İçinde AKDİ geçen kelimeler

İçinde AKDİ geçen kelimeler 63 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AKDİ geçen kelimeler

25 harfli

ölünceye kadar bakma akdi

24 harfli

kaime-i mutebere-i nakdi

22 harfli

nakdî olmayan krediler

19 harfli

gayrinakdî krediler

16 harfli

tarakdişli ördek

14 harfli

akdin in`ikadı, büyük tarakdiş, takdim olunmak, takdir olunmak, takdir yetkisi, yabani akdiken

13 harfli

aksi takdirde, İstisnâ` akdi, nakdi teminat, nakdi teminat

12 harfli

evlilik akdi, ezelî takdir, idari takdir, nakdî kıymet, nakdi yardım, nakdi yardım, takdim etmek, takdim tehir, takdîr etmek, takdir hakkı, takdiriilahî, takdis etmek

11 harfli

akdi haklar, akdi tarife, bu takdirde, hizmet akdi, nakdî vergi, şu takdirde, takdimcilik, tarakdikeni

10 harfli

akdikmeler, nakdî ceza, o takdirde, takdirname

9 harfli

Çatakdibi, Kavakdibi, kutnakdiş, takdirkâr, tarakdişi, yarakdişi

8 harfli

akdimlit, akdirmit, Akdizgin, takdimci, takdirde, tarakdiş

7 harfli

akdiken, Akdilek, Akdivan, iş akdi

6 harfli

takdim, takdir, takdis

5 harfli

Akdik, Akdil, Akdiz, nakdî

4 harfli

akdî

Kelime Ara