İçinde Çİ geçen kelimeler

İçinde Çİ geçen kelimeler 7270 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

çi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. çi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde Çİ geçen kelimeler

25 harfli

(bir işin) içinden çıkmak, (bir yerin) içinden olmak, (biri için) kötü söylemek, (birini) çileden çıkarmak, Adriyatik'ten Çin Seddine, almaşık ikidoğrusal biçim, baş elektrikçi yardımcısı, Bayesçi olabilirlik oranı, beldekçil (tıbbî kavramı), beyin dalgaları çizelgesi, biçimde aldatıcı markalar, bulaşıcı çiftleşme tümörü, çevrimiçi kayıt sihirbazı, çiçek açmak (veya vermek), çift delikli köpek şeridi, çift kontrast gastrografi, çikolata kaplamalı tablet, çil yavrusu gibi dağılmak, çinko metiyonin kompleksi, çinko temelli kalıp döküm, çirlik dışı (sayrılıklar), ...

24 harfli

(bir şeyi) içinde duymak, (biri için) iyi söylemek, (birine) diş geçirememek, (yatın) boyun içi yalımı, 1 sayılı vergi çizelgesi, ABD-Çin tanıma anlaşması, Afrika çizgili tekirciği, ağacın kurdu içinde olur, ak akçe kara gün içindir, aralık içinde dalgalanma, atardamar içi enjeksiyon, avucunun içi gibi bilmek, barış için atom programı, Basılı hava perçinlemesi, Bayesçi model ortalaması, biçimlendirilmiş olgular, biçimleyici bilgi kuramı, biçimsel öğelerde benzet, bilekçincil ağşak üstçül, bireysel istem çizelgesi, bireysel sunum çizelgesi, ...

23 harfli

(bir şey) içinde yüzmek, (bir şeyden) geçilmemek, (birine) içinden gülmek, acı çiğdem zehirlenmesi, açil koenzim A sentetaz, ağzının içine baktırmak, aminoaçil tRNA sentetaz, aminoaçil-tRNA sentetaz, ayraçsız yazılış biçimi, ayrılmazlık geçişliliği, bağak içi yaygın yalımı, barış için güç kullanma, biçimlenmenin ölçülmesi, bireyiçinci çevre etiği, Borda çift tartı metodu, bulgu belgesinin biçimi, büyük çiçekli aslanağzı, büyük çiçekli yüksükotu, çerçi başındakini satar, çıkış denetim çizelgesi, çift eşikli ARCH modeli, ...

22 harfli

(birinin) içini okumak, (birinin) içini sarmak, akarsu-buzul biçimleri, anamalcı üretim biçimi, avucunun içinde tutmak, ayçiçeği tohumu kabuğu, ayraçlı yazılış biçimi, bağsız değişken geçişi, bakır-çinko alaşımları, Belçika kırmızı sığırı, Belçika Landracedomuzu, belirleyici örnekbiçim, biçim tamamlama ölçeri, bilekçil kayıksı kemik, bingişimli biçimsizlik, bir çift lakırtı etmek, Bir kesimli perçinleme, Bir sıra perçin dikişi, boğaz içinde kavga var, böbrek üstçül ak çizik, böbrek-böbrekçil yanıt, ...

21 harfli

(birine) çirkef atmak, (birinin) hatırı için, (içinde) at koşturmak, AB adalet ve içişleri, açil taşıyıcı protein, ademi merkeziyetçilik, akış çizeneği simgesi, anahtar deliği çiklit, Aristotelesçi tiyatro, asbestli çimento boru, asgari geçim indirimi, ateşler içinde yanmak, ayak bilekçil kayıkça, aydınnığın içinde gal, bağlı değişken geçişi, basit triaçilgliserol, benzeşik uzambiçimler, besi yavaşlığı çiriği, biçimlendiren olgular, bir biçimine getirmek, boynuzlu yaban keçisi, ...

