İçinde ÖZÜ geçen kelimeler

İçinde ÖZÜ geçen kelimeler 1079 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

özü aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. özü anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÖZÜ geçen kelimeler

25 harfli

aç gözünü, açarlar gözünü, açtı ağzını, yumdu gözünü, ağanın gözü, yiğidin sözü, ağzını açıp gözünü yummak, çözünürlük çarpımı sabiti, dinamik denge çözümlemesi, durağan denge çözümlemesi, fayda maliyet çözümlemesi, gözün melanotik tümörleri, gözünü üstünden ayırmamak, gözünün çapağını silmeden, katkılı kâr çözümlemeleri, korunma oranı çözümlemesi, nesne yönelimli çözümleme, Rankçı ruhsal çözüm akımı, sözü döndürüp dolaştırmak, üretilen çözümleyici küme, veri zarflama çözümlemesi, yazar özetçesi, yazar özü, yeniden çözümleme noktası, yüzüne gözüne bulaştırmak

24 harfli

(bir şey) gözüne ilişmek, (bir şeyde) gözü olmamak, (bir şeye) gözünü yummak, (bir yerde) gözünü açmak, ağanın gözü ata tımardır, almaşık çözümleyici küme, başının gözünün sadakası, benimsenir özürlü sayısı, çok-değişkenli çözümleme, dizimsel tür çözümlemesi, dizlerinin bağı çözülmek, eşdeğişirlik çözümlemesi, etki alanı isim çözücüsü, gören gözün hakkı vardır, gözü hiçbir şey görmemek, gözünü ... hırsı bürümek, gözünün önünden gitmemek, ileriye yönelik çözümler, kayaç örneği çözümlemesi, lityum klorürlü çözümleç, ortakdeğişke çözümlemesi, ...

23 harfli

(birini) gözüm görmesin, (birinin) gözüne girmek, (birinin) sözünü tutmak, birbirinin gözünü oymak, çenesinin bağı çözülmek, çıkış-varış çözümlemesi, çokdeğişken çözümlemesi, çoklu etken çözümlemesi, çözümleme ve bileştirme, etken çözümlemeli ölçek, farklandırıcı çözücüler, genel denge çözümlemesi, girdi-çıktı çözümlemesi, gözünün içine baka baka, iki gözünü dört eylemek, ikideğişken çözümlemesi, kâr aralığı çözümlemesi, kısmi denge çözümlemesi, kör kör parmağım gözüne, makroiktisadi çözümleme, nedensellik çözümlemesi, ...

22 harfli

(bir şey) gözünü almak, (bir şeyde) gözü olmak, (birinin) gözünü açmak, çözümsel katmanlı uzay, çözündürme sertleşmesi, çözünmüş katı maddeler, değişirlik çözümlemesi, dinamik mali çözümleme, duyarlılık çözümlemesi, faz çözünürlük analizi, gözünü toprak doyursun, gözünün önünden geçmek, gözünün önünü görmemek, kararlılık çözümlemesi, ölü gözünden yaş ummak, örtük yapı çözümlemesi, pireyi gözünden vurmak, sınai yapı çözümlemesi, sözü ağzında gevelemek, sözüm meclisten dışarı, sözün ardı boşa çıkmak, ...

21 harfli

(birinin) gözü önünde, artı ışın çözümlemesi, çiy noktası çözümleçi, çözünür yem maddeleri, doğrulayıcı çözümleme, dünya gözü ile görmek, et çözünürleri kurusu, etkilenim çözümlemesi, etkinleme çözümlemesi, fermantasyon özüt unu, gözü alası dört olmak, gözü dünyayı görmemek, gözüne koruk vermemek, gözüne sallandırmamak, kensili göz gözüngesi, mıknatıssal çözümleme, muradı gözünde kalmak, oduncunun gözü omçada, özül tekillik noktası, renksemez çekirdeközü, seviyeleme çözücüleri, ...

20 harfli

adil ve kalıcı çözüm, ağırlıksal çözümleme, alıcı gözüyle bakmak, bağlanım çözümlemesi, başını gözünü yarmak, bekâr gözü, kör gözü, Bertrand çözümlemesi, çözümlemeli dengelem, çözümsel uzambilgisi, demir tözü topakları, Diyofant çözümlemesi, eş-gidiş çözümlemesi, etkinlik çözümlemesi, genlik çözümleyicisi, göstereç çözümlemesi, gözükümcül dirgerlik, gözüne dizine dursun, gözüne salındırmamak, gözüne uyku girmemek, gözünü gözüne dikmek, gözünün önüne gelmek, ...

19 harfli

bağıntı çözümlemesi, balık gözü (mercek), bel gözü kası alanı, bileşen çözümlemesi, bir çift sözü olmak, blastomer, tohumözü, büyük sözüme tövbe!, çözümleme kuralları, çözümleyici çizelge, çözümsüzleştirilmek, çözünürlük sabitesi, değişke çözümlemesi, Fourier çözümlemesi, gece gözü, kör gözü, gözü bar götürmemek, gözü toprağa bakmak, gözüne karasu inmek, gözünü hırs bürümek, hareket çözümlemesi, IS - LM çözümlemesi, iki gözüm kör olsun, ...

18 harfli

aralık çözümlemesi, âşığın gözü kördür, balıkgözü objektif, başım gözüm üstüne, beden özürlü çocuk, benlik çözümlemesi, Bowley çözümlemesi, çizimsel çözümleme, çözümsüzleştirilme, çözümsüzlük durumu, çözünürlük çarpımı, elin gözün hayrına, geriye doğru çözüm, gömüleme çözülmesi, gözü arkada kalmak, gözü büyükte olmak, gözü gönlü açılmak, gözü uyku tutmamak, gözünden kıskanmak, gözüne diken olmak, gözünü kin bürümek, ...

