İçinde IK geçen kelimeler

İçinde IK geçen kelimeler 17667 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ık aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ık anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde IK geçen kelimeler

25 harfli

(bir işin) içinden çıkmak, (bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir şeyin) rezili çıkmak, (birine) açık bono vermek, (birini) çileden çıkarmak, (birini) on paralık etmek, (birini) yalancı çıkarmak, (birinin) leşini çıkarmak, (birinin) üstüne yıkılmak, açık semalar antlaşmaları, açık sistemler bağlantısı, açıklayıcı dolaylı tümleç, açınıklarda renk almaşımı, ağırlıksız kesitaraştırma, ağzından baklayı çıkarmak, alan olasılık örneklemesi, alışkanlık (davranışları), almaşık ikidoğrusal biçim, altından çapanoğlu çıkmak, altta kalanın canı çıksın, anormal kızgınlık döngüsü, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, (bir şey) akıldan çıkmak, (bir şeyin) acısı çıkmak, (birini) açıkta bırakmak, (birinin) ağzını tıkamak, açığa çıkarıcı faktörler, açık zincirli bileşikler, açıklık hızı, açısal hız, açlıktan ölmeyecek kadar, ağa düşürücü reklamcılık, ağaç tırmaşık kuşugiller, ağırlıklı kesitaraştırma, akımmıknatıssaI birimler, Allah´ın binasını yıkmak, almaşık çözümleyici küme, Almaşık devimli kütleler, altın giriş-çıkış birimi, anlık gerilim yükselmesi, Appenzellbaşlıklı tavuğu, aralık içinde dalgalanma, ayaksılı diricik kılıklı, ...

23 harfli

(bir işte) tulum çıkmak, (bir şeyle) başa çıkmak, (birine) yağcılık etmek, (birini) açığa çıkarmak, (birinin) üstüne yıkmak, AB ortaklık anlaşmaları, acıklı başta akıl olmaz, açık gözenekli cilalama, açık hava oyun araçları, açık ocak işletmeciliği, açık semalar politikası, açık sistemler mimarisi, açık yaraya tuz ekilmez, açıklayıcı zarf tümleci, açıktan (para) kazanmak, açlıktan imanı gevremek, adımlarını sıklaştırmak, ağartılı balgam çıkarma, ağırlık özekli konaçlar, akımmıknatıssal irkilim, akral sakatlık sendromu, ...

22 harfli

(bir işten) el yıkamak, (bir şeyi) katık etmek, (birine) uşaklık etmek, (birine) yıkıntı olmak, (birini) komalık etmek, (birinin) açığı çıkmak, Abel yakınsaklık testi, aç esner, âşık gerinir, açık deniz balıkçılığı, açık denklik bağıntısı, açık hava aydınlatması, açık oturum yöneticisi, açıklama seslendirmesi, açlıktan nefesi kokmak, ağır yüklü parçacıklar, alacaakik, Kadıköytaşı, alınganlık sabuklaması, almaşık küme bağıntısı, altıgenli sık doldurma, Amerikan kıvrık kedisi, an sapıklığı varsayımı, ...

21 harfli

(birine) analık etmek, (birine) biliş çıkmak, (birine) dil çıkarmak, (birine) kılçık atmak, (biriyle) başa çıkmak, açık bütçe politikası, açık dağıtıcı ışıldak, açık damlatma yöntemi, açık deniz sözleşmesi, açık kangal tavlaması, açık okuma alanı, ORF, açık pazar politikası, açık piyasa işlemleri, açık toplum enstitüsü, açık yıldız yığınları, açınıklararası abanık, adını ...-ye çıkarmak, ağaç kökünden yıkılır, ağırlıklama katsayısı, ağrılı duyu sapıklığı, ağzından çıt çıkmamak, ...

20 harfli

(biriyle) aşık atmak, AB sağlık politikası, açık (gergin) atlama, açık arttırma modeli, açık değişme bölgesi, açık dolaşım sistemi, açık eşgüdüm yöntemi, açık kapı politikası, açık liman anlaşması, açık ortam çerçevesi, açıkfora kenarbıçağı, açıklama müzekkeresi, açıklanmamış değişim, açıklanmamış kalıntı, açıklar livası olmak, açıklayıcı efsaneler, açıklayıcıdan tümleç, açıklığa kavuşturmak, adamlık sende kalsın, ağdık ağdık konuşmak, ağırlık titrimetrisi, ...

19 harfli

(birine) açık olmak, acısı ortaya çıkmak, açık ağız aç kalmaz, açık alan katsayısı, açık alan yoğunluğu, açık ardışık taslak, açık atölye sistemi, açık döngesel bölge, açık hava tiyatrosu, açık kalp ameliyatı, açık saçık konuşmak, açık teklif yöntemi, açık yalazlı ışıtaç, açıkçasını söylemek, açıklayıcı belgeler, açıklayıcı değişken, açlık katabolizması, açlık metabolizması, açlık osteoporozisi, Afyonkarahisarlılık, agraf çıkarma pensi, ...

18 harfli

... elinden çıkmak, AB sağlık komiseri, abanıkta soluklama, açık borusal kolon, açık gagalı leylek, açık güvence ödeği, açık hava öğretimi, açık hava sineması, açık kalıplı dövme, açık kapı bırakmak, açık kapı siyasası, açık kapı siyaseti, açık konut darlığı, açık ocak basamağı, açık pastörizasyon, açık satak belgiti, açık tür yazı tipi, açık uçlu bölümler, açık uçlu kiralama, açık-gagalı leylek, açıkgözlülük etmek, ...

