İçinde AD geçen kelimeler

İçinde AD geçen kelimeler 6590 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AD geçen kelimeler

25 harfli

ad valorem gümrük vergisi, adam (âdem) tonuna girmek, Adenovirüs enfeksiyonları, adım (veya adımını) atmak, adımsal kendiyle bağlaşım, adın belirtilmesi yetkisi, Adriyatik'ten Çin Seddine, akıl yaşta değil baştadır, anadingil gezinti yatağı, Artık Gıda Maddeleri Fonu, arzuhâl gibi (veya kadar), Asplenium adiantum-nigrum, badak sapıtım-barsak debe, balinadişi, balina çubuğu, besin maddeleri yoğunluğu, besin maddesi gereksinimi, beyazın adı, esmerin tadı, (birinin) ifadesini almak, cadı kazanı gibi kaynamak, cins horoz yumurtada öter, denge dış ticaret hadleri, ...

24 harfli

açlıktan ölmeyecek kadar, adam olana bir söz yeter, adî diferansiyel denklem, adrenerjik sinir telciği, adventisyal plasentasyon, alternatif yem maddeleri, Anadolu Selçuklu Devleti, anteretrograd sistografi, antidiüretik hormon, ADH, arkadaş değil, arka taşı, atın ölümü arpadan olsun, atladı geçti Genç Osman!, başının gözünün sadakası, başvurmada öncelik hakkı, beyincik kemiksel çadırı, (bir şey) haritada olmak, bir yakadan baş çıkarmak, (birini) arkada bırakmak, cehenneme kadar yolu var, çevrimdışı adres defteri, çok yanıtlı test maddesi, ...

23 harfli

ada yazılı borç belgiti, adenohipofiz hormonları, adenoid kistik karsinom, âdet yerini bulsun diye, adımlarını sıklaştırmak, ağzı(nın) tadını vermek, ağzının tadını kaçırmak, alkol dehidrojenaz, ADH, alt kadmiyum nötronları, Anadolu muhasebe kalemi, Anadolu Türk beylikleri, anasına avradına sövmek, Angeln Saddlebackdomuzu, artikulasyo radyokarpea, azotsuz öz madde tayini, bağırsak adenokarsinomu, bağlantı noktası adresi, belirtisiz ad tamlaması, Belmont adaptaur sığırı, cascavlak ortada kalmak, Cauchy-Hadamard formülü, ...

22 harfli

ad valorem sübvansiyon, ada yazılı pay belgiti, adalet ve adaletsizlik, adda aldatıcı markalar, Addis Ababa konferansı, adî deniz kaplumbağası, ağır tortu madenciliği, akuaduktus mezensefali, alacaakik, Kadıköytaşı, anitilasyon radyasyonu, anterograd piyelografi, ardıradan, (ardıradın), av hayvanları (karada), az günün adamı olmamak, bademcik-yudak yalımıı, baktariyel degradasyon, başkası adına davranan, başkası adına davranma, belirtili ad tamlaması, beyincik zarsal çadırı, (bir işe) adı karışmak, ...

21 harfli

Aaland Adaları sorunu, AB adalet ve içişleri, ad kayıt istek paketi, ad sorgu istek paketi, ad urmak, (ad vurmak), ada bana, adayım sana, adam adama gerek olur, Adam-Stokes hastalığı, adamakla mal tükenmez, aday üretici yoğunluk, addan fiil türeten ek, ademi merkeziyetcilik, adım tepki fonksiyonu, adını ...-ye çıkarmak, adil yargılanma hakkı, aditus nazosfenoideus, adrenerjik agonistler, adreslenmiş sürücüler, ağzının tadını bilmek, ağzının tadını vermek, aklı zıvanadan çıkmak, ...

20 harfli

abdominal radyografi, acı badem kurabiyesi, açının radyan ölçüsü, adalete teslim etmek, adamlık sende kalsın, ademimerkeziyetçilik, adenokistik karsinom, adezyo intertalamika, adını ağzına almamak, adil ve kalıcı çözüm, adlandırma kuralları, adreslenmiş dosyalar, ağız tadı ile satmak, akademik kitaplıklar, aklı sonradan gelmek, al benden de o kadar, alüvyon maden yatağı, Anadolu çoban köpeği, Anadolu kertenkelesi, antesedan yarma vâdi, apeks radisis dentis, ...

19 harfli

AAS sunucusu adresi, ad referandum kabul, adam içine karışmak, adam olana çok bile, adçekme örneklemesi, addan ad türeten ek, adî uzatılmış kesir, adım adım diplomasi, adımsal model kurma, adi komandit şirket, adipokinetik hormon, adipökinetik hormon, adlandırılmış geçit, adrenerjik reseptör, adrenerjik sinirler, adrenokortikotropin, adrenokortikotrufin, alargadan seyretmek, altın şehadetnamesi, Anadolu inci balığı, Anadolu sıvacı kuşu, ...

18 harfli

a´dan z´ye (kadar), Abdılkadir Geylani, açının grad ölçüsü, ad boşluğu nesnesi, ad hoc komisyonlar, adam adama savunma, adam taşıma kuyusu, adambulakral bölge, adçekmeyi kazanmak, adda öncelik hakkı, addan türeme eylem, Addax nasomaculata, Âdem (Adam) oğlanı, âdem tonuna girmek, adenililtransferaz, adesidual plasenta, adı bile okunmamak, adı (bile) olmamak, adımını attırmamak, adımını geri atmak, adil olmayan fiyat, ...

