İçinde ARGA geçen kelimeler

İçinde ARGA geçen kelimeler 310 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ARGA geçen kelimeler

25 harfli

Margaritana margaritifera

24 harfli

kısımsal sürekli tutarga, kızıl gagalı dağ kargası, Meleagrina margaritifera

23 harfli

artışlı Sargan sınaması, karga büken öz otalanım, sarı gagalı dağ kargası, sarı-gagalı dağ kargası

22 harfli

karıncıksal kargaşalık, sarı gagalı dağkargası

21 harfli

karga burun çıkıntısı, yarga aracıl yandarca

20 harfli

kargaburun çıkıntısı, Margaropus annulatus, targamak, (dargamak)

19 harfli

alargadan seyretmek, karga büken özlenik, karga tulumba etmek, Margaropus winthemi

18 harfli

başarganlık ölçeri, düzlemduyargalılar, gargaraya getirmek, kargabüken bitkisi, karkaşa, (kargaşa), Sparganium emersum, Sparganium erectum, Sparganium minimum, ufakargaçlı dokuma, yarga arası yalımı

17 harfli

Bhargava sınaması, çifteduyargalılar, karga bok yemeden, karga büken ağacı, kargacık burgacık, uyargan-tepretken

16 harfli

Argand diyagramı, Argas americanus, dutargası dutmak, jakson tutargası, kargasaya girmek, kargaşa çıkarmak, pinnüllü zargana, yarasa otargacıl

15 harfli

Argand çizeneği, ayrılık kargası, bölmükçü yargan, kestane kargası, kül rengi karga, teneşir kargası, yalancı zargana, yargacık aracıl

14 harfli

argac, (arkaç), Argas miniatus, Argas persicus, Argas reflexus, boynuzlu karga, çeltik kargası, düzme yargacıl, gargara yapmak, karga akbabası, karga yürüyüşü, Kargalıhanbaba, Kargalıyeniköy, kargasarmısağı, köknar-kargası, külrengi karga, sabuncukargası, sargaf zenciri, targan sarılık, Yukarıkargalık

13 harfli

alarga durmak, alarga gitmek, Argali Koyunu, Argas brumpti, arkaç (argaç), Aşağıkargalık, boynuzlukarga, gargadüveleği, gom argalamak, hamas kargası, karga sekmesi, karga tulumba, kargadüğeleği, kargadüveleği, kargaşa etmek, kargaşasızlık, küçük tutarga, margarik asit, yargaçıklaşım

12 harfli

alarga etmek, alıcı uyarga, argasidiozis, dört yargalı, duyargalılar, ekin kargası, garga soğanı, karaca karga, karga düleği, karga gurami, karga soğanı, kargabardağı, kargadüğleği, kargadüvleği, kargaşacılık, kargaşalılık, kargaşşağısı, palanlıkarga, Sparganiacea, yarga aracıl, yarga yalımı, ...

11 harfli

alaca garga, alaca karga, badem karga, başarganlık, büyük karga, cak kargası, garga beyni, gargakülülü, gökçe garga, gökçe karga, kapıcıkarga, karga burnu, karga burun, karga büken, karga etmek, kargaçanağı, Kargaçayırı, kargadüleği, kargadüveği, kargagiller, kargaiğnesi, ...

10 harfli

alacakarga, argaçlamak, argazlamak, bohgargası, cıla karga, cüce karga, dargalamak, direnkarga, garga duzu, gargaburnu, gargagavun, gargarızma, hamazkarga, ıslakkarga, kara karga, karga gibi, kargabeyin, kargabeyni, kargaburnu, kargaburun, kargabüken, ...

9 harfli

ala garga, ala karga, argaçlama, argalamak, Argasidae, dutargalı, gargadülé, gök karga, karakarga, kargabıni, Kargabükü, kargaşacı, kargaşalı, kargaşana, kargaşmış, kargatuzu, kargayeli, kel karga, largaktil, margarita, sparganum, ...

8 harfli

akdargaç, alağarga, alakarga, argaççıl, argaçlık, argaşmak, bahargan, barganoç, başargan, cargamla, dargamak, diñgarga, gantarga, gargacık, gargalak, gargamah, gargamak, iktargan, Kabargan, karargâh, kargacık, ...

7 harfli

ağargan, alaarga, argaçlı, argadaş, argalaç, argalla, argaltı, arganiş, argasid, Argavlı, batarga, cargama, çargala, dutarga, duyarga, gargara, gargarı, gargaşa, gonarga, kamarga, Kargacı, ...

6 harfli

alarga, argala, argalı, argali, Argana, bargaç, bargâh, bargam, çargâh, çargat, dargam, dargan, gargal, gargan, gargar, kargan, largah, nargan, pargaç, sargaç, sargaf, ...

5 harfli

argaç, argan, Argas, argaş, argaz, çarga, Darga, garga, karga, sarga, şarga, targa, yarga

4 harfli

arga

Kelime Ara