İçinde ÇEV geçen kelimeler

İçinde ÇEV geçen kelimeler 992 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ÇEV geçen kelimeler

25 harfli

(bir yeri) ahıra çevirmek, (birini) şaşkına çevirmek, bürmeç-yürek çevre yalımı, çerçeve kayması mutasyonu, çevrimiçi kayıt sihirbazı, deneme tahtasına çevirmek, gölerimli çevreger yalımı, Havana çerçeve sözleşmesi, örneksel-sayısal çevirici, paraya çevrilmeyen tahvil, renk değiştirici çferçeve, sayısal örneksel çevirici, sayısal-örneksel çevirici

24 harfli

bağır çevre irinli yalım, bozukluk uyarı çevirgeci, çevirmeli arama sunucusu, çevrimdışı adres defteri, kızıl damar çevre yalımı, ölçevlenebilir düzgünlük, soluman-öykesel çevgence, solungaç çevresi boşluğu, yumurtlak çevre gölerimi, yürek çevre kan gölerimi

23 harfli

anahtar çerçeve aralığı, ayakkabılarını çevirmek, bireyiçinci çevre etiği, camı çerçeveyi indirmek, çemberin çevre uzunluğu, çevirim oyunluğu yazarı, çevirmeli ağ bağlantısı, çevlik - çölük - çevlük, çevre alan kamaştırması, çevrim karşıtı değişken, çevrim karşıtı politika, değişmez çevren gergisi, dışarıda çevirim takımı, geri çevirme bildirgesi, homosentrik çevre etiği, insaniçinci çevre etiği, kimyasal çevirimli örtü, kimyasal çevrimli örtme, paraya çevrilgen tahvil

22 harfli

biyojeokimyasal çevrim, çerçeve kenar ışıkları, çevirgen tepkileşimlik, çevre temizlik vergisi, Çevreler arasında oran, çevrim karşıtı hareket, çevrimsel doğru-uzaysı, egosantrik çevre etiği, eğilim-çevrim bileşeni, ekosantrik çevre etiği, kapalı okuma çerçevesi, mantıksal çevrim kartı, ölçevlentebilir ilinge, paraya çevrilir varlık, saydam resim çerçevesi, şakayı kakaya çevirmek, tersine çeviren tabaka, yem çevrilim etkinliği, yüzüğü geriye çevirmek

21 harfli

afana tufana çevirmek, badak ak çevre yalımı, büyüğe çevrilmiş harf, çerçeve dizi ışıkları, çevresel halk kültürü, çevresel saptamacılık, çevrim yanlı değişken, çevrim yanlı politika, çevrimdışı ağ aracısı, deniz altında çevirim, dışarıda çevirim yeri, dilcik-yudak çevrecil, düzme çevreger yalımı, eksiksiz ölçevli uzay, fon çevirme yaklaşımı, görüntü çerçevelemesi, iç içe film (çevirme), izinsiz çeviri süresi, kapalı çevrim sistemi, kapı ışıtaç çevirgeci, kayar noktalı çerçeve, ...

20 harfli

(kulak) suymuk çevre, açık ortam çerçevesi, ayırtık ölçevli uzay, çerçeve kenar direği, çevik üretim sistemi, çevreger yelkinletim, çevren dizi ışıkları, çevresel belirsizlik, çevresel karmaşıklık, çevresel komplekslik, çevrim yanlı hareket, çevrimsel devinimler, düzensiz çerçeveleme, geri çevirme bölgesi, geri çevirme çizgisi, geri çevrilmiş marka, geriçevirme sayışımı, katılak çevre yalımı, kredi çevrimi modeli, nakde çevrilir değer, oturga-kokalçevrecil, ...

19 harfli

aşırı çevrim eğrisi, aşırı hızlı çevirim, aşırı yavaş çevirim, Avrupa Çevre Kurumu, bürmeç-çevre gerçil, büyük harfe çevirme, çerçeve birleştirme, çerçeve çizgisi eki, çevir kazı yanmasın, çeviri hakkı koşulu, çevirme melezlemesi, çevirmeli ağ dizini, çevre gerekirciliği, çevre koruma örgütü, çevre sıkım sızlığı, çevre toksikolojisi, çevrebilimsel durum, çevrilebilir enerji, çevrilebilir tahvil, çevrimdışı ağ ajanı, çevrimiçi düzenleme, ...

18 harfli

ağ çevirmeli havuz, ateşleme çevirgeçi, badak çevre yalımı, bağır çevre yalımı, başvurma çerçevesi, beyin çevre yalımı, bilgisayar çevrimi, biyocoğrafik çevre, boyunçevirengiller, buğak çevirgelenti, büzek çevre yalımı, cehenneme çevirmek, çeviri hakkı saklı, çevirme bağlantısı, çevirmek (program), çevirmeli bağlantı, Çevreleme siyaseti, çevren ışık birimi, çevren ışık çukuru, çevresel halkbilim, çevresel zenginlik, ...