17 harfli

ad çekmeye girmek, ad valorem tarife, adam aldadan kuşu, adam içine çıkmak, Adana Görüşmeleri, adaylığını koymak, addan türeme fiil, Addison hastalığı, âdembabaya dönmek, ademimerkeziyetçi, adenozin deaminaz, âdet olduğu üzere, adı deliye çıkmak, adı kötüye çıkmak, adım adım izlemek, adımını tek atmak, adımsal algoritma, adın belirtilmesi, adını eller alsıñ, adını getirememek, adi emanet hesabı, ...

16 harfli

ad absurdo yorum, ad çekimi ekleri, ad valorem vergi, ad verme yetkisi, adacık öz emlemi, adahlu, (adaklu), adalet genelgesi, adalet mahkemesi, Adana Konferansı, Adana köşegöbeği, Adana Mutabakatı, adcıI eğretileme, Addisonhastalığı, ADF-GLS sınaması, adım sektirmemek, adımlarını açmak, adın addara kala, adına ne düşerse, adını bağışlamak, adi hisse senedi, adi maden kömürü, ...

15 harfli

ad bulma süreci, ad hoc temsilci, ad soylu kelime, ad soylu sözcük, ad veya ad isim, âdâb-ı muaşeret, adalet dağıtmak, adam beğenmemek, adam değiştirme, adam kıtlığında, adam sendecilik, adam yokluğunda, adamla getirtme, Adana Protokolü, adaptör molekül, adaylık eğitimi, addan türeme ad, ademimerkeziyet, adenilat siklaz, adenomiyofibrom, adezyon kuvveti, ...

14 harfli

acabada kalmak, acı badem yağı, açıkta kadılar, ad değişikliği, ad spectatores, adalet buyruğu, adam kullanmak, adamdan saymak, adanmış bellek, adapte olunmak, Adatoprakpınar, aday göstermek, addedilebilmek, adenosklerozis, ADFGLS yordamı, adı sanı olmak, adıgıyın atmak, adıl öncelleme, adıl tamlaması, adımlayabilmek, adımlı sıçrama, ...

13 harfli

Abdülkadirköy, açıklayıcı ad, ad durumu eki, ad hoc komite, ad sıralaması, ad-fiil grubu, ada tekirciği, adabımuaşeret, adalar denizi, adalet kapısı, adalet örgütü, adalet sarayı, adamcıllanmak, Adana burması, adanmış sayfa, adanmış vakıt, adaylık usulü, addan sakınma, addedilebilme, adedimürettep, adem kasidesi, ...

12 harfli

1,3-bütadien, ad değişmezi, ad hoc hakim, ad senterisi, ad tamlaması, ad yavuzluğu, ad yazdırımı, adaletsizlik, Adali koyunu, adam değilim, adam öldüren, adam öldürme, adam sarrafı, adam sen de!, adam sendeci, adamına göre, Adana boblin, Adana kebabı, adapte etmek, adapte olmak, adarı yetmek, ...

11 harfli

abrakadabra, aç kabadayı, açılmadıcak, ad bağlamak, ad bilimsel, ad çıkarmak, ad değişimi, ad kazanmak, ad kirilmek, ad sunucusu, ada barbusu, ada leyleği, ada tavşanı, ada yavrusu, adak adamak, adak yapmak, Adal koyunu, adaletlilik, adaletsizce, adam başına, Adam oğlanı, ...

10 harfli

Abdılkadır, Abdılkadir, Abdulkadir, Abdülkadır, Abdülkadir, ad bilimci, ad boşluğu, ad cümlesi, ad damgası, ad defteri, ad eylemek, ad gövdesi, ad libitum, ad simgesi, ad tümcesi, ad urunmak, ada balığı, ada düdüğü, ada soğanı, ada yazılı, adağlanmah, ...

9 harfli

Abdukadır, Abdülhadi, acı badem, açadurmak, ad bilimi, ad çekici, ad çekimi, ad çekmek, ad çözümü, ad durumu, ad eşleme, ad goşmak, ad koymak, ad ortağı, ad tabanı, ad tahmak, ad takmak, ad vermek, ad vurmak, ad yapmak, adadizisi, ...

8 harfli

açadurma, ad almak, ad çekme, ad fiili, ad oyunu, ada çayı, ada gibi, ada tepe, Adagören, Adahisar, Adakasım, Adakınık, adaklama, adaktili, Adal güç, adalamak, adalesiz, adaletli, adam otu, adamcuaz, Adamfakı, ...

7 harfli

açık ad, ad isim, ad kökü, ad rolü, ad türü, ad-fiil, Adabaşı, Adacami, adaçayı, adagöde, Adakale, Adakent, adaklık, adaksız, Adaküre, adaleli, adamalı, adamcık, adamcıl, adamıça, adamlak, ...

6 harfli

ad eri, ad hoc, ad lib, ad nam, ad san, Adabağ, adacık, adacyo, Adaçay, Adagül, adağlı, Adahan, adahlı, adakça, adaklı, adaklu, Adaköy, Adaksu, Adalan, Adalar, adalet, ...

5 harfli

AADFI, adağa, adağı, Adala, adale, adalı, adama, adana, addaş, addım, adece, adedî, adeps, adese, âdeta, adına, adîsa, adîse, adile, adine, adire, ...

4 harfli

âdâb, adağ, adah, adak, adal, adam, adap, adar, adaş, adat, aday, ADCC, adcı, adem, aden, adeş, adet, adgı, adıh, adıl, adım, ...

3 harfli

aad, ada, ADB, ade, ADF, ADH, adı, adi, ADL, ADP, ADS, adu, bad, cad, çad, dad, FAD, had, kad, LAD, NAD, ...

2 harfli

ad

Kelime Ara