İçinde IR geçen kelimeler

İçinde IR geçen kelimeler 18399 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ır aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ır anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde IR geçen kelimeler

25 harfli

(bir işin) ucunu kaçırmak, (bir yeri) ahıra çevirmek, (birini) ağzına baktırmak, (birinin) hatırını kırmak, (birinin) yüzüne bağırmak, (bu işe) Rufailer karışır, AAS sunucusu arama sırası, acele yürüyen yolda kalır, ağır taş yerinden oynamaz, ağırlıksız kesitaraştırma, ağzına yüzüne bulaştırmak, akalınlı deniz kırlangıcı, akıl yaşta değil baştadır, akyuvar sulandırma pipeti, alkalili kabuksuzlaştırma, alyuvar sulandırma pipeti, ard sıra kirpik dönüklüğü, aşırı doymuş katı çözelti, aşırı duyarlılık anjitisi, aşırı özdeşleştiren kısıt, aşırı saldırgan fiyatlama, ...

24 harfli

(birini) açıkta bırakmak, (birini) arkada bırakmak, (biriyle) gır gır geçmek, acele işe şeytan karışır, ağ atmak (veya bırakmak), ağaç tırmaşık kuşugiller, ağanın gözü ata tımardır, ağarmaçsal yaygır yalımı, ağır basar, yeğni kalkar, ağırlıklı kesitaraştırma, akarsuyun aşındırma gücü, akşam ahıra sabah çayıra, Allah sonunu hayır etsin, ana atardamar yırtılması, aşırı eşçarpanlı dağılım, ayaksılı diriciksi tavır, aykırı atımlı ters kırık, aykırı doykuru laf etmek, bağır çevre irinli yalım, bağırsak ipliciksi kurdu, bağırsak lipofuskinozisi, ...

23 harfli

(birinin) hatırı kalmak, AB ulaştırma politikası, aç kurt aslana saldırır, açınırlar dizgesi uyumu, adımlarını sıklaştırmak, ağır ve sakıncalı işler, ağırlık özekli konaçlar, ağzının içine baktırmak, ağzının tadını kaçırmak, aktarım fiyatlandırması, alkalili passızlaştırma, Allah (seni) inandırsın, Allah ecir sabır versin, altın adını bakır etmek, alüminyum-bakır alaşımı, Amerikan kukır spanyeli, ardıl sıralı bilgisayar, asal çarpanlara ayırmak, aşırı değişken bölgeler, aşırı dışa dönük büyüme, aşırı kemik yoğunlaşımı, ...

22 harfli

... duygusu uyandırmak, (bir şeyden) hayır yok, (bir şeyi) hazır etmek, AB uzlaştırma komitesi, ağır bombardıman uçağı, ağır gebelik kusmaları, ağır git ki yol alasın, ağır tortu madenciliği, ağır yüklü parçacıklar, ağırşaklı kömür kesici, amyant-metal sızdırmaz, araştırma – geliştirme, ardıradan, (ardıradın), aşırı belirginleştirme, aşırı değerlenmiş para, aşırı içe dönük büyüme, aşırı kursak sindirimi, aşırı özdeşleştirilmiş, aşırı sermaye birikimi, aşırı sertleşmiş çelik, aşırı şiddetli fırtına, ...

21 harfli

(birine) kıç attırmak, (birinin) hatırı için, Afrika cırtlak sıçanı, ağ bağdaştırıcı kartı, ağaç kökünden yıkılır, ağır kazan geç kaynar, ağır meromiyozin, HMM, Ağırlaştırıcı olumlar, ağırlıklama katsayısı, ahır gübresi (yanmış), ak sırtlı kuyrukkakan, Alman sarı sığır ırkı, anahtar sıralı erişim, aritmetiksel kaydırma, aşındırma görünümleri, aşırı değerlenmiş kur, aşırı et pürtüklenimi, aşırı sertleştirilmiş, aşırı sinir duyarlığı, aşırı tasarruf kuramı, aşırı tükürük salgısı, ...