17 harfli

(birinin) gözünde, amfiprotik çözücü, ampirik çözümleme, anlam çözümlemesi, ardışık çözümleme, aygıtla çözümleme, ayırıcı çözümleme, Bayesçi çözümleme, can gözün uyarmak, Chamberlin çözümü, çözücü özütlemesi, çözülebilir enzim, çözümleyici kurgu, çözümsel bağlanım, çözümsel inceleme, çözümsel ruhbilim, çözümsel sorunlar, çözümsüzleştirmek, çözündürme işlemi, çözünme entalpisi, çözünürlük eğrisi, ...

16 harfli

atasözü kullanma, balözüemengiller, bitişik özümleme, borsuk ağacı özü, buzsul çözümleme, çapraz çözümleme, çoban düdüğü özü, çözülme ve donma, Çözülmez bağlama, çözümleme örneği, çözümleme romanı, çözümleyici küme, çözümsel gelişim, çözümsel sinirce, çözümsüzleştirme, çözünmeyen madde, çözünmüş oksijen, çözünmüş, erimiş, çözüşme derecesi, dost sözü acıdır, elek çözümlemesi, ...

15 harfli

ardıl çözümleme, buğday özü yağı, buzlar çözülmek, çelik çözümleme, çözülme aşaması, çözülme noktası, çözülme safhası, çözülürü erkesi, çözümlenebilmek, çözümlenivermek, çözümleyebilmek, çözümleyivermek, çözümsel eğilim, çözümsel tartaç, çözümsel uzanım, çözümsel yöntem, çözümsüz kalmak, çözündürebilmek, çözünür nişasta, çözüşük amonyak, dalga çözümleci, ...

14 harfli

adres çözünümü, ana geyrek özü, bedence özürlü, bileşik özürlü, Cournot çözümü, çizgesel çözüm, çözüm öğrenimi, çözüm takıları, çözümlenebilme, çözümleniverme, çözümleyebilme, çözümleyicilik, çözümleyiverme, çözümsel işlev, çözümsel kimya, çözümsel yargı, çözümsüzleşmek, çözündürebilme, gözü dek olmak, gözü doymazlık, gözü gönlü tok, ...

13 harfli

acı bakla özü, anasının gözü, Aşağıbademözü, Aşağıçobanözü, Aşağıpelitözü, barışçı çözüm, biricik çözüm, Bowley çözümü, buz çözülmesi, Büyüksöğütözü, Cardan çözümü, çok özürlüler, çözüm sahnesi, çözümsel eğri, çözümsel yapı, çözümsüzleşme, çözündürülmek, dil çözülmesi, dili çözülmek, eğrelti özütü, gövercin gözü, ...

12 harfli

apaçık çözüm, aşikar çözüm, bal özü bezi, Bayes çözümü, bellirce özü, bileşik özüt, çekirdek özü, çözülebilmek, çözülüvermek, çözüm kümesi, çözümsel yay, çözündürülme, çözünebilmek, çözünme hızı, çözünür öbek, çözüşme hızı, don çözülmek, görme özürlü, gözü açıklık, gözü alışmak, gözü almamak, ...

11 harfli

Aşağıçamözü, atalar sözü, beden özürü, çözülebilme, çözülüverme, çözümlemeci, çözümlemeli, çözümlenmek, çözümleyici, çözümlü dil, çözümsüzlük, çözündürmek, çözünebilme, çözünük gaz, çözüştürmek, dalak özüğü, davanın özü, Değirmenözü, düğümçözücü, genel çözüm, görme özürü, ...

10 harfli

açık çözüm, arpa özütü, aşkar gözü, atalarsözü, bal özülük, balık gözü, buz çözümü, bülbülgözü, Ceylângözü, cözürdemek, çıkış sözü, Çiftliközü, çözülkesim, çözüm yolu, çözümcülük, çözümlemek, çözümleniş, çözümlenme, çözümleyiş, çözündürme, çözünürlük, ...

9 harfli

ad çözümü, bağır özü, balıkgözü, balözülük, Bayramözü, Bostanözü, budak özü, bülüçgözü, Cilvegözü, Çakmaközü, Çardaközü, Çeltiközü, çıban özü, çözücülük, çözümleme, çözüverme, dil özürü, durnagözü, duvargözü, ezir özür, Fıstıközü, ...

8 harfli

Altınözü, Ambarözü, arı gözü, Avşarözü, Bademözü, bağ gözü, Baharözü, baş gözü, Bayırözü, Belenözü, Boğazözü, can gözü, Çakırözü, Çaltıözü, Çatalözü, Çayırözü, Çeriközü, Çiçeközü, Çimenözü, Çobanözü, çökelözü, ...

7 harfli

Ağılözü, Ahurözü, Alanözü, Alıçözü, Arpaözü, atasözü, bal özü, bözürük, Çalıözü, çözülme, çözülüm, çözülüş, çözümcü, çözümsü, çözünen, çözünme, çözüntü, çözünük, çözünür, çözüşme, çözüşük, ...

6 harfli

Aliözü, Bağözü, balözü, Beyözü, Cizözü, Çamözü, Çayözü, çözücü, Diközü, Dutözü, Ergözü, et özü, gözügü, gözüm!, Gülözü, Hanözü, Kilözü, öz özü, özülge, özüncü, özünçü, ...

5 harfli

çözük, çözüm, çözüş, hözün, İnözü, iyözü, közün, Özüak, Tözüm

4 harfli

özüd, özük, özüm, özün, özür, özüs, özüt, pözü

3 harfli

özü

Kelime Ara