İçinde ÖD geçen kelimeler

İçinde ÖD geçen kelimeler 791 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

öd aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. öd anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÖD geçen kelimeler

25 harfli

borçları ödeyememe durumu, çekli ödünç verme yöntemi, dış ödemeler sayışmanlığı, domuzlarda ödem hastalığı, kısa süreli güvence ödeği, mal karşılığı ödünç verme, ödeme yetenekli borçlanma, ödemeler bilânçosu eğrisi, ödev bilmek (veya saymak), ödünç verme kayıt yöntemi, Psödomonas enfeksiyonları

24 harfli

alacak verecekle ödenmez, dönüşül ödeneklik kuramı, işlem kartlı ödünç verme, olağanüstü bütçe ödeneği, ödeme ve alma bildirgesi, ödeneklik yargı denetimi, ödünç verilebilir fonlar, psödohepatorenal sendrom, vesaik ibrazında ödemeli

23 harfli

Avrupa Ödemeler Birliği, bakteriyel psödomisetom, kan bahası, (kan ödeği), kangal-göden ağızlatımı, ödenebilir borç belgiti, ödü bödeleğine karışmak, ödüllü yarışma duyurusu, peşin ödemeli akreditif, sayıya göre takım ödülü, şirden göden ağızlatımı

22 harfli

borçları ödeyememezlik, dış ödemeler bilânçosu, erken geri ödeme riski, eşek eşeği ödünç kaşır, işten çıkarma ödencesi, kirleten öder prensibi, ödemeler dengesi açığı, ödenek ayırma prensibi, ödevce yetkin tamdurum, ödünlü tarife oranları, tarımı özendirme ödülü, vesaik karşılığı ödeme

21 harfli

belge karşılığı ödeme, borç ödeme gücü oranı, bulucuyu ödüllendirme, dalgalı güvence ödeği, fizyolojik meme ödemi, ikili ödeme anlaşması, karşılığı ödenimdedir, ödeme buyruğu mektubu, ödemenin durdurulması, ödeneklik görüşmeleri, ödenmesi gereken para, ödeyebilirlik aralığı, psödokeratin kistleri, taşıyanına ödenebilir, tümü ödenmemiş anamal, uygun dokunca ödemesi, vesaik mukabili ödeme, yapıt hakkı ödemeliği, yaşam güvencesi ödeği

20 harfli

altınla ödeme kuralı, borcun geri ödenmesi, dış ödemeler dengesi, dış ödemeler fazlası, el koyma (zorödetim), göden-apış dikişlemi, kancıl öd ipkin işem, karşılayıcı ödemeler, Kate Greenaway ödülü, kirleten öder ilkesi, mal güvence ödencesi, markayla ödünç verme, olağanüstü ödenektik, oturum yerinde ödeme, ödeme gücü yaklaşımı, ödeme yeteneksizliği, ödemeyi kabul etmeme, ödenek ayırma ilkesi, ödenemez pay belgiti, ödenmeyen kesenekler, ödenmiş taşıt gideri, ...

19 harfli

ayrıntılı ödeneklik, banka ödeme buyruğu, belirli ödül yarışı, borçları ödeme gücü, dolaylı ödev görüşü, dolaylı ödünç verme, göden kımıç tuturum, görüldüğünde ödenir, kabul kredili ödeme, kalıtsal anjiyoödem, kör barsak-öd kınca, mal karşılığı ödeme, ödek süresi uzatımı, ödenmiş gemi kirası, ödenmiş pay belgiti, ödeyebilirlik oranı, ödsel yelsili kezik, ödü bokuna karışmak, ödünç verme yöntemi, psödohermafroditizm, takım nitelik ödülü, ...

18 harfli

açık güvence ödeği, anjiyonörotik ödem, asgari ödeme oranı, can borcunu ödemek, değişken ödeneklik, dış ödemeler açığı, geri ödeme sistemi, güvenceli ödek eki, işsizlik ödemeleri, kan öd kızıllanımı, liğen-gödencil ara, mal mukabili ödeme, mübaşirlik ödeneği, nihai ödünç mercii, nihai ödünç verici, on bir metre ödeği, ödek alanı çizgisi, ödek indirim oranı, ödemeler bilânçosu, ödemenin kesilmesi, ödemeyi geciktirme, ...

17 harfli

anamal ödenekliği, antiödematöz ilaç, bildirim ödencesi, bildirimsiz ödeme, bildirmelik ödünü, biriktirim ödenci, boşaltma ödencesi, büyük ödül yarışı, çift ödüllü işlem, dayanışma ödeneği, doğuştan miksödem, geri ödeme süresi, gör-öde akreditif, kan ödçül sarılık, Orhan Kemal ödülü, oturum yerli ödek, ödamonik erdemler, ödeme gücü ilkesi, ödeneklik birliği, ödenmemiş sermaye, ödev dağıtıcılığı, ...

