İçinde ÖZE geçen kelimeler

İçinde ÖZE geçen kelimeler 1313 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

öze aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. öze anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÖZE geçen kelimeler

25 harfli

anlaşmanın özel koşulları, aşırı doymuş katı çözelti, ayaksılı diriciksi gözere, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi, devrik işleci özellikleri, dosya sistemi özellikleri, göze özsuyu, hücre özsuyu, laktatlı ringer çözeltisi, özek kayması (kaydırması), özel çekme hakları sepeti, özel düğüme geçiş damgası, polivinil alkol çözeltisi, sayılabilir eküs özelliği, tahmincilerin özellikleri, yalın özel izin anlaşması, yemin özel dinamik etkisi, yüzey özekli küpsel metal, oylum özekli küpsel metal, yazar özetçesi, yazar özü

24 harfli

bir-kutuplu sinir gözesi, çok-kutuplu sinir gözesi, çokkatlı alışveriş özeği, çoközekli gelişme kuramı, dış özekli, dış merkezli, dinginleştirme çözeltisi, elipsin odaksal özelliği, fonksiyonun (N)-özelliği, genelden özele modelleme, genelden özele yaklaşımı, gözerecil yakrı orantısı, gün özekli, gün merkezli, içice aralıklar özelliği, iki kutuplu sinir gözesi, ilgisiz almaşık özelliği, istatistiksel özellikler, kritik çözelti sıcaklığı, özek açısı, merkez açısı, özellenikçil ötürülükler, sakınılan göze çöp batar, yüzey özekli küpsel yapı, ...

23 harfli

açık gözenekli cilalama, ağırlık özekli konaçlar, aygıta özgün özellikler, ayırım gözetmeme ilkesi, bırakıntı gözenekliliği, bileşik özellik yüklemi, (birini) görüp gözetmek, bulgucunun özel hakları, çocuk kılavuzluğu özeği, eşeylik gözesi oluşması, koca sütmüksel gözerece, kullanımsal sözeden dil, özekteş bölgeler kuramı, özel izin alanın yükümü, özel oyun denetleyicisi, özel öğretim yöntemleri, özel sınır fiyatlı emir, özel tarama çözünürlüğü, sitrat buffer çözeltisi, tek özellik seleksiyonu

22 harfli

ayırım gözetici tarife, bakışımsızlık özelliği, BM Irak Özel Komisyonu, Bouin tespit çözeltisi, Carnoytespit çözeltisi, çözeltinin ayarlanması, genelden özele yöntemi, gözeneklilik katsayısı, gözerimi ıraklık açısı, gözetim altında tutmak, gümrük gözetim bölgesi, havalandırma gözetmeni, ışık özellik çizelgesi, ikincil cinsel özellik, İl Özel İdareleri Fonu, invert şeker çözeltisi, kan gözere bücürlenimi, makro gözenekli reçine, morfometrik özellikler, özel amaçlı bilgisayar, özel kilitlenmiş dosya, ...

21 harfli

bakışımlılık özelliği, birincil duygu gözesi, Bouintespit çözeltisi, Devletler özel türesi, doğuştan özek darlığı, genelden özele kuralı, göze çekirdeği ekşiti, göze eksiltme faktörü, Hellytespit çözeltisi, izdüşümsel özellikler, kan gözesi yapan doku, kıvılkesimsel çözelti, malasol tuz çözeltisi, ölümcül A-46 özelliği, özekkaçlı düzenleyici, özeksel güven aralığı, özeksel yerler kuramı, özel anahtar parolası, özel anıklık testleri, özel bütçeli idareler, özel eğitim denetmeni, ...

20 harfli

aşırı doygun çözelti, aşırı doymuş çözelti, bakan göze bağ olmaz, çözeltiyle temizleme, dava açmada özerklik, dış özek, dış merkez, dıştan alım özencesi, dizimsel sözeden dil, düzgünleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, fosfatlama çözeltisi, geçirgenlik özelliği, göze zarı doygunluğu, gözetimli dalgalanma, ışılelektriksel göze, iç özeşyapı dönüşümü, içözekli küpsel yapı, ikincil duygu gözesi, ileri gözetleyicilik, Kaiserling çözeltisi, özek damar genelcesi, ...

19 harfli

ayırt edici özellik, bağır gözere artımı, bağlaşık özellikler, beyinsel gözeneklik, birgözeli hayvanlar, Birgözeliler Bilimi, biriciklik özelliği, çok değerli özellik, çok gözeli bitkiler, çokgözeli hayvanlar, D Tipi Özel Antrepo, dişi eşeylik gözesi, dokuncayı göze alma, doymuş katı çözelti, eksiltili özetleyiş, epitel kas gözeleri, erdemli özel mallar, FehlingII çözeltisi, fiziksel özellikler, göz özeği duyarlığı, göze arası köprüler, ...

18 harfli

alçak basınç özeği, ayırıcı özellikler, ayrıcalık gözetmek, Benedict çözeltisi, beyinsel gözenekçe, bilimtay sözenliği, çokgözeli bitkiler, dört özekli tümlev, dörtgözeli çizelge, duruma özel yöntem, eklenik özellikler, eşeylik ana gözesi, FehlingA çözeltisi, FehlingB çözeltisi, FehlingI çözeltisi, fizyolojik çözelti, göze arası boşluğu, göze arası maddesi, göze dışı sindirim, göze-arası maddesi, göze-dışı sindirim, ...

