İçinde ALTA geçen kelimeler

İçinde ALTA geçen kelimeler 316 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ALTA geçen kelimeler

25 harfli

balta değmedik ağaç olmaz, Baltagi EC2SLS tahmincisi, Baltagi EC3SLS tahmincisi

24 harfli

Altay Muhtar Cumhuriyeti, bir baltaya sap olamamak, siyah hatlı balta balığı

23 harfli

altalta yazma kuralları, Balta Limanı Antlaşması, baltası kütükten çıkmak, cezayı azaltan nedenler, sapta da var baltada da

21 harfli

dış ticaret çoğaltanı, pürlenti azaltan (em), üzgülenmeci baltalama

20 harfli

(birine) balta olmak, anahtar / altanahtar, balta girmemiş orman, çizgili balta balığı, denk bütçe çoğaltanı, işlendirme çoğaltanı

19 harfli

ayağına balta urmak, baltayı taşa vurmak, gümüşi balta balığı, hareli balta balığı, Pomatomus saltatrix

18 harfli

altana-toplardamar, baltadan kurtulmak, birikimli çoğaltan, dışsatım çoğaltanı, saltanat kaymakamı, transfer çoğaltanı, zülüflü baltacılar

17 harfli

alt alta üst üste, Baltacımehmetpaşa, bölgesel çoğaltan, devingen çoğaltan, harcama çoğaltanı, ilketki çoğaltanı, saray baltacıları, sermaye çoğaltanı, Temnodon saltator, yakalı baltacılar, yatırım çoğaltanı

16 harfli

balta güplengisi, daraltaç yordamı, daraltan pekişim, Gymnura altavela, ikili Malta haçı, saltanat arabası

15 harfli

alta doğru hali, baltacık demiri, Baltacıkuyucağı, baltalanabilmek, baltalayabilmek, baltalayıvermek, bütçe çoğaltanı, hacamat baltası, Saltanat Kapısı, saltanat kayığı, saltanat sürmek, vergi çoğaltanı, yaltaklık etmek

14 harfli

baltacıkerkeği, baltalanabilme, baltalayabilme, baltalayıcılık, baltalayıverme, basit çoğaltan, damar daraltan, galtavlı levha, Malta palamudu, Malta teriyeri, para çoğaltanı, Rivalta deneyi, saltanat naibi, seririsaltanat, sıvık boşaltan, yazı çoğaltacı

13 harfli

alçaltabilmek, altaltı oniki, balta kıskacı, boşaltabilmek, bunaltabilmek, çıkız azaltan, çoğaltabilmek, damardaraltan, daraltabilmek, düğdülü balta, kısaltabilmek, Malta humması, Malta sıtması, maltapalamudu, salgı azaltan, saltanatçılık, yerli baltası, zeytinbaltası

12 harfli

alçaltabilme, altasıralama, Altay koyunu, ara çoğaltan, aşçı baltası, ayak paltasu, azaltabilmek, balta balığı, balta vurmak, baltacı kuşu, Baltasarılar, boşaltabilme, bunaltabilme, çoğaltabilme, daraltabilme, delibaltalık, eyer kaltağı, güre azaltan, kısaltabilme, Malta keçisi, Malta koyunu, ...

11 harfli

ağzı haltak, altag üstek, Altaikoyunu, alttan alta, ayakbaltası, azaltabilme, balta kazma, balta olmak, balta resmi, baltakesmez, baltalanmak, baltalayıcı, baltalı kuş, çaltaklamak, daltabanlık, gan paltası, kaltabanlık, laz baltası, Malta eriği, oturbaltası, palta koyun, ...

10 harfli

altalanmak, Altayistik, altazıtmak, balta öveç, baltacılar, baltacılık, baltalamak, baltalanış, baltalanma, baltalayış, Çataltarla, galtavlama, Kartaltaşı, Malta haçı, Malta taşı, saltahtası, saltanatçı, saltanatlı, saltanatli, Ural-Altay

9 harfli

altakoyma, altalamah, altalamak, balta aşı, Baltacılı, baltalama, baltamalı, baltancık, baltancuk, delibalta, duşkaltak, Eskibalta, Kalebalta, kaltaklık, pahaltaşı, paltancık, saltanmak, Sarıbalta, yaltaklık, yaltakmak, yaltanmak

8 harfli

akmaltak, alt alta, Altayist, Altayköy, ay balta, bağaltak, baltabak, baltabaş, baltacık, baltacuk, Baltaköy, baltalar, baltalık, boşaltaç, boşaltan, Canaltay, çaltahlı, çaltaklı, çaltanaz, çaltayak, çoğaltan, ...

7 harfli

Akaltan, altağaç, altamak, Altaner, altatar, altataş, altateş, Altayca, altayit, Altaylı, baltacı, baltalı, baltama, baltaşı, Eraltay, faltaka, kaltaşı, Maltalı, Özaltan, Özaltay, paltalı, ...

6 harfli

altafa, Altair, Baltaş, çaltak, galtah, galtak, haltak, haltan, kaltak, maltak, maltaz, Naltaş, paltan, paltar, saltak, saltan, saltaş, şaltah, şaltak, yaltah, yaltak

5 harfli

Altaç, altağ, Altan, Altaş, Altav, Altay, balta, Çalta, dalta, halta, malta, palta, salta, valta

4 harfli

alta

Kelime Ara