İçinde ÖL geçen kelimeler

İçinde ÖL geçen kelimeler 3960 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

öl aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. öl anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÖL geçen kelimeler

25 harfli

akımölçümsel eşdeğerleyim, Amerikan Ölçünler Birliği, ardıl öngörü bilgi ölçütü, askersizleştirilmiş bölge, (bir şeye) gölge düşürmek, bireysel konutlar bölgesi, birincil standart (ölçün), bölgeçsel yürek düşüklüğü, bölümleyici yüklem kümesi, çarpma ve bölme simgeleri, damarsal kan gölmeçlenimi, dölcellik (dirilbilimde),, döllenmiş balık yumurtası, döner makaralı amperölçer, dünya ölümlü, gün akşamlı, endüstri ölçünlü mimarisi, endüstriyel serbest bölge, gölerimli bağırsak debesi, gölerimli bağrısak debesi, gölerimli çevreger yalımı, Guttman ölçekleme yordamı, ...

24 harfli

açlıktan ölmeyecek kadar, arkeolojik bitişik bölge, atın ölümü arpadan olsun, bilinen ölçümler yordamı, bire yakın artıkla bölüm, bire yakın eksikle bölüm, bölgesel belge anlaşması, bölünmez sayı, asal sayı, bölütleyici yapılaştırma, damlaya damlaya göl olur, dışsal ölçek ekonomileri, döl yatağı adenomiyozisi, eden bulur, inleyen ölür, elektriksel ağırlıkölçüm, en büyük ortak tam bölen, Faraday karanlık bölgesi, gelirin yeniden bölüşümü, ışık -elektrik ışıkölçer, ışıkla döllülük kontrolü, iki kesime bölmeli arama, karmaşık sayılarda bölme, ...

23 harfli

akımsaklar bölme kapağı, akustik gölge artifaktı, alın bölgesi nişaneleri, aşırı değişken bölgeler, atmosfer kirlilikölçeri, belirsiz deprem bölgesi, biçimlenmenin ölçülmesi, bilinçliliğin bölünmesi, (birine) kul köle olmak, Böl ve Yönet Politikası, bölgeçsel bürmeç yalımı, bölgesel gelir dağılımı, bölümlü öğrenme yöntemi, bölünmüş öğeler yöntemi, bölünmüş sınama yöntemi, bölüntülü dizey çarpımı, Carathéodory dış ölçümü, çevlik - çölük - çevlük, değerlendirici ölçütler, denklemin tanım bölgesi, doğal öldürücü hücreler, ...

22 harfli

A. I. S. I bölümlemesi, AB bölgesel politikası, ABD Ölçünler Enstitüsü, Akaike bilgi ölçütleri, Almaşlı döl, Dölalmaşı, aralık ölçümlü veriler, arındaklı işitim ölçer, basınçölçer yüksekliği, biçim tamamlama ölçeri, (biriyle) boy ölçüşmek, BM Alt Bölge Komisyonu, boyunun ölçüsünü almak, bölgeç-üngeç burtarımı, bölgelerarası ayrımlar, bölgesel çoktaraflılık, bölgesel fiyatlandırma, bölgesel ortak gelenek, bölümler arası değişke, Brinell sertlik ölçeği, Buhler bebek ölçerleri, coşku olgunluğu ölçeği, ...

21 harfli

acından kimse ölmemiş, alkalik ölüm katılığı, Amemiya öndeyi ölçütü, bakım-onarım atölyesi, basınçölçer düşüklüğü, başsız-göğüssüz (döl), başsız-karınsız (döl), başsız-yüreksiz (döl), Behn-Rorschach ölçeri, berilyum içerikölçeri, bin ölçüp bir biçmeli, bölge kullanım tasarı, bölge ölçeklendirmesi, bölgenin dış yarıçapı, bölgesel halk toplumu, bölgesel lenfadenitis, bölgesel satış yasağı, bölüm ilingesel öbeği, bölümler arası ilişki, bölümsel sertleştirme, bölünebilir akreditif, ...

