İçinde ÖĞ geçen kelimeler

İçinde ÖĞ geçen kelimeler 1545 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

öğ aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. öğ anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÖĞ geçen kelimeler

25 harfli

değerli nesneler öğretisi, Geniş göğüslü bronz hindi, göğüs kemiği diliksizliği, gönülsüz namaz göğe ağmaz, karşılaştınlabilir öğeler, otomatik öğütme değirmeni, öğütülmüş badem kabukları, soldan kısıtlanabilir öğe, sulu-yilli göğüs gölerimi

24 harfli

algısal-devimsel öğrenme, arpa öğütme yan ürünleri, atnan arpayı döğüştürmek, biçimsel öğelerde benzet, genel öğretim yöntemleri, geştalt (öğrenme) kuramı, göğdeden yapışık ikizler, göğüs boşluğu punksiyonu, göğüs çaprazında savunma, göğüs-karın tipi solunum, ikili çağrışım öğrenmesi, öğeciksel değiştirgenler, öğrenmede yayılma kuramı, sağdan kısaltılablir öğe, sınama-yanılma öğrenmesi, televizyonculuk öğretimi, temel öğelerde benzerlik

23 harfli

bölümlü öğrenme yöntemi, bölünmüş öğeler yöntemi, çöğre-kokal-ibik altçıl, dizcil-göğüsçül (duruş), göğüs duvarı şişkinliği, iki eli böğründe kalmak, klasik öğretim programı, öğretimde toplulaştırma, özel öğretim yöntemleri, zorunlu ilköğretim çağı

22 harfli

akciğerzarı, göğüszarı, edebi edepsizden öğren, göğüs boşluğu empiyemi, göğüs irin-yel gölerim, göğüs kemiği biyopsisi, göğüs kemiği yarıklığı, göğüszarı, akciğerzarı, ilçe ilköğretim kurulu, markanın tekil öğeleri, öğeciksel kütle birimi, öğrenilen geçmiş zaman, öğrenmede etmen kuramı, öğreti düzenleyicileri, öğretmen-öğrenci oranı, öğretmenler toplantısı, öğütülmüş mısır koçanı, öğütülmüş mısır somağı, özel öğretim kurumları, parasız yatılı öğrenci, sonuçcu etik öğretiler, yulaf öğütme yan ürünü

21 harfli

başsız-göğüssüz (döl), çift öğecikli özdecik, çöğre-kokal-ibik altı, göğe merdiven dayamış, her düşüş bir öğreniş, her ziyan bir öğüttür, ilk öğretim kurumları, kızgın öğecik kimyası, köy ilköğretim kurulu, kuşlarda göğüs kemiği, öğecik etkin yarıçapı, öğrenci dinlenme yeri, öğretime başlama izni, özel eğitim öğretmeni, pembe göğüslü ötleğen, seyrek toprak öğeleri, yüksek öğretmen okulu

20 harfli

ağdır çöğdür yürümek, böğrü böğrüne geçmek, ezberleyerek öğrenme, göğde bakışıksızlığı, göğüs dış atardamarı, göğüs zar irinlenimi, göğüs-karın solunumu, göğüssel beygir koru, il ilköğretim kurulu, ilköğretim denetmeni, ilköğretim kurulları, ilköğretim yönetmeni, kavramlaştırma öğesi, öğeciksel biçimlenim, öğleden sonra döneyi, öğrenci özlük işleri, öğretim yardımcılığı, öğretmen not defteri, öğütücü (kağıt için), rastlantısal öğrenme, sinemacılık öğretimi, ...

19 harfli

ayırt edici öğrenme, cimnastik öğretmeni, çoköğecikli özdecik, eli böğründe kalmak, göğüs iç atardamarı, göğüs kan göllenimi, göğüs yelpirinlenim, göğüs zar sayrılığı, göğüs zar tutulgası, göğüs zarı gölerimi, göğüs zarı kanaması, küçük söğüt bülbülü, orman söğüt bülbülü, öğdüllük, (öğdülük), öğecik-gram ağırlık, öğretmen yetiştirme, öğretmenler derneği, öğü başına derilmek, öğünü başına dermek, özdeş öğeler kuramı, sağdan tersinir öğe, ...

18 harfli

açık hava öğretimi, ağdırmaç çöğdürmeç, başını taşa döğmek, başsız-göğüssüzlük, bedava öğle yemeği, bilinçdışı öğrenme, can öğüşlük vermek, çağrışımlı öğrenme, çekirdeksel öğecik, çöğre karın altçıl, çöğre-kımıç altçıl, dışkılama öğretimi, eğretileme öğeleri, göğdünoğlu yağmuru, göğüs kan gölerimi, göğüs solunum tipi, göğüs zar kaynaşım, ışın öğün ölçümcül, iğretileme öğeleri, kısaltılabilir öğe, mıknatıssal öğeler, ...

17 harfli

aralıksız öğrenme, belder göğüs yöre, beleş öğle yemeği, boz söğüt bülbülü, böğeleğe tutulmak, böğür üstü ağrısı, cezaevi öğretmeni, dağ söğüt bülbülü, dinleyici öğrenci, döğüşüp battıkmak, düzme göğüs zarca, geleneksel öğeler, geritepki öğeciği, göğsünü gere gere, göğsünü kabartmak, göğündürme lâlesi, göğüs çekimi, GöÇ, göğüs yelkinlenim, göğüs yelkinletim, göğüs zar-öykence, gün göğe dikilmek, ...

