İçinde A geçen kelimeler

İçinde A geçen kelimeler 16288 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde A geçen kelimeler

25 harfli

(bir durumu) açığa vurmak, (bir işin) alayında olmak, (bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir şeyi) aklında tutmak, (bir şeyin) başına geçmek, (bir yeri) ahıra çevirmek, (bir yerin) başında olmak, (birini) ağzına baktırmak, (birini) şaşkına çevirmek, (birinin) ağzına tükürmek, (birinin) hesabına gelmek, (birinin) hışmına uğramak, (birinin) kılığına girmek, (birinin) postuna oturmak, (birinin) sakalına gülmek, (birinin) yatağına girmek, AAS sunucusu arama sırası, abat etmek (veya eylemek), abecesayısal damga takımı, abomazumda kum toplanması, acele yürüyen yolda kalır, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, (bir şey) haritada olmak, (bir şey) kanına işlemek, (bir şeye) Fatiha okumak, (bir şeyi) aklına koymak, (bir şeyi) ayakta tutmak, (birini) açıkta bırakmak, (birini) arkada bırakmak, (birini) karşısına almak, (birini) maskaraya almak, (birinin) başına ekşimek, (birinin) kanına susamak, (birinin) koynuna girmek, (birinin) nabzına girmek, (birinin) ocağına düşmek, A vitamini tamamlayıcısı, ABD-Çin tanıma anlaşması, Acanthamoeba castellanii, acı (veya acılar) görmek, acı çekmek (veya duymak), açığa çıkarıcı faktörler, ...

23 harfli

(bir işi) yokuşa koşmak, (bir şey) akılda kalmak, (bir şeyi) ağzına atmak, (bir şeyi) hesaba almak, (bir şeyle) başa çıkmak, (birinden) yaka silkmek, (birini) açığa çıkarmak, (birini) kurşuna dizmek, (birini) sarakaya almak, (birinin) aklına koymak, (birinin) başına çalmak, (birinin) başına geçmek, (birinin) başına gelmek, (birinin) başına kalmak, (birinin) hoşuna gitmek, (birinin) koluna girmek, (birinin) omzuna binmek, (birinin) yoluna bakmak, (parayı) avucuna saymak, AB ulaştırma politikası, Achucarroboyama yöntemi, ...

22 harfli

(bir şey) ayağa düşmek, (bir şeye) cila vermek, (bir şeyi) çorba etmek, (birine göre) hava hoş, (birine) beddua sinmek, (birine) payanda olmak, (birini) ayakta tutmak, (birini) gaza getirmek, (birini) haraca kesmek, (birini) kayışa çekmek, (birini) koynuna almak, (birini) maytaba almak, AB kalkınma politikası, AB uzlaştırma komitesi, abecesel damga dizgisi, Abu Dabi Kalkınma Fonu, acı bakla zehirlenmesi, açık hava aydınlatması, açıklama seslendirmesi, ada yazılı pay belgiti, adda aldatıcı markalar, ...

21 harfli

(bir iş) uykuda olmak, (bir şeye) imza atmak, (bir şeyi) ilga etmek, (bir şeyi) imza etmek, (bir yere) para akmak, (birini) araya koymak, (biriyle) başa çıkmak, (biriyle) kafa bulmak, (işi) tavına getirmek, abecesel damga takımı, abluka altında tutmak, aburga altına alınmak, acil durdurma sistemi, açık damlatma yöntemi, açık okuma alanı, ORF, açık piyasa işlemleri, açılış fiyatıyla emir, açma kapama belirteci, ada bana, adayım sana, adam adama gerek olur, adamakla mal tükenmez, ...

20 harfli

... sevdasına düşmek, (bir şey) hava almak, (bir şey) moda olmak, (birine) balta olmak, (birine) ceza kesmek, (birine) damla inmek, (birine) kara çalmak, A grubu hisse senedi, A vitamini eksikliği, aba altında er yatar, Abel toplama yöntemi, acil durdurma çubuğu, acil soğutma sistemi, açığa dayalı harcama, açık arttırma modeli, açıkfora kenarbıçağı, açıklama müzekkeresi, açıklığa kavuşturmak, adını ağzına almamak, adlandırma kuralları, Afrika cırlak sıçanı, ...

19 harfli

... durumuna düşmek, (at) tırısa kalkmak, (birine) rica etmek, (birini) fena etmek, (çocuk) boya çekmek, (halatı) yısa etmek, (hava) ayaza çekmek, 1947 Kalkınma Planı, A Nevanlinna sınıfı, A tipi yatırım fonu, Acanthia lectularia, Acanthobrama marmid, acısı ortaya çıkmak, acısına dayanamamak, acısıyla tatlısıyla, acil kurtarma diski, Actinidia chinensis, aç elini kora sokar, açık hava tiyatrosu, adam olana çok bile, Afrika aslan avcısı, ...

18 harfli

a (alfa) yanılgısı, aba yeninden atmak, abanıkta soluklama, abannaya debennéye, açık hava öğretimi, açık hava sineması, açıkhava tiyatrosu, açıklama örnekçesi, açıktan para almak, açındırma kılavuzu, açınıkta soluklama, açkılama tekerleği, adam adama savunma, adam taşıma kuyusu, adda öncelik hakkı, âdem tonuna girmek, adlandırma bağlamı, adventisya hücresi, affınıza sığınarak, Afrika cüce çiklit, Afrika misk kedisi, ...

