İçinde AKTA geçen kelimeler

İçinde AKTA geçen kelimeler 408 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AKTA geçen kelimeler

25 harfli

anamal aktarma sözleşmesi, ayakta gövdeyi yana bükme, birinci basamaktan mantık, dişten tırnaktan artırmak, laktatlı ringer çözeltisi, uzun kulaktan haber almak, yapıt iyeliğinin aktarımı

24 harfli

(bir şeyi) ayakta tutmak, aktarım fonksiyon modeli, aktarma gümrük işlemleri, ayakta (duruş) (durarak), bir tarakta bezi olmamak, en yüksek aktarım birimi, kalkınmakta olan ülkeler, ß-laktam antibiyotikleri, uzaktaki depolama motoru, uzaktan denetleme kutusu

23 harfli

aktarım fiyatlandırması, beta laktam antibiyotik, bulgu belgesini aktarma, canımı sokakta bulmadım, elektronik fon aktarımı, geçici haktan yoksunluk, göbeği sokakta kesilmiş, kırk tarakta bezi olmak, laktasyon osteoporozisi, satınalma gücü aktarımı, uzaktan denetim tablosu, uzaktan renk değiştirme, yapıt hakkının aktarımı, yarı özdevingen aktarma

22 harfli

(birini) ayakta tutmak, akçalı hakkın aktarımı, aktarılabilir dışsayca, ayakta terazi (planör), baktariyel degradasyon, bayraktarlığını yapmak, beklenen hakkı aktarma, bin tarakta bezi olmak, her tarakta bezi olmak, kaynakta kesme yöntemi, laktasyonun uyarılması, markaların aktarılması, o tarakta bezi olmamak, posta dosyası aktarımı, renkli kuşak aktarması, sinirleri ayakta olmak, sureti haktan görünmek, tutu karşılığı aktarım, uzaktan yordam çağrısı, uzaktan yönetme aygıtı, uzaktan yönetme yuvası

21 harfli

akut evre reaktanları, ayakta komak (koymak), canını sokakta bulmak, çift elle top aktarma, dışa aktarım sunucusu, et tırnaktan ayrılmaz, ileti aktarım aracısı, köşede bucakta kalmak, n-inci basamaktan kök, ocakta sert lehimleme, uzaktan kumanda etmek, yeni sayışıma aktarma, yersakızlı yapraktaşı, yolaktan karın yarımı

20 harfli

aktarılamayan haklar, bağıl bağıl aktarmak, çakmaktaşı yumrucuğu, dimdik ayakta durmak, elden ayaktan düşmek, elden ayaktan varmak, kaynakta kesme usulü, laktasyon ortalaması, net enerji laktasyon, oynakta kan birikimi, özgüsel kan aktarımı, substansiya kompakta, toprakta billurlaşma

19 harfli

aktarılacak sayışım, aktarma mekanizması, aktarma şimdikiliği, biteklik (toprakta), buğu aktarma bölümü, çardakta yetiştirme, devinirlik aktarımı, ileti aktarım ajanı, korunaklık aktarımı, laktat dehidrogenaz, para aktarım gideri, topraktan kaldırmak

18 harfli

aktar dönder etmek, aktarıcı dalgalığı, aktarılır belgeler, aktarım fonksiyonu, aktarma bildirgesi, bayraktarlık etmek, cangıldak aktarmak, karşılıklı aktarma, laktasyon tetanisi, mangan (II) laktat, özdevingen aktarma, teknoloji aktarımı, uzaktan kumandasız, zıplatarak aktarma

17 harfli

aktar kutar etmek, aktarma dişlileri, anyonik sürfaktan, ayakta seyir yeri, bacaktan yapışmak, bitümlü yapraktaş, ışınımsal aktarım, meraktan çatlamak, sonraki aktarımcı, uzaktan kumandalı, üstoturakta olmak, veri aktarım hızı

16 harfli

aktarılır ödenek, aktarma düzeneği, asancakta kalmak, ayaktan bırakmak, bacaktan yapışık, çıkakta yanıltma, dışalım aktarımı, dokunca aktarımı, göñlü aktarılmak, hiperlaktasidemi, kağşaktan çıkmak, kartlara aktarma, killi yapraktaşı, kiremit aktarmak, laktasyon dönemi, laktat silajları, merakta bırakmak, odaktaş konikler, otalaktan eriyim, önleyici aktarım, topukla aktarmak, ...

