İçinde ÇİFT geçen kelimeler

İçinde ÇİFT geçen kelimeler 635 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

çift aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. çift anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÇİFT geçen kelimeler

25 harfli

bulaşıcı çiftleşme tümörü, çift delikli köpek şeridi, çift kontrast gastrografi, ekvatoryal elektron çifti, Hacıhaliloğluçiftliğiköyü, ikili çifteker hız yarışı

24 harfli

çift kenarlı seslendirme, çift kollu boru yivaçarı, çift kontrast sistografi, çift resimli canlandırma, çiftekerci uzluk belgesi, çiftkanatlılar, sinekler, fosfolipit çift tabakası, ikişerle kol (çift dizi)

23 harfli

Borda çift tartı metodu, çift eşikli ARCH modeli, çift görüntülüklü almaç, çift uzunluklu bağlaşım, çiftkısa- çiftuzun adım, çiftteker üstünde denge, çiftuzun- çiftkısa adım, elektriksel çift katman, elektriksel çift tabaka, Halilefendiçiftliğiköyü, ikili çifteker sonaşımı, karmaşık veya çifte ton, kısaarası çiftuzun adım, mevsime bağlı çiftleşme, motorlu çifteker sepeti, uzunarası çiftkısa adım, yük çiftekerleri yarışı

22 harfli

bir çift lakırtı etmek, çift adıllı pekiştirme, çift evreli nitrürleme, çift kabuklu yumuşakça, çift kuşak göstericisi, çift mercekli tarayıcı, konjüge asit-baz çifti, motorartçısı çiftekeri, çiftleşme davranışları

21 harfli

çayırda çifteker topu, çift eksenler çizgesi, çift elle top aktarma, çift liğenli (tansık), çift monopol piyasası, çift öğecikli özdecik, çift sınırlı ortaklık, çift yumurta ikizleri, çiftağırşaklı kavrama, çifte borulu soğutmaç, çifte solunumlu balık, çifte solunumlugiller, çifte-solunumlu balık, çifte-solunumlugiller, oyuncul çiftekercilik, ön beynin çift olması, salonda çifteker topu

20 harfli

bahriye çiftetellisi, çift çıkıntılı karın, çift dudaksıl dişsel, çift duruşlu denetim, çift köşegenli dizey, çift sıfır anlaşması, çift yönlü sestoplar, çift-tek çekirdekler, çiftçi kayıt sistemi, çifte borulu ısıtmaç, çifte-solunumlubalık, çifteker yarış alanı, çiftleşme kapasitesi, elektriksel çiftuçay, Hürmetçiçiftliğiköyü, konjuge redoks çifti, su ürünleri çiftliği, tam çift yönlü işlem, tek-çift çekirdekler, yaklaşık çift uyaklı

19 harfli

ayrışık çift uyaklı, bir çift sözü olmak, çift doğrusal model, çift eşlik denetimi, çift etkili tulumba, çift gümrük vergisi, çift ikizli (bitki), çift kıvrımlı lamba, çift kontrast grafi, çift terimli taylam, çift üstsel dağılım, çift yer değiştirme, çift yönlü penalama, çift-eksenli buzsul, çiftborulu sönümleç, Çifte Gül savaşları, çifte vergilendirme, çifte-solumlugiller, çiftkısa- uzun adım, çiftleşimsiz türeme, çiftleşme davranışı, ...

18 harfli

çift ağız anahtarı, çift camlı pencere, çift cinsiyetlilik, çift çeneli tansık, çift eksenli dizge, çift ektili tansık, çift engelli model, çift ikiz yapraklı, çift kollu anahtar, çift kuşaklı alıcı, çift maden mikyası, çift maden sistemi, çift modlu dağılım, çift nikel kaplama, çift oturmalı vana, çift ölçünlü almaç, çift taraflı baskı, çift yumurta ikizi, çift-çift çekirdek, çiftalıcı piyasası, çifte aharlı kâğıt, ...

17 harfli

Arslanbeyçiftliği, Bakacaklıçiftliği, çift akciğerliler, çift borulu döşem, çift değer ilkesi, çift delikli film, çift doruklu hece, çift dudak ünsüzü, çift eşli (bitki), çift faiz teorisi, çift kıvrımlı tel, çift kollu pinter, çift metal kuralı, çift ödüllü işlem, çift renkli işlem, çift servikslilik, çift yönlü destek, çift-akciğerliler, çifte kur sistemi, çifte standartlık, çifte standartsız, ...

