İçinde ÇEKİ geçen kelimeler

İçinde ÇEKİ geçen kelimeler 696 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

çeki aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. çeki anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÇEKİ geçen kelimeler

25 harfli

çekimin isimsel şekilleri, çekimli üreteçli ateşleme, çekirdek bağlama enerjisi, çekirdekler arası uzaklık, çekirdeksel tepkileşimler, çekirdeksel tepkileşimlik, çekişilmeyince pekişilmez, dili ensesinden çekilsin!, kuyruklu yıldız çekirdeği, küresel Poisson çekirdeği, maliyet çekişli enflasyon, sıfır serisinin çekirdeği, X`e bağlı çekinik kalıtım, zayıf tekillikti çekirdek, elektrikli kaplama çekici

24 harfli

biryapımlı çekirdeklenme, çekimli eylemden ikileme, çekirdekçik benzeri yapı, çokyapımlı çekirdeklenme, fil dişi kuleye çekilmek, hava çekincelerine karşı, kızıl başlı çekirge kuşu, kuyrukluyıldız çekirdeği, otozomal çekinik kalıtım, paraventriküler çekirdek, pozitif tanımlı çekirdek, soğuk çekilmiş çelik tel

23 harfli

Afrika göçmen çekirgesi, belirtmesiz isim çekimi, çamurdan çekip çıkarmak, çekirdek bağlama erkesi, fiyat çekişli enflasyon, günlük çekim dizilemesi, iki dirhem bir çekirdek, kararsız atom çekirdeği, kendi kabuğuna çekilmek, talep çekişli enflasyon, Tukey-Harming çekirdeği, zayıf kutupsal çekirdek

22 harfli

belirtmeli isım çekimi, çekiç-başlı uçar-köpek, çekirdeğin özdeğerleri, çekirdek ilmik nesnesi, çekirdek süreç nesnesi, çekirdeksel erkil erke, çekirdeksel parçalanım, çekirdeksel topaklanım, Epanechnikov çekirdeği, fîïl çekiminde almaşım, günlük çekim gösterimi, ısılçekirdek tepkimesi, isim çekiminde almaşım

21 harfli

çekiç başlı uçarköpek, çekiç başlı-uçarköpek, çekinlerarası uzaklık, çekirdek parçalanması, çekirdek pleomorfizmi, çekirdeksel kuvvetler, çekirdeksel ucaylanım, göze çekirdeği ekşiti, günlük çekim eşlemesi, karaalın çekirge kuşu, kare izgesel çekirdek, kimyasal çekici madde, optik kaydırma çekimi, renksemez çekirdeközü, yangın çekince düzeyi

20 harfli

borgu çekiçsel (kas), çekik durum, çekilme, çekim kromatografisi, çekip koparma kırığı, çekirdek açık önerme, çekirdek eşitsizliği, çekirdeksel kaynaşım, çift-tek çekirdekler, eşçekirdekli özdecik, eşısıl çekirdeklenme, eşitsiz heceli çekim, geritepme (çekinsel), gönderimin çekirdeği, ısılçekinsel tepkime, kendi içine çekilmek, kır-kent itim-çekimi, maskeli çekirge kuşu, operatörün çekirdeği, tek-çift çekirdekler, yuvarlak çekirdeksiz

19 harfli

aşırı yatın çekilim, beraberlık çekişmek, bir köşeye çekilmek, boru-çekiççil (kas), çekirdek fonksiyonu, çekirdek kaynaşması, çekirdek tahmincisi, çekirdeksel bölünüm, çekirdeksel denklem, çekirdeksel dönüşüm, çekirdeksel eksicik, çekirdeksel eşizler, çekirdekten yetişme, defer çekiç kundağı, elektrostatik çekim, etkin çekirdek yükü, Fejer türü çekirdek, geritepki çekirdeği, iyonlar arası çekim, kan çekimi (emlemi), Newton çekim kanunu, ...

18 harfli

akımtoplarlı çekit, bakışımlı çekirdek, Bartlett çekirdeği, başa gelen çekilir, çekiç balığıgiller, çekiç-balığıgiller, çekim alanı kuramı, çekim değişkenliği, çekincemede kalmak, çekincik yoğunluğu, çekingen davranmak, çekingenleşebilmek, çekirdek bölünmesi, çekirdek büzüşmesi, çekirdek enflasyon, çekirdek paketleme, çekirdek parçacığı, çekirdek tepkimesi, çekirdeklenme hızı, çekirdeksel asıltı, çekirdeksel öğecik, ...

17 harfli

bacak çekiştirmek, betimleyici çekim, büzüşmüş çekirdek, çekiç başlıgiller, çekiçletilebilmek, çekilme davranışı, çekingenleşebilme, çekingenleştirmek, çekirdek (bellek), çekirdek ışınları, çekirdek lâminası, çekirdek plasması, çekirdek plâzması, çekirdeksel fırıl, çekirdeksel fırın, çekirdeksel yakıt, çekirge kamışçını, çekiş ayar kapağı, çekiver kuyruğunu, dolaylamalı çekim, dörtteker çekişli, ...

