İçinde ÇA geçen kelimeler

İçinde ÇA geçen kelimeler 7873 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ça aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ça anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÇA geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) borusunu çalmak, (birinin) kapısını çalmak, aç gözünü, açarlar gözünü, altından çapanoğlu çıkmak, arık öküze bıçak çalınmaz, arındaklı dalga çaygarası, astsubay kıdemli başçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, balçak (barçak, çelgilik), baş çanağı, (kafa çanağı), beyninde şimşekler çakmak, bitişik çanak yapraklılar, bohçasını koltuğuna almak, çalım atmak (veya yapmak), çalışma kaldıraç derecesi, çam sakızı çoban armağanı, çamurcul kaplumbağagiller, çanak tutmak (veya açmak), çapraz esneklik katsayısı, çarpma ve bölme simgeleri, çay kenarında kuyu kazmak, ...

24 harfli

akşam ahıra sabah çayıra, altın karşılığı borçalma, anuyumsuz yordam çağrısı, arkasından teneke çalmak, aşırı eşçarpanlı dağılım, bağımsız akçalı birleşim, beyincik kemiksel çadırı, bitişik çanakyapraklılar, çabuk kurutulmuş kan unu, çağınca asitlik derecesi, çalkalayıcılı su banyosu, çamdan gavuhtan konuşmak, çamurculkaplumbağagiller, çapar ulak, (çapar (II)), çaparızlık, (paçarızlık), çapraz menşe kümülasyonu, çartır navlun sözleşmesi, çatal kınlı uyluk debesi, çav dutmak, (cav dutmak), çayır makinesi (parmağı), çift kollu boru yivaçarı, ...

23 harfli

(birinin) başına çalmak, Ahbap Çavuş Kapitalizmi, angutsal (koçan beldek), antlaşmaların çatışması, asal çarpanlara ayırmak, balbıçağı, [balkeskisi], baldırcıl kepekli çakma, başının çaresine bakmak, bölüntülü dizey çarpımı, büketsel yürek yaşmakça, çabuk güç alıştırmaları, çalışma grubu postanesi, çalkanı çalkanı yürümek, çamurdan çekip çıkarmak, çarliston marka kereste, çarpık dörtken-tarakçıl, çarpım çarpım çarpınmak, çarpım ilingesel dolamı, çarpım limit tahmincisi, dışa çarpıklık (parmak), donma noktası alçalması, ...

22 harfli

ağır bombardıman uçağı, ağır yüklü parçacıklar, akçalı hakkın aktarımı, alçak gerilimli ışıtaç, altın eli bıçak kesmez, antijen bağlayan parça, astsubay kıdemli çavuş, ayrı çanak yapraklılar, Azeri-Ermeni Çatışması, B-52 bombardıman uçağı, baldırı paçayı sığamak, beyincik zarsal çadırı, büyük çağlıyan, çavlan, çağın gerisinde kalmak, çalışma köprüsü işçisi, çalışma süresi sonrası, çalıştırma sorumluluğu, çamurcul-kurbağagiller, çamursal kurbağagiller, çapgın at, (çapkın at), çapraz fiyat esnekliği, ...

21 harfli

Afrika cırtlak sıçanı, ağız tamburası çalmak, aktif çaba operasyonu, ayak bileği çalışması, ayak bilekçil kayıkça, ayakyolu akçal yalımı, ayrı çanakyapraklılar, başına ekmek çağırmak, bıçak kemiğe dayanmak, Bitişikçanak yapraklı, bölgenin dış yarıçapı, Coğrafi Keşifler Çağı, çabuk değişme odacığı, çadır uşağı balsırası, çağrı üzerine çalışma, çağrışımsal genelleme, çağrışımsal yanılsama, çağrışımsal yaygınlık, çalışabilirlik süresi, çalışma grubu bilgisi, çalkoyun, (çalkkoyun), ...

