İçinde ŞİR geçen kelimeler

İçinde ŞİR geçen kelimeler 584 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

şir aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. şir anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ŞİR geçen kelimeler

25 harfli

(birini) teneşir paklamak, değişirlik bileşen modeli, değişirlik oranı sınaması, en küçük değişirlik oranı, ihracatçı sermaye şirketi, koşullu çokdeğişirlilikli, şirden-seyimsi ağızlatımı, şirdenin yer değiştirmesi, yanaşık değişirlik dizeyi

24 harfli

değişir yoğunluklu işlem, devşirikli, (divşürüklü), diziler arası değişirlik, eşdeğişirlik çözümlemesi, eşdeğişirlik durağanlığı, halka açık anonim şirket, hata eşdeğişirlik dizeyi, koşulsuz çokdeğişirlilik, şirden-şirden ağızlatımı, yerel enküçük değişirlik, yüksek sertleşirli çelik

23 harfli

birli çelişirlik eklemi, çokdeğişirlilikli süreç, değişirlik ayrıştırması, ensesinde boza pişirmek, eşdeğişirlik tahmincisi, koşullu çokdeğişirlilik, öngörü hata değişirliği, perakende satış şirketi, satış finansman şirketi, şirden göden ağızlatımı, şirdende kum toplanması, tekdeğişirlilikli model, yarı değişir maliyetler

22 harfli

çokdeğişirlilikli 2SLS, çokdeğişirlilikli 3SLS, çokdeğişirlilikli hata, değişir alanlı ses imi, değişirlik çözümlemesi, diziler içi değişirlik, gelişir anlamlı kipler, iş şirazesinden çıkmak, uzun dönem değişirliği

21 harfli

değişir faizli tahvil, değişir odaklı mercek, değişir sıralı diller, eşdeğişirlik dönüşümü, eşdeğişirlik yapıları, kel başa şimşir tarak, kendiyle eşdeğişirlik, yeni şirketler pazarı

20 harfli

âile şirket-i emvâli, ARCH tipi değişirlik, bozukluk değişirliği, çok uluslu şirketler, çokdeğişirlikli ARCH, değişir alanlı işlem, işkembesini şişirmek, karşıt yerdeğişirlik, müteahhitlik şirketi

19 harfli

adi komandit şirket, çabuk değişir bezem, çapraz eşdeğişirlik, çöktürülmüş tebeşir, değişir hızlı alıcı, değişirlik bileşeni, değişirlik eşitliği, devşirimsel adlanım, eli armut devşirmek, eşdeğişirlik dizeyi, eşdeğişirlik kısıtı, eşdeğişirlik modeli, halka kapalı şirket, koşulsuz değişirlik, şirdencil-bumbarcıl

18 harfli

anatomia şirurjika, bazarlığı bişirmek, çembersel devşirim, çevrimsel devşirim, değişirlik analizi, değişirlik tahmini, devşirimler sayısı, eşirilikte dağılım, koşullu değişirlik, mübaşirlik ödeneği, öndeyi değişirliği, pazarlığı pişirmek, pişirilmiş marinat, şimşir ağacıgiller, şirden genişlemesi, şirurjikal anatomi, ticaret şirketleri, yanaşık değişirlik, yerdeğişir izlence

17 harfli

akyuvar şivşirimi, Allan değişirliği, çelişirlik eklemi, devşiri olgunluğu, halka açık şirket, haşır neşir etmek, haşır neşir olmak, komanditer şirket, kooperatif şirket, pişirme sıcaklığı, siklokriyoşirurji, şirden şişkinliği, şirket birleşmesi, şirketler birliği, tekdeğişirlilikli

16 harfli

aklını devşirmek, ardıl değişirlik, basınçlı pişirme, çokuluslu şirket, devşirme fermanı, hata değişirliği, kırdırım şirketi, kiralama şirketi, pıt pıt bişirmek, pişirip kotarmak, sabit değişirlik, şirazeden çıkmak, şirden çöküntüsü, şirden kabızlığı, şirinlik muskası, şirket sermayesi, ulusötesi şirket

15 harfli

baş beşir etmek, bitini şişirmek, çokdeğişirlilik, değişir çerçeve, değişir maliyet, deri şirinleten, devşirilebilmek, devşirme kanunu, devşirme memuru, devşirme sürüsü, dirüp devşirmek, iskonto şirketi, işletme şirketi, kolektif şirket, komandit şirket, sermaye şirketi, şirazdan çıkmak, Şiremirtabaklar, şirketleştirmek, şirretlik etmek, tebeşir sistemi, ...

