İçinde ÇÜ geçen kelimeler

İçinde ÇÜ geçen kelimeler 2151 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

çü aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. çü anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÇÜ geçen kelimeler

25 harfli

akımölçümsel eşdeğerleyim, Amerikan Ölçünler Birliği, ardıl öngörü bilgi ölçütü, birincil standart (ölçün), büyük küçük harf dönüşümü, büyük küçük harfe duyarlı, çürük yapı besi yavaşlığı, el tarak-yan-boğun üstçül, en küçük değişirlik oranı, endüstri ölçünlü mimarisi, enküçük kareler yanlılığı, fare kulaklı küçük yarasa, indirimli enküçük kareler, küçük ak gerdanlı ötleğen, küçük boğmaklı tarla kuşu, küçük lekeli köpek balığı, ortak ölçülebilir sayılar, oylumsal zorlanıra ölçüsü, ölçünleştirilmiş değişken, solumansal solunum ölçümü, sonsuz küçükler işlencesi, ...

24 harfli

bilekçincil ağşak üstçül, bilinen ölçümler yordamı, dil altı küçük kanalları, dirsekçecil-çubuk üstçül, dirsekçecil-tarak üstçül, dolaylı en küçük kareler, elektriksel ağırlıkölçüm, en küçük kareler yordamı, en küçük kareler yöntemi, en küçük-en büyük ilkesi, enküçük yanlılık yordamı, eşey deliği küçük dudağı, genel boğun agşak üstçül, kavuşmaz ölçünlü yanılgı, köncükçül çene sayrılığı, küçük ısın, küçük kalori, küçük karaciğer kelebeği, küçük nal burunlu yarasa, küçük nal-burunlu yarasa, küçük servi kabuk böceği, küçük vestibulum bezleri, ...

23 harfli

Avustralya sütçü zebusu, biçimlenmenin ölçülmesi, Carathéodory dış ölçümü, çüğre-kokal-yöre altçıl, değerlendirici ölçütler, delik büyük, yama küçük, dizcil-göğüsçül (duruş), düdük çalıcı, (düdükçü), en küçük kareler metodu, kahverengi çöpçü balığı, kokal-ayak bilek üstçül, küçük akciğer kıl kurdu, Küçük İşletmeler Bürosu, küçük karaciğerkelebeği, küçük köyün büyük ağası, küçük kum yıları balığı, küçük küme toplumbilimi, küçük-nalburunlu yarasa, merkezi eğilim ölçüleri, merkezi eğilim ölçüleri, oransal ölçümlü veriler, ...

22 harfli

(biriyle) boy ölçüşmek, ABD Ölçünler Enstitüsü, Akaike bilgi ölçütleri, aralık ölçümlü veriler, beyin üçüncü karıncığı, boyunun ölçüsünü almak, böbrek üstçül ak çizik, börtükçül bağak yalımı, çüğre üstü belder yöre, damak küçük atardamarı, dirsekçecil-aya üstçül, ışıleksicik izgeölçümü, ışın yaprak izgeölçümü, inan-köprücük-tümükçül, kılıf çürüğü hastalığı, kısaltılmış ölçüştürme, küçük cezayirmenekşesi, küçük gösteri kulübesi, küçük Hindistan cevizi, küçük işleyim, bölgesi, küçük kum yılan balığı, ...

21 harfli

Amemiya öndeyi ölçütü, astral mikrotüpçükler, bin ölçüp bir biçmeli, borsada üçüncü piyasa, çoklu ölçünlü görüntü, çüğre-kokal-yöre altı, damak küçük delikleri, denetim ölçütü eğrisi, duyarlıkölçümü eğrisi, en küçük mutlak sapma, evrik enküçük kareler, Fransız Ölçün Birliği, incik-boğuncuk-üstçül, kan sütçül ekşilenimi, karabaş küçük ötleğen, kasık-çüğresel kavlıç, küçük alaca ağaçkakan, küçük bağirgan kartal, küçük boğmaklı toygar, küçük deniz yitircesi, küçük karabaş ötleğen, ...