20 harfli

(birine) kara çalmak, açıkfora kenarbıçağı, Afrika cırlak sıçanı, ahbap çavuş ilişkisi, alçak basınç bölgesi, alçak kesitli lastik, alçak yinelenim katı, alın damarı çatlamış, altın çağını yaşamak, başvuru kaynakçaları, besisel kuru kulakça, bıçak gibi saplanmak, birimin parçalanması, birleşik çanakyaprak, bitişiklik çağrışımı, bok yemenin Arapçası, boyunsal-sağrakçasal, bölgenin iç yarıçapı, bulaştırıcı parçacık, büyük çapta tümleşme, Cinsiyet Çalışmaları, ...

19 harfli

(çocuğu) süt çalmak, abızamzak çamkavak, acil hizmet çağrısı, açıkçasını söylemek, alçak düzen bölgesi, alçak görüş noktası, Avrupa sıçan piresi, Avrupa uçan sincabı, bağıl çağ yerbilimi, baldır paça sıvamak, Baykal çamur ördeği, bıçak altına yatmak, bıçak bıçağa gelmek, bıçak gibi kesilmek, bıçak kınını kesmez, BM Çalışma grupları, böbrek çanakçıkları, büyük çaplı kabarma, Cholesky çarpanlama, cin çarpmışa dönmek, çabalamcıl içerseme, ...

18 harfli

... kılıcın çalmak, ağ oturumu çağrısı, akçalı bildirmelik, alçak basınç özeği, ar damarı çatlamış, Avrupa savaş uçağı, ayınları çatlatmak, ayıüzümü, çayüzümü, ayıya kaval çalmak, aynı telden çalmak, bağlantı parçaları, Bertrand çatışkısı, beyaz çapak balığı, bıçak suyu kesiyor, bıçak sünüğe ermek, bırakısal sarsakça, biparça bilgisayar, bir kav bir çakmak, bohçasını toplamak, bozuk sezişli usça, ciğeri parçalanmak, ...

17 harfli

ağır suça girişme, akça asıya vermek, akça assıya almak, akça sayılmış kul, alaca yalıçapkını, alçak düzeyli dil, alçalan ikiz ünlü, alçalan kerteleme, alfa parçacıkları, astsubay başçavuş, astsubay üstçavuş, Asya sıçan piresi, ayrımsal kaynakça, ayrıntı çalışması, bağ çadırkelebeği, bayburt çalkaması, bayındırım akçası, belirsiz çağlılık, beta parçacıkları, beyin koca çatağı, bıçak bıçak olmak, ...

16 harfli

abağına çalışmak, adi sıçan piresi, Akçaabat köftesi, akçalı denkleşme, akçalı ödeneklik, alçak gönüllülük, alçalan kertelme, altını çaldırmak, altlık (parçası), arı yiyen çaylak, askere çağrılmak, ayağına çağırmak, ayaklarım çatmak, bağırıp çağırmak, bağlak-kapanakça, bağlam çatlaması, bahça bahçalamak, benlik çatışması, beslenme çantası, beta parçalanımı, bilek çarpıklığı, ...

15 harfli

ağaçaltı çayırı, ağaçlı çayırlık, akıntı çağanozu, alçak top sürme, alçak yinelenim, alçaklaşabilmek, alçalan ikinlik, ale gözli çağir, alfa çarpanlama, alıcılar çayımı, angari çalışmak, Arapçalaştırmak, atomik çarpışma, aydınlanma çağı, bacaklar çapraz, bağıntı çaprazı, bağırsak çakılı, bağrışa çağrışa, belediye çavuşu, besisel kınakça, betek kurakçası, ...

14 harfli

açıkfora çarkı, ağız parçaları, ahbap çavuşlar, akça kaldırmak, akça suvartısı, akçaağaçgiller, akçalı yatırım, akçalı yazanak, akçamik derice, akçapak balığı, akış çalışması, alan çalışması, alçak kabartma, alçak-basınçlı, alçaklaşabilme, alçaklaştırmak, alçaklık etmek, alçaktan uçmak, alçalan rüzgâr, alçalan titrem, alfa parçacığı, ...

