İçinde İKT geçen kelimeler

İçinde İKT geçen kelimeler 494 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde İKT geçen kelimeler

25 harfli

dengeli iktisadi kalkınma, İktisadi ve Sosyal Komite, Kamu İktisadi Kuruluşları, makroiktisadi büyüklükler, makroiktisadi göstergeler, miktar esaslı sübvansiyon, potansiyel iktisadi artık, Reagan iktisat politikası, zayıf tekillikti çekirdek

24 harfli

Afrika İktisat Komisyonu, arz miktarındaki değişme, biri eşikte biri beşikte, birlikte değişken süreci, birlikte gidişim çizgisi, ekonomik sipariş miktarı, endüstrilerarası iktisat, global miktar kotalaması, iktisadi belirlenimcilik, iktisadi rasyonalizasyon, Kamu İktisadi Müessesesi, kentleşme biriktirimleri, klasik iktisat yaklaşımı, tekno-iktisadi paradigma, verilerin biriktirilmesi, vülger iktisat yaklaşımı

23 harfli

çiziktaş, çizgili külte, dış yardım birlikteliği, ferdi miktar kotalaması, İktisadi Kalkınma Vakfı, İktisadi Kamu Kurumları, Kamu İktisadi Teşebbüsü, klasik iktisat doktrini, makroiktisadi çözümleme, makroiktisat politikası, neoklasik iktisat okulu, sahte birlikte tümleşim, kindiktencil (siniıler)

22 harfli

bireysel istem miktarı, birlikte anlamlı deyim, birlikte değerlendirme, birlikten kuvvet doğar, bürokratik diktatörlük, değer biriktirme aracı, iktisadi milliyetçilik, kâr biriktirim dengesi, kemikte fosfat çizgisi, makroiktisadi değişken, paranın miktar teorisi, süperfonksiyon ikterus, yeni iktisadi coğrafya

21 harfli

bankalar birlikteliği, beşikten mezara kadar, birlikte asal sayılar, birliktelik katsayısı, davranışsalcı iktisat, iktisadi karar birimi, iktisadi sömürgecilik, obstruksiyon ikterusu

20 harfli

anayasal diktatörlük, biriktirici bitkiler, biriktirim işlemleri, birliktelik ile hali, dışsal biriktirimler, iktisadi emperyalizm, iktisadi entegrasyon, iktisadi göstergeler, iktisadi rasyonalite, iktisadi rasyonalizm, iktisadi rasyonellik, iktisadi seferberlik, intrahepatik ikterus, klasik iktisat okulu, klasik miktar kuramı, makroiktisadi analiz, matematiksel iktisat, miktar esaslı tarife, panmiktik populasyon, parenkimatöz ikterus, su biriktirme dokusu, ...

19 harfli

bilmezlikten gelmek, biriktirmeden cayma, birlikte değişmeler, birliktelik kredisi, çokirilikte dağılım, davranışsal iktisat, emek istemi miktarı, emek sunumu miktarı, geciktirilmiş devim, görmezlikten gelmek, ikili iktisadi yapı, iktidarsızlaştırmak, iktisadi bütünleşme, iktisadi dalgalanma, iktisadi eşitsizlik, iktisadi liberalizm, işlikte canlı yayın, makroiktisadi model, miktar esaslı vergi, özel iktisadi bölge, posthepatik ikterus, ...

18 harfli

bilmezlikten gelme, birlikte değilleme, eşirilikte dağılım, geciktirici bağlaç, geciktirici çevrim, geciktirme kablosu, geleneksel iktisat, gun gedikten inmek, iktidarsızlaştırma, iktisadi çözümleme, iktisadi demokrasi, iktisadi genişleme, iktisadi previzyon, iktisadi teşvikler, iktisadi ulusçuluk, iktisat politikası, kentleşme iktisadı, miktar kısıtlaması, obstruktif ikterus, oligomiktik göller, orta nitelikte mal, ...

17 harfli

arz edilen miktar, arz yanlı iktisat, arz yönlü iktisat, Bileziktik tabanı, biriktirilebilmek, biriktirim ödenci, biriktirme aygıtı, birlikte değişken, birlikte evetleme, birlikte yerleşik, birlikte yüklenci, diktatörlük etmek, endüstri iktisadı, gebelikte besleme, geciktirme satırı, geciktirme teması, göñül biriktirmek, hemolitik ikterus, iktidardan düşmek, iktisadi coğrafya, iktisadi etkinlik, ...

