İçinde ÇOK geçen kelimeler

İçinde ÇOK geçen kelimeler 673 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ÇOK geçen kelimeler

25 harfli

Bernoulli çok terimlileri, çok kısa dönem arz eğrisi, çok kutuplu sinir hücresi, çok tabakalı yassı epitel, çok yüksek dayançlı çelik, çok-değişkenli istatistik, çoklu belirleme katsayısı, koşullu çokdeğişirlilikli

24 harfli

bakışımlı çok işlemcilik, çok büyük çapta tümleşme, çok değişkenli analizler, çok değişkenli fonksiyon, çok katlı Fourier serisi, çok kısa dalga kuşakları, çok şekilli, bol şekilli, çok vardiyalı çalıştırma, çok yanıtlı test maddesi, çok yöneticili kopyalama, çok-değişkenli çözümleme, çok-denklemli örnekbiçim, çok-kutuplu sinir gözesi, çokkatlı alışveriş özeği, çoklu belirtme katsayısı, çoklu doğrusal regresyon, çoklu doymamış yağ asidi, çoklu yeniden etkin olma, çokluk birinci şahıs eki, çoközekli gelişme kuramı, çokyapımlı çekirdeklenme, ...

23 harfli

ayrılabilir çok terimli, az ateş çok odunu yakar, çok baharın otunu yemek, çok kafalı basım aygıtı, çok taraflı nükleer güç, çokdeğişirlilikli süreç, çokdeğişken çözümlemesi, çoklu epifiz displazisi, çoklu etken çözümlemesi, çoklu ortak doğrusallık, çoklu rejim STAR modeli, çoklu yüklemler mantığı, çokyönlü kişilik sayacı, dikeysel çok terimliler, döneme özgü çoktürellik, el öpenlerin çok olsun!, evrilebilir çok terimli, gözlenmeyen çoktürellik, Hermite çok terimlileri, koşullu çokdeğişirlilik, ters orantılı çokluklar, ...

22 harfli

bölgesel çoktaraflılık, çok değişkenli polinom, çok görüntülüklü işlem, çok naz âşık usandırır, çok üyeli, çok terimli, çok yanlı denkleştirme, çok-değişkenli dağılım, çokdeğerlikli alkoller, çokdeğişirlilikli 2SLS, çokdeğişirlilikli 3SLS, çokdeğişirlilikli hata, çoklu ilişki katsayısı, çoktürel tepkileşimlik, ençok kayırılma koşulu, homogen çok terimliler, Legendre çok terimlisi

21 harfli

azlık-çokluk zarfları, çok amaçlı seyir yeri, çok basık bozukluklar, çok değerli fonksiyon, çok taraflı diplomasi, çok terimli fonksiyon, çok yanlı netleştirme, çok-aşamalı örnekleme, çok-değişkenli beldem, çokbilmişlik taslamak, çokdişli mersinbalığı, çokdoğrusal fonksiyon, Çokharmonik fonksiyon, çoklu gama fonksiyonu, çoklu ölçünlü görüntü, çoktürellik yanlılığı, çukal, (çokal, çukar), gerçek çok hücreliler, kelle mi çok ciğer mi, sayısal çokyönlü disk, tam çoklu doğrusallık

20 harfli

(bir şey) çok gelmek, çok aşamalı mutasyon, çok basık dağılımlar, çok hücreli bitkiler, çok konakçılı asalak, çok küçük işletmeler, çok markalı strateji, çok merkezli yönetim, çok şiddetli fırtına, çok taraflı antlaşma, çok uluslu şirketler, çok yanlı görüşmeler, çok yüzeyli virüsler, çok-evreli örnekleme, çok-sıralı epitelyum, çokağırşaklı kavrama, çokaşamalı örnekleme, çokdankı, (çokdanki), çokdeğişirlikli ARCH, çokdoğrusal gönderim, çoklu çubuk çizeneği, ...

19 harfli

adam olana çok bile, az söyle, çok dinle, Boole çok terimlisi, çok alıcılı çevirim, çok bileşenli virüs, çok birimli düz kas, çok çiğitli çoğalım, çok değerli özellik, çok gözeli bitkiler, çok katlı fonksiyon, çok kısa dalga(lar), çok kopyalı plâzmit, çok merkezli sistem, çok tabakalı epitel, çok-doruklu dağılım, çok-etkenli tasarım, çok-katlı bölümleme, çokbağlantılı bölge, çokdeğerli gönderim, çokevreli örnekleme, çokgözeli hayvanlar, ...

18 harfli

birsel çok terimli, çok başlıklı atıcı, çok boyutlu düzlem, çok çeşitli mantık, çok değerli mantık, çok düzlem alıcısı, çok düzlemli işlem, çok kutuplu sistem, çok loplu plasenta, çok partili sistem, çok salonlu sinema, çok sistronlu mRNA, çok taraflı yardım, çok terimli eğilim, çok vitesli Avrupa, çok yanlı antlaşma, çok yanlı istemler, çok yanlı krediler, çok yüksek gerilim, çok-düzeyli ilişki, çokgenin kenarları, ...

