İçinde ÖZ geçen kelimeler

İçinde ÖZ geçen kelimeler 5866 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

öz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. öz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÖZ geçen kelimeler

25 harfli

aç gözünü, açarlar gözünü, açtı ağzını, yumdu gözünü, ağanın gözü, yiğidin sözü, ağzını açıp gözünü yummak, alt göz kapağının düşmesi, anamal aktarma sözleşmesi, anlaşmanın özel koşulları, aşırı doymuş katı çözelti, aşırı özdeşleştiren kısıt, ayaksılı diriciksi gözere, BM Ateşkes Gözlem güçleri, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi, çözünürlük çarpımı sabiti, değerli özdekler öndeliği, devrik işleci özellikleri, dinsel gözdeğme sağaltımı, dizilmıknatıssal özdekder, doğançıkta göz akı yalımı, domuzların poliserözitisi, dosya sistemi özellikleri, durağan denge çözümlemesi, ...

24 harfli

adam olana bir söz yeter, ağanın gözü ata tımardır, almaşık çözümleyici küme, Avrupa Patent Sözleşmesi, bağlantı noktası gözcüsü, başının gözünün sadakası, benimsenir özürlü sayısı, (bir şey) gözüne ilişmek, (bir şeyde) gözü olmamak, (bir şeye) gözünü yummak, (bir yerde) gözünü açmak, bir-kutuplu sinir gözesi, çartır navlun sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, çok-değişkenli çözümleme, çok-kutuplu sinir gözesi, çokkatlı alışveriş özeği, çoközekli gelişme kuramı, dış özekli, dış merkezli, dinginleştirme çözeltisi, dizimsel tür çözümlemesi, ...

23 harfli

100 nolu ILO Sözleşmesi, 105 nolu ILO Sözleşmesi, 111 nolu ILO Sözleşmesi, 138 nolu ILO Sözleşmesi, 182 nolu ILO Sözleşmesi, açık gözenekli cilalama, ağırlık özekli konaçlar, anahtar sözcük kataloğu, ateromatöz dejenerasyon, aygıta özgün özellikler, ayırım gözetmeme ilkesi, azotsuz öz madde tayini, Bern Birliği Sözleşmesi, bırakıntı gözenekliliği, bildirme koşacıyle özne, bileşik özellik yüklemi, birbirinin gözünü oymak, (birine) gözdağı vermek, (birini) görüp gözetmek, (birini) gözüm görmesin, (birinin) gözüne girmek, ...

22 harfli

29 nolu ILO Sözleşmesi, 87 nolu ILO Sözleşmesi, 98 nolu ILO Sözleşmesi, antienfeksiyöz vitamin, arterya bronkoözofagea, arteryovenöz anastomoz, aşırı özdeşleştirilmiş, ayağının bağını çözmek, ayırım gözetici tarife, bakışımsızlık özelliği, bezik burgu öz tepkisi, bir başa bir göz yeter, (bir şey) gözünü almak, (bir şeyde) gözü olmak, (bir şeyden) söz etmek, (birinin) gözünü açmak, BM Irak Özel Komisyonu, boş olmayan öz altküme, Bouin tespit çözeltisi, büyükçe özlekler uzayı, Carnoytespit çözeltisi, ...

21 harfli

açık deniz sözleşmesi, anotojenöz sivrisinek, artı ışın çözümlemesi, Asgari Yaş Sözleşmesi, Ayrımcılık Sözleşmesi, bakışımlılık özelliği, birincil duygu gözesi, (birine) söz düşmemek, (birine) söz getirmek, (birinin) gözü önünde, Bouintespit çözeltisi, boyun müköz hücreleri, çift öğecikli özdecik, çiy noktası çözümleçi, çözünür yem maddeleri, demirsiz kan yuvar öz, Devletler özel türesi, doğrulayıcı çözümleme, doğuştan özek darlığı, dolaylı göz kamaşması, dünya gözü ile görmek, ...