20 harfli

ademimerkeziyetçilik, alacağın geçirilmesi, ara geçici dengelemi, artek yazılış biçimi, avucunun içine almak, ayak içiyle durdurma, bahriye çiftetellisi, bakışık uzambiçimler, başlama orta çizgisi, Bayesçi bilgi ölçütü, Belçika çoban köpeği, biçimlendirilebilmek, biçimsel değişmezlik, biçimsel güç derneyi, biçimsel sayı kuramı, biçimsizleştirebilme, bileşenli çubukçizim, birimsel geçiricilik, böbrek içi geri akış, buzul akıntı çizgisi, buzul bölümü çizgisi, ...

19 harfli

adam içine karışmak, adlandırılmış geçit, ağaçişleri makinesi, Akdeniz için birlik, Alman tarihçi okulu, araekyazılış biçimi, ayrışık çift uyaklı, bağıntı geçişliliği, Barış İçin Ortaklık, barkiçi yetiştirim., Bayesçi ardıl bahis, Belçika mavi sığırı, benzer uzambiçimler, berzçil konet tomur, biçim yitimi erkili, biçimlendirilebilme, biçimleyici görüşme, biçimsel yapışıklık, biçimsizleştirilmek, biçimsizlik korkusu, bin işçi, bir başçı, ...

18 harfli

Afrika cüce çiklit, ak çizgi hastalığı, akciğer içi basınç, akredite büyükelçi, altgeçirim süzgeci, altuni cüce çiklit, aminoaçil adenilat, ana denetim çizini, anadoğru, anaçizgi, ateş ağızlı çiklit, ateşleme çevirgeçi, atlas çiçeğigiller, avuçiçi bilgisayar, ayak biçimli hücre, bağıntı iyelikçisi, bağlantılı işçilik, Bayesçi ekonometri, baygınlık geçirmek, biçimbozucu mercek, biçimlendirebilmek, biçimsizleşebilmek, ...

17 harfli

aciz içinde olmak, adam içine çıkmak, ademimerkeziyetçi, aklından geçirmek, Allah rızası için, alt durumlu çiçek, Arslanbeyçiftliği, atanmış büyükelçi, atlasçiçeğigiller, avuç içi yukarıda, ayaksılı dirikçik, ayrılmak seçilmek, ayrıntı çizelgesi, ayrıntılı çizelge, bacağına geçirmek, bağlaçlı iyelikçi, Bakacaklıçiftliği, barış için toprak, batıbar çiçekleri, Bayesçi çıkarsama, Bayesçi çözümleme, ...

16 harfli

açık (renk için), açılma çizelgesi, akaroit reçinesi, akıllı ağ geçidi, aksiyal iplikçik, alacak geçirilen, alg çiçeklenmesi, Allah hakkı için, Aluminli çimento, Aristotelesçilik, aşınım biçimleri, avuç içi aşağıda, ayağına geçirmek, ayçiçeği küspesi, aykırı çiftleşim, ayrı seçi yapmak, ayrılıp seçilmek, bağlantı çizgisi, bahçe çuhaçiçeği, Bayesçi yaklaşım, belirtme çizgisi, ...

15 harfli

acıçiğdemgiller, ak çizgi dikişi, akıllı geçinmek, aktin iplikçiği, alacağı geçiren, alıcı denetçisi, ara iplikçikler, Argand çizeneği, asker çiftekeri, aslanbaş çiklit, Aşağıçiftlikköy, ateş içi gecesi, atom içi bilimi, ayçiçeği tohumu, ayçiçeği yeşili, aylık çizelgesi, ayrık çifyıldız, ayrılmaz çitmik, ayrıntılı çizim, bakışımlı çizge, banka denetçisi, ...

14 harfli

açiltransferaz, ağıziçi abanık, akyuvar geçimi, Alibeyçiftliği, Alp dağ keçisi, Altunçi Şehmus, aminoaçil tRNA, aminoaçil yeri, Ankara çiğdemi, arka düğmeçiği, atlama çizgisi, atmık dirikçik, avuç içi kadar, ayrıbiçimlenme, bacak çiftleme, balık çiftliği, Balıkçilarbaşi, basit geçitler, baş elektrikçi, başı çiğzenmek, Bataklıçiftlik, ...

