İçinde AFR geçen kelimeler

İçinde AFR geçen kelimeler 190 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AFR geçen kelimeler

25 harfli

Afrika Ekonomik Topluluğu, Güney Afrika beyaz sığırı, protandrik hermafroditlik

24 harfli

Afrika çizgili tekirciği, Afrika İktisat Komisyonu, Afrika tripanosomiyazisi, Batı Afrika Para Birliği, diyafragma sella tursika, eventrasyo diyaframatika, kan emen Afrika kurtçuğu, tek taraflı hermafrodizm, transversal hermafrodizm

23 harfli

Afrika Birliği Kongresi, Afrika göçmen çekirgesi, Afrika Kalkınma Bankası, Batı Afrika Takas Odası, birincil safra asitleri, Güney Afrika ayı balığı, İç Afrika evcil leyleği, iç-Afrika evcil leyleği, sekunder safra asitleri

22 harfli

Afrika ulusal kongresi, Alman Afrika Kolordusu, Batı Afrika bayraklısı, Equus asinas africanus, Equus asinus africanus, fleksura diyaframatika, ikincil safra asitleri, köpeklerin safra ateşi, safra kanalı karsinomu, safralı kusma sendromu

21 harfli

Afrika Birliği Örgütü, Afrika cırtlak sıçanı, Afrika uyku hastalığı, Afrika-Avrasya Kuşağı, Doğu Afrika İşbirliği, Doğu Afrika Topluluğu, düğmeli Afrika domuzu, Güney Afrika Merinosu, Paragonimus africanus, safra renkli maddeler

20 harfli

Afrika cırlak sıçanı, Afrika domuz humması, Afrika Kalkınma Fonu, Afrika panzer ordusu, Afrika-Avrupa Kuşağı, diyaframatik solunum, Güney Afrika mangosu, safra kesesi yangısı, yalancı hermafrodizm, yıllık Afrika balığı

19 harfli

Afrika aslan avcısı, Afrika at hastalığı, Afrika yaban köpeği, Güney Afrika damanı, plöra diyaframatika, psödohermafroditizm, safra kesesi kanalı

18 harfli

Afrika cüce çiklit, Afrika misk kedisi, Afrika sahil ateşi, Afrika yaban eşeği, alafrangalaştırmak, Diyaframlı tulumba, evcil Afrika eşeği, Güney afrikadamanı, Loxodonta africana, safra boyarmaddesi, safra kanalcıkları, safra kesesi felci

17 harfli

afra tafra yapmak, Afrika miskkedisi, Afrika yabaneşeği, afrikalılaştırmak, afro amerikalılar, alafranga tuvalet, alafrangalaştırma, Elephas africanus, safra imbibisyonu, safra pigmentleri

16 harfli

african mahogany, african rosewood, AfricanderSığırı, Afrika çekirgesi, Afrika deve kuşu, Afrika dikenlisi, Afrika gergedanı, afrika gül ağacı, Afrika lamantini, Afrika menekşesi, Buphaga africana, diyaframlı basaç, safran semenderi, safrası kabarmak

15 harfli

Aedes africanus, Afrika devekuşu, Afrika manatisi, afrika-i osmani, alafranga müzik, alafrangalaşmak, diyafram nefesi, diyafram siniri, karın diyaframı, safra bastırmak, safra boşaltmak, safra söktürücü, Taenia africana

14 harfli

afralı tafralı, afrika abanozu, Afrika boynuzu, Afrika ceylânı, Afrika lenfomu, Afrika mandası, Afrika muzculu, Afrika tenyası, afrodiziomanya, alafranga saat, alafrangacılık, alafrangalaşma, at safra ateşi, diyafram fıtkı, diyaframatitis, diyaframatosel, hermafrodismus, hermafroditizm, hermafroditlik, safra asitleri, safra embolisi, ...

13 harfli

african ebony, Afrika domuzu, Afrika koyunu, Afrika manatı, Biafra Sorunu, diyafram kası, hafriyatçılık, safra tuzları

12 harfli

afrasyacılık, Afrika eşeği, afrika maunu, Afroamerikan, alafrangalık, hermafrodizm, Hint safranı, safra kanalı, safra kesesi, safra sirozu, safra yeşili, tafra satmak

11 harfli

Afrika fili, Afrikacılık, Afrikalılık, alafrangacı, hermafrodit, safra almak, safra atmak, safra tankı

10 harfli

afra tafra, afrodizyak, diyafragma, hafriyatçı, safra suyu, safra taşı, Safranbolu, tafracılık

9 harfli

alafranga, Bafracalı, hahışafra, kelişafra

8 harfli

Afrikalı, diyafram, hafriyat, safralık, tafranda

7 harfli

çafralı, pafrika, safralı, tafracı

6 harfli

Afrika, mafraç, mafrak, safrañ, tafran, zafran

5 harfli

Bafra, safra, tafra

4 harfli

Afra

Kelime Ara