İçinde ÇI geçen kelimeler

İçinde ÇI geçen kelimeler 6076 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

çı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. çı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÇI geçen kelimeler

25 harfli

(bir durumu) açığa vurmak, (bir işin) içinden çıkmak, (bir işin) ucunu kaçırmak, (bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir şeyin) rezili çıkmak, (birine) açık bono vermek, (birini) çileden çıkarmak, (birini) yalancı çıkarmak, (birinin) leşini çıkarmak, açık semalar antlaşmaları, açık sistemler bağlantısı, açıklayıcı dolaylı tümleç, açınıklarda renk almaşımı, ağzından baklayı çıkarmak, ağzını açıp gözünü yummak, altından çapanoğlu çıkmak, altta kalanın canı çıksın, baccelli küreksel açı imi, baklayı ağzından çıkarmak, Birlik çıkarına aykırılık, çıngıraklı deve kaybolmaz, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, (bir şey) akıldan çıkmak, (bir şeyin) acısı çıkmak, (bir şeyin) yüzü açılmak, (birini) açıkta bırakmak, (birinin) iştahı açılmak, açığa çıkarıcı faktörler, açık zincirli bileşikler, açıklık hızı, açısal hız, altın giriş-çıkış birimi, asalakçıl kalkansı yalım, başına gelen başmakçıdır, benzeşim yoluyle çıkarım, beylik fırın has çıkarır, bir yakadan baş çıkarmak, bitki benzeri kamçılılar, bukanak boğun başalakçıl, bulaşkan yangı kamçılısı, çıkarım ürünleri sanayii, çıktı esneklik katsayısı, daraçılı ikizkenar üçgen, ...

23 harfli

(bir işte) tulum çıkmak, (bir şeyle) başa çıkmak, (birini) açığa çıkarmak, açık gözenekli cilalama, açık hava oyun araçları, açık ocak işletmeciliği, açık semalar politikası, açık sistemler mimarisi, açık yaraya tuz ekilmez, açıklayıcı zarf tümleci, açıktan (para) kazanmak, açınırlar dizgesi uyumu, ağartılı balgam çıkarma, ağzının tadını kaçırmak, anidrit, sert alçı taşı, arabasını düze çıkarmak, baltası kütükten çıkmak, başının altından çıkmak, binyaprak otu, arapsaçı, birden patlamalı kapçık, birikinti çıkaran işlev, ...

22 harfli

(birinin) açığı çıkmak, açık deniz balıkçılığı, açık denklik bağıntısı, açık hava aydınlatması, açık oturum yöneticisi, açıklama seslendirmesi, arpa ektim, darı çıktı, bağırsakçıl-tutamakçıl, başlama duruşu (çıkış), borç gırtlağına çıkmak, burun-solumaççıl yalım, büyük açıklıklı mercek, çığşaşmak, (çiğşeşmek), çıkarma vinci makarası, çıngıraklı yılangiller, çırpınma önleyici ilaç, çizmeden yukarı çıkmak, damak çıkan atardamarı, danışıkcı, (tanışıkçı), dingil başı eğim açısı, dolaylı çıkarım modeli, ...

21 harfli

(birine) biliş çıkmak, (birine) dil çıkarmak, (birine) kılçık atmak, (biriyle) başa çıkmak, açık bütçe politikası, açık dağıtıcı ışıldak, açık damlatma yöntemi, açık deniz sözleşmesi, açık kangal tavlaması, açık okuma alanı, ORF, açık pazar politikası, açık piyasa işlemleri, açık toplum enstitüsü, açık yıldız yığınları, açılış fiyatıyla emir, açınıklararası abanık, adını ...-ye çıkarmak, ağız açısı atardamarı, ağzından çıt çıkmamak, aklı zıvanadan çıkmak, alt çene kemiği açısı, ...

20 harfli

açığa dayalı harcama, açık (gergin) atlama, açık arttırma modeli, açık değişme bölgesi, açık dolaşım sistemi, açık eşgüdüm yöntemi, açık kapı politikası, açık liman anlaşması, açık ortam çerçevesi, açıkfora kenarbıçağı, açıklama müzekkeresi, açıklanmamış değişim, açıklanmamış kalıntı, açıklar livası olmak, açıklayıcı efsaneler, açıklayıcıdan tümleç, açıklığa kavuşturmak, açının derece ölçüsü, açının radyan ölçüsü, açının üçe bölünmesi, açınlayıcı araştırma, ...

19 harfli

(birine) açık olmak, acısı ortaya çıkmak, açı koruyan dönüşüm, açık ağız aç kalmaz, açık alan katsayısı, açık alan yoğunluğu, açık ardışık taslak, açık atölye sistemi, açık döngesel bölge, açık hava tiyatrosu, açık kalp ameliyatı, açık saçık konuşmak, açık teklif yöntemi, açık yalazlı ışıtaç, açıkçasını söylemek, açıklayıcı belgeler, açıklayıcı değişken, açılış kodu dosyası, açısal nicem sayısı, agraf çıkarma pensi, aklından çıkarmamak, ...

18 harfli

... elinden çıkmak, açı-yükseklikölçer, açık borusal kolon, açık gagalı leylek, açık güvence ödeği, açık hava öğretimi, açık hava sineması, açık kalıplı dövme, açık kapı bırakmak, açık kapı siyasası, açık kapı siyaseti, açık konut darlığı, açık ocak basamağı, açık pastörizasyon, açık satak belgiti, açık tür yazı tipi, açık uçlu bölümler, açık uçlu kiralama, açık-gagalı leylek, açıkgözlülük etmek, açıkhava tiyatrosu, ...