20 harfli

açının derece ölçüsü, açının radyan ölçüsü, akım-potansiyelölçüm, Alman İşleyim Ölçünü, altın kambiyo ölçünü, Bayesçi bilgi ölçütü, çok küçük işletmeler, çomatlayan küçüyuvar, çüğre üstçül yapışık, çürük tahtaya basmak, dikenli çütre balığı, düzenli Borel ölçümü, eğincil-üst güdükçül, ekonometrik ölçütler, Fishburn risk ölçüsü, Frizyan sütçü koyunu, İngiliz sütçü koyunu, kayıksı küpçül oynak, küçük abdesti gelmek, küçük akşamcı yarasa, küçük boyutlu sistem, ...

19 harfli

Abbe-Helmert ölçütü, ak alınlı küçük kaz, Akaike bilgi ölçütü, ayacıl-ağşak üstçül, bukak yalpım ölçüsü, burun direği çürümü, büyümüş de küçülmüş, çürüklük mantarları, dış ticarette ölçün, düşük ölçünlü konut, düzlemsel üçgenölçü, FE en küçük kareler, Hannan-Quinn ölçütü, iç organ larva göçü, işbırakım ölçütleri, Kaldor-Hicks ölçütü, kromozom tüpçükleri, küçük büyük harfler, küçük dilini yutmak, küçük gördek balığı, küçük orman kartalı, ...

18 harfli

açının grad ölçüsü, altın külçe ölçünü, ardıl bilgi ölçütü, ayırgaç (sütçülük), biyolojik ölçümler, cücük saran kökçük, çift ölçünlü almaç, çüğre üstü bitişik, çüğre-uyluk üstçül, çüğre-uyluk-altçıl, eğecil-köprücükçül, en küçük ortak kat, en küçük üst sınır, göz yaylası ölçüsü, hapislerde çürümek, ışın öğün ölçümcül, ilye küçük çentiği, kanat küçük deliği, küçük alanlı iklim, küçük atardamarlar, küçük kan dolaşımı, ...

17 harfli

Akademi ölçünleri, anlamlılık ölçümü, ayak bilek üstçül, ayak tarak üstçül, bağımsız ölçütler, cüğre üstçül debe, çarpanlama ölçütü, çene-burun üstçül, çene-dudak üstçül, çok ölçünlü almaç, çüğre üstçül ikiz, çürükçül beslenen, çürükçül beslenme, d boğuncuk üstçül, dağılım ölçümleri, dirisel küçügörüm, en küçük ortakkat, enküçük üst sınır, göbek çüğre ikizi, göreli ölçüştürme, güvenirlik ölçümü, ...

16 harfli

Ben Akiva ölçüsü, bers özçül tanım, “briquet” çürümü, çekinip çükünmek, çömüşçül öykence, çüğre-uyluk-altı, Çürükağaç kırığı, değerleme ölçüsü, diğçür, (diğcür), eğincil-göğüsçül, en küçük bir öğe, en küçük kareler, göçünü yükletmek, gönenç ölçütleri, göz alanı ölçüsü, göz erimi ölçüsü, Hausdorff ölçümü, ısılağırlıkölçüm, inan-köprücükçül, kamburluk ölçümü, konet küçülümsel, ...

15 harfli

Açıların ölçüsü, AFNOR ölçünleri, basıklık ölçüsü, beyin küçülmesi, bilgi ölçütleri, biyolojik ölçüm, Blakeman ölçütü, bölmükçü yargan, bulanıklıkölçüm, büyüklü küçüklü, canlı küçügörüm, Carleman ölçütü, Carleson ölçümü, çevre ölçünleri, çökel (çükelti), çüğre altı debe, çüğre-inancacıl, çüğre-siğmikçil, çük bücürlenimi, çürüğe çıkarmak, çürük yapılanım, ...

14 harfli

(lamda) ölçütü, alttan üdükçül, atmık çüğdüren, bağıntı ölçümü, bağıntı ölçütü, birincil ölçün, blastosit göçü, boyun-tümükçül, bülçüklü sovan, bürüngü üstçül, büzük-çüğresel, CCIR ölçünleri, çene küçüklüğü, çüğre koğukçul, çüğre-göbekçil, çüğre-kımıççıl, çüğre-uylukçul, çürük kurumsal, çürümpüs olmak, çürütme çukuru, çürütülebilmek, ...