20 harfli

(birini) hırs basmak, Aberden Angus sığırı, aç köpek fırın deler, açık arttırma modeli, açınlayıcı araştırma, adlandırma kuralları, Afrika cırlak sıçanı, ağdır çöğdür yürümek, ağır vasıta ehliyeti, ağırlık titrimetrisi, ağırlıksal çözümleme, ağız yer, yüz utanır, akıntı ıraklık açısı, aksırıklı tıksırıklı, alttan sınırlı işlev, alur göz, (alır göz), añdırıcı, (añdurucı), Ankole-watusi sığırı, anlamlandırılabilmek, anlamsızlaştırabilme, araçsız alıştırmalar, ...

19 harfli

(at) tırısa kalkmak, (kemik) kaynaştırgı, (suymuk) sulandıran, A tipi yatırım fonu, abanozlaştırabilmek, abanozlaştırıvermek, adlandırılmış geçit, ağılı baldıran ruhu, ağır evren ışınları, ağır ol, batman gel, ağırlaştırıcı neden, ağırlaştırıcı sebep, ağırlaştırılabilmek, ağırlık sertifikası, ağıryuvar, ağırküre, akma sınırı uzaması, alacağı hızlandırma, alıştırma testeresi, Allah hayırlı etsin, allgau tırnakkesişi, alttan sınırlı küme, ...

18 harfli

« benette » kırığı, abanozlaştırabilme, abanozlaştırıverme, ablukayı kaldırmak, acırmak, (acurmak), açık kapı bırakmak, açındırma kılavuzu, adımını attırmamak, adlandırma bağlamı, ağdırmaç çöğdürmeç, ağır erkeli muzari, ağır kayba uğramak, ağır sıvıda ayırma, ağırlaştırılabilme, ağırlık fonksiyonu, ağırlıklı bağlaşım, ağırlıklı ortalama, ağırşaklı durduraç, ağırşaklı taşıyıcı, ağız saldırganlığı, ahmaklaştırabilmek, ...

17 harfli

abanırlar dizgesi, abecesel sıralama, abırsızlıh elemek, açık kapı bırakma, açık kapı hırsızı, açıklaştırabilmek, açılma sıralaması, açındırılmış film, açındırma banyosu, açındırma teknesi, adlandırılabilmek, adlandırma bilimi, afrikalılaştırmak, agrucul sırt yöre, ağ bağdaştırıcısı, ağaçlandırabilmek, ağır hapis cezası, ağır suça girişme, ağır sulu reaktör, ağırını yeñnitmek, ağırlaştırabilmek, ...

16 harfli

acılaştırabilmek, açıklaştırabilme, açındırma aygıtı, açındırma süresi, açınırlar devimi, adlandırılabilme, AfricanderSığırı, ağaçlandırabilme, ağdırma çöğdürme, ağır adi yürüyüş, ağır ceza işleri, ağır para cezası, ağır suç uydurma, ağırlaştırabilme, ağırlık bitirmek, ağırşaklı kırıcı, ağırşaklı süzgeç, akarına bırakmak, akıllı tırnaklar, akılsallaştırmak, akışkanlaştırmak, ...

15 harfli

abanır almaşımı, abanır yayılışı, abanırlar uyumu, abanozlaştırmak, acılaştırabilme, açıklaştırılmak, adı kaldırılmak, adlandırabilmek, adlandırıvermek, ağaçaltı çayırı, ağaçlandırılmak, ağaçlı çayırlık, ağdalaştırılmak, Ağdıraç sandığı, ağdırış eğdiriş, ağır mineraller, ağır yara almak, ağırlaştırılmak, ağırlık merkezi, ağırlık noktası, ağıryağ süzgeci, ...

