İçinde ÜR geçen kelimeler

İçinde ÜR geçen kelimeler 9762 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ür aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ür anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ÜR geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeye) elini sürmemek, (bir şeye) gölge düşürmek, (birinin) ağzına tükürmek, (birinin) izinden yürümek, acele yürüyen yolda kalır, Allah bahtından güldürsün, Allah yürü ya kulum demiş, anorganik kalp üfürümleri, asit anyonik sürfektanlar, Avrupa kültür başkentleri, aygıt sürücüsü ara birimi, Ayrıksı Oyuncu Üretimliği, baccelli küreksel açı imi, belirsiz süreyle erteleme, Bir pürüzmanın ökül alanı, BM Bilim ve Kültür Örgütü, boşaltım ve üreme sistemi, bölgeçsel yürek düşüklüğü, bürmeç-yürek çevre yalımı, Bürokratik Siyaset Modeli, çekimli üreteçli ateşleme, ...

24 harfli

(birinin) üstüne yürümek, ağa düşürücü reklamcılık, akarsuyun sürükleme gücü, Allah son gürlüğü versin, alt türeksel temelceliği, alttan yarısürekli işlev, antidiüretik hormon, ADH, arpa öğütme yan ürünleri, atnan arpayı döğüştürmek, bağışlanan hakkın süresi, benimsenir özürlü sayısı, birlikte değişken süreci, brüt birincil üretkenlik, Cauchy türünden integral, çıkarım ürünleri sanayii, devingen ortalama süresi, devşirikli, (divşürüklü), dişi dış üreme organları, dizimsel tür çözümlemesi, dizimsel tür indirgemesi, dizisel sürekli gönderim, ...

23 harfli

(bir şeyi) kir götürmek, (bir yeri) sel götürmek, aktivasyon ileti süresi, Anadolu Türk beylikleri, Avrupa kültür anlaşması, Banar-Alan Türk Devleti, Bayır Bucak Türkmenleri, beklenimli yaşam süresi, benzin püskürtme basacı, Bessel türetik denklemi, bildirim bekleme süresi, Bitum püskürme makinesi, boy almak (veya sürmek), böbür böbür böbürlenmek, bölgeçsel bürmeç yalımı, bromodeoksiüridin, BUDR, burnunu toprağa sürtmek, büketsel yürek yaşmakça, çalkanı çalkanı yürümek, çerinin yüzün döndürmek, çokdeğişirlilikli süreç, ...

22 harfli

(bir şey) kir götürmek, ağırşaklı kömür kesici, Ahıska Türkleri sorunu, alfentanil hidroklorür, anamalcı üretim biçimi, artımlı yürek ivikliği, asenkron hücre kültürü, Asya tipi üretim tarzı, ayak uçlarında yürüyüş, Bakü Türkiyat Kongresi, basiller hemoglobinüri, başlangıç ürün aşaması, bayağı türetik denklem, Bengough-Stuart süreci, bileşik eşleme üreteci, bir taraflı süreklilik, birinci kutup küreciği, birincil hiperoksalüri, birincil hücre kültürü, boş sürey etkinlikleri, boşinançsal süreklilik, ...

21 harfli

aday üretici yoğunluk, addan fiil türeten ek, adreslenmiş sürücüler, akıl akıldan üstündür, alet işler, el övünür, alkilarilhalojenürler, alt çene tükürük bezi, arı olasılıksal süreç, arkasından sürüklemek, aşırı et pürtüklenimi, aşırı tükürük salgısı, aşırı üretim bunalımı, ayağının türabı olmak, basınç düşürme vanası, başlatmak (yürütmeye), başsız-yüreksiz (döl), bataklıkkömürü, turba, bırakıntı pürüzlülüğü, bir kıza dünür düşmek, biri dışlanmış sürümü, bürüngüsel-bebeneksel, ...

20 harfli

AB kültür politikası, ağdır çöğdür yürümek, Allah ömürler versin, arıtımsız üreme hızı, aşağı yukarı yürümek, Avrupa Özgür Radyosu, Avrupa Patent Bürosu, ayağı yürüten baştır, bağırlarını görürlük, bakışımlı sansürleme, basit yeniden üretim, basyüklenimli üreteç, başta ünsüz türemesi, Batı Trakya Türkleri, Bessemer dönüştürücü, binomial nomenklatür, birinci tür durdurma, bozundurma süreçleri, Brown devinim süreci, brüt birincil üretim, bulbo üretral bezler, ...

19 harfli

abcal abcal yürümek, abşal abşal yürümek, addan ad türeten ek, Afganistan Türkleri, ağıryuvar, ağırküre, akciğer kömürlenimi, akıllı pil sürücüsü, alan boşluğu süresi, Allah´a (bin) şükür, alt yan kötürümlüğü, altın yürekli olmak, altıncı tür dağılım, arı sürgünü asalağı, arıtımlı üreme hızı, asgari kupür değeri, aşağıdan götürülmek, ayak götürüp gitmek, aydınlatma armatürü, Azerbaycan Türklüğü, basınçlı nitrürleme, basit küresel üçgen, ...

18 harfli

(ilkbahar) sürmesi, açık tür yazı tipi, addan türeme eylem, Afanasyevo kültürü, afarayıp küfüremek, ağdırmaç çöğdürmeç, akışkan sürtünmesi, alnına kara sürmek, Amerikan güldürüsü, ansatüre yağ asidi, apürinik asit, APA, âşığın gözü kördür, aşırı üretim krizi, aşırı yürek basımı, başsız-yüreksizlik, beden özürlü çocuk, benzen hekzaklorür, besinsel glikozüri, beyin yarım küresi, bitki doku kültürü, Bower-Barff süreci, ...