16 harfli

ağdırma çöğdürme, ağzı göğe değmek, başlangıç öğleni, benzetme öğeleri, bireysel öğretim, böelek - böğelek, böğrek-kursakçıl, böğürtken maymun, bölümsel öğrenme, bücür göğdelilik, bütüncül öğrenme, cemal böğrülcesi, çöğre-karın-altı, çöğre-kımıç altı, değişik öğecikli, devinsel öğrenme, diz-göğüs duruşu, dörtkollu öğecik, düşünsel öğrenme, eğincil-göğüsçül, en büyük bir öğe, ...

15 harfli

ağzını öğelemek, algısal öğrenme, anlamlı öğrenme, araçsal öğrenme, aradizi öğeleri, azı göğe değmek, biçimsel öğreti, birleşik öğecik, böğür çıkıntısı, bölümlü öğrenme, çarpmalı öğütme, depesini döğmek, dışarcıl öğreik, dizisel öğrenme, döğme demir işi, edilgin öğrenme, edilgin öğretme, eğecil-göğüsçül, ekonomik öğreti, ekstern öğrenci, fırsat öğretimi, ...

14 harfli

abassöğodeneme, abece öğretimi, ahlak öğretisi, amaçlı öğrenme, ayırıcı öğeler, ayrışık öğecik, bambaşka göğüs, başöğretmenlik, bilgi öğretisi, böğelek tutmak, böğürtlen kuşu, burslu öğrenci, çevre öğretisi, çöğelek pışlak, çöğen belliröz, çözüm öğrenimi, değer öğretisi, değişen öğeler, deliksiz göğde, Drago öğretisi, göğ başa inmek, ...

13 harfli

ağız öğretmek, akıl öğretmek, asil öğretmen, Aşağısöğütönü, aşırı öğrenme, bakışımlı öğe, başı göğüsten, böğeleklenmek, böğür dolması, böğür germesi, Büyüksöğütözü, çiftöğeciksel, çöğelezlenmek, çöğmen çıkrık, dal öğretmeni, daşşak döğmek, döğen yıldızı, elde öğrenmiş, etkin öğretim, gece öğretimi, geçiş öğeleri, ...

12 harfli

abassöğodene, açık öğretim, açınık öğesi, aday öğrenci, ağır öğrenen, ala böğrülce, Aşağısöğütlü, at göğüslüğü, Avşarsöğütlü, baş öğrenmek, baş öğretmek, boncuk öğesi, böğrek eriği, böğür ağrısı, böğür çivisi, böğür kazığı, böğür kemiği, böğürebilmek, böğürtlenlik, böğürttürmek, böğürüvermek, ...

11 harfli

başlı-göğüs, başöğretmen, bezem öğesi, birinci öğe, böğderilmek, böğün yarın, böğürebilme, böğürtleğen, böğürtlemek, böğürüverme, böğütlenmek, böğüttürmek, büyükçe öğe, Büyüköğünlü, çıkaç öğesi, çöğe durmah, çöğe durmak, çöğünkazanı, çöğür ozanı, değış döğüş, değiş döğüş, ...

10 harfli

ağaç göğsü, akböğrülce, alacagöğüs, arka göğüs, Aşağıgöğlü, başlıgöğüs, böğenlemek, böğennemek, Böğrüdelik, böğrükerme, böğür üstü, Böğürdelen, böğürlemek, Çakırsöğüt, Çatalsöğüt, Çatmasöğüt, çöğdür çüş, çöğre altı, Dikmesöğüt, döğensilik, döğmeyayık, ...

9 harfli

Akçasöğüt, Altısöğüt, ansal öğe, art göğüs, art-göğüs, aşkın öğe, ayrık öğe, başböğrek, birim öğe, boş böğür, böğelemek, böğesemek, böğörtlen, böğrekçil, Böğrüeğri, böğrükara, böğrüşmek, böğsükmek, böğsünmek, böğür iği, böğürtlek, ...

8 harfli

Arasöğüt, başöğlen, Başsöğüt, Belsöğüt, boşböğür, böğ böcü, böğdemsi, böğelmek, böğenmek, böğetmek, böğirmek, böğlemek, böğreksi, böğrülce, böğrümek, Böğrüpek, böğsemek, böğsümek, böğşemek, böğürcük, Böğürgen, ...

7 harfli

abassöğ, aksöğüt, ana öğe, az öğüş, böğelek, böğemek, böğenek, böğenti, böğesek, böğrüce, böğülce, böğülek, böğümek, böğürce, böğürme, böğürtü, böğürüm, böğürüş, çöğelli, çöğenek, çöğünme, ...

6 harfli

başöğe, böğcük, böğevi, böğlek, böğler, böğrek, böğrik, böğrük, böğrül, çöğgen, çöğlem, çöğmek, çöğmel, çöğmen, dellöğ, döğgeç, döğgel, döğgün, döğğeç, döğmeç, döğmek, ...

5 harfli

böğce, böğcü, böğek, böğem, böğen, böğet, böğez, böğön, böğöz, böğur, böğün, böğür, böğüz, cöğen, cöğür, cöğüz, çöğcu, çöğen, çöğin, çöğme, çöğör, ...

4 harfli

böğe, böğn, böğr, böğü, döğü, göğa, göğe, göğn, öğeç, öğek, öğen, öğeş, Öğet, öğey, öğez, öğke, öğle, öğlü, öğme, öğön, öğre, ...

3 harfli

böğ, çöğ, göğ, öğe, öğn, öğü

2 harfli

öğ

Kelime Ara