İçinde A T geçen kelimeler

İçinde A T geçen kelimeler 919 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde A T geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyi) aklında tutmak, (birinin) ağzına tükürmek, abecesayısal damga takımı, alfa ışını, alfa taneciği, apertura torasis kaudalis, arterya tibyalis kaudalis, arterya torasika eksterna, Avrupa Temel Haklar Şartı, beta ışını, beta taneciği, davranışsal firma teorisi, Devlet Planlama Teşkilatı, dışarıda tanımlanan dosya, gangliya trunsi simpatisi, gemi doğrultusunda teslim, güreş etmek (veya tutmak), İngiliz kısa tüylü kedisi, kısmetini ayağıyla tepmek, komplement bağlanma testi, Lashley`in atlama tahtası, ligamenta tarsi plantaria, mal bedeli sigorta taşıma, ...

24 harfli

(bir şeyi) ayakta tutmak, Afrika tripanosomiyazisi, ağanın gözü ata tımardır, alfa tokoferol eş değeri, arkadaş değil, arka taşı, arterya palpebra tersiya, arterya torasika interna, Avrupa Savunma Topluluğu, Avrupa Topluluğu bütçesi, Avrupa Topluluğu Konseyi, aza saymak, (aza tutmak), çok büyük çapta tümleşme, dışarıda tanımlanan veri, dışsatımda tarife kotası, diyafragma sella tursika, düğümlenmiş damga takımı, elektrotsuz boşalma tüpü, gaz sıkıştırma tulumbası, halata tırmanma (tırtıl), izomorfizm anlamında tek, kırılma tanesi büyüklüğü, ...

23 harfli

açık yaraya tuz ekilmez, ağza tat, boğaza feryat, Ancylostoma tubaeformis, banka tanımlayıcı şifre, Batı Afrika Takas Odası, dama taşı gibi oynatmak, dışalımda tarife kotası, dişini tırnağına takmak, Dünya Ticaret Teşkilatı, EG iki aşama tahmincisi, Egzotik kısa tüylü kedi, floressein boyama testi, iç borçlanma tahvilleri, ilaçla tedavi pnömonisi, kornea transplantasyonu, Myrmecophaga tridactyla, ortalama toplam maliyet, piyasa talep fonksiyonu, tabanca tipi yağ yakıcı, tek yönlü ANOVA tablosu, Trichobilharzia türleri, ...

22 harfli

(birini) ayakta tutmak, Ahıska Türkleri sorunu, Amblyomma tuberculatum, anında teslim piyasası, Asya tipi üretim tarzı, ayakta terazi (planör), Doğu kısa tüylü kedisi, dosya taşıma sihirbazı, döl yatağına tohumlama, Echinophora tenuifolia, Francisella tularensis, gezici kukla topluluğu, gözetim altında tutmak, kardinal fayda teorisi, kazma takırdısı etmek:, kendi ağzıyla tutulmak, kontrol altında tutmak, Minyatür boğa teriyeri, nimeti ayağıyla tepmek, ortalama ten ayrıklığı, plazma transglutaminaz, ...

21 harfli

abecesel damga takımı, abluka altında tutmak, afana tufana çevirmek, afura tafura gelmemek, alfa tokoferol asetat, Avrupa toplumsal fonu, balcı kızı daha tatlı, başında torbası eksik, buğa taşağı dirimgisi, büyük sıçrama tahtası, dalmaçya tipi kıyılar, damga tanıma donanımı, Doğu Afrika Topluluğu, fabrika teslimi fiyat, fayda ticaret hadleri, güneş ışığıyla tedavi, hava taşıma sigortası, hava taşıtları deneti, Hollanda tekne köpeği, İngiliz boğa teriyeri, ipotek altında tutmak, ...

20 harfli

akli başuna toplamak, alt ana toplardamarı, ampulla tuba uterina, anatomia topografika, anında teslim fiyatı, arterya testikularis, Avrupa toplum modeli, baskı altında tutmak, başına toprak koymak, Batı Trakya Türkleri, birnokta tıkızlaması, büyük çapta tümleşme, çapraz ışınla tedavi, dışarıda tutulabilme, dorsum sella tursika, Dünya Ticaret Örgütü, düz duvara tırmanmak, egemen tanıma töreni, etkin piyasa teoremi, Fistularia tabacaria, havada takla (salto), ...

19 harfli

A tipi yatırım fonu, acısıyla tatlısıyla, açık hava tiyatrosu, aklına turp sıkayım, alıştırma testeresi, alt ana toplardamar, Amblystoma tigrinum, araba tabanlı fırın, Arvicola terrestris, aşınma taban düzeyi, Avrupa Toplulukları, Avustralya teriyeri, Basılı hava tokmağı, dalgasına taş atmak, dama tahtası kuralı, demiryolunda teslim, dışarıda tutulamama, doğaçlama tiyatrosu, döner ışınla tedavi, düzence ceza türesi, eğe veya törpü sesi, ...

