İçinde ÇOĞ geçen kelimeler

İçinde ÇOĞ geçen kelimeler 256 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

çoğ aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. çoğ anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÇOĞ geçen kelimeler

25 harfli

bileşik çoğaltım negatifi, ışılelektriksel çoğaltıcı

24 harfli

çoğaltma hakkına saldırı, izinsiz çoğaltılan yapıt

22 harfli

basım yoluyla çoğaltma, çoğalan aritmetik dizi, çoğaltılmış basit emek

21 harfli

çoğaltılabilen mallar, çoğaltılamayan mallar, çoğu gitti, azı kaldı, çoğu zarar, azı karar, çoğunluk niceleyicisi, değiştirmeli çoğaltma, dış ticaret çoğaltanı

20 harfli

çoğaltma hakkı saklı, daldırmayla çoğaltma, denk bütçe çoğaltanı, işlendirme çoğaltanı, tek çiğitli çoğalımı

19 harfli

azalıp çoğalan para, benzeşik çoğalımcıl, çoğdürmenin tahtası, çok çiğitli çoğalım, döllenmeden çoğalma, eksicik çoğaltıcısı, gayri cinsi çoğalma, ışık -çoğaltıcı göz

18 harfli

ak yuvar çoğaltısı, birikimli çoğaltan, çoğalık badaklılık, çoğul küme yöntemi, çoğuldu, (çoğultu), çoğuz parçalanması, dışsatım çoğaltanı, elektron çoğaltıcı, siyasal çoğulculuk, transfer çoğaltanı

17 harfli

ak yuvar çoğalımı, aza çoğa bakmamak, bölgesel çoğaltan, çoğalma katsayısı, çoğaltım negatifi, çoğaltım pozitifi, çoğaltma araçları, çoğaltma makinesi, devingen çoğaltan, döllemsiz çoğalma, fotoçoğaltıcı tüp, harcama çoğaltanı, ilketki çoğaltanı, in vitro çoğaltma, özgünden çoğaltma, sermaye çoğaltanı, vejetatif çoğalma, yatırım çoğaltanı

16 harfli

aşırı çoğalımcıl, benzeşik çoğalım, büyükseme çoğulu, çoğa azalış hızı, çoğullaştırılmak, çoğunluk sistemi, çögen veyâ çoğan, küçükseme çoğulu, nötron çoğalması, sınırlı çoğaltma, tumturaklı çoğul

15 harfli

açıklama çoğulu, bütçe çoğaltanı, çoğa artış hızı, çoğabir bağıntı, çoğalık inmecik, çoğaltıcı ortam, çoğaltılabilmek, çoğaltım eşlemi, çoğaltım işlemi, çoğaltma kalıbı, çoğullaştırılma, çoğuz konbiçimi, değişik çoğalım, klonal çoğaltma, sayılı çoğaltma, vergi çoğaltanı, eksiltili çoğul

14 harfli

basit çoğaltan, basit çoğunluk, çırpıcı çoğanı, çoğaltı tarihi, çoğaltılabilme, çoğaltım hakkı, çoğaltma hakkı, çoğulcu elerki, çoğulcu toplum, çoğullaştırmak, gazda çoğaltım, göze çoğalması, katmerli çoğul, mantıkça çoğul, nispi çoğunluk, obartma çoğulu, para çoğaltanı, yazı çoğaltacı

13 harfli

aşırı çoğalım, bülez çoğalım, cinsi çoğalma, çoğa bileşimi, çoğa tepegeni, çoğa uzancası, çoğalık doğum, çoğalık tenli, çoğalık yinli, çoğaltabilmek, çoğaltıvermek, çoğarı vermek, çoğul danışma, çoğul gebelik, çoğul kalıtım, çoğul kişilik, çoğuldu etmek, çoğullaştırma, ışılçoğaltıcı, mikro çoğalma, salt çoğunluk

12 harfli

ara çoğaltan, bükün çoğulu, çoğa bölünme, çoğa oturmak, çoğalabilmek, çoğalık emci, çoğalıvermek, çoğaltabilme, çoğaltıverme, çoğalttırmak, çoğulcu etik, sağlam çoğul, sanat çoğulu, saygı çoğulu, süreğen çoğa

11 harfli

çoğa kuşağı, çoğa sayımı, çoğaçlanmak, çoğalabilme, çoğalıverme, çoğallaşmak, çoğaltılmak, çoğalttırma, çoğoncasına, çoğşurulmak, çoğul doğum, çoğul görev, çoğullaşmak, çoğuşturmak, içoğlanları, kırık çoğul, süt çoğalım, çoğuldaşmak

10 harfli

çoğ (olur), çoğalaşmak, çoğalık em, çoğaltılma, çoğeçlemek, çoğşurtmak, çoğullamak, çoğullaşma, çoğumsamak, çoğumsumak, çoğuncalık, çoğunlukla, çoğunsamak, çoğunsanak, çoğunsumah, çoğunsumak, çoğuzlaşma, dirilçoğuz, Malkoçoğlu, çoğulculuk, etkin çoğa

9 harfli

çoğabilim, çoğalamak, çoğaltıcı, çoğaltmak, çoğaltman, çoğartmak, çoğdürmek, çoğelemek, çoğsunmak, çoğşurmak, çoğul eki, çoğullama, çoğumsama, çoğuncası, uzamçoğuz

8 harfli

çoğaldız, çoğalmak, çoğaltan, çoğaltım, çoğaltış, çoğaltma, çoğanmak, çoğarmak, çoğdürek, çoğeşlik, çoğlağan, çoğrumak, çoğu kez, çoğulcul, Çoğulhan, çoğulluk, çoğuncak, çoğunluk, çoğunmak, çoğurcuk, çoğurmak, ...

7 harfli

birçoğu, Çoğahan, çoğalım, çoğalış, çoğalma, çoğaltı, Çoğaşlı, çoğulcu, Çoğullu, çoğultu, çoğunca, Çoğuplu, çokçoğu, eşçoğuz, kırçoğu, Koçoğlu

6 harfli

çoğmak, çoğmek, çoğmer

5 harfli

biçoğ, çoğaç, çoğak, çoğal, çoğan, çoğaş, Çoğay, çoğeç, çoğen, çoğeş, çoğla, çoğlu, çoğul, çoğun, çoğur, çoğuş, çoğuz, çoğül

4 harfli

çoğa, çoğo, çoğu

3 harfli

çoğ

Kelime Ara