İçinde IŞIN geçen kelimeler

İçinde IŞIN geçen kelimeler 335 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ışın aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ışın anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde IŞIN geçen kelimeler

25 harfli

alfa ışını, alfa taneciği, beta ışını, beta taneciği, elektromagnetik ışın gücü, kızıl ötesi ışın tedavisi

24 harfli

alt-üşek ışınları borusu, boşluk içi ışın tedavisi, gama ışın spektroskopisi, ışınetkin bozunma dizisi, tekrenkli ışınımlar yeri

23 harfli

birincil evren ışınları, kendiliğinden ışınsalım, mektubu dışından okumak, mor ötesi ışın tedavisi, X-ışını kristalografisi

22 harfli

elektromıknatıs ışınım, ışın yaprak izgeölçümü, ışınım erkesi niceliği, ışınım yüksekısıölçeri, X-ışınları çözümlemesi, ikincil evren ışınları

21 harfli

artı ışın çözümlemesi, görünür ışınım (ışık), ışınımlanma olasılığı, mor ötesi ışınlan, UV, X ışınları saptırması, X-ışınlara izgeçizeri

20 harfli

belirtken X-ışınları, çapraz ışınla tedavi, çene yarışına girmek, evren ışını sağanağı, ışınetkin parçalanma, ışınırlık dindirmesi, ışınlanmış kuru maya, iyonlaştırıcı ışınım, kabuğu dışına çıkmak, karakteristik ışınım, lazer ışınıyla delme, sürekli ışın kaynağı, tüm ışınım sıcaklığı, tümışınım parlaklığı, ültraviyole ışınları, yarışın kaldırılması, eksicik ışınlı delme

19 harfli

ağır evren ışınları, döner ışınla tedavi, elektron ışınlaması, kızılaltı (ışınımı), rutin dışına çıkmak, süreğen ışınımlanma, tek enerjili ışınım, tektürel X-ışınları, X-ışını çözümlemesi, yarışın ertelenmesi, tek-ışınlı cihazlar

18 harfli

Barışın beş ilkesi, Becquerel ışınları, geniş (açılı) ışın, görümötesi ışınlar, hava atışını bozma, ıralgın X-ışınları, ışın nicelik ölçer, ışın öğün ölçümcül, ışınetkin izleyici, ışınımlama lambası, ışınımsal aydınlık, ışınımsal bozukluk, kara cisim ışınımı, kara nesne ışınımı, kronik ışınımlanma, toplam ışınım gücü, vücut ışınımölçeri, X-ışını izgeçizeri, X-ışını izgeölçeri, yanlışını çıkarmak, yapay ışınetkinlik

17 harfli

alt-üşek ışınları, çekirdek ışınları, geritepki ışınımı, ışın çıkış deliği, ışınetkin kimyası, ışınım salma gücü, ışınımlama kanalı, ışınımsal aktarım, ışınır görüntülük, ışınla bozundurma, içi dışına çıkmak, iş dışında eğitim, karagövde ışınımı, kızılötesi ışınım, polikromatik ışın, saptırılan ışınım, üst-üşek ışınları, X-ışınları izgesi

16 harfli

akut ışınımlanma, anî gama ışınımı, Cerenkov ışınımı, çınlanım ışınımı, dar (açılı) ışın, dışında bırakmak, eksicik ışınları, frenleme ışınımı, harmonik ışınlar, ışın saçan madde, ışınım etkinliği, ışınım fizikçisi, ışınım sıcaklığı, ışınım yeğinliği, ışınım yoğunluğu, ışınımdan koruma, ışınımlanma dozu, ışınsılar çamuru, ışınuyarı aygıtı, katot ışınlı tüp, kızılaltı ışınım, ...

15 harfli

beta ışın tayfı, çoktürel ışınım, dışındalık hali, eksiuç ışınları, esnek çarpışına, eşlenik ışınlar, ışın gön yalımı, ışın oranlamcil, ışın öğün ölçer, ışınım bulucusu, ışınım monitörü, ışınımla ısıtma, ışınımsız geçiş, ışınır yeğinlik, ışınlanmış gıda, ışınsal bakışım, ışınsal simetri, ışınsıllar taşı, karmaşık ışınım, kırılan ışınlar, nakışını çalmak, ...

14 harfli

ayrışık ışınım, buhar ışınları, dalağı dışında, dallanmış ışın, dışında kalmak, evren ışınları, gamma ışınları, görünür ışınım, Grenz ışınları, ışın önk ölçer, ışınım alıcısı, ışınım basıncı, ışınım dengesi, ışınım direnci, ışınım kaynağı, ışınım kimyası, ışınımla sönüm, ışınkıvıl etki, ışıntı lambası, kanal ışınları, katot ışınları, ...

13 harfli

alfa ışınları, beta ışınları, delta ışınlan, dışına çıkmak, gama ışınları, gıda ışınlama, güneş ışınımı, ışık ışınları, ışın etkinlik, ışın tedavisi, ışın verirlik, ışınbakışımlı, ışındak emlem, ışınım erkesi, ışınım erkili, ışınım fiziği, ışınım hasarı, ışınım salımı, ışınım tutarı, ışınır ışıtaç, ışınla tedavi, ...

12 harfli

aksiyal ışın, alfa ışınımı, artı ışınlar, artık ışınım, beta ışınımı, dan ışınnığı, dışınlı güdü, doğal ışınım, gama ışınımı, gaz ışınları, görünür ışın, ışın bağlamı, ışın bilimci, ışın oranlar, ışınetkinlik, ışınım akısı, ışınım alanı, ışınsı-damar, karma ışınım, ucay ışınımı, X ışını tüpü, ...

11 harfli

evren ışını, gamma ışını, ısı ışınımı, ısıl ışınım, ışın bilimi, ışın bölücü, ışın demeti, ışın kesici, ışınımlanma, ışınımlılık, ışınımölçer, ışınımölçüm, ışınsal hız, Katot ışını, kozmik ışın, lazer ışını, olağan ışın

10 harfli

altmışıncı, gelen ışın, ısılışınım, ışık ışını, ışın eksen, ışın emlem, ışın etkin, ışın görüm, ışın ölçer, ışın tanıt, ışın verir, ışın yapar, ışın yazım, ışın-gönce, ışıngiller, ışınımlama, ışınlaklık, ışınlanmak, ışınlayıcı, sarışınlık, X ışınları, ...

9 harfli

ak ışınım, Altınışın, dışındalı, ışınbilim, ışıncılık, ışındırıh, ışınetkin, ışınırlık, ışınlamak, ışınlanım, ışınlanma, ışınlılar, ışınlılık, ışınmamak, ışınölçer, ışınölçme, ışınölçüm, karışıntı, özek ışın, özışınlar, sarışınca, ...

8 harfli

dışınsal, hışınmak, ışın ağı, Işınbike, ışınlama, ışınoluk, ışıntaşı

7 harfli

Ayışını, dışında, dışınlı, Işınbay, ışıncık, ışıncıl, ışındak, Işınhan, Işınkan, ışınlak, ışınlık, ışınsal, öz ışın, sarışın, Selışın, UV ışın, x ışını, X-ışını

6 harfli

Alışın, Işınay, Işıner, ışınım, ışınır, ışınlı, ışınsı, Işınsu, ışıntı, özışın

5 harfli

gışın, kışın

4 harfli

ışın

Kelime Ara