15 harfli

aktarılıp inmek, aktarılır sayca, aktarma dingili, aktarma direnci, aktarma zinciri, asamakta kalmak, bacaktan asılma, bucakta oturmak, enerji aktarımı, galaktarik asit, harman aktarmak, iyelik aktarımı, kalsiyum laktat, koşullu aktarım, koşullu aktarma, kucaktan kucağa, kulaktan alıntı, kulaktan kulağa, mağlakta kalmak, muğlakta kalmak, olumsuz aktarım, ...

14 harfli

ahır aktarması, ahur aktarması, aktarılabilmek, aktarılıvermek, aktarım fiyatı, aktarma rejimi, aktarma yapmak, aktarmadirgeni, aktarmasız hat, alçaktan uçmak, ayaktan asılma, ayaktan çıkmak, ayaktan düşmek, ayaktan salmak, aylakta kalmak, deyim aktarımı, dudaktan okuma, göynü alçaktan, gün aktarılmak, haktanır değer, haktanır fiyat, ...

13 harfli

aktan karadan, aktar değneği, aktarılabilme, aktarılıverme, aktarışlı dil, aktarma alanı, aktarma yayın, ayakta kalmak, ayakta tedavi, ayakta uyumak, ayaktan ayağa, ayaktan geliş, ayaktan olmak, beta laktamaz, borç aktarımı, çatı aktarmak, damar aktarma, dava aktarımı, dosya aktarma, erke aktaranı, fraktal boyut, ...

12 harfli

açık aktarım, aktar gülder, aktarabilmek, aktarım hızı, aktarıvermek, aktarma yeri, aktarmacılık, Aktaşkurtlar, ayakta bakım, ayaktan başa, ayaktan kipe, başbayraktar, başsancaktar, bayraktarlık, dışa aktarım, gen aktarımı, ısı aktarımı, kan aktarımı, kâr aktarımı, mal aktarımı, savaktahtası, ...

11 harfli

aktar gudar, aktar güdel, aktarabilme, aktarıcılık, aktarım eki, aktarıverme, at aktarıcı, banaktabağı, dam aktarma, düz aktarım, haktanırlık, hüsnü makta, kanaktarımı, kaprolaktam, laktalbumin, laktasidemi, maktaylamak, moksalaktam, Yukarıaktaş, Yumrucaktaş

10 harfli

aktarağacı, aktarılmak, aktarımcıl, aktarışmak, aktarmasız, Aktaştekke, Aşağıaktaş, ayaktabanı, ayaktakımı, ayaktarağı, ayaktaşlık, çakmaktaşı, kanaktarım, kayraktaşı, monobaktam, ocaktavuğu, oraktabağı, taktakacan, taktakkolu, tazobaktam, Tımaraktaş, ...

9 harfli

aktaracak, aktarılan, aktarılır, aktarılış, aktarılma, aktarımlı, aktarışma, aktarmacı, aktarmalı, aktartmak, bayraktar, kayraktaş, laktasyon, sancaktar, savaktaşı, Topraktaş, uzaktarım, yaktaptan, yapraktaş

8 harfli

aktarıcı, aktariye, aktarlık, aktarmaç, aktarmak, aktartma, aktavşan, atraktan, ayaktaşı, aylaktan, bayaktan, beyaktan, biyaktan, çanaktaç, haktanır, kulaktan, laktazam, maktamak, Ocaktaşı, reaktant, taktakcı, ...

7 harfli

aktahal, Aktalay, aktaraç, aktaran, aktarım, aktarış, Aktarla, aktarma, anaktar, ayaktaş, azaktan, baaktan, eyaktaş, fraktal, ıraktan, kucakta, laktare, ocaktan, reaktan, taktaka, taktakı, ...

6 harfli

Aktafa, aktarı, ayakta, Haktan, laktam, laktat, laktaz, odakta, taktak

5 harfli

Aktaç, Aktan, aktar, aktaş, Aktay, kakta, makta, pakta, rakta, şakta

Kelime Ara