14 harfli

bellirleşirlik, burun şişirmek, çatı şişirgeci, değişir örtücü, devşiri sepeti, devşiri zamanı, devşirilebilme, devşirim öbeği, devşirme ağası, devşirme emini, dirip dişirmek, elektroşirurji, ferahnakaşiran, finans şirketi, ısıkla değişir, inşirah bulmak, limited şirket, limitet şirket, mabeyin müşiri, nöroşirürjiyen, pişirme süresi, ...

13 harfli

anonim şirket, Aşağışimşirli, aşire çorbası, atlama şiraze, başhemşirelik, bi bişirimnik, buselikaşiran, değişir teker, denşirimcilik, derme deşirme, devşirebilmek, devşirmecilik, kapalı şirket, pişirme ocağı, sözü pişirmek, şahıs şirketi, şiral bileşik, şirden mayası, şirden ülseri, şirden yalımı, şişirme haber, ...

12 harfli

aile şirketi, aşiret toğmu, bağlı şirket, bişiriklemek, cadı şimşiri, devşirebilme, devşirtilmek, elikleşirlik, eşdeğişirlik, iki devşirim, inan şirketi, işi pişirmek, keşirlik otu, köpürgüleşir, nöroşirürjik, pişirebilmek, şimşir ağacı, şimşir kaşık, şimşirgiller, şiral karbon, şiral merkez, ...

11 harfli

aşiretçilik, beşir etmek, değşirilmek, derleşirlik, devşirilmek, devşirimsiz, devşirtilme, dişir dişir, fişir fişir, genleşirlik, haşır neşir, hemşirezade, kelemekeşir, keşirlenmek, nöroşirürji, özel şirket, pişirebilme, pişiricilik, şifşirlemek, Şimşirpınar, şirk koşmak, ...

10 harfli

acemaşiran, adi şirket, ana şirket, başhemşire, Beşir İpeg, beşiriksiz, beşirlemek, beşirlimek, bişirimlik, dâşirilmek, değişirlik, delimşirek, devşirilme, devşirimli, devşirmeci, devşirtmek, döğşirikli, eşirgenmek, fişirdemek, hemşirelik, işirgenmek, ...

9 harfli

beşirikli, bişirecek, bişirtmek, değşirmek, denşirmek, deşirikli, devşirici, devşirmek, devşirtme, deyşirmek, dirşirmek, divşirmek, diyşirmek, hemşirmek, Kevşirler, mişirikli, peşirefçi, pişiriliş, pişirilme, pişirtmek, şemşirbaz, ...

8 harfli

Beşiriye, Beşirköy, bişirgeç, bişirgen, bişirgiç, bişirici, bişirmek, Civanşir, çekneşir, denşirik, denşirim, denşirme, deşirici, déşirmeg, deşirmek, devşiren, devşirim, devşiriş, devşirme, dişirmek, enişirek, ...

7 harfli

apşirik, aşirmek, Ayşirin, beşirik, Beşirli, bişirik, bişirim, bişirük, çamaşir, çameşir, çanişir, çaveşir, deşirci, dêşirik, devşiri, düneşir, düşirge, Erdeşir, fişirek, haşirik, hemşire, ...

6 harfli

Alişir, aşiret, bâşire, Beşire, Beşiri, buşiri, Cemşir, çimşir, eşiraf, eşiran, eşiref, hamşir, ilişir, İneşir, keşşir, kevşir, müşire, Naşire, neşire, rnöşir, simşir, ...

5 harfli

aşîra, aşşir, Beşir, caşir, eşira, eşire, haşir, hışir, hişir, ibşir, kâşir, keşir, kişir, müşir, naşir, neşir, Şiran, şirat, şiraz, şirde, şiren, ...

4 harfli

aşir, eşir, şira, şire, şirk

3 harfli

şir

Kelime Ara