20 harfli

açık değişme bölgesi, açının derece ölçüsü, açının radyan ölçüsü, açının üçe bölünmesi, akım-potansiyelölçüm, alçak basınç bölgesi, Alman İşleyim Ölçünü, altın kambiyo ölçünü, asidik ölüm katılığı, ayırtık ölçevli uzay, bağlı bölük tasarımı, başsız ağızsız (döl), başsız-ayaksız (döl), Bayesçi bilgi ölçütü, beyin zarca gölerimi, bireyi tanıma bölümü, BM Bölgesel grupları, böbrek sidik gölerim, bölek-üngeç-burtarım, bölgeçsel üngeçlenim, bölgenin iç yarıçapı, ...

19 harfli

Abbe-Helmert ölçütü, açık atölye sistemi, açık döngesel bölge, Akaike bilgi ölçütü, alçak düzen bölgesi, bağlak kan gölerimi, basım aygıtı ölçeği, basınçölçer boşluğu, başsız-kolsuz (döl), bilgi edinme bölümü, böbrek kan göleriği, bölgelik aydınlatma, bölgesel başkalaşım, bölgesel budunbilim, bölgesel bütünleşme, bölgesel hudunbiiım, bölgesel önk yitimi, bölünemez varlıklar, buğu aktarma bölümü, bukak yalpım ölçüsü, bulguları bölümleme, ...

18 harfli

abambulakral bölge, açık uçlu bölümler, açının grad ölçüsü, adambulakral bölge, altın külçe ölçünü, ana düşünce ölçeri, ardıl bilgi ölçütü, askerî yasak bölge, balıkçılık bölgesi, baş gölerimcil ses, başarganlık ölçeri, başsız-elsiz (döl), bebek oyunlu ölçer, Binet-Simon ölçeği, bireysel bölgeleme, biyolojik ölçmeler, biyolojik ölçümler, boğumlanma bölgesi, “bouchard” gölgesi, bölgesel azgelişme, bölgesel fiyatlama, ...

17 harfli

açlığını öldürmek, Ahılkelek bölgesi, Akademi ölçünleri, ani ölüm sendromu, anizotropik bölge, anlamlılık ölçümü, ardlaşık döllenim, az depremli bölge, az gelişmiş bölge, bağımsız ölçütler, bağırsak gölerimi, bebek ölümü oranı, benimseme bölgesi, bitki öldürücüler, bölem bölem olmak, bölge tasarlaması, Bölgeler Avrupası, Bölgeler Komitesi, bölgesel anestezi, bölgesel antlaşma, bölgesel borsalar, ...

16 harfli

ambulakral bölge, amitotik bölünme, anlık ölüm oranı, atışlı akımölçer, (ayak) ısı ölçer, barışçıl bölünme, başlangıç bölümü, başlangıç bölütü, Ben Akiva ölçüsü, beslenme bölgesi, beşkonumlu ölçek, bireşimsel bölme, bostan gölgeliği, böbrek göletçiği, bölge topolojisi, bölgeç altı örgü, bölgeç kursakçıl, bölgeleme tasarı, bölgesel ekonomi, bölgesel izlence, bölüm alt sınırı, ...

15 harfli

Açıların ölçüsü, AFNOR ölçünleri, ağıza ip ölçmek, Akdeniz bölgesi, akıcılık ölçeği, akyuvar öldüren, alt dölgüsel el, anakent bölgesi, ani ölüm etkeni, anlatımlı ölçek, antarktik bölge, apoplektik ölüm, arterya sölyaka, Babenski-Frölih, basıklık ölçüsü, benzeşiksiz döl, benzeşim ölçeri, benzetme ölçeri, bilgi ölçütleri, birimler bölüğü, biyolojik ölçüm, ...

14 harfli

açlıktan ölmek, adlayıcı ölçek, alan bölgeleri, alan bölünmesi, Alidedebölmesi, allotrofik göl, alt özel bölme, amiktik göller, amitoz bölünme, anıklık ölçeri, araçlı bölünüm, araçlı bölünün, aralıklı ölçek, aşağı bölükler, aşırı döllenme, avlakçıl gölge, ayrımsal ölçek, ayrımsız bölge, badak gölerimi, bağdaşık ölçev, bağımsız bölüm, ...

