İçinde AF geçen kelimeler

İçinde AF geçen kelimeler 3124 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AF geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) kafasını vurmak, Afrika Ekonomik Topluluğu, Avustralya braford sığırı, baş çanağı, (kafa çanağı), birinci evre grafitlemesi, burnu Kafdağı´nda (olmak), çift kontrast gastrografi, dört bir taraf (veya yan), gayrisafi ticaret hadleri, gelir vergisinden muaflık, Güney Afrika beyaz sığırı, ihracatta vergi muafiyeti, ikinci evre grafitlenmesi, kafa (veya kafayı) çekmek, kafası kazan (gibi) olmak, kırpılmış yulaf yan ürünü, kromotografik adsorpsiyon, lafı döndürüp dolaştırmak, misafir kısmeti ile gelir, mükâfâtlı müsâbaka i`lânı, pankreatikokolanjiyografi, ...

24 harfli

Afrika çizgili tekirciği, Afrika İktisat Komisyonu, Afrika tripanosomiyazisi, anteretrograd sistografi, aykırı doykuru laf etmek, Batı Afrika Para Birliği, Coburger Fuchschafkoyunu, coğrafi merkezli yönetim, coğrafya boylamı, boylam, coğrafyasal gerekircilik, coğrafyasal merkezileşme, çift kontrast sistografi, diyafragma sella tursika, enterokromaffin hücreler, eş ürün eğrileri paftası, eventrasyo diyaframatika, gayrisafi yurtiçi hasıla, ihracatta vergi muaflığı, itidalini muhafaza etmek, kafadan kızdırmalı motor, kafayı (bir yere) vurmak, ...

23 harfli

afferent lenfatik damar, affinite kromatografisi, Afrika Birliği Kongresi, Afrika göçmen çekirgesi, Afrika Kalkınma Bankası, Aftalion'un para kuramı, Alselafan herpesvirüs 1, Batı Afrika Takas Odası, birincil safra asitleri, çok kafalı basım aygıtı, çok taraflı nükleer güç, D geçici trafik belgesi, devinimsiz kafalı teker, dövülmüş kabuksuz yulaf, enterokromafin hücreler, F geçici trafik belgesi, fonksiyonun grafik üstü, gayrisafi yurtiçi gelir, Güney Afrika ayı balığı, hava fotoğrafı haritası, hekzafluorosilisik asit, ...

22 harfli

(birini) gafil avlamak, afin koordinat sistemi, Afrika ulusal kongresi, Alman Afrika Kolordusu, anterograd piyelografi, aydedeye misafir olmak, Batı Afrika bayraklısı, bilgisayarlı tomografi, bir taraflı eşitsizlik, bir taraflı süreklilik, bölgesel çoktaraflılık, cafcafından geçilmemek, Coğrafi Güç Faktörleri, coğrafya enlemi, enlem, Cumhuriyet Muhafızları, dağılma kromatografisi, düzlemsel kromatografi, ekstrafloral nektaryum, elüsyon kromatografisi, Equus asinas africanus, Equus asinus africanus, ...

21 harfli

(birinde) şafak atmak, (birine) laf getirmek, (biriyle) kafa bulmak, afana tufana çevirmek, afin dönüşümler grubu, Afrika Birliği Örgütü, Afrika cırtlak sıçanı, Afrika uyku hastalığı, Afrika-Avrasya Kuşağı, afura tafura gelmemek, akciğer anjiyografisi, anafilaktik reaksiyon, Coğrafi dağılım esası, Coğrafi Keşifler Çağı, çember saptama kafası, çok taraflı diplomasi, Doğu Afrika İşbirliği, Doğu Afrika Topluluğu, dopler ultrasonografi, düğmeli Afrika domuzu, Ehrlichia chaffeensis, ...

20 harfli

abdominal radyografi, Afrika cırlak sıçanı, Afrika domuz humması, Afrika Kalkınma Fonu, Afrika panzer ordusu, Afrika-Avrupa Kuşağı, afyonu başına vurmak, agraf uygulama pensi, anatomia topografika, argentaffin hücreler, birincil grafitlenme, böbrek anjiyografisi, coğrafya konsayıları, coğrafyalık -in hali, coğrafyasal işbölümü, çekim kromatografisi, çok taraflı antlaşma, demografik bölümleme, diyaframatik solunum, elektroensefalografi, gayrisafi ticari kâr, ...

19 harfli

... ziyafeti çekmek, (birine) laf gelmek, Afganistan Türkleri, afin kümenin boyutu, Afrika aslan avcısı, Afrika at hastalığı, Afrika yaban köpeği, Afyonkarahisarlılık, agraf çıkarma pensi, art kafa displazisi, bir tuhaflığı olmak, canlılar coğrafyası, Coğrafi Dengesizlik, çift kontrast grafi, Çubuk kafesli döneç, ekskretuar ürografi, elektrokardiyografi, elektron mikrografı, elelctrokardiyograf, enstantane fotoğraf, fotoğraf parlaklığı, ...

18 harfli

Afanasyevo kültürü, afarayıp küfüremek, afarozman kesilmek, affınıza sığınarak, afin bağımsız küme, afiyet üzere olmak, Afrika cüce çiklit, Afrika misk kedisi, Afrika sahil ateşi, Afrika yaban eşeği, alafrangalaştırmak, anjiyokardiyografi, Atina itilafnâmesi, bilgisayar grafiği, biyocoğrafik çevre, coğrafi yoğunlaşma, coğrafik izolâsyon, coğrafik varyasyon, coğrafya etmenleri, coğrafyasal siyasa, coğrafyasal yöntem, ...

