İçinde AS geçen kelimeler

İçinde AS geçen kelimeler 18557 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AS geçen kelimeler

25 harfli

2-aminoetanesulfonik asit, AAS sunucusu arama sırası, Abel interpolâsyon serisi, abomazumda kum toplanması, akciğer kelebek hastalığı, akciğer solucan hastalığı, alan olasılık örneklemesi, alerjik temas dermatitisi, allojenik transplantasyon, Amerika-sarı-asmasıgiller, anasının nikâhını istemek, anastomozis arteryovenoza, Anderson-Darling sınaması, anestezi sonrası miyopati, antlaşmaların onaylanması, apertura torasis kaudalis, Arellano-Pantula sınaması, arındaklı dalga çaygarası, arkasından atlı kovalamak, arterya gastrika sinistra, arterya torasika eksterna, ...

24 harfli

ABD-Çin tanıma anlaşması, Acanthamoeba castellanii, adventisyal plasentasyon, ağır basar, yeğni kalkar, ağzına vur, lokmasını al, ağzından lokmasını almak, akciğer perküsyon sahası, Allah´ın binasını yıkmak, Amerika sarıasmasıgiller, ana atardamar yırtılması, antibiyotik sonrası etki, ara değmeli basım aygıtı, aralı optik basım aygıtı, arkasından teneke çalmak, arkasını (birine) vermek, arterya gastrika dekstra, arterya gastroduodenalis, arterya torasika interna, asalakçıl kalkansı yalım, Ascarididaenfeksiyonları, asetilkolin reseptörleri, ...

23 harfli

abdestsiz yere basmamak, aç kurt aslana saldırır, açık semalar politikası, Afrika Kalkınma Bankası, Akabane virüs hastalığı, akciğer kurdu hastalığı, akciğer toksoplasmozisi, aktarım fiyatlandırması, aktivasyon ileti süresi, Albert-Chib algoritması, alkalili passızlaştırma, altın para basım ücreti, Amerikan sarıasmagiller, amino asit dengesizliği, aminoasil tRNA sentetaz, Anadolu muhasebe kalemi, analjezik böbrek hasarı, anasına avradına sövmek, anasını eşek kovalasın!, Anastomous lamelligerus, Angiostrongylus vasorum, ...

22 harfli

AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, açık hava aydınlatması, adî deniz kaplumbağası, Aesculus hippocastanum, ağır git ki yol alasın, akciğer-kalp hastalığı, akıl hocalığı taslamak, akondroplastik cücelik, akridin turuncu boyası, aksak rekabet piyasası, alınganlık sabuklaması, alifatik amino asitler, alveoler epitelizasyon, amperometrik titrasyon, Anastomus lamelligerus, anında teslim piyasası, anitilasyon radyasyonu, anteriyor prezantasyon, Antidorcas marsupialis, araç değişken sınaması, ...

21 harfli

AB akdeniz politikası, acemi oğlan kethüdası, acil durum kurtarması, açık bütçe politikası, açık kangal tavlaması, açık pazar politikası, açık piyasa işlemleri, açınıklararası abanık, Adam-Stokes hastalığı, Aeromonas salmonicida, Afrika uyku hastalığı, Afrika-Avrasya Kuşağı, ağız nekrobasillozisi, ağız tamburası çalmak, ağzının kâhyası olmak, akciğer resüsitasyonu, Akdeniz sahil humması, aktif çaba operasyonu, akut mide dilatasyonu, akut pankreas nekrozu, albümin dejenerasyonu, ...

20 harfli

AB enerji politikası, AB kültür politikası, abomazum dilatasyonu, Achnaccary anlaşması, acoustic bass guitar, açık kapı politikası, açık liman anlaşması, açıklar livası olmak, Aeromonas hydrophila, Afrika domuz humması, ağaç kurbağasıgiller, ağır vasıta ehliyeti, akciğer ventilasyonu, Akdeniz kıyı humması, aktif/pasif yönetimi, akut işkembe asidozu, alçak basınç bölgesi, alçak kesitli lastik, Algeciras Konferansı, alım satım patlaması, alkolik fermantasyon, ...

19 harfli

AAS sunucusu adresi, abdominal palpasyon, abomazum deplasmanı, acil hat antlaşması, açık ardışık taslak, açıkçasını söylemek, açılış kodu dosyası, açlık katabolizması, açlık metabolizması, adım adım diplomasi, Afrika aslan avcısı, Afrika at hastalığı, agaçkurbağasıgiller, ağaçkurbağasıgiller, ağırlık sertifikası, akaryakıt istasyonu, akciğer askariozisi, Akkerman antlaşması, akma sınırı uzaması, aksama aydınlatması, aktarma mekanizması, ...

18 harfli

Abbasi hanedanlığı, Acanthias vulgaris, Achantias vulgaris, acımasızlaşabilmek, açık hava sineması, açık kapı siyasası, açık kapı siyaseti, açık ocak basamağı, açık pastörizasyon, açıklık politikası, Addax nasomaculata, adesidual plasenta, Afanasyevo kültürü, ağtabaka yarışması, ağzığerik basmacık, ahretlik yoklaması, ak çizgi hastalığı, akarsu aşındırması, akciğer içi basınç, Akdeniz politikası, akı ak karası kara, ...