13 harfli

acından ölmek, açık gazölçer, açının ölçüsü, afilcan ölümü, ağa bölükleri, ağırlık ölçme, ahmak hölüden, Akaike ölçütü, akışsız bölge, akmazlıkölçer, Alaplıbölücek, aptal öldüren, arı dölmükçül, ASA ölçünleri, asismik bölge, avcılık ölümü, aydınlıkölçer, ayırtık ölçev, bağak sölpümü, barış bölgesi, basit bölünme, ...

12 harfli

A türü bölge, abisal bölge, açıklıkölçer, açısal bölge, adam öldüren, adam öldürme, afacan ölümü, afakan ölümü, ağartı ölçer, ağdalıkölçer, akın bölgesi, akışlı bölge, alfa bölgesi, alkali ölçme, allak döllek, alt ölünokta, altın ölçünü, anlak bölümü, anlak ölçeri, arktik bölge, artık bölüğü, ...

11 harfli

açık atölye, akım ölçümü, akıntıölçer, aksar ölçek, aktif bölge, alan ölçüsü, alkaliölçer, alt bölüngü, altın bölüm, ansal ölçer, ansal ölçme, aralık dölü, ardıl ölçüt, aruz ölçüsü, asölomatlar, aşımşız döl, avcı bölüğü, basınçölçer, basınçölçüm, baskı ölçer, bebek ölümü, ...

10 harfli

açı ölçümü, açık bölge, ağa bölüğü, ağrı ölçer, alkalölçer, alkalölçüm, alkolölçer, alkolölçüm, almaşlıdöl, altınbölüm, Altınölçek, amperölçer, anası ölük, arı dölcül, arid bölge, arpa bölen, asidik göl, av bölgesi, baraj gölü, baş ölçümü, baş ölçüsü, ...

9 harfli

açı ölçer, açı ölçüm, Ağaçlıgöl, ağaçölçer, ağaçölçüm, Ahmetölen, akımölçer, akışölçer, alanölçer, alanölçüm, alt bölüm, altıbölük, arı ölçek, art bölge, artık göl, asidölçer, asitölçer, asitölçüm, Aşağıölek, ay bölümü, Aygırgölü, ...

8 harfli

Abbasgöl, açıölçer, açıölçüm, akıölçer, alanölçü, altbölük, altbölüm, anabölüm, ani ölüm, Arabölme, artbölge, artıkgöl, basölçer, bazölçüm, Beşbölük, Bingöllü, böldürme, böleksel, bölenmah, bölenmek, bölermek, ...

7 harfli

arı döl, Arıkgöl, aş şöle, azbölüm, Bağgölü, böleken, Bölekli, bölemek, bölerük, bölgece, bölgeci, bölmeli, bölücek, bölücük, Bölüklü, bölümce, Bölümlü, bölünen, bölünge, bölüngü, bölünme, ...

6 harfli

Acıgöl, arıdöl, asöloz, atölye, Avgölü, Bingöl, bölâki, bölcek, bölcen, bölduk, bölece, böleki, bölene, bölgeç, böllem, bölmeç, bölmek, bölmez, bölmük, böltek, bölücü, ...

5 harfli

Akdöl, Akgöl, Aygöl, böleç, bölek, bölem, bölen, bölet, bölge, bölgü, bölik, bölk+, bölma, bölme, bölmü, bölüç, bölüg, bölük, bölüm, bölün, bölüş, ...

4 harfli

böla, böle, bölü, çölt, çölü, döle, döli, göle, gölü, höle, jöle, köle, kölü, löle, ölbe, ölce, ölçü, ölek, ölem, ölen, öleş, ...

3 harfli

böl, çöl, döl, göl, höl, köl, öle, öli, ölö, ölü, söl, şöl, töl, zöl

2 harfli

öl

Kelime Ara