20 harfli

adil ve kalıcı çözüm, ağırlıksal çözümleme, alıcı gözüyle bakmak, alur göz, (alır göz), aşırı doygun çözelti, aşırı doymuş çözelti, Avrupa Özgür Radyosu, bağlanım çözümlemesi, bakan göze bağ olmaz, Barselona sözleşmesi, başa bağlı sözdîzimi, başçıl özlekli dolam, başını gözünü yarmak, bekâr gözü, kör gözü, Bertrand çözümlemesi, bir gözlü yumurtalık, (bir şeyi) söz etmek, bitkisel gözdeğmelik, borç-özsermaye oranı, Buhara Özbek Hanlığı, büyük (söz) söylemek, ...

19 harfli

Akkerman sözleşmesi, ansiklopedik sözlük, arigamöz sivrisinek, arteryovenöz fistül, aşırı özdeşleştirme, ayırt edici özellik, bağıntı çözümlemesi, bağır gözere artımı, bağlaşık özellikler, balık gözü (mercek), bel gözü kası alanı, Benelüks Sözleşmesi, beyinsel gözeneklik, bileşen çözümlemesi, bir çift sözü olmak, birgözeli hayvanlar, Birgözeliler Bilimi, biriciklik özelliği, (birine) söz gelmek, blastomer, tohumözü, borç-özkaynak oranı, ...

18 harfli

açıkgözlülük etmek, açıklayıcıdan özne, akantomatöz epulis, alçak basınç özeği, algın gözle bakmak, aralık çözümlemesi, âşığın gözü kördür, ateşkes gözlemcisi, ayırıcı özellikler, ayrıcalık gözetmek, balıkgözü objektif, başım gözüm üstüne, beden özürlü çocuk, Belgrad Sözleşmesi, Benedict çözeltisi, benlik çözümlemesi, beyinsel gözenekçe, bilgisayar sözcüğü, bilimtay sözenliği, Bowley çözümlemesi, bulaşıcı serözitis, ...

17 harfli

abdominal gözenek, açgözlüleşebilmek, açılışta özsınama, adipöz göz kapağı, Agadir sözleşmesi, altın gözlü ördek, amfiprotik çözücü, ampirik çözümleme, anlam çözümlemesi, antiödematöz ilaç, apostomatöz yangı, ardışık çözümleme, ardiye sözleşmesi, arteryovenöz şant, aygıtla çözümleme, bağımlı gözlemler, Bayesçi çözümleme, beyaz gözlügiller, beyaz-gözlügiller, bilimsel özgürlük, (birinin) gözünde, ...

16 harfli

açgözlüleşebilme, açgözlülük etmek, adacık öz emlemi, ağ göze açıklığı, ak gözlü ötleğen, alıntı özgürlüğü, alkaliIi çözelti, alt özeksel dizi, amiboyid gözeler, Arşimed özelliği, Arşimet özelliği, aşırtma özgertki, atasözü kullanma, azotsuz öz madde, balözüemengiller, Basel Sözleşmesi, Basle Sözleşmesi, batkı sözleşmesi, bers özçül tanım, beyaz göz balığı, biçimsel özellik, ...

15 harfli

abecesel sözcük, açıklayacı özne, ad soylu sözcük, ale gözli çağir, alışveriş özeği, anahtar özellik, ardıl çözümleme, asinöz karsinom, ayırıcı özellik, badak uyargı öz, bağımsız gözlem, bağlantı çözmek, bantlı dikengöz, basın özgürlüğü, baş göz sargısı, başarım gözcüsü, benzerlik özeği, Bern Sözleşmesi, birincil özsevi, birleşik sözcük, birli öznitelik, ...

14 harfli

açık sözdizimi, adipöz yüzgeci, adres çözünümü, alt özel bölme, alt özel sınıf, alt sözleşmeci, amipsi gözeler, ana geyrek özü, anahtar sözcük, anahtar-sözcük, anot çözeltisi, armut gözkurdu, asidik çözelti, ayarlı çözelti, badem gözkurdu, bağlı sözleşme, bedence özürlü, belder-özekçil, belercin gözlü, belerçin gözlü, belergöz etmek, ...