17 harfli

arpası çok gelmek, aşağı (çok aşağı), bire çok gönderim, çok ağır yükselme, çok alıcılı işlem, çok başlıklı füze, çok bireşimli dil, çok birimli bölüm, çok çiğitli artım, çok damırlanırlık, çok embriyonluiuk, çok embriyonluluk, çok katlı otopark, çok ölçünlü almaç, çok renkli çiklit, çok resimli işlem, çok saçaklı balık, çok saçaklıgiller, çok taraflı takas, çok terimli trend, çok uluslu devlet, ...

16 harfli

(biri) çok olmak, bire çok bağıntı, çembersel çokgen, çok ağır alçalma, çok amaçlı sahne, çok bebeneklilik, çok değer ilkesi, çok fazlı içyapı, çok filmli işlem, çok gruplu model, çok katlı ızgara, çok kısadalgalar, çok oluklu almaç, çok önk severlik, çok paralı kredi, çok tablalı pres, çok terimli eğri, çok ürünlü tarım, çok yıllık bitki, çok-evreli süreç, çokbireşimli dil, ...

15 harfli

bir yaz çok oku, bireçok bağıntı, çok amaçlı okul, çok bağlaçlılık, çok çeşitli dil, çok duyulu algı, çok hücreli bez, çok kullanıcılı, çok kültürlülük, çok merkezcilik, çok ön dişliler, çok parmaklılık, çok renk kuramı, çok spermalılık, çok telli kablo, çok tümsüklülük, çok uluslulaşma, çok vidalı pres, çokanlamlı soru, çokdeğişirlilik, çokdelikli meme, ...

14 harfli

çoban çokurdek, çok anlamlılık, çok bacaklılar, çok biçimlilik, çok çekirdekli, çok damırlanım, çok damızlanım, çok değerlikli, çok emciklilik, çok halkalılar, çok hücreliler, çok karaklılık, çok katlı elek, çok katlı seri, çok kılıklılık, çok kısa dalga, çok kısa dönem, çok kutupluluk, çok memeklilik, çok ortaklılık, çok partililik, ...

13 harfli

anlam çokluğu, çoban çokeren, çok ayaklılar, çok ayaklılık, çok çenelilik, çok harflilik, çok iş düzeni, çok karılılık, çok kısa film, çok kocalılık, çok memelilik, çok muçoluluk, çok önk sevim, çok özürlüler, çok renklilik, çok ulusluluk, çok uzun film, çok yanlı hak, çok yollu ses, çok yüzlü açı, çok-gözeliler, ...

12 harfli

çok dişlilik, çok düğülcül, çok düzlemli, çok geçmeden, çok ince kum, çok kanlılık, çok kaynaklı, çok kıllılar, çok kıllılık, çok parmaklı, çok seslilik, çok söylemek, çok sözlülük, çok sütlülük, çok tuzlu su, çok uyelilik, çok yandaklı, çok yanlılık, çok yaşarlık, çok yönlülük, çok yüzlülük, ...

11 harfli

açık çokgen, çelük çokuk, çok anlamlı, çok bacaklı, çok biçimli, çok çevirim, çok çiğitli, çok eşlilik, çok görevli, çok hücreli, çok kılıklı, çok lobüllü, çok ortaklı, çok partili, çok susalık, çok tanrıcı, çok taraflı, çok terimli, çok terleme, çok-azalıcı, çokaştırmak, ...

10 harfli

alt çokluk, birçokları, çok çeneli, çok gözeli, çok işemli, çok karılı, çok saf su, çok uluslu, çok uyaklı, çok yıllık, çokalaşmak, çokanlamlı, Çokçapınar, çokda azın, çokdoğuşlu, çokeşlilik, çokgenleme, çoklarınca, çoklu alel, çoklu zekâ, çokluk eki, ...

9 harfli

çôdürüçok, çok bilür, çok çeker, çok demir, çok doyum, çok fazlı, çok gizli, çok loplu, çok önklü, çok sesli, çok sözlü, çok şükür, çok yanlı, çok yönlü, çok yüzlü, çokaltmak, çokartmak, çokbilmiş, çokcukluk, çokçalası, çokevreli, ...

8 harfli

çok besi, çok çatı, çok eşli, çok işem, çok sert, çok şey!, çok uyak, çok-azel, çokalıcı, çokarmağ, çokarmak, çokartma, çokaşmag, çokaşmak, çokatmak, çokcalık, çokcılın, çokculam, çokçalam, çokçalık, çokçuluk, ...

7 harfli

çok ara, çok çok, çok gör, Çokaklı, çokalak, çokalca, çokalık, çokamaç, çokanak, çokcala, çokcalı, çokcana, çokcıla, çokçala, çokçoğu, çokdayı, çokelek, çokelik, çokkala, çoklama, çokları, ...

6 harfli

az çok, birçok, bürçok, çokala, çokalı, çokdan, çokday, çokgal, çokgen, çokkak, Çokköy, çokluğ, çokluk, çokmak, Çokman, çokmar, çokmek, çokrak, Çokran, çoksun, çoktan, ...

5 harfli

biçok, çokak, çokal, çokam, çokan, Çokar, çokay, çokça, çokçu, çokek, çokel, Çoker, çokla, çoklu, çokoy, çokum, çokuş, kâçok, moçok

4 harfli

çoka, çoku, Üçok

3 harfli

çok

Kelime Ara