17 harfli

bağır çevredencil, baş aşağı çevirim, başından çevirmek, beze çevre yalımı, boşinançsal çevre, bütünleşik çevrim, coğrafyasal çevre, çerçeve mutasyonu, çerçeve tiyatrosu, çerçeveletebilmek, çerçeveleyebilmek, çevirge integrali, çevirim senaryosu, çevirme sihirbazı, çevirmeli uçbirim, çevişçil dağracık, çevre alt sistemi, çevre düzentasarı, çevre ekonomileri, çevre eten düzeni, çevre kirpikliler, ...

16 harfli

ana çevrim kartı, Aşağıkızılçevlik, aşağıya çevrinme, badak ak çevrece, bezemek çevirmek, “biette” çevremi, birlikte çevirim, böbrek çevre yağ, cennete çevirmek, çekimli çevirgeç, çemberimsi çevre, Çerçeve Antlaşma, çerçeve düzeltme, çerçeveletebilme, çerçevelettirmek, çerçeveleyebilme, çevirge kıllıgil, çevirge kıllılar, çevirge yuvarcan, çevirim oyunluğu, çevirim yazanağı, ...

15 harfli

akışkan çevrimi, anahtar çerçeve, aşağıya çevrin!, ayrık çevrimler, bakış çerçevesi, başına çevirmek, bebenek çevrimi, bilgi çerçevesi, çakar çevirgeci, çerçeve anlaşma, çerçeve çizgisi, çerçeve kayması, çerçeve kredisi, çerçeve program, çerçeveletilmek, çerçevelettirme, çerçeveli masal, çerçevesiz film, çevgen çöpelcan, çevgence büküce, çevgencil sargı, ...

14 harfli

abiyotik çevre, alan çevirgeci, aslına çevirme, ayak çevirgeci, bağak çevrecil, bağdaşık ölçev, başi çevrilmek, Carnot çevrimi, cirim çevirmek, çekip çevirmek, çeleñ çevirmek, çepçevre almak, çerçeve boyutu, çerçeve kanadı, çerçeveletilme, çerçeveli pano, çevikleştirmek, çeviren katman, çeviri çarpanı, çevirim sayısı, çevirim süresi, ...

13 harfli

adres çevirme, ağız çevrecil, arka çevirmek, ayırtık ölçev, bacak çevirme, badak akçevre, badak çevrece, bağır çevrece, baş çevirtmek, baş çevzinmek, beyin çevrece, beze çevirmek, biyotik çevre, buzul çevresi, büzek çevresi, çark çevirmek, çerbiş çevriş, çerçeve çatkı, çerçeve oranı, çerçeve sahne, çerçevelenmek, ...

12 harfli

ana çevirgeç, ayak çevirme, ayrı çevirim, basma çevrim, beze çevrece, boyunçeviren, böbrek çevre, çerçeve dışı, çerçeve hızı, çerçeve öykü, çerçevecilik, çerçevelemek, çerçevelenme, çerçeveletme, çevirebilmek, çevirgelemsi, çevirgelenim, çevirgelenti, çeviri hakkı, çevirim günü, çevirim izni, ...

11 harfli

açık çevrim, baş çevirme, baş çevresi, bilek çevre, büzek çevre, büzük çevre, çerçeve içi, çerçeveleme, çevgenlenik, çevik gibon, çevik jibon, çevikleşmek, çevirebilme, çevirge kıl, çeviri dili, çeviri yazı, çeviricilik, çeviriverme, çevirme ağı, çevirmenlik, çevirtilmek, ...

10 harfli

ağız çevre, Altınçevre, anaçerçeve, artçevirme, ay çevrimi, çerçevesiz, çevikleşme, çevir sesi, Çevirmehan, çevirtilme, çevre dozu, çevre kent, çevre ülke, çevre yolu, çevrebilim, çevrecilik, çevreçekme, çevreçelen, çevreçizer, çevredalız, çevregelen, ...

9 harfli

çepeçevre, çerçeveci, çerçeveli, çevgencan, çevgencik, çevgencil, çevirecek, çevirgele, çeviriler, çevirmeli, çevirtmeç, çevirtmek, çevkirmek, çevre açı, çevre gör, çevre yan, çevregörü, Çevrekaya, çevrekent, çevreleme, çevrengeç, ...

8 harfli

al çevre, çevdalık, çevermek, çevgensi, Çevikcan, çeviklik, Çevircek, çevirdik, çevirgeç, çevirgel, çevirgen, çevirici, çevirmek, çevirmen, çevirteç, çevirtim, çevirtme, Çevrecik, çevrecil, çevreger, Çevreköy, ...

7 harfli

Akçevre, çerçeve, çevelek, çevicek, çevikçe, Çevikel, Çeviker, Çevikli, Çeviköz, çevinme, çevireç, çevirge, çevirgi, çevirim, çeviriş, çevirme, çevirti, çevreci, Çevreli, Çevresu, çevrili, ...

6 harfli

çevele, çevgel, çevgen, çeviri, çevkel, çevken, çevlek, çevlik, çevlük, çevrek, çevrem, çevren, çevrik, çevril, çevrim, çevriş, çevrük, çevrüm, çevşek, çevşen, çevtik, ...

5 harfli

çevel, çever, çevik, çevit, çevre, çevri, çevük, çevüt, ölçev

4 harfli

çeve, çevk, çevt

Kelime Ara