İçinde ÖĞE geçen kelimeler

İçinde ÖĞE geçen kelimeler 287 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

öğe aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. öğe anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÖĞE geçen kelimeler

25 harfli

gönülsüz namaz göğe ağmaz, karşılaştınlabilir öğeler, soldan kısıtlanabilir öğe

24 harfli

biçimsel öğelerde benzet, öğeciksel değiştirgenler, sağdan kısaltılablir öğe, temel öğelerde benzerlik

23 harfli

bölünmüş öğeler yöntemi

22 harfli

markanın tekil öğeleri, öğeciksel kütle birimi

21 harfli

çift öğecikli özdecik, göğe merdiven dayamış, kızgın öğecik kimyası, öğecik etkin yarıçapı, seyrek toprak öğeleri

20 harfli

kavramlaştırma öğesi, öğeciksel biçimlenim, tozunu göğe savurmak

19 harfli

çoköğecikli özdecik, öğecik-gram ağırlık, özdeş öğeler kuramı, sağdan tersinir öğe, soldan tersinir öğe, tragedyanın öğeleri

18 harfli

çekirdeksel öğecik, eğretileme öğeleri, iğretileme öğeleri, kısaltılabilir öğe, mıknatıssal öğeler, öğeciksel dolancal, yere göğe koymamak

17 harfli

böğeleğe tutulmak, geleneksel öğeler, geritepki öğeciği, gün göğe dikilmek, İki öğenin kalanı, öğecikleşme ısısı, öğeciksel ağırlık, öğeciksel dönüşüm, öğeciksel kırılım, yerden göğe kadar

16 harfli

ağzı göğe değmek, benzetme öğeleri, böelek - böğelek, değişik öğecikli, dörtkollu öğecik, en büyük bir öğe, en küçük bir öğe, göğermik gövezçe, indirgenemez öğe, öğecik çekirdeği, öğeciksel aralık, öğeciksel sıklık, Öğeler Çizelgesi, öğesel çözümleme, özendirici (öğe), tragedya öğeleri, tutmalık öğeleri, tümcenin öğeleri, uranötesi öğeler

15 harfli

ağzını öğelemek, aradizi öğeleri, azı göğe değmek, birleşik öğecik, görüntü öğeleri, halkbilim öğesi, kristal öğeleri, öğeciksel gövde, öğeciksel kütle, öğeciksel oylum, sağdan ters öğe, soldan ters öğe, soyulmuş öğecik, yörünge öğeleri

14 harfli

ayırıcı öğeler, ayrışık öğecik, böğelek tutmak, çöğelek pışlak, çöğen belliröz, değişen öğeler, olasılık öğesi, öğe olmama imi, öğeceği gelmek, öğecikli ölçüm, öğeciksel alan, öğeciksel erke, öğeciksel izge, öğeciksel saat, öğeciksel yapı, Öğeler Dizgesi, öğezeye durmak, Özdeşlik öğesi, sıfırgüçlü öğe, toprak öğeleri, üretim öğeleri

13 harfli

bakışımlı öğe, böğeleklenmek, çiftöğeciksel, çöğelezlenmek, döğen yıldızı, geçiş öğeleri, göğe bırakmak, göğe çekilmek, göğerü durmak, Hermitsel öğe, ışımetkin öğe, köşegenel öğe, olağan öğecik, öğecîk sayısı, öğecik yapısı, öğeciksel bağ, öğeciksel ısı, öğeciksel yük, öğeler dönemi, söğede durmak

12 harfli

açınık öğesi, boncuk öğesi, cebirsel öğe, değişmez öğe, doğrusal öğe, donuşmuş öğe, düşlem öğesi, en büyük öğe, en küçük öğe, göğertleşmek, katılgan öğe, kimyasal öğe, kültür öğesi, öğe düşürmek, tersinir öğe, uyaran öğesi

11 harfli

bezem öğesi, birinci öğe, büyükçe öğe, çıkaç öğesi, çöğe durmah, çöğe durmak, döğe görmek, döğen sırtı, eşgüçlü öğe, etkisiz öğe, geçiş öğesi, göğe gelmek, göğe salmak, göğel ördek, göğem eriği, Harmandöğen, imli öğecik, küçükçe öğe, öğe adımlar, öğecik göçü, öğecikleşme, ...

10 harfli

böğenlemek, böğennemek, döğensilik, ekin öğesi, eşöğecikli, göğe çıkan, gökgöğerti, höğelenmek, ineç öğesi, köle döğen, kurucu öğe, öğe düşmek, öğe kemiği, öğecikaltı, öğelik imi, söğekçelik, yapı öğesi, yayıcı öğe

9 harfli

ansal öğe, aşkın öğe, ayrık öğe, birim öğe, böğelemek, böğesemek, çöğelemek, çöğeltmek, çöğendeli, çöğertmek, danadöğen, daş döğen, Göğebakan, göğelemek, göğelempe, göğerçile, göğerilik, göğertlek, göğertmek, kol döğen, öğenderek, ...

8 harfli

böğelmek, böğenmek, böğetmek, cöğelmek, çöğelmek, çöğen öz, Çöğender, çöğerten, göğeleme, göğemcik, göğenmek, göğercik, göğerçin, göğermek, göğertme, öğelemek, öğendere, öğendire, söğelmek, söğermek, taşdöğen, ...

7 harfli

ana öğe, böğelek, böğemek, böğenek, böğenti, böğesek, çöğelli, çöğenek, döğecek, döğelli, döğenek, göğeğen, göğelek, göğelez, göğemik, göğerci, göğerti, göğertü, ısılöğe, öğermek, öğeşmek, ...

6 harfli

başöğe, böğevi, göğeli, göğeri, göğezi, höğeme, öğecik, öğerek, öğerem, öğeyik

5 harfli

böğek, böğem, böğen, böğet, böğez, cöğen, çöğen, döğeç, döğen, döğer, göğeç, göğef, göğek, göğem, göğen, göğer, göğez, höğeç, köğet, öğese, Özöğe, ...

4 harfli

böğe, göğe, öğeç, öğek, öğen, öğeş, Öğet, öğey, öğez, söğe

3 harfli

öğe

Kelime Ara