13 harfli

acı bakla özü, açgözlüleşmek, açık sözleşme, açık sözlülük, ağ gözatıcısı, ağılı çözelti, ağır sözleyiş, ağırlık özeği, akantosefalöz, alım özencesi, anasının gözü, aranan sözcük, Aşağıbademözü, Aşağıçobanözü, Aşağıpelitözü, aykırı gözlem, bağırtlak göz, bağlaçlı özne, bakışım özeği, barışçı çözüm, baş göz etmek, ...

12 harfli

açgözlüleşme, açıkgözlülük, ağır sözleme, alan gözlemi, alt sözleşme, ana özdekler, ana sözleşme, apaçık çözüm, artan özence, arteryovenöz, Aşagıgözlüce, Aşağıkaragöz, Aşağıkızılöz, atını çözmek, bağ gözkurdu, bal özü bezi, başçıl özlek, başgöz etmek, Bayes çözümü, bellirce özü, bers özlenim, ...

11 harfli

adipöz doku, aldamak söz, araçsız söz, Aşağıalagöz, Aşağıçamözü, Aşağıözlüce, atalar sözü, badem gözlü, bant çözmek, basıgözetir, basın özeti, beden özürü, belerik göz, bileşik göz, boşsözcülük, cep sözlüğü, çağlı gözce, çayan gözlü, çekik gözlü, çekim özeği, çepiş gözlü, ...

10 harfli

açgözlülük, açık çözüm, açık sözlü, açıkgözlük, adenomatöz, ak gözleme, amaçlı söz, amfitriköz, arık gözlü, arpa özütü, Aşağıözdek, aşkar gözü, at gözlüğü, atalarsözü, bağ çözmek, bağ özdeği, bal özülük, balık gözü, basıgözler, Başkaragöz, bers özlem, ...

9 harfli

açgözlüce, açık göze, ad çözümü, ahu gözlü, ak gözeke, ak gözgeç, amfibiyöz, amfofilöz, Ardıçgöze, arıgözeri, Aşağıgöze, atgözlüğü, aydın göz, azı gözel, bağır özü, balıkgözü, balözülük, basit göz, baş özeti, başat göz, batlangöz, ...

8 harfli

ağır söz, ak gözlü, Akçagöze, alır göz, altıngöz, Altınözü, altun öz, Ambarözü, anhidröz, arı gözü, astözlek, Avşarözü, Bademözü, bağ gözü, bağak öz, Baharözü, bal özlü, balözcül, baş gözü, Bayırözü, Belenözü, ...

7 harfli

acı söz, açgözlü, açıkgöz, ağık öz, Ağılözü, Ahurözü, akgözlü, akközlü, alangöz, Alanözü, Alıçözü, almagöz, Altıgöz, Altınöz, altözek, anagöze, ara göz, ara söz, Arı Göz, Arpaözü, Aşağıöz, ...

6 harfli

Acaröz, adipöz, Akgöze, alagöz, alegöz, Aliözü, aragöz, arasöz, arazöz, Arpaöz, balözü, baryöz, Berköz, beşgöz, Beyözü, Bözcük, bözyer, camgöz, cikgöz, cingöz, Cizözü, ...

5 harfli

Acıöz, açgöz, ak öz, akgöz, Akköz, Alköz, aşgöz, Aytöz, Başöz, batöz, böğöz, Canöz, çözdü, çözek, çözen, çözer, çözgü, çözlü, çözme, çözük, çözüm, ...

4 harfli

Aköz, bööz, Eröz, göze, İçöz, ököz, Özak, Özal, Özan, Özay, özba, özbe, özce, özek, özel, özen, Özer, özet, özge, özgı, özgü, ...

3 harfli

böz, cöz, çöz, göz, köz, öze, özi, özü, söz, töz, yöz

2 harfli

öz

Kelime Ara