İçinde ADAK geçen kelimeler

İçinde ADAK geçen kelimeler 268 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ADAK geçen kelimeler

25 harfli

badak sapıtım-barsak debe, köncüksel badak sayrılığı

24 harfli

başının gözünün sadakası

23 harfli

sadakatsizlik göstermek, verilmiş sadakası olmak

22 harfli

gölerimli badak şişiği, pentadaktil ekstremite

21 harfli

badak ak çevre yalımı, badak badaküsü yalımı, badak torba yangacası, noktadaki temel grubu, sütmükçül badak kınca

20 harfli

badak torbası kesimi, sütmükçül badak kını

19 harfli

badak üstcün yalımı, karın-badaktorbasal, sanak-adak-uylukçul

18 harfli

badak çevre yalımı, badaküstü kıvırmık, çoğalık badaklılık, tadak madak gelmek

17 harfli

badak kın urlanım, badak kın yığanca, karın-badakkınsal, sadakat göstermek, tadak duyusuzluğu

16 harfli

adahlu, (adaklu), badak ak çevrece, badak dudaklaşım, badak kın yalımı, badak-kın debesi, başa gadak vesin, tapıradak düşmek

15 harfli

badak kın yapım, badak mumşuk ur, badak sapıklığı, badak uyargı öz, badak üstcüngel, lıkadak oturmak

14 harfli

badak birleşim, badak dikişlem, badak gölerimi, badak kın taşı, badak tutturum, başadak sürmek, belder-adakçıl, bücür badaklık, combadak atmak, faradak yanmak, fıtır sadakası, gömük badaklık, kulak sadakası, lombadak inmek, tadak bozulumu, tek badaklılık

13 harfli

badak akçevre, badak çevrece, badak ekleşim, badak sapıtım, badak tutmacı, gıcıklı badak, kanadakartalı, kanadakunduzu, sadakatsizlik

12 harfli

badak ağrısı, badak askısı, badak kın ur, badak pek ur, badak şişiği, badak uyangı, badak üstcün, badak yalımı, badak yancıl, dâdak durmak, kadak vurmak, kanadakavağı, kanadakoyunu, sadakatlilik, Yarımadaköyü

11 harfli

adak adamak, adak yapmak, Aşağıadaköy, badak dikim, badak emlem, badak öncül, badakdaşlık, badaksızlık, ballı badak, buradakinar, bücür badak, dadak sadak, gömük badak, tadak madak, tadaksızlık, tetradaktil

10 harfli

adak etmek, adaklanmak, badak alım, dadaklamak, dozurradak, gadak mıhı, gadaklamak, kadaklamak, sadakatsiz, şırakkadak, takırradak, tırankadak, üç badaklı, zarpınadak

9 harfli

adak adak, adaklamak, adaklanma, badak bağ, bit gadak, cayıradak, faşıradak, fıkıradak, fosuradak, harttadak, kağışadak, lopuradak, payıradak, Sadakalar, sadakatli, sanadakçı, şakıradak, tek badak, vazıradak, vızıradak, yalabadak, ...

8 harfli

Adakasım, Adakınık, adaklama, adaktili, badak ur, badakçıl, badaksız, bitdadak, bu kadak, carpadak, cartadak, cayradak, cazzadak, cıvvadak, cobbadak, combadak, corkadak, cumbadak, cummadak, cuppadak, çakkadak, ...

7 harfli

Adakale, Adakent, adaklık, adaksız, Adaküre, ansadak, badakça, Dadaklı, duvadak, gofadak, hamadak, hışadak, kakadak, kaladak, lapadak, lopadak, nağadak, patadak, sadakat, sadaklı, sadakor, ...

6 harfli

adakça, adaklı, adaklu, Adaköy, Adaksu, añadak, sadaka

5 harfli

badak, cadak, dadak, gadak, hadak, ladak, madak, sadak, şadak, tadak, kadak

4 harfli

adak

Kelime Ara