İçinde ÇU geçen kelimeler

İçinde ÇU geçen kelimeler 1588 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

çu aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. çu anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÇU geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) suçundan geçmek, balinadişi, balina çubuğu, çubuklu disk birim kümesi, kavukçul-bağırsakçıl debe, lâstikağacı, kauçuk ağacı, saat on bir buçuğu çalmak

24 harfli

Anadolu Selçuklu Devleti, dirsekçecil-çubuk üstçül, dün buçuğu, (dün yarısı), kan emen Afrika kurtçuğu, klatrinle kaplı çukurlar, pencere başlık çubukları, vurukçul döndürek yalımı

23 harfli

bir ayağı çukurda olmak, çul içinde arslan yatar, dirsekçecil-boğuncukçul, Gausçu eğrilik derecesi, ilk boğmukçul sırt yöre, Malthusçu nüfus teorisi, oynarken çulunu yırtmak, toplam uçucu bazik azot, uylukçul-kokal yakıncıl, yuvalı çubukkod okuyucu

22 harfli

dirsekçecil-çubucukçul, dişli çubuklu yöneltme, uçunların devim kuramı

21 harfli

birden uçun boşalması, çukal, (çokal, çukar), çuvalla para kazanmak, eşitleme çukur fırını, Gausçu kareleştirmesi, göz çukuru selülitisi, göz çukuru üst kanalı, gözyaşı kesesi çukuru, kauçuk çene hastalığı, kavukçul kasık debesi, sanak-bürgeç-uylukçul, sürmeli altıntavukçuk, uylukçul serpi debesi, yatay kaydırma çubuğu

20 harfli

acil durdurma çubuğu, altıgen burgu çubuğu, bileşenli çubukçizim, boğmukçul yay kesimi, büyük kervan çulluğu, çoklu çubuk çizeneği, çukurizaçar girinimi, delikli burgu çubuğu, dirsekçecil-çubukçul, göz çukuru kemik zar, itle çuvala girilmez, kullukcu, (kullukçu), Lieberkühn çukurları, sağrak-baş boğmukçul, solunum bronşçukları, taşıma çubuğu keneti, terminal bronşçuklar, yağmur-kervançulluğu

19 harfli

büyük kervançulluğu, çifte çubuğa gitmek, çubuk ısıtma fırını, Çubuk kafesli döneç, çubuklu disk birimi, çulluk balığıgiller, eğnine çukal salmak, göz çukuru mukoseli, gözyaşı bezi çukuru, ikiyanlı çubukçizim, insan uçurma düzeni, kömür çubuklu lamba, maççık muççuk etmek, maççık muççuk yemek, maççuk muççuk yemek, respirator bronşçuk, sanak-adak-uylukçul, sanak-ıdık-uylukçul, suymukçu dirimcilik, toplam uçucu bazlar, uylukçul-diz ardçıl, ...

18 harfli

çevren ışık çukuru, çubuğunu tüttürmek, çubuklu karıştıraç, çuhacıoğlu peşrevi, çullukbalığıgiller, döllemcil-uylukçul, ekonomik ulusçuluk, gök perdesi çukuru, grafik menü çubuğu, iktisadi ulusçuluk, kanat-damak çukuru, okçullamsı kavşağı, salyar beze çukuru, uçucu anestezikler, uçucu yağ asitleri, uçun dirik bilgisi, ulusçuluk akımları, varoluşçu ruhbilim, yımırtalık olukçul, yumrukçu kırıkları, yüksek fırın uçunu

17 harfli

Bişon çuha köpeği, boyunduruk çukuru, bülbülbükü çuvalı, çangallı çungallı, çuha çiçeğigiller, çukur başlı yılan, damızcıl-uylukçul, değişiklik çubuğu, denetim çubukları, diken altı çukuru, diken üstü çukuru, göz çukura dönmek, göz çukuru kenarı, göz çukuru yarığı, haddelenmiş çubuk, ilk vuran okçudur, iskiyopübik çubuk, kabukçul kısımsal, kümeli çubukçizim, kürek altı çukuru, kürek başı çukuru, ...

16 harfli

bahçe çuhaçiçeği, bataklık çulluğu, bayram koçu gibi, bir çuval dolusu, boyunbağı çubuğu, bronşçuk yangısı, büyük çuhaçiçeği, çapaçullaştırmak, çımara, (çumara), çuhaçiçeğigiller, çukurlaştırılmak, çulha kuşugiller, çullandırabilmek, çulluk balıkları, çulluk sinekleri, delibaş kurtçuğu, eğecil-boğmukçul, faringiyal çubuk, gelişkin kurtçuk, Herakleitosçuluk, Jungçu çözümleme, ...