13 harfli

açının ölçüsü, ağız küçülüğü, ak yuvar göçü, Akaike ölçütü, akmazlıköIçüm, andamcıl üçüz, arı dölmükçül, ASA ölçünleri, aşırı küçülme, başarı ölçümü, bebenek ölçüm, benekli çöpçü, binek göçürge, böbrek üstçül, bölgeç üstçül, BSI ölçünleri, bumbar üstçül, büçük direklâ, bürgüt üstçül, çekmeç ölçüsü, çentek çüntek, ...

12 harfli

acı çürüklük, acı gülüşçül, agşak üstçül, ağırlıköIçüm, ağşak üstçül, akyuvar göçü, altın ölçünü, Atatürkçülük, atomik ölçüm, bağak ölçümü, bağır üstçül, basınç ölçüm, besin göçümü, biçim ölçütü, Borel ölçümü, bölme ölçütü, bölük pörçük, bucak ölçümü, budak çürüğü, burun-gözçül, çatal çürüğü, ...

11 harfli

ağ çürümesi, akım ölçümü, alan ölçüsü, ardıl ölçüt, aruz ölçüsü, Aşağıörükçü, aşık üstçül, ayak çürüğü, basınçölçüm, beyaz çürük, bitimi ölçü, burun çürüm, burun ölçüm, cümbüşçülük, çelik çülük, çene üstçül, çerik çürük, çerük çürük, çorçünlemek, çöçün itmek, çöçün olmak, ...

10 harfli

açı ölçümü, alkalölçüm, alkolölçüm, baş ölçümü, baş ölçüsü, beyin göçü, bir ölçüde, bitki göçü, boy ölçüsü, boya özçül, bularuñçün, bük üstçül, CAT ölçütü, cüce çöpçü, çemberölçü, çizinölçüm, çöğdür çüş, çückürtmek, çücüklemek, çüçüklemek, çügre üstü, ...

9 harfli

açı ölçüm, ağaçölçüm, alanölçüm, asitölçüm, Atatürkçü, blöfçülük, bortükçül, çengülçüş, çeylençüş, çüç etmek, çüçkürmek, çüçü işem, çüğdürmeç, çürük gaz, çürük yer, çürütülme, çürütülüş, çüş dudak, çütleşmek, çüvdürmek, çüvelemek, ...

8 harfli

açıölçüm, alanölçü, bazölçüm, beğçüğez, birküçük, bölükçül, bürçüklü, cuma üçü, cücükçül, cümbüşçü, çençünéy, çömükçül, çömüşçül, çöpçülük, çöplükçü, çörçüğez, çörçürüm, çüçkürük, çüftelli, çügündür, çüğdüren, ...

7 harfli

anuñçün, börkçül, bülükçü, büşükçü, çemçüme, çençüne, çeneçüt, çüçerka, çük çük, çükelik, çüklüce, çüncülü, çüngürt, çürimek, çürükçü, çürüklü, çürümek, Çürümez, çürüntü, çürürek, çürütme, ...

6 harfli

ançüez, bıççük, bi çüt, blöfçü, Bükçük, bürçük, çeçükh, çemçük, çemçün, çençül, çençün, çömçü), çüecik, çüğmek, çükçük, çüklük, çülaki, çüleke, çülepe, çülünk, çümbül, ...

5 harfli

büçük, cöçün, çarçü, çiçük, çöççü, çöçün, çöpçü, çücük, çüççü, çüçük, çüçül, çüçüm, çüğen, çüğre, çüğül, çüğüm, çükür, çülek, çülki, çülkü, çülpe, ...

4 harfli

böçü, çöçü, çüçe, çüçü, çükh, çüle, çüma, çümü, çüne, çünü, çüpü, çüve, çüyü, elçü, göçü, içün, inçü, köçü, küçü, öçük, ölçü, ...

3 harfli

çüf, çüğ, çük, çüm, çün, çür, çüş, çüt, çüy, çüz, öçü

2 harfli

çü

Kelime Ara