16 harfli

ağız biriktirmek, anayasal iktisat, arka biriktirmek, biriktirilebilme, birlikte çevirim, birlikte değişki, birlikte gidişim, birlikte izgisel, birlikte taşınım, birlikte taşınma, birlikte yaşayış, bununla birlikte, çalışma iktisadı, delikten yayınma, iktidarsızlaşmak, iktisadi bilânço, iktisadi bunalım, iktisadi çelişki, iktisadi doktrin, iktisadi eşitlik, iktisadi rekabet, ...

15 harfli

anaakım iktisat, Aşağıkekliktepe, biriktirebilmek, birlikte borçlu, birlikte oluşum, birlikte oturma, birlikte yaşama, cancikten düşme, çiziktirebilmek, çiziktirivermek, Diktohumtaslağı, dimiktik göller, erlikten kalmak, geciktirebilmek, gönenç iktisadı, iktidarsızlaşma, iktisadi adalet, iktisadi analiz, iktisadi birlik, iktisadi buhran, iktisadi büyüme, ...

14 harfli

amiktik göller, bir bu eksikti, birikte oturma, biriktirebilme, birlikte çökme, çiziktirebilme, çiziktirim iği, çiziktiriverme, diktiyat oosit, eşitlikte sayı, evlilikte uyum, fiktif antrepo, fiktif ihracat, geciktirebilme, ikterus gravus, iktisadi aktör, iktisadi artık, iktisadi bakış, iktisadi baskı, iktisadi insan, iktisadi kayıp, ...

13 harfli

artma miktarı, biriktirilmek, birlikte dava, birlikte oyun, denge miktarı, diktirebilmek, eser miktarda, fiktif varlık, geciktirilmek, iktibas etmek, iktidar fiili, iktidarsızlık, iktiran etmek, iktisadi ajan, iktisadi kriz, iktisadi ömür, iktisadi rant, iktisadi ufuk, iktisap etmek, iktisat etmek, iktisatsızlık, ...

12 harfli

biriktirilme, birlikte iye, çiziktirimce, diktirebilme, fiktif aktif, fiktif satış, geciktirilme, hiyniktirmek, iktidarlılık, iktidarsızca, iktifa etmek, iktisadi kâr, iktisadi mal, iktisatçılık, iktisatlılık, iktiza etmek, makroiktisat, mikroiktisat, miktar zarfı, relikt bitki, yeklemcikten, ...

11 harfli

biriktirici, biriktirmek, biriktürmek, birliktelik, çiziktirmek, diktatörlük, dikte etmek, diktirilmek, Erciktakımı, feniktirmek, finiktirmek, geciktirmek, ısı miktarı, iktilepidin, iktisadiyat, kernikterus, kiniktirmek, kiriktirmek, kiziktirmek, konstriktor, konstriktör, ...

10 harfli

beliriktip, beşiktonoz, biriktireç, biriktirim, biriktiriş, biriktirme, biriktumak, birlikteli, çevriktepe, çiziktiriş, çiziktirme, diktacılık, diktatörce, Diktepeler, dikticeğim, diktirilme, diktirtmek, diktiyozom, ediktirmek, fiktif kâr, geciktirim, ...

9 harfli

apodiktik, Beşiktepe, Çeliktürk, diktirmek, diktirtme, Ekeciktol, Eliktekke, Gediktepe, Geyiktepe, İbriktepe, iktidarlı, iktisaden, iktisatçı, iktisatlı, iktiyolat, iktiyozis, Kekiktepe, neziktaşı, niktalopi, niktitans, panmiktik, ...

8 harfli

beşiktaş, birlikte, Çeliktan, Çeliktaş, Çelikten, çiktelik, Deliktaş, diktafon, diktağan, diktatör, diktirme, eşiktaşı, Gediktaş, ibriktar, iktalbin, iktammol, iktargan, ikteroid, iktisâbî, iktisadi, iktisadi, ...

7 harfli

amiktik, diktacı, Diktepe, ikterik, ikterus, iktibas, iktidar, iktilik, iktiran, iktisâb, iktisâd, iktisap, iktisat, iktiyol, iktulin, siktir!, tetikte

6 harfli

Diktaş, diktek, fiktif, iktifa, iktiza, miktan, miktar, tiktak

5 harfli

dikta, dikte, dikti, ikter, iktim, yikte

4 harfli

ikta, İKTB, ikte, ikti, iktü

Kelime Ara