15 harfli

abdominal çukur, ağtabaka çukuru, akciğer lopçuğu, anadeniz çukuru, aşırı suymukçul, Augustinusçuluk, bağlantı çubuğu, bilgisayar suçu, boğmukçul emlem, branşiyal çubuk, çapaçullaştırma, çubuk hücreleri, çubukkod kalemi, Çubukluosmaniye, çuhuruni gaybet, çukurlaştırılma, çukurunu kazmak, çullandırabilme, çulsuz çuvalsız, çuvallatabilmek, çuvallayabilmek, ...

14 harfli

altın tavukçuk, Bağlama çubuğu, başını uçurmak, bedirek çubuğu, böbrek kurdçul, burulma çubuğu, çentikli çubuk, çiğneme çukuru, çubuk mıknatıs, çubuklu kırıcı, çukurlaştırmak, çuvaldızdikeni, çuvallatabilme, çuvallayabilme, çuvallayıverme, çüğre koğukçul, çüğre-uylukçul, çürütme çukuru, denetim çubuğu, dilgici çukuru, dokutçul kamık, ...

13 harfli

ağaç çuvaldız, alkara kılçuk, ara boşlukçul, asıltılı uçun, balina çubuğu, balon uçurmak, başakortçuluk, başlık çubuğu, belder çuvalı, billi buçuklu, birli buçuklu, boşluk çubuğu, bücür kurtçuk, bütil kauçuğu, çaldur çuldur, çamurlukçuluk, çangal çungal, çangıl çungul, çangır çungur, çankal çunkal, çankar çunkar, ...

12 harfli

açlık çukuru, açuk boyamak, açuk gönüllü, Aşağıçulhalı, Aşağıokçular, atlas çukuru, ayaklı çubuk, batman buçuk, bıçkı çuvalı, bölük purçuk, buçuk vermek, buçukluyazma, burçukturmak, Çakallıçullu, Çaltılıçukur, çamur çukuru, çapaçulculuk, çember çukur, çubuk grafik, çubuk sebedi, Çubukharmanı, ...

11 harfli

açkı çubuğu, alın çukuru, altın çubuk, ankudi çuha, araç çubuğu, Armutçukuru, asılı çubuk, Aşağıyurtçu, aşkı çubuğu, bağak uçuğu, barutçubaşı, Boncukçukur, boncukçuluk, boykotçuluk, burçuklamak, buyrukçuluk, çaçuv kuçuv, çahır çuhur, çakıl çukul, çakır çukur, çapul çupul, ...

10 harfli

açuk saçuk, açuvlanmak, ağılı uçun, akortçuluk, ara çubuğu, arka çukur, Aşağıçulha, ayrık koçu, baca uçunu, bağ çubuğu, barokçuluk, Barutçular, barutçuluk, başakortçu, başçuhadar, bel çubuğu, bocukçuluk, boy çuvalı, Büyükçukur, çalu çuvaz, çamurlukçu, ...

9 harfli

acı çubuk, açu bakan, ağzı açuk, at uçuran, boğmukçul, boynuzçuk, buçuklağa, buçuklağı, Buçuktepe, burçulmak, cam çubuk, çapaçulcu, Çoçukören, çubuk kod, çubukaltı, Çubukbeli, çubuklama, çucelemek, çuğdurmak, çuğurtmak, çuhacılık, ...

8 harfli

alabuçuk, aldaukçu, Armutçuk, atoyunçu, Ayçukuru, Ayçulpan, az buçuk, barbutçu, baş açuk, bocukçul, boncukçu, boykotçu, bronşçuk, buçukluk, bukukçul, bulutçuk, burçuklu, buruççun, buyrukçu, camçubuk, cerbuçuk, ...

7 harfli

aç açuk, açukluk, Akçukur, akortçu, alavçuk, barokçu, barutçu, bikuçuk, bocukçu, boluşçu, boruçul, boyçulu, buçuğar, buçukçu, buçukla, buçuklu, çakçura, Çamuşçu, çapaçul, Çaputçu, Çavuşçu, ...

6 harfli

açuvlu, alaçuh, alaçuk, alaçul, apaçuh, araçuk, avukçu, ayakçu, balçuk, başçul, buçuça, buçula, buçuna, burçuk, çançuk, çançur, çarçur, çemçuk, çemçur, çomçur, çuburi, ...

5 harfli

arçuk, avçuk, biçug, biçuh, boçuk, buçuh, buçuk, buçut, çıçuk, çokçu, çomçu, çuban, çubug, çubuh, çubuk, çubul, çucuk, çucul, çucûm, çucûn, çuçka, ...

4 harfli

açuh, açuk, açuv, atçu, boçu, buçu, çual, çucu, çuçe, çufa, çufi, Çuğa, çuğu, çuha, çuka, çula, çuma, çune, çupa, çupi, çura, ...

3 harfli

çuğ, çuh, çuk, çul, çum, çup, çur, çuş, çut, uçu

2 harfli

çu

Kelime Ara