13 harfli

ağzına çalmak, akça mercimek, akçalı inanca, akçalı yardım, Akçaykaracalı, alçak gerilim, alçak gönüllü, alçak kıyılar, alçaklaştırma, alçalan vurgu, alçaltabilmek, alçaltıvermek, altını çalmak, Arpacıkaraçay, artık çalışma, Aşağıçavundur, Aşağıçaybelen, Aşağıçayırcık, aya çatlatmak, ayağına çabuk, bağıra çağıra, ...

12 harfli

acemi çaylak, afyon bıçağı, ağaç fırçası, akça örüzger, Akçahatipler, akçal yalımı, akçalı durum, akçalı işler, akçalı tekel, akçalı vergi, Akçasusurluk, akort çatalı, Akörençarşak, aksamcıl çağ, Alaçamderesi, alçak açınık, alçak asıllu, alçak basınç, alçak sıklık, alçak toplar, alçak yaylak, ...

11 harfli

ağız çakmak, ağlayan çam, Ahmetçayırı, ahu parçası, akça armudu, akça assısı, akça buğday, akça kerkez, akça kesmek, akça rüzgar, Akçakoyunlu, akçalıbasan, Akçalıuşağı, akım çatağı, alamançarkı, alçağrıtmak, alçak hallü, alçak kemer, alçak olmak, alçak uçara, alçaklaşmak, ...

10 harfli

açısal çap, ağı çalısı, ağı çalmak, ahşam çağı, ak bağakça, ak çalantı, akça armıt, akça kanat, akça kavak, akça kesme, akça pakça, Akçabağlar, akçabardak, akçaböceği, Akçakaynak, Akçakeçili, Akçakertil, Akçakısrak, Akçakocalı, akçalanmak, akçalaşmak, ...

9 harfli

aç çardak, açabilmek, açadurmak, açarlamak, ağa çalık, Ağamçağam, ahtıraçak, akbabaçça, akbubaşça, akbubatça, akça ağaç, akça elma, akça kurt, Akçaarmut, akçababaş, akçabalık, Akçabelen, Akçabeyli, akçabudak, akçaçavuş, akçagatık, ...

8 harfli

ababaçça, acıçamur, açabilme, açadurma, açagatıh, açıkçası, ada çayı, ağaçalık, Ağaçaltı, Ağaçardı, Ağaççamı, Ağaççatı, ağıçalık, Ağlıkçay, ak çakır, ak sırça, akburçak, akça yel, Akçaabat, akçaağaç, Akçaağıl, ...

7 harfli

ablakça, aça gör, açağraz, Açangül, açasına, açasıya, aççıkça, adaçayı, adamıça, ahbapça, ahlakça, ahmakça, Akarçay, akbohça, Akçaali, akçabağ, akçabaş, Akçabay, Akçabel, Akçabey, Akçabük, ...

6 harfli

abukça, açacah, açacak, açağız, açalık, Açalya, açamak, açaray, açaruk, açıhça, açıkça, Adaçay, adakça, ağıkça, ahapça, akapça, Akçael, akçalı, Akçasu, Akçatı, alaçağ, ...

5 harfli

açaca, aççak, açiça, akçaç, akçal, Akçam, Akçan, Akçat, Akçay, alaça, alçah, alçak, aluça, ançal, arçak, arçal, artça, asçağ, atçak, Ayaça, Ayçağ, ...

4 harfli

açah, açal, açan, açar, ağça, ahça, akça, alça, ança, apça, Atça, ayça, baça, beça, biça, boça, çaal, çaba, çabe, çaca, çaça, ...

3 harfli

Aça, çaa, çac, çaç, çad, çag, çağ, çah, çak, çal, çam, çañ, çap, çar, çaş, çat, çav, çay, DÇA, Uça

2 harfli

ça

Kelime Ara