17 harfli

AB göç politikası, acımasızlaşabilme, açılma sıralaması, açınık kaynaşması, açınıklık noktası, Addison hastalığı, aglütinasyon test, ağır hapis cezası, ağrıma asalakları, Akabane hastalığı, akasya yaprakbiti, akca badas yapmak, akça asıya vermek, akça assıya almak, akşam boccalaması, aktif para kasası, aktinik radyasyon, akustik bas gitar, al-yassı pürtükçe, aleleyip asartmak, alev alma noktası, ...

16 harfli

absolüt asamiyet, açıkhava basıncı, açıklayıcı masal, açılış konuşması, açımlamalı basım, Addisonhastalığı, ADF-GLS sınaması, Aeromonas caviae, Aeromonas sobria, agulama basamağı, ağır para cezası, Akdeniz Avrupası, akmasa da damlar, aksesuvar masası, aktinobasillozis, aktüel asitlilik, alan araştırması, alan sınırlaması, Albaylar cuntası, aletli jimnastik, aleuron tabakası, ...

15 harfli

abartıyı basmak, Agama caucasica, ağalık taslamak, ağırlık noktası, ağız yassılamak, ağrı palpasyonu, Aigun anlaşması, aile planlaması, Akdeniz havzası, Akdeniz humması, alan cimnastiği, alan kotalaması, Alaska malamutu, Alaska meselesi, aldarik asitler, aldatmasız oyun, aldonik asitler, alınlık tablası, alışılmış masal, Allah aratmasın, Allah´ın belası, ...

14 harfli

A, B, C basımı, abassöğodeneme, Abbashalimpaşa, abieninik asit, ABM antlaşması, acamlar alması, acımasızcasına, acımasızlaşmak, acımık torbası, açık diplomasi, açıklar livası, açış konuşması, adıl tamlaması, afet istasyonu, Afrika mandası, Afrika tenyası, ağaç karıncası, ağaç kurbağası, ağustos alması, ahır aktarması, ahlak zabıtası, ...

13 harfli

AB antlaşması, abaza tahtası, abiyetik asit, acımasızlaşma, ad sıralaması, Adana burması, adem kasidesi, adenilik asit, ağ muhafazası, ağaç gaganası, ağaçkurbağası, ağır hastalık, ağız kanaması, ağız mızıkası, ağız yaslamak, ahenk tahtası, ahpun arabası, Ahrar Fırkası, akılsızcasına, Akritas planı, akut mastitis, ...

12 harfli

A, B sarması, AB pasaportu, abartmasızca, abassöğodene, abdüktör kas, abece sırası, Acem helvası, Acem koşması, açkı sofrası, açkı tahtası, ad tamlaması, ADF sınaması, adı batasıca, adı kalasıca, afrasyacılık, aglutinasyon, aglütinasyon, ağaç fırçası, ağaç yaslama, ağız kavgası, ağız kokması, ...

11 harfli

A, B basımı, acal astarı, acemi ağası, acımasızlık, açık piyasa, açılır masa, Adasarhanlı, Âdem elması, adını basım, adüktör kas, ağ taşıması, ağaç karası, ağaç makası, ağaç vidası, Ağalarobası, Ağamezraası, ağır basmak, ağır vasıta, ağız atlası, ağız kirası, ağız şakası, ...

10 harfli

abartmasız, Abdalhasan, Abdülbasir, Abdülbasit, Abdülnasır, aberrasyon, abus arası, abuş arası, acımasızca, açık temas, ad damgası, adamcasına, adaptasyon, âdemelması, adenoblast, adı batası, adipikasit, agregasyon, ağ klasörü, Ağdırhasan, ağı karası, ...

9 harfli

abasızlık, abdashana, abdaslağa, aberasyon, abomassum, acem tası, adasoğanı, Aeromonas, ağlasımak, ajitasyon, ak basmak, Akçasöğüt, akışmasız, aksoplast, akü asidi, al basmak, alasefiye, alaseviya, algasamak, allahasan, allasoğen, ...

8 harfli

a-hatası, Abbasgöl, Abbaslar, Abbaslık, abdaslık, ablasyon, abomasum, abtaslık, acımasız, aç tasır, açıkçası, Adakasım, Agascope, agastrik, Ahiilyas, akrobasi, al basma, al bastı, alakasız, alasahça, alasakça, ...

7 harfli

abassöğ, ablasyo, açasına, açasıya, agasiya, Ağırnas, Ağlasun, ahasını, ak asma, akbasma, akçasal, Akçasaz, Akçasır, Akhasan, alaseme, alasıya, Alasökü, alasulu, albasma, albastı, alkasan, ...

6 harfli

abasız, adamas, Adasal, adasız, ak pas, akasma, Akasoy, akasya, Akçasu, alasan, amasız, Amasra, amasya, anamas, ananas, anases, anasıl, anasır, anasız, anason, anasun, ...

5 harfli

Abbas, ahras, akpas, alası, almas, anasu, angas, ankas, apdas, arasa, arbas, Argas, asaba, asabi, asaca, ASALA, asalı, asarı, asbab, asbap, asbır, ...

4 harfli

abas, apas, aras, asab, Asaf, asak, asal, asan, asap, asar, asas, asaz, asçı, asda, asen, ases, asgı, asgu, asği, ashi, ashu, ...

3 harfli

AAS, asa, ASF, ash, ası, asi, ask, asl, Asn, aso, Asp, ast, asu, bas, das, fas, gas, has, kas, las, mas, ...

2 harfli

as

Kelime Ara