzlem, ...

17 harfli

ak yuvar çoğalımı, arpası çok gelmek, aşağı (çok aşağı), aza çoğa bakmamak, bire çok gönderim, bokunu çomaklamak, bölgesel çoğaltan, çobansırık parası, çocuğa dönük okul, çocuk bakım yurdu, çocuk peydahlamak, çocuk televizyonu, çocuk yetiştirmek, çocukluk bunaması, çoğalma katsayısı, çoğaltım negatifi, çoğaltım pozitifi, çoğaltma araçları, çoğaltma makinesi, çok ağır yükselme, çok alıcılı işlem, ...

16 harfli

(biri) çok olmak, açılış bilançosu, arışçıl-çomakçıl, aşırı çoğalımcıl, bahçıvan çorbası, benzeşik çoğalım, bire çok bağıntı, büyükseme çoğulu, çembersel çokgen, çoban düdüğü özü, çoban-aldatanlar, çobaneli yalayan, çocuk bakıcılığı, çocuk incelemesi, çocuk klasikleri, çocuk savmanlığı, çocukluğu tutmak, çocuksu davranış, çoğa azalış hızı, çoğullaştırılmak, çoğunluk sistemi, ...

15 harfli

açıklama çoğulu, bir yaz çok oku, bireçok bağıntı, bütçe çoğaltanı, çevirmi çorbası, çiçek çocukları, çoban aldatkıcı, çoban aldatkucu, çoban komedyası, çobanaldatanlar, çocuk drezinası, çocuk edebiyatı, çocuk izlencesi, çocuk kitaplığı, çocuk mahkemesi, çocuk ruhbilimi, çocuk suçluluğu, çocuk tiyatrosu, çocuk topluluğu, çocuklar bölümü, çocuklaşabilmek, ...

14 harfli

anakız çorbası, azot bilançosu, basit çoğaltan, basit çoğunluk, bulama çorbası, bulgur çorbası, çekingen çocuk, çırpıcı çoğanı, çoban aldavucu, çoban aldayıcı, çoban çokurdek, çoban çökerden, çoban çökerten, çoban galgıdan, çoban kalgıdan, çoban kalkıtan, çoban komedisi, çoban kurtaran, çoban salatası, çobandağarcığı, çobanlık etmek, ...

13 harfli

alacacı çorba, Aliçopehlivan, anlam çokluğu, Aşağıaliçomak, Aşağıçobanisa, Aşağıçobanözü, aşırı çogalım, aşırı çoğalım, aşire çorbası, bacaklı çorba, bağımlı çocuk, balık çorbası, balkın çolkun, bayram çocuğu, bükme çorbası, bülez çoğalım, cinsi çoğalma, çapıtlı çorba, çişmik çorcul, çoban çantası, çoban çokeren, ...

12 harfli

ara çoğaltan, aşır çorbası, bilânço kârı, borç çorbası, bükün çoğulu, çişmik çorlu, çoban böreği, çoban çıbanı, çoban çırası, çoban deyişi, çoban dilimi, çoban döneği, çoban döşeği, çoban düdüğü, çoban ekmeği, çoban elması, çoban gaşuğu, çoban kebabı, çoban köpeği, çoban toplum, çobanaldatan, ...

11 harfli

açık çokgen, ara bilanço, ayral çocuk, baskıçomağı, civit çorap, çarıkçorabı, çatal çorba, çelik çomak, çelük çokuk, çoban aşısı, çoban eniği, çoban iliği, çoban üzümü, Çobandivanı, Çobandurağı, çobandüdüğü, çobaniğnesi, Çobankazanı, çobanköpeği, Çobanpınarı, çobansızlık, ...

10 harfli

alt çokluk, birçokları, çıba çoluk, çişmik çor, çoban kuşu, çoban yolu, Çobanbeyli, çobancalık, çobancılıh, Çobanhasan, çobansalık, Çobansaray, Çobanuşağı, çobanüzümü, Çobanyatak, çocuk bezi, çocuk dili, çocuk gibi, çocuk işçi, çocuk lafı, çocukbilim, ...

9 harfli

Ardıçoluk, çalı çolu, çil çocoh, Çobanbeyi, çobanböre, Çobandağı, Çobandede, Çobandere, Çobandüzü, Çobankaya, çobankuşu, çobanlama, Çobanoğlu, Çobanören, Çobansuyu, Çobantaşı, Çobantepe, çocuk işi, çocuklama, çocuklar!, çocuksütü, ...

8 harfli

ara çoru, Ayçolpan, balaçora, boçocova, çilçocuk, çilliçop, Çobanisa, Çobanköy, Çobanlar, çobanlık, çobannıh, Çobanoba, Çobanözü, çobansız, çocetmek, çocugluh, çocuhgan, çocuhlıg, çocuhlug, çocukcul, çocuklug, ...

7 harfli

Ağaçoba, Akçomak, Balçova, bilanço, birçoğu, çoaşmak, Çobanlı, çobansı, çocukça, çocukçu, çocuklu, çocuksu, çocûyuz, çodürük, Çoğahan, çoğalım, çoğalış, çoğalma, çoğaltı, Çoğaşlı, çoğulcu, ...

6 harfli

Akçora, az çok, birçok, borçoh, bürçok, ciççon, cişçon, çoculu, çoçona, çoğmak, çoğmek, çoğmer, çohmak, çokala, çokalı, çokdan, çokday, çokgal, çokgen, çokkak, Çokköy, ...

5 harfli

biçoğ, biçok, boçot, bozço, çaçoş, çenço, çoban, çobuk, çocıg, çocıh, çocik, çocoh, çocug, çocuh, çocuk, çocûm, çocux, çoçıh, çoçik, çoçka, çodan, ...

4 harfli

açoh, boço, çaço, çoaç, çoba, çocû, çoça, çoço, çofa, çogi, çoğa, çoğo, çoğu, çoha, çoka, çoku, çolâ, çolh, çolu, çoma, çomu, ...

3 harfli

çoa, çoç, çog, çoğ, çoh, çok, çol, çom, çoñ, çop, çor, çoş, çot, çou

2 harfli

ço

Kelime Ara