İçinde ÖY geçen kelimeler

İçinde ÖY geçen kelimeler 1814 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

öy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. öy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÖY geçen kelimeler

25 harfli

(biri için) kötü söylemek, bir söylemek pir söylemek, Bulgaristan Köylü Partisi, damarsal-öyke şavk yazımı, geleneksel portföy kuramı, Hacıhaliloğluçiftliğiköyü, kendi söyler kendi dinler, köncüksel öyken sayrılığı, tepretkisel söyleyemezlik

24 harfli

(biri için) iyi söylemek, Balkan Köylü hareketleri, böyle gelmiş böyle gider, böyümcül kemik dimikçesi, evli evine, köylü köyüne, göyündürmek, (göydürmek), karından söyleyen=karnaz, öyken-solumancıl burguca, soluman-öykesel çevgence, söylemediğini bırakmamak, söylentili gereklik kipi, sözü tutkunarak söylemek, yaşmak gölerimli öygence

23 harfli

böyle başa, böyle tıraş, evet efendim söyleşmesi, Halilefendiçiftliğiköyü, iletkisel söylem yitimi, iletkisel söyleyemezlik, küçük köyün büyük ağası, laf söyledi bal kabağı!, öyken yuvarcan otalanım

22 harfli

ağzına geleni söylemek, aklına geleni söylemek, alacaakik, Kadıköytaşı, “broca” söyleyemezliği, görümsel söyleyemezlik, kazın ayağı öyle değil, köntöy köntöy söylemek, öyfesi ağzından gelmek, öykesi topuğuna çıkmak, seldir seldir söylemek, söyleğen, (söyleyeğen), yumurtalık dışı böyüme

21 harfli

dokuz köyden kovulmuş, dudak ucuyla söylemek, görümsel söylemsizlik, gümür gümür söyleşmek, havasal öyken köncüğü, kızılayak (Köy oyunu), köy ilköğretim kurulu, modern portföy kuramı, özyaşamöyküsü yöntemi, portföy risk yönetimi, söyleşi odası listesi

20 harfli

(birine) öyle gelmek, bülbül gibi söylemek, büyük (söz) söylemek, döymemek, (doymamak), görünülü öykü ölçeri, Hürmetçiçiftliğiköyü, kaba boydan söylemek, karşı karşı söylemek, öykenceli kara kezik, öykentincik otalanım, pamuk taşı öykencesi, söylemcil sinirlenim, söylentili şart kipi, söyleşi odası konusu, söyleşme bileştirici, söyleyiş ses bilgisi, tahtalıköyü boylamak, tarihsel söylenbilim

19 harfli

açıkçasını söylemek, az söyle, çok dinle, böyügü böyük bilmek, efendime söyleyeyim, gazeteci söyleşmesi, ımır yamur söylemek, iki dinle bir söyle, Karakaşçiftliğiköyü, kent-köy karşıtlığı, köy ihtiyar meclisi, öyke çevre yalımcıl, özyaşamöyküsel film, sıtma tepe öykecesi, söylemişdüklerinden, söyleyiş ses bilimi, terminal öykünücüsü, yaşamöyküsü yöntemi

18 harfli

bilmece söyleşmesi, bir söyle on dinle, eksepekse söylemek, garaltıya söylemek, göñliyle söyleşmek, göyündürgü önleyen, Hacıahmetlitepeköy, kara gezik öykence, köy ihtiyar heyeti, lakırdı söyleşmesi, Meşeliçiftliğiköyü, musiki söyleşileri, öyküsel tarihçilik, sap saman söylemek, söylem karıştırımı, söylemcil sağırlık, söyleniş bozukluğu, söyleşme yönetmeni, sözü ürce söylemek

17 harfli

aşağıdan söylemek, ayıptır söylemesi, dilikcikli öykece, edeptir söylemesi, gelgeç söyleşmesi, göğüs zar-öykence, gölerimli öygence, Hasırcıarnavutköy, işbilimsel söylen, işittiri söylemek, itibar söyleşmesi, kahya (Köy oyunu), katı pek söylemek, kırk vezir öyküsü, köy sınır belgesi, kulağına söylemek, kumpo (Köy oyunu), manici söyleşmesi, öyken karadamarca, öyken köfekilenim, öyken mantarlanım, ...

16 harfli

arkadan söylemek, balık söyleşmesi, benden söylemesi, bir şey söylemek, Büyükçiftlikköyü, çömüşçül öykence, gaybdan söylemek, hamam söyleşmesi, hayvan öyküncesi, içerden söylemek, iftar söyleşmesi, işçi-çiftçi köyü, kadı (Köy oyunu), kesikli söyleyiş, koçaklamalı öykü, köse (Köy oyunu), köy toplumbilimi, köy-kent projesi, köylü altkültürü, köylü kurnazlığı, lom lom söylemek, ...

