İçinde ÜFL geçen kelimeler

İçinde ÜFL geçen kelimeler 93 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ÜFL geçen kelimeler

25 harfli

ötümsüz veya üflek abanık, üfleyici doğrama makinesi

23 harfli

kalaylı bakır küflenmez

22 harfli

üfleçle sert lehimleme

21 harfli

üflemeli havalandırma

20 harfli

şişe üfleme makinesi

18 harfli

dönel akımlı üfleç, zülüflü baltacılar

17 harfli

üflemeli çalgılar

16 harfli

dik üfler ızgara, üsderi küflücesi

15 harfli

merkezkaç üfleç, pervaneli üfleç, üfleçle tavlama, üfleme ızgarası, üflemeli sazlar

14 harfli

deri küflücesi, eklemküflücesi, kasıkküflücesi, okuyup üflemek, soğutma üfleci, üfleçle ısıtma, zülüflü külahı

13 harfli

kaynak üfleci, salkımküflüce, üfleme borusu

12 harfli

atıp üflemek, esmer küfler, fırın üfleme, filizküflüce, ışıl küflüce, isli küflüce, kafası küflü, Kesme üfleci, kılküflücesi, küflendirmek, salkımküfler, üfleç kanadı, üfleç kayışı, üflek abanık, üfleyebilmek, üfleyivermek

11 harfli

demetküfler, esmerküfler, filizküfler, ışıl küfler, ışılküflüce, insüflasyon, küflendirme, küflü çıkın, sıcak üfler, süflileşmek, tel küflüce, tıkız üflem, üfleyebilme, üfleyiverme

10 harfli

hünküflüyh, ışılküfler, sıcaküfler, süflileşme, telküflüce, Zülüflühan

9 harfli

küflanküf, küflenmek

8 harfli

küflenme, püflemek, süflilik, üflemeli, üflenmek, üfletmek

7 harfli

küflüce, püfleme, üflemek, üflenik, üflenme, üflenti, üfletme, zülüflü

6 harfli

küflek, küflet, küflez, müflis, müflüs, tüflek, üfleme

5 harfli

küfle, küflü, süfli, süflü, üflaz, üfleç, üflez, üflük

Kelime Ara