18 harfli

açıkhava tiyatrosu, açkılama tekerleği, akli başa toplamak, Ambystoma tigrinum, Amemiya tahmincisi, ara tayflı reaktör, araştırma tasarımı, Asya Takas Birliği, atlama taşı yapmak, Avrupa tarantulası, Babesia trautmanni, bacaklarla tutunma, bağrına taş basmak, bankacılıkta takas, basma-satma tekeli, başın aşağa tutmak, boyuna dalga treni, bursa testikularis, bursa trokanterika, çarpanlama teoremi, daha kaba topoloji, ...

17 harfli

açındırma teknesi, afra tafra yapmak, alafranga tuvalet, Alkanna tinctoria, Avrupa tek parası, Avrupa Tek Senedi, ayrışma tepkimesi, Bosna Temas Grubu, brançit DNA testi, ceza toplumbilimi, doğaçlama tiyatro, elektronla tedavi, Emmebasma tulumba, etine canına tolu, glandula tarsales, glandula tiroidea, gözaltında tutmak, hava tahminciliği, hava taşımacılığı, havada ters takla, hoşamadıya tutmak, ...

16 harfli

ağ yapımında tur, ağzına taş almak, aklına tüküreyim, alaturka tuvalet, algılama teorisi, alopesia toksika, alopesia totalis, Andaluzya tavuğu, arterya torasika, atıl para talebi, Avrupa Topluluğu, avuçlama tepkesi, ayva tana (dana), bandırma tahtası, başına taç etmek, boğumlanma tarzı, borsa temsilcisi, buhrana tutulmak, Cryptobia tincae, çamura taş atmak, dışarıda tutulma, ...

15 harfli

ağzına takılmak, Ahıska Türkleri, Amerika tavşanı, Amerika timsahı, ana taşıma katı, ana toplardamar, Araucana tavuğu, atalara tapınma, Avrupa Türkleri, ayrışma teorisi, bazlama tahtası, bedavra tahtası, bulla timpanika, burnunda tütmek, Cava tavus kuşu, Cubalaya tavuğu, çalaca tutulmak, dağlara taşlara, direkt FA testi, Eimeria tenella, elma talaşkurdu, ...

14 harfli

A tipi antrepo, Acara Türkleri, Afrika tenyası, aksonla taşıma, alfa tokoferol, Amerika tapiri, Amerika tütünü, Anayasa türesi, angora tavşanı, Ankara tavşanı, antika taklidi, aorta torasika, araştırma türü, art arda takla, Arzela teoremi, atlama tahtası, aya tümse yanı, ayırma tamburu, aykıra toykura, baca tomurcuğu, Bandara tavuğu, ...

13 harfli

abaza tahtası, ada tekirciği, ağaca tapınma, ağzına tıkmak, akılda tutmak, aklına takmak, alesta tutmak, alfa taneciği, Amasya Tamimi, Ankona tavuğu, ANOVA tablosu, araçla taşıma, aşağıda tutuş, ayakta tedavi, ayıya tapınma, baba tutasıca, başına toprak, başta taşımak, beta taneciği, borsa tahtası, borsa tellalı, ...

12 harfli

A türü bölge, alpa tapınma, ana tecimevi, anma türküsü, ara taşıyıcı, ara tümdeğer, arama tarama, arkaya takla, arpa toprağı, arpa tutması, aşıda takmak, aşurtma teli, ayağa turmak, ayna tahdatı, ayna tahtası, ayna tırnağı, baba tatlısı, baca tomruğu, boya tablası, boya tahtası, boya tutması, ...

11 harfli

A tipi bono, A türü dizi, ada tavşanı, ağduma taşı, ala takalak, anıda tutma, Ankara taşı, anma töreni, ara tavlama, arpa tutmak, aşağa tamar, atlama taşı, ayna tutmak, baba tarafı, baba tutmaz, baba türesi, basıra tozu, başa tapmak, başta tutuş, boğa tikeni, boğa tuzağı, ...

10 harfli

A tipi fon, afra tafra, akla takla, ala tutmak, alaca tane, alaca tene, Alca torda, ana türesi, arka teker, asma tavan, aza tutmak, başa tepki, bohça tası, damla taşı, DNA tamiri, DNA tanısı, fırça teli, gara tohum, kaba tarım, kaba tekne, kalya taşı, ...

9 harfli

a tencere, aba tutma, ala takaç, ala tenlü, ala torba, ara talep, ara tümce, ayna taşı, ayva tüyü, cila topu, dama taşı, damla taş, hava taşı, inka taşı, kara tren, kaya tuzu, kına tası, kına toyu, Kırma taş, kula tözü, masa topu, ...

8 harfli

A takımı, ada tepe, ana topu, ana tüyü, atma taş, aya taşı, kara ter, kısa ton, orta ton, teka tek

5 harfli

ta ta

Kelime Ara