14 harfli

abandırabilmek, abandırıvermek, abanozlaştırma, acılaştırılmak, acındırabilmek, açıklaştırılma, açılır pencere, açtırma ağzımı, adırık çödürük, adlandırabilme, adlandırıverme, ağaçlandırılış, ağaçlandırılma, ağara yatırmak, ağdalaştırılma, ağır etkileşim, ağır örenleyiş, ağırına gitmek, ağırlanabilmek, ağırlaşabilmek, ağırlaştırılma, ...

13 harfli

abablandırmak, abandırabilme, abandırıverme, abırcın olmak, abuklandırmak, abuklaştırmak, acıhlandırmah, acıklandırmak, acılaştırılma, acındırabilme, acuhlandırmah, açık arttırma, açıklaştırmak, açıklattırmak, ad sıralaması, adım kaydırma, adi kuzukıran, adlandırılmak, adres ayırıcı, afallaştırmak, ağaçlandırmak, ...

12 harfli

abece sırası, Abel ayıracı, Abrak sığırı, abuklaştırma, acılaştırmak, acındırılmak, açık artırma, açık kırmızı, açıklaştırma, açıklattırma, açılır ileti, açılır tavan, açılır yemiş, açınır yüzey, açlık sınırı, açtırabilmek, ad yazdırımı, adırık olmak, adlandırılış, adlandırılma, afallaştırma, ...

11 harfli

abdırrahman, abır elemek, abraştırmak, acılaştırma, acındırılma, aç bırakmak, açılır masa, açılır menü, Açılırmeyve, açtırabilme, adlandırmak, adlaştırmak, Ağaç sınırı, ağam çırağı, ağılandırma, ağır açınık, ağır akıllı, ağır ayaklı, ağır basmak, ağır çekmek, ağır durmak, ...

10 harfli

abandırmak, Abdılkadır, Abdülkadır, Abdülnasır, abır cubır, abır zabır, abırsızlıh, abıştırmak, acıktırmak, acındırmak, acır gıcır, acıştırmak, açık kırık, açındırıcı, açındırmaç, açındırmak, açtırılmak, adlandırım, adlandırış, adlandırma, adlaştırma, ...

9 harfli

405 satır, 525 satır, 625 satır, 819 satır, abandırma, abazırmak, Abdukadır, abırlobut, acı hamır, acıktırma, acımsırak, acımtırak, acındırma, acırgıcır, aç tağsır, açındırma, açtırılma, afkırtmak, agırlamak, ağadırmah, ağdırıklı, ...

8 harfli

abutırak, aç tasır, açığırak, açtırmak, addırmak, adıradan, adırıklı, afırtmak, afkırmak, agdırmak, ağbaldır, ağdırıcı, ağdırmak, ağır bar, ağır baş, ağır gün, ağır ol!, ağır söz, ağır suç, ağır tav, ağır ton, ...

7 harfli

abandır, abırcın, abırdos, abırsız, achamır, açtırış, açtırma, addıraç, addırık, adırmah, adırmak, af kırı, afırmak, agdırma, agırlıg, agırlıh, agırmak, ağdıran, ağdırğı, ağdırık, ağdırma, ...

6 harfli

acırak, acırga, Acırlı, açılır, Adanır, afkırı, ağırca, ağırık, ağırın, ağırma, ağırsu, ağırtı, ahırak, ahıret, ahırev, ahırıh, ahırık, ahırlı, aırlıg, aırotu, ak kır, ...

5 harfli

Abıru, açkır, ağırı, albır, alpır, andır, anırı, ankır, ansır, asbır, asıre, Aşcır, aşırı, aşırt, aşıru, avdır, avırt, aybır, aygır, ayğır, ayırd, ...

4 harfli

abır, acır, adır, afır, agır, ağır, ahır, akır, anır, asır, aşır, avır, bıra, bırr, cıra, cıre, cırt, çaır, çıra, çırı, çırk, ...

3 harfli

aır, bır, cır, çır, fır, gır, hır, ıra, IRF, ırg, ırk, ıro, ırp, ıru, IRV, ırz, kır, mır, pır, sır, şır, ...

2 harfli

ır

Kelime Ara