İçinde ÇÖZ geçen kelimeler

İçinde ÇÖZ geçen kelimeler 582 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

çöz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. çöz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÇÖZ geçen kelimeler

25 harfli

aşırı doymuş katı çözelti, çözünürlük çarpımı sabiti, durağan denge çözümlemesi, fayda maliyet çözümlemesi, katkılı kâr çözümlemeleri, korunma oranı çözümlemesi, laktatlı ringer çözeltisi, nesne yönelimli çözümleme, polivinil alkol çözeltisi, Rankçı ruhsal çözüm akımı, üretilen çözümleyici küme, veri zarflama çözümlemesi, yeniden çözümleme noktası, dinamik denge çözümlemesi

24 harfli

almaşık çözümleyici küme, çok-değişkenli çözümleme, dinginleştirme çözeltisi, dizimsel tür çözümlemesi, dizlerinin bağı çözülmek, eşdeğişirlik çözümlemesi, etki alanı isim çözücüsü, ileriye yönelik çözümler, kayaç örneği çözümlemesi, kritik çözelti sıcaklığı, lityum klorürlü çözümleç, ortakdeğişke çözümlemesi, yağda çözünen vitaminler, zaman serisi çözümlemesi

23 harfli

çenesinin bağı çözülmek, çıkış-varış çözümlemesi, çokdeğişken çözümlemesi, çoklu etken çözümlemesi, çözümleme ve bileştirme, etken çözümlemeli ölçek, farklandırıcı çözücüler, genel denge çözümlemesi, girdi-çıktı çözümlemesi, ikideğişken çözümlemesi, kâr aralığı çözümlemesi, kısmi denge çözümlemesi, makroiktisadi çözümleme, nedensellik çözümlemesi, özel tarama çözünürlüğü, sınıf çözümleme tablosu, sitrat buffer çözeltisi, Stackelberg çözümlemesi, suda çözünen vitaminler, tekdeğişken çözümlemesi, uç sınırlar çözümlemesi, ...

22 harfli

ayağının bağını çözmek, Bouin tespit çözeltisi, Carnoytespit çözeltisi, çözeltinin ayarlanması, çözümsel katmanlı uzay, çözündürme sertleşmesi, çözünmüş katı maddeler, değişirlik çözümlemesi, dinamik mali çözümleme, duyarlılık çözümlemesi, faz çözünürlük analizi, invert şeker çözeltisi, kararlılık çözümlemesi, örtük yapı çözümlemesi, sınai yapı çözümlemesi, sperma çözdürme cihazı, temel çözümler sistemi, verilerin çözümlenmesi, X-ışınları çözümlemesi, Zenkertespit çözeltisi

21 harfli

artı ışın çözümlemesi, Bouintespit çözeltisi, çiy noktası çözümleçi, çözünür yem maddeleri, doğrulayıcı çözümleme, et çözünürleri kurusu, etkilenim çözümlemesi, etkinleme çözümlemesi, Hellytespit çözeltisi, kıvılkesimsel çözelti, malasol tuz çözeltisi, mıknatıssal çözümleme, seviyeleme çözücüleri, tris tampon çözeltisi

20 harfli

adil ve kalıcı çözüm, ağırlıksal çözümleme, aşırı doygun çözelti, aşırı doymuş çözelti, bağlanım çözümlemesi, Bertrand çözümlemesi, çözeltiyle temizleme, çözümlemeli dengelem, çözümsel uzambilgisi, Diyofant çözümlemesi, düzgünleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, eş-gidiş çözümlemesi, etkinlik çözümlemesi, fosfatlama çözeltisi, genlik çözümleyicisi, göstereç çözümlemesi, gramatikal çözümleme, içözekli küpsel yapı, istikrar çözümlemesi, Kaiserling çözeltisi, ...

19 harfli

bağıntı çözümlemesi, bileşen çözümlemesi, çözümleme kuralları, çözümleyici çizelge, çözümsüzleştirilmek, çözünürlük sabitesi, değişke çözümlemesi, doymuş katı çözelti, FehlingII çözeltisi, Fourier çözümlemesi, Gram iyot çözeltisi, harama uçkur çözmek, hareket çözümlemesi, IS - LM çözümlemesi, ilik çözcül değişim, kapalı biçim çözümü, köşe çözümü tepkisi, maliyet çözümlemesi, püskürtme çözeltisi, saçılma çözümlemesi, Salkowski çözeltisi, ...

18 harfli

aralık çözümlemesi, Benedict çözeltisi, benlik çözümlemesi, Bowley çözümlemesi, çizimsel çözümleme, çözcül burçaklanım, çözcül pürtüklenim, çözümsüzleştirilme, çözümsüzlük durumu, çözünürlük çarpımı, FehlingA çözeltisi, FehlingB çözeltisi, FehlingI çözeltisi, fizyolojik çözelti, geriye doğru çözüm, gömüleme çözülmesi, hiperbarik çözelti, hipertonik çözelti, içerik çözümlemesi, iktisadi çözümleme, işlevsel çözümleme, ...

