İçinde A geçen kelimeler

İçinde A geçen kelimeler 16288 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde A geçen kelimeler

25 harfli

AAS sunucusu arama sırası, abat etmek (veya eylemek), abecesayısal damga takımı, abomazumda kum toplanması, acele yürüyen yolda kalır, açınıklarda renk almaşımı, adam (âdem) tonuna girmek, adım (veya adımını) atmak, Afrika Ekonomik Topluluğu, ağzına bir lokma koymamak, ağzına yüzüne bulaştırmak, ah vah etmek (veya demek), akacak kan damarda durmaz, akıl yaşta değil baştadır, aklıma gelen başıma geldi, akyuvar sulandırma pipeti, alfa ışını, alfa taneciği, Allah´a bir can borcu var, Allah yürü ya kulum demiş, altta kalanın canı çıksın, alyuvar sulandırma pipeti, ...

24 harfli

A vitamini tamamlayıcısı, ABD-Çin tanıma anlaşması, Acanthamoeba castellanii, acı çekmek (veya duymak), acı (veya acılar) görmek, açığa çıkarıcı faktörler, adam olana bir söz yeter, Afrika çizgili tekirciği, Afrika İktisat Komisyonu, Afrika tripanosomiyazisi, ağ atmak (veya bırakmak), ağa borç eder, uşak harç, ağa düşürücü reklamcılık, ağanın gözü ata tımardır, ağız (veya ağzını) açmak, ağlamakla yâr ele girmez, ağrısız baş mezarda olur, ağzına vur, lokmasını al, ağzında bakla ıslanmamak, Ahıska geri dönüş kanunu, ak akçe kara gün içindir, ...

23 harfli

Achucarroboyama yöntemi, acıklı başta akıl olmaz, aç kurt aslana saldırır, açık hava oyun araçları, açık yaraya tuz ekilmez, açil koenzim A sentetaz, ada yazılı borç belgiti, Afrika Birliği Kongresi, Afrika göçmen çekirgesi, Afrika Kalkınma Bankası, Aftalion'un para kuramı, ağza tat, boğaza feryat, ağzı kulaklarına varmak, ağzıyla içmesini bilmek, aklına bir şey gelmesin, aksaklığa dayanıklı DDS, alna yazılan başa gelir, altalta yazma kuralları, altın para basım ücreti, altlık ıslatma sendromu, aminoaçil tRNA sentetaz, ...

22 harfli

AB kalkınma politikası, abecesel damga dizgisi, Abu Dabi Kalkınma Fonu, acı bakla zehirlenmesi, açık hava aydınlatması, açıklama seslendirmesi, ada yazılı pay belgiti, adda aldatıcı markalar, Addis Ababa konferansı, Afrika ulusal kongresi, ağlama duvarına dönmek, ağzına bir kemik atmak, ağzına geleni söylemek, Ahıska Türkleri sorunu, akıl para ile satılmaz, akış başına doruk hızı, aklı başka yerde olmak, aklına geleni söylemek, akraba dışı yetiştirme, akşamdan sonra merhaba, Alman Afrika Kolordusu, ...

21 harfli

abecesel damga takımı, abluka altında tutmak, aburga altına alınmak, acil durdurma sistemi, açık damlatma yöntemi, açık okuma alanı, ORF, açık piyasa işlemleri, açılış fiyatıyla emir, açma kapama belirteci, ada bana, adayım sana, adam adama gerek olur, adamakla mal tükenmez, adil yargılanma hakkı, afana tufana çevirmek, Afrika Birliği Örgütü, Afrika cırtlak sıçanı, Afrika uyku hastalığı, Afrika-Avrasya Kuşağı, afura tafura gelmemek, ağıla avluya sığmamak, ağırlıklama katsayısı, ...

20 harfli

A grubu hisse senedi, A vitamini eksikliği, Abel toplama yöntemi, acil durdurma çubuğu, acil soğutma sistemi, açığa dayalı harcama, açık arttırma modeli, açıkfora kenarbıçağı, açıklama müzekkeresi, açıklığa kavuşturmak, adını ağzına almamak, adlandırma kuralları, Afrika cırlak sıçanı, Afrika domuz humması, Afrika Kalkınma Fonu, Afrika panzer ordusu, Afrika-Avrupa Kuşağı, afyonu başına vurmak, AgNOR boyama yöntemi, agraf uygulama pensi, ağaç yapısında arama, ...

19 harfli

1947 Kalkınma Planı, A Nevanlinna sınıfı, A tipi yatırım fonu, Acanthia lectularia, Acanthobrama marmid, acısı ortaya çıkmak, acısına dayanamamak, acısıyla tatlısıyla, acil kurtarma diski, Actinidia chinensis, aç elini kora sokar, açık hava tiyatrosu, adam olana çok bile, Afrika aslan avcısı, Afrika at hastalığı, Afrika yaban köpeği, agraf çıkarma pensi, ağzı boşa seğirtmek, ağzı kulağına yakın, ağzına geldiği gibi, ağzına kira istemek, ...