16 harfli

aykırı çiftleşim, Büyükçiftlikköyü, calbak çiftleşim, çift arkus aorta, çift büyük dişli, çift etkili ilaç, çift faiz kuramı, çift koldan atma, Çift kültürlülük, çift modlu ardıl, çift parmaklılar, çift tam sayılar, çift ucun tutmak, çift yarıklı mil, çift yüzlü baskı, çift yüzlü kumaş, çift-parmaklılar, çifte standartlı, çifte zorunluluk, çiftleşim ağrısı, çiftleşme kesesi, ...

15 harfli

asker çiftekeri, Aşağıçiftlikköy, çapraz çiftucay, çift bel altılı, çift cinsiyetli, çift çenekliler, çift döl yatağı, çift duyarlıklı, çift kabuklular, çift kanatlılar, çift obruklular, çift odaklı tüp, çift renkçillik, çift sıra dişli, çift türemcilik, çift yönlü akış, çift yüzlü film, çift-obruklular, çiftbozan resmi, çiftçi akciğeri, çiftçilik etmek, ...

14 harfli

Alibeyçiftliği, bacak çiftleme, balık çiftliği, Bataklıçiftlik, cüce çiftteker, çift ayaklılar, çift başlı kas, çift boy resim, çift cinsellik, çift desimetre, çift fonksiyon, çift gösterici, çift işlemcili, çift kol kapma, çift omurlular, çift vergileme, çift-omurlular, çifte bağlılık, çifte kumrular, çifte standart, çifte vatandaş, ...

13 harfli

baz çifti, bp, Çakırçiftliği, Çavuşçiftliği, çift altçizgi, çift başlı ok, çift başlılık, çift çöktürme, çift dağıtıcı, çift dişliler, çift dudaksıl, çift k sınıfı, çift ses yolu, çift seslenim, çift tıklatma, çift yoğunluk, çift yokolumu, çiftayaklılar, Çiftçiibrahim, çiftdesimetre, çifte bozunma, çifte güvence, ...

12 harfli

Aşağıçiftlik, avcı çiftesi, Boğazçiftlik, Büyükçiftlik, çift bakarlı, çift boyunlu, çift buketli, çift bükmece, çift büyük 8, çift direkli, çift doruklu, çift halkası, çift ırlayış, çift içkapak, çift işlemci, çift kâğıtlı, çift karınlı, çift katyapı, çift kesikli, çift kırılma, çift kişilik, ...

11 harfli

akkila çift, çift abanık, çift akçası, çift cinsli, çift çapraz, çift çeneli, çift dirsek, çift gökada, çift görmek, çift heliks, çift işitim, çift karbür, çift katman, çift kavzak, çift kayışı, çift koşmak, çift sarmal, çift sözcük, çift sürmek, çift tartma, çift uyaklı, ...

10 harfli

Başçiftlik, çift bakım, çift başlı, çift burgu, çift camlı, çift çatal, çift çubuk, çift dalma, çift dayak, çift dikiş, çift eksen, çift eşlem, çift görme, çift görüm, çift hızlı, çift iplik, çift kapan, çift kayıt, çift kuşak, çift nabız, çift resim, ...

9 harfli

çift atım, çift atış, çift ayak, çift çatı, çift eder, çift film, çift kapı, çift küme, çift paça, çift sayı, çift ucay, çift uyak, çift yazı, çiftbiçik, Çiftçiler, çiftçilik, çifte asa, çifte ton, çiftehane, Çiftekuyu, çifteleme, ...

8 harfli

bir çift, çift bağ, çift kas, çift kol, çift tuz, Çiftalan, Çiftehan, çifteker, Çiftekoz, Çifteköy, Çifteler, çiftelik, çiftesiz, Çiftetaş, çiftiğne, çiftilek, çiftkapı, çiftküme, çiftleme, çiftucay, çiftüşek, ...

7 harfli

çift 16, çiftbağ, çifteli, Çiftesu, Çiftevi, çiftler, çiftlik, çifttor

6 harfli

Akçift, çift 8, çiftçi, Çifter, çiftli, çiftte

5 harfli

çifte

4 harfli

çift

Kelime Ara