13 harfli

açık seçiklik, açık ve seçik, ak dağ keçisi, akış çizeneği, altını çizmek, anal çizgiler, Ankara keçisi, Aristotelesçi, arz çizelgesi, Aşağıçinpolat, Atlantikçilik, ayçiçeği pası, ayçiçeği yağı, bağıl geçirim, baş çiğrinmek, baş çiğzinmek, başaklı biçim, başdenetçilik, Bayesçi kuram, bayrak çiklit, baz çifti, bp, ...

12 harfli

açilgliserol, akdağ keçisi, akış çizgesi, akış çizgisi, altın çiçeği, altun çiçeği, amber çiçeği, ana çizgiler, arabeskçilik, asturya çiri, Aşağıçiftlik, Aşağıçimağıl, Aşağıçirişli, atlas çiçeği, avcı çiftesi, aydın çiçeği, aygın çiçeği, aygün çiçeği, bakla çiçeği, BB çizelgesi, beden işçisi, ...

11 harfli

ağaç çileği, ağda çiçeği, Ağızsıçiçek, akkila çift, Aksa-yı Çin, aktif geçiş, alan seçimi, and içirmek, and içişmek, aralı geçiş, arpa çiçeği, Aşağıberçin, aşiretçilik, ateş çiçeği, atlasçiçeği, ayı çiğdemi, bademcikçil, bağır iççil, bağrı geçik, baklaçiçeği, basketçilik, ...

10 harfli

acemçiçeği, acı çiğdem, aççi etmek, açık seçik, açının içi, açil grubu, ağaççileği, Ağcakeçili, ağı çiçeği, aka çiçeği, Akçakeçili, Akçamesçit, Allah için, Alman çiri, altgeçirim, Altınçiçek, anketçilik, araçizgisi, arı çiçeği, arka çizgi, Aşağıçerçi, ...

9 harfli

acıçiğdem, açîk kara, afişçilik, ağ geçidi, ağaç çivi, Ağaçgeçit, ağıçiçeği, Alakeçili, alan çiti, alt çizgi, alt geçit, ana çizgi, andiçirme, aparatçik, ara seçim, arabeskçi, at çiçeği, ateşçilik, ay çiçeği, ayrı seçi, ayrıbiçim, ...

8 harfli

açilleme, Ağcakeçi, Ahmetçik, ak çiçek, ak çizgi, Akçiğdem, Akkeçili, alaçiçek, alageçik, Aliçerçi, altgeçiş, altgeçit, anaçizgi, anan içi, araçizgi, Aşağıçit, avlu içi, avuç içi, ayak içi, ayçiçeği, Bahçeçik, ...

7 harfli

ak geçi, Ak keçi, akçiçek, akçilli, Akçiriş, Akgeçit, alağeçi, alakeçi, Alaniçi, alayçik, Alçiçek, alençik, alevçik, aleyçik, aleyçin, alverçi, anketçi, arahçin, arakçin, arapçin, ayakçin, ...

6 harfli

açikir, afişçi, Akçift, Akkeçi, alaçik, aleçik, ametçi, añapçi, apaçik, apiçik, araçin, ariçin, aşefçi, ateşçi, aydeçi, Bağiçi, berçim, berçin, bizçil, Bozçin, burçin, ...

5 harfli

aççik, açiça, Açine, Akçin, akçiş, akçit, Alçin, atiçi, Ayçil, baçik, beçik, beçin, beçit, bekçi, berçi, bıçik, bıhçi, bicçi, biçik, biçin, biçiş, ...

4 harfli

açil, ahçi, alçi, aşçi, beçi, biçi, ciçi, çiba, çibe, çibi, çice, çiçe, çiçi, çift, çige, çigh, çiğe, çiği, çiğn, çiha, çiit, ...

3 harfli

BÇİ, çic, çiç, çid, çif, çig, çiğ, çik, çil, çim, çin, çip, çir, çis, çiş, çit, çiv, çiy, çiz, eçi, içi

2 harfli

çi

Kelime Ara