18 harfli

a (alfa) yanılgısı, abanıkta soluklama, abannaya debennéye, açık hava öğretimi, açık hava sineması, açıkhava tiyatrosu, açıklama örnekçesi, açıktan para almak, açındırma kılavuzu, açınıkta soluklama, açkılama tekerleği, adam adama savunma, adam taşıma kuyusu, adda öncelik hakkı, âdem tonuna girmek, adlandırma bağlamı, adventisya hücresi, affınıza sığınarak, Afrika cüce çiklit, Afrika misk kedisi, Afrika sahil ateşi, ...

17 harfli

a contrario yorum, abdala malum olur, açılışta özsınama, açılma sıralaması, açındırma banyosu, açındırma teknesi, Adana Görüşmeleri, âdembabaya dönmek, adlandırma bilimi, adsorplanma ısısı, afra tafra yapmak, Afrika miskkedisi, Afrika yabaneşeği, ağır suça girişme, ağırlıkla yükleme, ağız ağıza vermek, ağrıma asalakları, ağza sıhturamamak, ağzına gem vurmak, ağzına yakışmamak, akaçlama galerisi, ...

16 harfli

abalama gabalama, açık hava müzesi, açıkhava basıncı, açıklama belgesi, açıklama cümlesi, açıklama vektörü, açıklama yöntemi, açılma çizelgesi, açılma - kararma, açındırma aygıtı, açındırma süresi, Adana Konferansı, Adana köşegöbeği, Adana Mutabakatı, adın addara kala, adına ne düşerse, Afrika çekirgesi, Afrika deve kuşu, Afrika dikenlisi, Afrika gergedanı, afrika gül ağacı, ...

15 harfli

A vitamini yağı, A yetki belgesi, açık hava okulu, açıklama çoğulu, açıklama yapmak, açıklama yazısı, açınıkla girşim, açkılama cebiri, ad bulma süreci, ad veya ad isim, adamla getirtme, Adana Protokolü, Afrika devekuşu, Afrika manatisi, Agama caucasica, Agama mutabilis, ağa gediklileri, ağaç tarla kuşu, ağartma banyosu, ağır yara almak, ağıza ip ölçmek, ...

14 harfli

A tipi antrepo, abazıya yilmek, Abdimia abdimi, Abhazya sorunu, abrukaya almak, acabada kalmak, Acara Türkleri, Acerina cernua, acıma ve korku, acısına yutmak, Acrida bicolor, açıkfora çarkı, açıkhava resmi, açıklarla oyun, açıkta kadılar, açtırma ağzımı, adına davranma, adına imzalama, adıyla sanıyla, adriya hücresi, Aelia rostrata, ...

13 harfli

A provitamini, Abaza peyniri, abaza tahtası, abraza gitmek, acı bakla özü, açığa alınmak, açmaza düşmek, ada tekirciği, Adana burması, âdembaba gibi, aflaya gitmek, Afrika domuzu, Afrika koyunu, Afrika manatı, Agama stellio, ağa bölükleri, ağaca tapınma, ağırlama günü, ağlama duvarı, ağrıya yatmak, ağzına çalmak, ...

12 harfli

a posteriori, A türü bölge, abaza kesimi, aborda etmek, aborda olmak, acıya koymak, açığa alınma, açığa vurmak, açma düğmesi, açma makarna, adamına göre, Adana boblin, Adana kebabı, Adhara (Cma), adıla gödüle, adıma vurmak, Adova savaşı, affa uğramak, aflaka almak, Afrika eşeği, afrika maunu, ...

11 harfli

A hücreleri, a - katmanı, A kromozomu, A tipi bono, A türü dizi, abba düzeni, abba gitmek, abla genneş, açığa almak, açığa satış, açığa vurma, ada barbusu, ada leyleği, ada tavşanı, ada yavrusu, afana etmek, Afrika fili, ağa düşürme, ağa mektubu, ağa sancağı, Ağaçta olma, ...

10 harfli

A proteini, A tipi fon, A vitamini, acara yeli, açığa alma, açığa imza, açıla açıl, açma börek, ada balığı, ada düdüğü, ada soğanı, ada yazılı, adda budda, afra tafra, aga çıkmak, ağa bölüğü, ağa çerağı, ağa divanı, ağa işliği, ağa kapısı, ağa yamağı, ...

9 harfli

A belgesi, A cetveli, a hücresi, a tencere, ağa çalık, ağa hakkı, ağa imamı, ağa kadın, ağca ağaç, akca ağaç, akca hacı, akça ağaç, akça elma, akça kurt, ala bacak, ala bişik, ala bohlu, ala boklu, ala bulut, ala cehre, ala gabak, ...

8 harfli

a priori, A takımı, ada çayı, ada gibi, ada tepe, ağa arzı, ağa paşa, ağca bey, ağca otu, akca yel, akça yel, ala ağız, ala ayaş, ala bele, ala böce, ala bula, ala eğri, ala kuru, ala nazi, ala omak, ala sulu, ...

7 harfli

A bandı, A filmi, aça gör, ağa beg, ala gün, ala kar, ala kaz, ala kuş, ana arı, ana dal, ana dil, ana eti, ana ini, ana kök, Ana mil, ana öğe, ana sav, ana yol, ana yön, ara göz, ara gün, ...

6 harfli

A yeri, ama ne, ara ev, ha ôle, Na CMC, ola ki, ola mı, yuga I

5 harfli

A DNA, a / e, ha bu, ha ki, ha ya, na na, ta ki, ta ta, ya da, ya ki

4 harfli

ha u

Kelime Ara