16 harfli

akçalı ödeneklik, aktarılır ödenek, ayrışan ödemeler, bir defada ödeme, enaz ödeme oranı, geri ödeme riski, gider ödenekliği, Gödel teoremleri, güvence ödentisi, işletmeden ödeme, işsizlik ödeneği, kancıl öd ipkini, kısa süreli ödek, nöroaksiyal ödem, öd olumsal işlev, ödeği kabul eden, ödeme belgitleri, ödeme güçsüzlüğü, ödeme kabiliyeti, ödemeler dengesi, ödemeli gönderme, ...

15 harfli

borç ödeme gücü, Caldecott ödülü, deri altı ödemi, durgunluk ödemi, emekli ödencesi, esnek ödeneklik, gödeb bağırsağı, göden bağırsağı, göden siğmikçil, hakkı ödenmemek, hödüğüne gitmek, katma ödeneklik, liyakat ödemesi, miksödem koması, oturga-gödencil, oturga-gödensel, öd kanalcıkları, ödemden kaçınma, ödeme anlaşması, Ödeme bildiriği, ödeme bildirimi, ...

14 harfli

adırık çödürük, aşırı ödünleme, bağırsak ödemi, bödeleği düşük, bölmeçli ödeme, Carnegie ödülü, def’aten ödeme, döden yapışımı, fark ödemeleri, göden bağarsuk, göden tutturum, göden-yatıncıl, göden-yolakçıl, gödenbağırsağı, gödürsüzlenmek, hödüklük etmek, indirimli ödek, kanıyla ödemek, konut ödencesi, mahsuben ödeme, miyelinik ödem, ...

13 harfli

aile ödencesi, akciğer ödemi, alıcı ödemeli, aracı ödeneği, aracılı ödeme, döden darlığı, Ekecikgödeler, geçici ödenek, gırtlak ödemi, göde gövercin, gödeli elbise, göden çakirge, göden kurbağa, göden tutmacı, göden-üdükçül, güvence ödeği, hidremik ödem, hödene hödene, işçi ödencesi, Karacan ödülü, kasa ödencesi, ...

12 harfli

adıla gödüle, adresli ödek, alerjik ödem, banka ödüncü, belgeli ödek, belirli ödül, böbrek ödemi, cüzi bödelek, Deming ödülü, Fields ödülü, genel ödence, Gödel sayısı, gödem çıkımı, göden üstçül, göden yalımı, gödeni deşik, götürü ödeme, hödük vermek, kan ödekliği, kancıl öd öz, kesene ödeği, ...

11 harfli

balon ödeme, banka ödeği, beyin ödemi, borcu ödeme, bödreslemek, cödür cödür, çilek ödkın, çödürüm çüş, erken ödeme, göde balığı, göden bakım, göden keser, göden kesim, hödükleşmek, içerik ödül, karşıt ödek, Nobel ödülü, öd bozulumu, öd karaşını, öd pigmenti, ödek kabulü, ...

10 harfli

anjiyoödem, aynî ödeme, eksik ödek, geri ödeme, göde bakla, gödeklemek, gödellemek, göden debe, göden gözü, göden yöre, hödüklemek, hödükleşme, kara ödsel, lenf ödemi, meme ödemi, öd tuzları, ödek alanı, ödeme emri, ödeme gücü, ödeme günü, ödeme sözü, ...

9 harfli

dış ödeme, ek ödenek, göde böce, göde göde, gödekleme, gödemiliz, gödesepek, kan ödçül, kan ödeği, öd kanalı, öd kesesi, öd kızılı, öd sarısı, öd yeşili, ödemezlik, ödeneklik, ödeneksiz, ödeştirme, ödetilmek, ödettirme, ödevbilim, ...

8 harfli

cöddürük, cödürmek, çödürmek, dev ödem, dış ödül, ek ödeme, ev ödevi, gödelmek, gödenbel, gödencil, gödengör, gödensel, gödensiz, gödermek, gödeşmen, Gödrenli, gödüredi, höddürük, hödüklük, lenfödem, miksödem, ...

7 harfli

adagöde, bödelek, bödenek, bödülek, bödüruk, bödürük, çödümek, çödürük, dödüllü, dödürek, gödedeş, Gödekli, gödeleç, gödelek, gödeleş, gödelez, gödemek, gödemen, gödence, gödenek, gödenli, ...

6 harfli

bödene, bödenk, bödrük, cödele, gödele, gödeni, gödeyh, gödlek, höddem, hödeme, hödüme, kan öd, lödven, öddeyh, ödebik, ödekci, ödekli, ödeklü, ödelek, ödemek, Ödemiş, ...

5 harfli

bödek, bödet, bödöy, bödüç, bödük, cödde, cöddü, döden, dödül, gödeç, gödek, gödel, göden, gödeş, gödrü, gödük, höddü, hödek, hödut, hödük, hödüş, ...

4 harfli

bödü, cöde, cödü, çödü, düöd, göde, köde, löde, ÖD50, ödde, ödek, ödem, öden, ödeş, ödev, ödlü, ödüç, ödük, ödül, ödün, ödüş, ...

3 harfli

ödü, SÖD

2 harfli

öd

Kelime Ara