17 harfli

amfiprotik çözücü, ampirik çözümleme, anlam çözümlemesi, ardışık çözümleme, aygıtla çözümleme, Bayesçi çözümleme, Chamberlin çözümü, çözenle temizleme, çözücü özütlemesi, çözülebilir enzim, çözümleyici kurgu, çözümsel bağlanım, çözümsel inceleme, çözümsel ruhbilim, çözümsel sorunlar, çözümsüzleştirmek, çözündürme işlemi, çözünme entalpisi, çözünürlük eğrisi, dağlama çözeltisi, dinamik çözümleme, ...

16 harfli

alkaliIi çözelti, Brener çözeltisi, buzsul çözümleme, çapraz çözümleme, çöz telmikçil ur, çözülme ve donma, Çözülmez bağlama, çözümleme örneği, çözümleme romanı, çözümleyici küme, çözümsel gelişim, çözümsel sinirce, çözümsüzleştirme, çözünmeyen madde, çözünmüş, erimiş, çözünmüş oksijen, çözüşme derecesi, Darrow çözeltisi, diretken çözelti, doymamış çözelti, düşünsel çözelti, ...

15 harfli

ardıl çözümleme, bağlantı çözmek, bulaşık çözelti, Burow çözeltisi, buzlar çözülmek, çelik çözümleme, çözdürülebilmek, çözen artıkları, çözülme aşaması, çözülme noktası, çözülme safhası, çözülürü erkesi, çözümlenebilmek, çözümlenivermek, çözümleyebilmek, çözümleyivermek, çözümsel eğilim, çözümsel tartaç, çözümsel uzanım, çözümsel yöntem, çözümsüz kalmak, ...

14 harfli

adres çözünümü, anot çözeltisi, asidik çözelti, ayarlı çözelti, bilmece çözmek, Cournot çözümü, çizgesel çözüm, çözdürülebilme, Çözen çekirdek, çözen denklemi, çözüm öğrenimi, çözüm takıları, çözümlenebilme, çözümleniverme, çözümleyebilme, çözümleyicilik, çözümleyiverme, çözümsel işlev, çözümsel kimya, çözümsel yargı, çözümsüzleşmek, ...

13 harfli

ağılı çözelti, barışçı çözüm, bazik çözelti, biricik çözüm, Bowley çözümü, buz çözülmesi, Cardan çözümü, çözdürebilmek, çözdürme kiti, çözelendürmek, çözelti kısmı, çözüm sahnesi, çözümsel eğri, çözümsel yapı, çözümsüzleşme, çözündürülmek, dil çözülmesi, dili çözülmek, direzi çözmek, ideal çözelti, molal çözelti, ...

12 harfli

apaçık çözüm, atını çözmek, Bayes çözümü, çözdürebilme, çözen kümesi, çözme büyüsü, çözülebilmek, çözülüvermek, çözüm kümesi, çözümsel yay, çözündürülme, çözünebilmek, çözünme hızı, çözünür öbek, çözüşme hızı, domuz çözcül, don çözülmek, ısıçözelenim, kalam çözmek, katı çözelti, kuşak çözmek, ...

11 harfli

bant çözmek, çözdürülmek, çözek çözek, çözülebilme, çözülüverme, çözümlemeci, çözümlemeli, çözümlenmek, çözümleyici, çözümlü dil, çözümsüzlük, çözündürmek, çözünebilme, çözünük gaz, çözüştürmek, domuz çözlü, domuz çözsü, düğümçözmek, düğümçözücü, genel çözüm, ısılçözüşüm, ...

10 harfli

açık çözüm, bağ çözmek, bez çözmek, buz çözümü, çözdürülme, çözebilmek, çözme gücü, çözülkesim, çözüm yolu, çözümcülük, çözümlemek, çözümleniş, çözümlenme, çözümleyiş, çözündürme, çözünürlük, çözüştürme, çözüvermek, domuz çözü, ipi çözmek, kip çözmek, ...

9 harfli

ad çözümü, çözdürmek, çözebilme, çözelemek, çözelenme, çözgünlük, çözmeklik, çözücülük, çözümleme, çözüverme, ısılçözüm, ışılçözüm, üşerçözük, yağ çözen, tek çözüm

8 harfli

buzçözer, çöz yagı, çözdürme, çözekmek, çözelmek, çözeneyh, çözetmek, çözlemek, çözlenik, çözülmek, çözümleç, çözümler, çözümsel, çözümsüz, çözünmek, çözünmez, çözüşmek, çöz yağı

7 harfli

Alıçözü, çözelti, çözmece, çözülme, çözülüm, çözülüş, çözümcü, çözünen, çözünme, çözüntü, çözünük, çözünür, çözüşme, çözüşük, çözüşüm, çözümsü

6 harfli

çözcül, çözgen, çözgün, çözlen, çözmek, çözmük, çözücü, Dinçöz, çözber

5 harfli

çözdü, çözek, çözen, çözer, çözgü, çözlü, çözme, çözük, çözüm, çözüş

4 harfli

İçöz

3 harfli

çöz

Kelime Ara