16 harfli

açıklayıcı çekim, ad çekimi ekleri, Afrika çekirgesi, bacak çekiştiren, berk isim çekimi, Cauchy çekirdeği, çekici ırakgörür, çekiçletilebilme, çekiçli değirmen, çekilme akıntısı, çekim orunlaması, çekimli çevirgeç, çekimli güçölçer, çekin kaynaşması, çekingenleştirme, çekinip çükünmek, çekinsel tepkime, çekirdek bilgisi, çekirdek erimesi, çekirdek fizyonu, çekirdek kimyası, ...

15 harfli

aradan çekilmek, bağlayıcı çekim, baş aşağı çekim, bel çekimi, BeÇ, belgelik çekimi, boy çekimi, BoÇ, buzul çekilmesi, cırmak çekişmek, çekiç-başgiller, çekiçlenebilmek, çekiçletebilmek, çekiçleyebilmek, çekim örnekliği, çekimle ayrılım, çekimlenebilmek, çekimleyebilmek, çekimli kelime:, çekimsel oluşum, çekince uyarısı, çekinceli durum, çekinsel tepkir, ...

14 harfli

atom çekirdeği, ayağı çekilmek, ayrıntı çekimi, bakıp çekilmék, beslerçekirdek, beta çekirdeği, büyük çekirdek, çekîm almaşımı, çeki taşı gibi, çekiciş alımlı, çekiç makinesi, çekiçlenebilme, çekiçletebilme, çekiçleyebilme, çekiçli kırıcı, çekidek armudu, çekilir ileteç, çekilmiş yapıt, çekim hipotezi, çekim uzunluğu, çekimlenebilme, ...

13 harfli

artı çekirdek, aşı çekirdeği, atomçekirdeği, best çekişmek, Buharlı çekiç, büyük çekilme, canı çekilmek, canı çekişmek, çarpıcı çekim, çekiç tokmağı, çekiçletilmek, çekilme şartı, çekim tahtası, çekimli eylem, çekimsiz fiil, çekin kopması, çekingenleşme, çekirdek aile, Çekirdek çapı, çekirdek kipi, çekirdek poru, ...

12 harfli

adı çekilmek, ay çekirdeği, Baskı çekici, baş çekişmek, bitiş çekimi, boyun çekici, can çekişmek, çeki listesi, çeki tahtası, çekiç balığı, çekiç kemiği, çekiç tutağı, çekiçletilme, çekilebilmek, çekilivermek, çekim ölçeği, çekim örneği, çekim sabiti, çekim sayısı, çekimli fiil, çekin dönüsü, ...

11 harfli

alın çekisi, baca çekişi, boz çekirge, buğu çekimi, can çekişme, çeki kayışı, çekiç boynu, çekiçbalığı, çekiçlenmek, çekiçletmek, çekik gözlü, çekilebilme, çekiliverme, çekilmezlik, çekim özeği, çekim-ayrım, çekimlenmek, çekimsenmek, çekimser oy, çekimserlik, çekimsizlik, ...

10 harfli

açı çekimi, ağır çekiç, ağır çekim, banka çeki, baş çekimi, cam çekimi, can çekimi, çekiç atma, Çekiç başı, çekiç sapı, çekiçlemek, çekiçlenme, çekiçletme, çekilenmek, çekim gücü, çekimlemek, çekimlenme, çekimleyiş, çekimli ad, çekimölçer, çekimölçme, ...

9 harfli

ad çekici, ad çekimi, ara çekim, buğ çekim, çeki güre, çeki taşı, çekicilik, Çekiç Güç, çekiçhane, çekiçleme, çekidüzen, çekik göz, çekim atı, çekim eki, çekimleme, çekinceli, çekinceme, çekinilme, çekişikli, çekişilme, çekişmeli, ...

8 harfli

adçekimi, çekirdek, Çekiçler, çekik su, çekiklik, çekildek, çekilgen, çekilmek, çekimcil, çekimser, çekimsiz, çekincek, çekincik, çekingen, çekinmek, çekinsel, çekirdek, çekişgen, çekişken, çekişmek, ek çekim, ...

7 harfli

belçeki, çekçeki, çekicek, çekiçge, çekidek, çekidik, çekiipi, çekikçe, çekikge, çekilek, çekilen, çekiliş, çekilme, çekimci, çekimli, çekince, çekinge, çekinği, çekinik, çekinim, çekiniş, ...

6 harfli

çekici, çekili, çekire

5 harfli

çekiç, çekik, çekin, çekiş, çekit

4 harfli

çeki

Kelime Ara