İçinde .. geçen kelimeler

İçinde .. geçen kelimeler 70 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde .. geçen kelimeler

25 harfli

atımı yer (... atımı yer), bir ... bir (veya bir de)

24 harfli

(...) aşağı (...) yukarı, (birinin) elinde ... var, gözünü ... hırsı bürümek

23 harfli

(...-mesi) gün meselesi

22 harfli

... duygusu uyandırmak, (...-mesi) an meselesi, bana da ... demesinler

21 harfli

... kandan ... kandan, ... meraklısı (olmak), ... vaziyeti takınmak, adını ...-ye çıkarmak

20 harfli

... nerede ... orada, ... sevdasına düşmek, (...) hükmünde olmak, ağzıyla kuş tutsa..., al sana bir ... daha

19 harfli

... canlısı (olmak), ... demeye getirmek, ... demeye kalmamak, ... durumuna düşmek, ... düşkünü (olmak), ... hastası (olmak), ... kisvesi altında, ... olsun ... olsun, ... ziyafeti çekmek, (...) hakkı tanımak, ağzına ... koymamak, başına (...) gelmek, gerekse ... gerekse, varsa ... yoksa ...

18 harfli

... delisi (olmak), ... elinden çıkmak, ... kılıcın çalmak, (...) hâlini almak, al (veya alın) ...

17 harfli

... hâline gelmek, ... nere ... nere, ... üzerine komak, ... yaşını sürmek

16 harfli

işi ...-e dökmek, işi ...-e vurmak

15 harfli

... gibi yapmak, ... ile beraber, ... kim ... kim, bire ... vermek, dünyanın ... sı, hem ... hem ...

14 harfli

...-inde değil, (...) hesabına, gerek...gerek:

13 harfli

... -e kuvvet, ... atımı yer, ...-e gelince, ha ... ha ..., ne ... ne ..., serde ... var, ver elini ..., ya ... ya ...

12 harfli

... şerefine, (...) belası, eğer... eğer, eğer....ise:, göze dışı...

10 harfli

... yürür, ... azmanı, çeneucu..., geh ci..ci

8 harfli

adem i..

Kelime Ara