15 harfli

ardına söylemek, Aşağıçiftlikköy, başına söylemek, bozgun söylemek, burundan söylem, çağıru söylemek, Dağçiftliğiköyü, dost acı söyler, düzgün söyleyiş, gıyamat köyneği, goluma söylemek, hayhur söylemek, ilaç söyleşmesi, inanç öyküncesi, karısı köylülük, kayıksı-öyükçül, kişnek söyleyiş, koltuklu göynek, köylü ruhbilimi, köylü topluluğu, lal (Köy oyunu), ...

14 harfli

Abdurrahmanköy, Asarcıkhacıköy, Aşağıköybucağı, bozuk söyleyiş, Bruges Söylevi, Burhanettinköy, bürmeç-öykence, Çaybaşıyeniköy, Domaniçkaraköy, fireyh köyneği, garaböyüyhlüyh, göynü alçaktan, göynü bulanmak, göynük karşıtı, gül söyleşmesi, Hacımustafaköy, ingisel öykece, Kadıköy ustası, karagöyündürme, Karaköyşeyhler, Kargalıyeniköy, ...

13 harfli

Abdülkadirköy, açık söylemek, ağır söylemek, Arabacıbozköy, askeri söylev, Aşağısöylemez, âşık öyküleri, böyütme ölçer, bunnu böyümek, Büyükyaylaköy, Cemalettinköy, Çimeliyeniköy, çöydürüklemek, dörten göynek, Eğerlidereköy, eğri söylemek, Ekecikyeniköy, etkin portföy, gezici söylem, göynü istemek, göyünü göyünü, ...

12 harfli

acı söylemek, ağıt söylevi, Aşağıdereköy, Aşağıköşkköy, Aşağıyeniköy, ateş göynüğü, ayak söyleme, balıkçı köyü, bayot öyküsü, Bıldırcınköy, böylecûkgine, bundan böyle, çerçeve öykü, çok söylemek, damır söyler, doğa söyleni, döyme gavudu, Dümrekuluköy, düzme göynük, Eğerlibaşköy, gecik söylem, ...

11 harfli

Alaattinköy, Alaettinköy, ara söyleşi, Aşağıadaköy, Aşağıbaşköy, Aşağıçatköy, Aşağıdağköy, aşı karaköy, başda böyük, başta böyük, bostan höyü, böyle böyle, böylemecene, böylemesine, böylemesiye, böyüksünmek, böyüktürmek, bük öyüksel, Çiftlikköyü, Değirmenköy, döyer larva, ...

10 harfli

Arnavutköy, Bahçeliköy, başı böyük, böylecemen, böylelikle, bük öyüksü, Büyüksöyle, çöy durmak, Dağakçaköy, Dağyeniköy, Demirciköy, döymeç otu, Emirinköyü, föy dö soj, göygeçemen, Göynükören, göynülemek, göyündürme, göyündürük, Hayriyeköy, höyhmetmek, ...

9 harfli

ağılı pöy, Akyeniköy, Alibeyköy, Arslanköy, başıböyük, Bayramköy, Behramköy, Bektaşköy, Birlikköy, Bostanköy, bösböyyük, böyle ile, böylecene, böylesine, böyûkgine, böyukleme, böyücerek, Burhanköy, Bülbülköy, Ceylânköy, Çakmakköy, ...

8 harfli

Ahlatköy, aklöylez, algöynek, Altayköy, Altınköy, Altunköy, Ardıçköy, Argunköy, Armutköy, Aşağıköy, Aydınköy, Ayhanköy, Bahçeköy, Bakırköy, Baklaköy, Balıkköy, Ballıköy, Baltaköy, Basakköy, Başarköy, Batakköy, ...

7 harfli

Abdiköy, Acarköy, Açıkköy, Adilköy, Ağaçköy, Ağılköy, Ahırköy, Ahurköy, Akarköy, Akçaköy, Alanköy, Arifköy, Arkaköy, Arpaköy, Arsaköy, Asmaköy, Aşıkköy, Atikköy, Avcıköy, Avuçköy, Ayvaköy, ...

6 harfli

Acıköy, Adaköy, Ağaköy, Alaköy, Aliköy, Alpköy, Altköy, Anaköy, apaköy, Araköy, Arıköy, Ataköy, Bağköy, Başköy, Bayköy, Beşköy, Beyköy, Bozköy, böycük, böyici, böylek, ...

5 harfli

Akköy, Alköy, Atköy, bödöy, böyce, böycü, böyet, böyez, böyig, böyik, böyle, böyöl, böyr+, böyuk, böyüg, böyüh, böyük, böyüm, böyün, böyür, cöyüz, ...

4 harfli

böye, böyi, böyö, böyü, döyü, göya, göyn, göyü, köyh, löyh, öyek, öyen, öyfe, öyir, öyke, öykü, öyle, öylü, öyön, öyüç, öyük, ...

3 harfli

böy, döy, föy, göy, köy, pöy, söy, töy

2 harfli

öy

Kelime Ara