17 harfli

(biri) hava almak, (iş) ortada olmak, (os) omurga kesim, a contrario yorum, abdala malum olur, açılışta özsınama, açılma sıralaması, açındırma banyosu, açındırma teknesi, Adana Görüşmeleri, âdembabaya dönmek, adlandırma bilimi, adsorplanma ısısı, afra tafra yapmak, Afrika miskkedisi, Afrika yabaneşeği, ağır suça girişme, ağırlıkla yükleme, ağız ağıza vermek, ağrıma asalakları, ağza sıhturamamak, ...

16 harfli

-den yana çıkmak, abağına çalışmak, abalama gabalama, açık hava müzesi, açıkhava basıncı, açıklama belgesi, açıklama cümlesi, açıklama vektörü, açıklama yöntemi, açılma - kararma, açılma çizelgesi, açındırma aygıtı, açındırma süresi, Adana Konferansı, Adana köşegöbeği, Adana Mutabakatı, adın addara kala, adına ne düşerse, Afrika çekirgesi, Afrika deve kuşu, Afrika dikenlisi, ...

15 harfli

`ya da` bağlacı, -den yana olmak, A vitamini yağı, A yetki belgesi, Acacia dealbata, açık hava okulu, açıklama çoğulu, açıklama yapmak, açıklama yazısı, açınıkla girşim, açkılama cebiri, ad bulma süreci, ad veya ad isim, adamla getirtme, Adana Protokolü, Afrika devekuşu, Afrika manatisi, Agama caucasica, Agama mutabilis, ağa gediklileri, ağaç tarla kuşu, ...

14 harfli

A tipi antrepo, aba gibi atmak, abazıya yilmek, Abdimia abdimi, Abhazya sorunu, abrukaya almak, acabada kalmak, Acara Türkleri, Acerina cernua, acıma ve korku, acısına yutmak, Acrida bicolor, açıkfora çarkı, açıkhava resmi, açıklarla oyun, açıkta kadılar, açtırma ağzımı, adına davranma, adına imzalama, adıyla sanıyla, adriya hücresi, ...

13 harfli

A provitamini, Abaza peyniri, abaza tahtası, abraza gitmek, acı bakla özü, açığa alınmak, açmaza düşmek, ada tekirciği, Adana burması, âdembaba gibi, aflaya gitmek, Afrika domuzu, Afrika koyunu, Afrika manatı, Agama stellio, ağa bölükleri, ağaca tapınma, ağırlama günü, ağlama duvarı, ağrıya yatmak, ağzına çalmak, ...

12 harfli

a posteriori, A türü bölge, abaza kesimi, aborda etmek, aborda olmak, acıya koymak, açığa alınma, açığa vurmak, açma düğmesi, açma makarna, adamına göre, Adana boblin, Adana kebabı, Adhara (Cma), adıla gödüle, adıma vurmak, Adova savaşı, affa uğramak, aflaka almak, Afrika eşeği, afrika maunu, ...

11 harfli

a - katmanı, A hücreleri, A kromozomu, A tipi bono, A türü dizi, abba düzeni, abba gitmek, abla genneş, açığa almak, açığa satış, açığa vurma, ada barbusu, ada leyleği, ada tavşanı, ada yavrusu, afana etmek, Afrika fili, ağa düşürme, ağa mektubu, ağa sancağı, Ağaçta olma, ...

10 harfli

A proteini, A tipi fon, A vitamini, aba güreşi, acara yeli, açığa alma, açığa imza, açıla açıl, açma börek, ada balığı, ada düdüğü, ada soğanı, ada yazılı, adda budda, afra tafra, aga çıkmak, ağa bölüğü, ağa çerağı, ağa divanı, ağa işliği, ağa kapısı, ...

9 harfli

A belgesi, A cetveli, a hücresi, a tencere, aba atmak, aba tutma, ağa çalık, ağa hakkı, ağa imamı, ağa kadın, ağca ağaç, akca ağaç, akca hacı, akça ağaç, akça elma, akça kurt, ala bacak, ala bişik, ala bohlu, ala boklu, ala bulut, ...

8 harfli

a priori, A takımı, aba gibi, ada çayı, ada gibi, ada tepe, ağa arzı, ağa paşa, ağca bey, ağca otu, akca yel, akça yel, ala ağız, ala ayaş, ala bele, ala böce, ala bula, ala eğri, ala kuru, ala nazi, ala omak, ...

7 harfli

A bandı, A filmi, aça gör, ağa beg, ala gün, ala kar, ala kaz, ala kuş, ana arı, ana dal, ana dil, ana eti, ana ini, ana kök, Ana mil, ana öğe, ana sav, ana yol, ana yön, ara göz, ara gün, ...

6 harfli

A yeri, ama ne, ara ev, ha ôle, Na CMC, ola ki, ola mı, yuga I

5 harfli

a / e, A DNA, ha bu, ha ki, ha ya, na na, ta ki, ta ta, ya da, ya ki

4 harfli

ha u

Kelime Ara