17 harfli

... yaşını sürmek, 500 sayılı broşür, 522 sayılı broşür, aban aban yürümek, abaz abaz yürümek, abıl abıl yürümek, açık yüreklilikle, açlığını öldürmek, addan türeme fiil, ağzını mühürlemek, aklimatize türler, al-kaplama süreci, al-yassı pürtükçe, alevli gaz kömürü, alım satım bürosu, allokronik türler, allopatrik türler, Andronovo kültürü, antrakinon sürgüt, anyonik sürfaktan, apul apul yürümek, ...

16 harfli

açındırma süresi, adi maden kömürü, adres dönüştürme, afur küfür etmek, Ağaçeri Türkleri, ağdırma çöğdürme, ağır adi yürüyüş, ak yuvar türeten, aklına tüküreyim, akolürik sarılık, akyuvar türemcil, akyuvar üremceli, alfanaftiltioüre, alıntı özgürlüğü, aliminyum karbür, altın yüreklilik, aluminyum bromür, aluminyum florür, aluminyum karbür, aluminyum klorür, aluminyum sülfür, ...

15 harfli

500 nolu broşür, 522 nolu broşür, 6-merkaptopürin, ab-rak görürlük, Âbidei Hürriyet, açık yüreklilik, ad bulma süreci, addan türeme ad, ağımsı görürlük, Ahıska Türkleri, ak yuvar türemi, ak yuvar üremli, aksaklık süresi, akyuvar öldüren, alçak top sürme, alıcı gürültüsü, alıkonma süresi, allil triklorür, altkültür alanı, alttan güreşmek, Amerika gürgeni, ...

14 harfli

Absidiatürleri, absürt tiyatro, Acara Türkleri, acıklı güldürü, adırık çödürük, Adonis türleri, ağına düşürmek, ahkâm yürütmek, aksenik kültür, alabanda kürek, alaşım karbürü, alev gürlemesi, Allah büyüktür, amele getürmek, amonyum klorür, analık dürtüsü, Anayasa türesi, anlatı türleri, apansız sürgün, araba sürücüsü, araştırma türü, ...

13 harfli

açık teşekkür, adedimürettep, ağzı köpürmek, akıl yürütmek, akyuvar üremi, al-dal süreci, alacaklı ürem, aldosteronüri, alıp götürmek, alkilbarbitür, altın yürekli, anahat süresi, antipirüritik, aptal öldüren, ardını sürmek, aslan yürekli, aşımsız üreme, Ayaştürkmenli, aydın kültürü, bacak sürümek, balık kültürü, ...

12 harfli

A türü bölge, acı çürüklük, açık düşürme, açık yürekle, açık yürekli, adam öldüren, adam öldürme, adi mürdümük, Ağcaalantürk, ağdık sürgün, ağız sürgünü, ağız üşürmek, ağzı mühürlü, akıl yürütme, akrep yüreği, ala götürmek, alevli kömür, alıp yürümek, allil klorür, Alrak süreci, alup yürümek, ...

11 harfli

…yaş sürmek, (tüskürtmek, A türü dizi, Abdürrahman, Abdürrezzak, ağ çürümesi, ağ pürçekli, ağa düşürme, ahir ömürde, aktif kömür, algı süresi, alkaptonüri, Ambargürgen, andan ötürü, arabankürdi, ARCH süreci, arı sürgünü, ARMA süreci, aşırı sürüş, aşırıüretim, avantüriyer, ...

10 harfli

-den ötürü, ... yürür, aba güreşi, Abdürrahim, Abdürreşit, âdiyürüyüş, ağzı püsür, akpürçekli, akuakültür, alagenevür, alatürkiye, albüminüri, alt kültür, Altınkürek, ana kültür, ana sürücü, ana türesi, ana yüreği, artık ürün, asen sürat, Aşağıkükür, ...

9 harfli

Abdürrauf, acemkürdi, açık süre, adiüretin, ağır küre, akgötüren, alt türek, altkültür, amilazüri, ana ürgen, AR süreci, ardısürme, asetonüri, Atatürkçü, ateş küre, Atürküten, avusdürya, ay temürü, beldemürü, belküreği, belürtmek, ...

8 harfli

Acartürk, ağırküre, Akartürk, akbürçek, alatürke, alatürük, Alpyürek, Alpyürük, ammonüri, ana ürün, ansatüre, ara ürün, arı pürü, Arktürüs, Atamtürk, azürtaşı, Babürşah, Balatürk, başmüdür, Bektemür, belevürt, ...

7 harfli

ad türü, Adaküre, akkömür, akolüri, Aktemür, Akyürek, Akyürük, alt tür, Altemür, anizüri, apertür, araürün, armatür, asidüri, Atatüre, Atatürk, avantür, azotüri, Baştürk, bedürük, Bektüre, ...

6 harfli

absürt, Aktürk, Aytürk, azürit, bellür, billür, bitüri, bordür, böşöür, bromür, broşür, büğdür, büküre, bükürü, büngür, bürcek, bürcük, bürçek, Bürçin, bürçok, bürçük, ...

5 harfli

aküre, anüri, arkür, Aygür, Babür, bilür, biüre, boğür, böbür, bögür, böğür, böyür, bübür, bücür, büdür, büğür, bükür, bülür, Büran, bürce, bürçe, ...

4 harfli

agür, bürç, büre, bürk, büro, bürü, cüra, cüre, cüri, cürü, düre, düri, dürr, dürü, düür, Ecür, evür, Fürs, füru, güre, gürg, ...

3 harfli

bür, cür, çür, dür, gür, hür, kür, pür, sür, tür, ürâ, üre, ürk, ürü

2 harfli

ür

Kelime Ara