17 harfli

afferent arteryol, Afgan Arap koyunu, Afgan mücahitleri, Afganistan savaşı, Afganistan sorunu, afra tafra yapmak, Afrika miskkedisi, Afrika yabaneşeği, afrikalılaştırmak, afro amerikalılar, aktif tarafsızlık, alafranga tuvalet, alafrangalaştırma, anafora kaptırmak, bir taraflı limit, bir taraflı türev, cafcaflı diksiyon, coğrafya şartları, coğrafyasal boyut, coğrafyasal bölge, coğrafyasal çevre, ...

16 harfli

afal afal bakmak, african mahogany, african rosewood, AfricanderSığırı, Afrika çekirgesi, Afrika deve kuşu, Afrika dikenlisi, Afrika gergedanı, afrika gül ağacı, Afrika lamantini, Afrika menekşesi, afur küfür etmek, Afyonkarahisarlı, ağdafa, [aflafa], alfanaftiltioüre, anapsit kafatası, arjentafin tümör, art kafa lokması, barış coğrafyası, bitki coğrafyası, Buphaga africana, ...

15 harfli

1-kloronaftalin, Aedes africanus, affettirebilmek, affinité sabiti, Afgan iç savaşı, afı kafı yutmak, afin bileşenler, afin fonksiyonu, AFNOR ölçünleri, Afrika devekuşu, Afrika manatisi, afrika-i osmani, Afyon savaşları, afyonu patlamak, alafranga müzik, alafrangalaşmak, anafilaktik şok, Antep Müdafaâsı, art kafa kemiği, art-kafa kemiği, Aşağıcumafakılı, ...

14 harfli

afaangı artmak, afagan rüzgarı, afanipteriozis, afet istasyonu, affedilebilmek, afferent damar, afferent sinir, affettirebilme, affolunabilmek, afı küfü yemek, afibrinojenemi, afin fonksiyon, afkanı kalkmak, aflatoksikozis, afralı tafralı, afrika abanozu, Afrika boynuzu, Afrika ceylânı, Afrika lenfomu, Afrika mandası, Afrika muzculu, ...

13 harfli

afakan tutmak, afallaştırmak, affedilebilme, affolunabilme, afilcan ölümü, afin denklemi, afin dönüşümü, afin geometri, afişte kalmak, afiyet bulmak, aflatoksin B1, aflaya gitmek, african ebony, Afrika domuzu, Afrika koyunu, Afrika manatı, Afyon kaymağı, ağ muhafazası, alaf getirmek, alt tarafı ne, anadan ırafan, ...

12 harfli

adam sarrafı, afacan ölümü, afacanlaşmak, afakan ölümü, afakanlanmak, afallaştırma, afaraklanmak, aferin almak, affa uğramak, affedebilmek, Afgan tazısı, afıkan olmak, afıroz etmek, afin dönüşüm, aflaka almak, aflatoksikoz, aforoz etmek, aforozlanmak, afrasyacılık, Afrika eşeği, afrika maunu, ...

11 harfli

Abdülgaffar, Abdülgaffur, af buyurun!, af çıkarmak, afacanlaşma, afana etmek, Afar koyunu, afarızlamak, affedebilme, affetmişsin, affettirmek, afıyonlular, afin modeli, afiş yutmak, aforozlamak, aforozlanma, Afrika fili, Afrikacılık, Afrikalılık, afsunlanmak, afuruzlamak, ...

10 harfli

Abdülgafur, af dilemek, afallanmak, afallaşmak, afallatmak, afaralamak, afatlanmak, affedilmek, affettiriş, affettirme, affettuoso, affeylemek, affolunmak, Afganistan, afin grubu, afiş nefiş, afkalanmak, afkırlamak, aflatoksin, aforozlama, afotik zon, ...

9 harfli

af (afiv), afacanlık, afal afal, afallamak, afallaşma, afallatma, afarlamak, afatlamak, affediliş, affedilme, affeyleme, affolunma, afıl afıl, afıl uful, afızombak, afin küme, afin örtü, afin uzay, afişçilik, afkalamak, afkırtmak, ...

8 harfli

açık raf, afakilik, afalamak, afallama, afanslan, afarozcu, afartmak, afetzede, affaracı, affatmak, afferent, affetmek, affigere, affiksus, affinite, affolmak, afgurmak, afıgannı, afırtmak, afıyancı, afiyetle, ...

7 harfli

af kırı, afafiye, afallık, afalsız, afaracı, afazmid, afebril, aferist, afetmek, affediş, afferum, affetme, affolma, afganlı, afırmak, afilcan, aflagat, aflakçı, aforizm, afsuncu, afsunlu, ...

6 harfli

af kın, afacan, afağan, afahan, afakan, afalak, afanta, afarak, afarna, afdaha, aferim, aferin, aferum, affara, affere, affuru, afguru, afıcan, afıgan, afıkan, afıyan, ...

5 harfli

afaji, afaki, afala, afana, afara, afaya, afazi, Affan, afgan, afgon, afgun, afıca, afife, afili, afişe, Afiye, afkan, afkın, afkon, afkun, afkur, ...

4 harfli

afak, afal, afan, afar, afat, afem, Afer, afet, afır, afif, afin, afis, afiş, afit, afku, AFPE, Afra, AFTA, afur, alaf, araf, ...

3 harfli

afa, afi, afo, AFP, aft, baf, DAF, gaf, haf, kaf, laf, maf, naf, paf, raf, saf, şaf, taf

2 harfli

af

Kelime Ara