17 harfli

açık borç belgiti, açık borçlancılık, açık kapı bırakma, açık kapı hırsızı, açık Öklit yuvarı, açık teklif usulü, açık yarım çember, açık yüreklilikle, açıklanan değişim, açıklaştırabilmek, açıkorur gönderim, açıl yumul böceği, açılan örümcekağı, açılış yöneticisi, açılışta özsınama, açılma sıralaması, açındırılmış film, açındırma banyosu, açındırma teknesi, açınığımsı abanık, açınık kaynaşması, ...

16 harfli

-den yana çıkmak, acığını çıkarmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, açık (renk için), açık eğreltileme, açık hava müzesi, açık ihale usulü, açık kompozisyon, açık saçık yayın, açık saman rengi, açıkhava basıncı, açıklama belgesi, açıklama cümlesi, açıklama vektörü, açıklama yöntemi, açıklanabilirlik, açıklanmış sapma, açıklanmış yapıt, açıklaştırabilme, açıklayıcı çekim, ...

15 harfli

açı - karşı açı, açık dikdörtgen, açık eğretileme, açık fikirlilik, açık hava okulu, açık iğretileme, açık istihbarat, açık kahverengi, açık tohumlular, açık tüberküloz, açık yüreklilik, açıklama çoğulu, açıklama yapmak, açıklama yazısı, açıklanan sapma, açıklaştırılmak, açıklayacı özne, açıktan atanmak, Açıların ölçüsü, açılıp saçılmak, açınık yayılışı, ...

14 harfli

aç açık kalmak, açı fonksiyonu, açığını aramak, açığını bulmak, açık diplomasi, açık finansman, açık fonksiyon, açık halkbilim, açık kalplilik, açık kılcallar, açık sözdizimi, açık uçlu soru, açık yargılama, açıkfora çarkı, açıkhava resmi, açıklanabilmek, açıklar livası, açıklarla oyun, açıklaştırılma, açıklatabilmek, açıklayabilmek, ...

13 harfli

açı katsayısı, açığa alınmak, açık alt küme, açık antlaşma, açık arttırma, açık bildirme, açık buyrultu, açık davranış, açık eksiltme, açık gazölçer, açık gönderim, açık işsizlik, açık konuşmak, açık oyuncusu, açık pozisyon, açık saçıklık, açık seçiklik, açık söylemek, açık sözleşme, açık sözlülük, açık tamdeyim, ...

12 harfli

açı uzaklığı, açığa alınma, açığa vurmak, açık aktarım, açık anahtar, açık artırma, açık duruşma, açık düşürme, açık ekonomi, açık ellilik, açık fikirli, açık girişim, açık giyimli, açık harcama, açık ışıldak, açık işletme, açık kapamak, açık kestane, açık kırmızı, açık maliyet, açık ordugâh, ...

11 harfli

açığa almak, açığa satış, açığa vurma, açık (olma), açık açınık, açık ağızlı, açık aralık, açık atölye, açık çevrim, açık çokgen, açık dördül, açık düşmek, açık fatura, açık işyeri, açık kalpli, açık kangal, açık keşide, açık mektup, açık mimari, açık oturum, açık oylama, ...

10 harfli

Abdiçıkmaz, açı çekimi, açı ölçümü, açığa alma, açığa imza, açıh ekmek, açık araba, açık bakış, açık bezem, açık bilet, açık bölge, açık börek, açık celse, açık çözüm, açık daire, açık damar, açık değer, açık deniz, açık devre, açık deyim, açık dillü, ...

9 harfli

açı ölçer, açı ölçüm, açık açık, açık ağıl, açık ağız, açık alan, açık ayak, açık besi, açık bono, açık büfe, açık ciro, açık disk, açık elli, açık emir, açık film, açık gapı, açık göze, açık hava, açık hece, açık imza, açık kapı, ...

8 harfli

abapaçık, aç açına, açığırak, açık ara, açık çek, açık diş, açık gri, açık küp, açık raf, açık ses, açık ton, açık yir, açık yiv, açık yol, Açıkağıl, açıkağız, Açıkalan, Açıkalın, açıkçası, Açıkdere, açıkfora, ...

7 harfli

aççıkça, açıhlıh, açıhmak, açık ad, açık el, açık oy, açıkgöz, Açıkgün, Açıkköy, açıklık, açıktan, Açıkyol, açılama, açılmak, açılmış, açınmak, açışmak, aflakçı, ağaççık, ağaççıl, ağıkçıl, ...

6 harfli

abaçık, açıcah, açıcak, açıcek, açıcuk, açıgaz, açıhça, açıkak, açıkça, açıkçı, Açıkel, Açıker, Açılay, açılım, açılır, açılış, açılma, açımcı, açımlı, açınık, açınım, ...

5 harfli

acçık, aççık, açıcı, açıl!, açıma, akçıl, alaçı, Alçık, alçım, Alçın, altçı, araçı, arpçı, artçı, Ayçıl, azçıh, baççı, balçı, başçı, batçı, beçıl, ...

4 harfli

açığ, açıh, açık, açım, açış, açıt, ahçı, alçı, asçı, aşçı, atçı, avçı, baçı, boçı, çıba, çıbı, Çıda, çığa, çığı, çığu, çıhı, ...

3 harfli

açı, çıg, çığ, çıh, çık, çıl, çın, çır, çıt, çıv, çıy

2 harfli

çı

Kelime Ara