17 harfli

abanıklı baştalık, abraşlık, [abreş], açık borç belgiti, açık borçlancılık, açık kapı bırakma, açık kapı hırsızı, açık Öklit yuvarı, açık teklif usulü, açık yarım çember, açık yüreklilikle, açıklanan değişim, açıklaştırabilmek, açıkorur gönderim, açınığımsı abanık, açınık kaynaşması, açınıklı baştalık, açınıklık noktası, adam içine çıkmak, adı deliye çıkmak, adı kötüye çıkmak, ağdalık katsayısı, ...

16 harfli

-den yana çıkmak, abanık değşilimi, aboneli kitaplık, acı delikanlılık, acığını çıkarmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, açık (renk için), açık eğreltileme, açık hava müzesi, açık ihale usulü, açık kompozisyon, açık saçık yayın, açık saman rengi, açıkhava basıncı, açıklama belgesi, açıklama cümlesi, açıklama vektörü, açıklama yöntemi, açıklanabilirlik, açıklanmış sapma, ...

15 harfli

(os) yanutlanık, açık dikdörtgen, açık eğretileme, açık fikirlilik, açık hava okulu, açık iğretileme, açık istihbarat, açık kahverengi, açık tohumlular, açık tüberküloz, açık yüreklilik, açıklama çoğulu, açıklama yapmak, açıklama yazısı, açıklanan sapma, açıklaştırılmak, açıklayacı özne, açıktan atanmak, açınık yayılışı, açınıkla girşim, açınıklar uyumu, ...

14 harfli

acıklı güldürü, acıklı komedya, acımık torbası, aç açık kalmak, açık diplomasi, açık finansman, açık fonksiyon, açık halkbilim, açık kalplilik, açık kılcallar, açık sözdizimi, açık uçlu soru, açık yargılama, açıkfora çarkı, açıkhava resmi, açıklanabilmek, açıklar livası, açıklarla oyun, açıklaştırılma, açıklatabilmek, açıklayabilmek, ...

13 harfli

5-12 dalgalık, ablalık etmek, acıkıcı etmek, acıklandırmak, acıklı komedi, acılık tayini, açık alt küme, açık antlaşma, açık arttırma, açık bildirme, açık buyrultu, açık davranış, açık eksiltme, açık gazölçer, açık gönderim, açık işsizlik, açık konuşmak, açık oyuncusu, açık pozisyon, açık saçıklık, açık seçiklik, ...

12 harfli

2-4 dalgalık, abartısızlık, abartmacılık, accık vermek, acıklı opera, açık aktarım, açık anahtar, açık artırma, açık duruşma, açık düşürme, açık ekonomi, açık ellilik, açık fikirli, açık girişim, açık giyimli, açık harcama, açık ışıldak, açık işletme, açık kapamak, açık kestane, açık kırmızı, ...

11 harfli

abanıklaşma, abartıcılık, accık eşkin, accık etmek, acıkabilmek, acıkıvermek, acıklı oyun, acımasızlık, açık (olma), açık açınık, açık ağızlı, açık aralık, açık atölye, açık çevrim, açık çokgen, açık dördül, açık düşmek, açık fatura, açık işyeri, açık kalpli, açık kangal, ...

10 harfli

Abdiçıkmaz, abık sabık, abuk sabık, abuk sapık, acık eşkin, acık etmek, acıkabalak, acıkabilme, acıkalabak, acıkıntıma, acıkıverme, acıklanmak, acıksınmak, acıktırmak, açık araba, açık bakış, açık bezem, açık bilet, açık bölge, açık börek, açık celse, ...

9 harfli

abanıklık, abapbacık, abappacık, abasızlık, abazanlık, abıkevser, ablacılık, abpacıcık, aburgaşık, acı balık, acı gavık, acıkcıcık, acıkılmak, acıklamak, acıklılık, acıktırma, acısızlık, acışıklık, açık açık, açık ağıl, açık ağız, ...

8 harfli

abacılık, abapaçık, Abbaslık, Abdalcık, abdallık, abdaslık, ablaklık, abrıkaya, abtaslık, abuzayık, acamılık, accıkdan, accıktan, acıcıcık, acıkılma, acıkulak, acılılık, acımıklı, Acunışık, açcıktan, açık ara, ...

7 harfli

abartık, abaslık, abbacık, ablalık, acarlık, accacık, accıcık, acıkara, acıkdan, acıkıcı, acıkmak, acıktan, Acıkuyu, aççıkça, açık ad, açık el, açık oy, açıkgöz, Açıkgün, Açıkköy, açıklık, ...

6 harfli

-lıkta, abacık, abaçık, abalık, abanık, abarık, abıdık, abıkat, abrıka, acalık, acamık, acarık, acıcık, acıkak, acıkış, acıklı, acıkma, Acıköy, acılık, acımık, acimık, ...

5 harfli

abrık, accık, acçık, acıka, aclık, açcık, aççık, açlık, adlık, aglık, ağcık, ağdık, ağlık, ağnık, ağrık, ahlık, ajlık, aklık, akmık, alcık, Alçık, ...

4 harfli

-lık, abık, acık, açık, ağık, ajık, akık, alık, amık, anık, apık, arık, asık, aşık, atık, ayık, azık, bıko, cıka, cıkı, çıka, ...

3 harfli

bık, cık, çık, dık, fık, gık, hık, kık, mık, sık, şık, tık, vık

2 harfli

ık

Kelime Ara