17 harfli

abdominal gözenek, birleşme özelliği, çözenle temizleme, dağlama çözeltisi, danışıklı gözetim, deprem özek alanı, dirgersel özellik, ekstensif özellik, eylemsizlik özeği, Fehling çözeltisi, fotoreseptör göze, gövde özekli yapı, göze içi sindirim, göze-arası boşluk, göze-içi sindirim, gözer çevirgelesi, gözetimli işletim, hava gözeli motor, hipotonik çözelti, ısılçekinsel özek, iç-özek,iç-merkez, ...

16 harfli

ağ göze açıklığı, alkaliIi çözelti, alt özeksel dizi, amiboyid gözeler, Arşimed özelliği, Arşimet özelliği, biçimsel özellik, birleşme özeliği, Brener çözeltisi, bulaşma özelliği, dağılma özelliği, Darrow çözeltisi, değişik gözereli, değişme özeiliği, değişme özelliği, dışsatım özeneği, diretken çözelti, dizimsel özellik, doymamış çözelti, düşünsel çözelti, elektriksel göze, ...

15 harfli

alışveriş özeği, anahtar özellik, ayırıcı özellik, benzerlik özeği, bulaşık çözelti, Burow çözeltisi, çözen artıkları, dağınık gözenek, dengeli çözelti, emdirik çözelti, geçişme özeliği, göz göze gelmek, göze arası sıvı, göze görünmemek, göze-arası sıvı, gözenekli kayaç, gözere eşitliği, gözere semirten, gözere tezleten, gözeresel suyuk, Gözetim Belgesi, ...

14 harfli

alt özel bölme, alt özel sınıf, amipsi gözeler, anot çözeltisi, asidik çözelti, ayarlı çözelti, belder-özekçil, benzeşim özeği, bölüm özelliği, bulgu özelliği, cinsel özellik, coravı gözemek, cümle özelliği, çember gözenek, çeperli gözere, çeşit gözereli, çıkar gözetmek, çizelge gözesi, çoközekli kent, Çözen çekirdek, çözen denklemi, ...

13 harfli

ağılı çözelti, ağırlık özeği, alım özencesi, bakışım özeği, bazik çözelti, bir gözeliler, birincil göze, çok-gözeliler, çözelendürmek, çözelti kısmı, eğrilik özeği, erkek gözeler, fark gözetmek, germen gözesi, goblet gözesi, göze açıklığı, göze eksiltme, göze görünmek, göze koruması, göze plazması, göze su inmek, ...

12 harfli

artan özence, birgözeliler, buğda gözeli, bücür gözere, çim gözeneği, çokgözeliler, çomak gözesi, çözen kümesi, deprem özeği, eşözek tasar, görme gözesi, göze artırma, göze çarpmak, göze dışı..., göze durganı, göze sıklığı, göze teorisi, gözelgenelik, gözenek ağzı, Gözeneklenir, gözeneklilik, ...

11 harfli

basıgözetir, basın özeti, çekim özeği, çevrel özek, çözek çözek, dinsel özek, enek gözemi, göze batmak, göze bilimi, göze duvarı, göze geçmek, göze gelmek, göze girmek, göze görkem, göze takımı, göze yutağı, gözer bilik, gözer veren, gözerlenmek, gözetdemeyh, gözetebilme, ...

10 harfli

bir dözeye, bir gözeli, birim göze, Boncukgöze, boyagözesi, can özemek, çok gözeli, çözebilmek, dışözeklik, diş gözere, göze almak, göze anüsü, göze erimi, gözegirmek, gözek taşı, gözelgenem, gözeli tel, gözellemek, gözelletin, Gözeneklik, gözeneksiz, ...

9 harfli

açık göze, ak gözeke, Ardıçgöze, arıgözeri, Aşağıgöze, azı gözel, baş özeti, Buzlugöze, cip gözel, cözekleme, çokgözeli, çözebilme, çözelemek, çözelenme, Demirgöze, Deringöze, dışözekli, Dumlugöze, erkeközek, gancıözek, gızılözen, ...

8 harfli

Akçagöze, buzçözer, çözekmek, çözelmek, çözeneyh, çözetmek, Danagöze, daşgözel, daşgözer, dözetmek, Durugöze, göz göze, göze göz, göze-içi, gözebana, Gözebaşı, gözedici, gözehmeg, Gözekaya, gözelcem, gözeleme, ...

7 harfli

altözek, anagöze, Bağgöze, Balgöze, Başgöze, Beşgöze, Bingöze, Canözen, çözelti, dışözek, ek özek, gözecik, Gözegir, Gözegöl, gözeğer, gözeğir, gözelek, gözeler, gözelim, gözemek, gözende, ...

6 harfli

Akgöze, göğöze, gözebi, gözece, Gözede, gözegü, gözeli, gözeme, gözemi, Gözenç, gözene, gözeni, gözenü, gözevi, közegü, közere, n-göze, özebek, özedim, özehet, özek I, ...

5 harfli

çözek, çözen, çözer, gözek, gözel, gözem, gözen, gözer, gözet, gözey, hözek, hözen, közer, kröze, özebe, özele, özeme, özenç, özene, özeni, özeri, ...

4 harfli

göze, özek, özel, özen, Özer, özet

3 harfli

öze

Kelime Ara