İçinde ASTR geçen kelimeler

İçinde ASTR geçen kelimeler 186 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ASTR geçen kelimeler

25 harfli

arterya gastrika sinistra, çift kontrast gastrografi, gastrointestinal hemoraji, ligamentum gastrofrenikum, noduli limfatisi gastrisi, paraziter gastroenteritis, vena epigastrika kaudalis

24 harfli

arterya gastrika dekstra, arterya gastroduodenalis, Astrovirusenfeksiyonları, bulaşıcı gastroenteritis, gastrin salgılayan tümör, ligamentum gastrolienale, Metastrongylus elongatus, nervus iliohipogastrikus, protoplazmik astrositler

23 harfli

arterya gastrika breves, Astrom-Bohlin yaklaşımı, Astropecten aurantiacus, Gastrodiscoides hominis, plika gastropankreatika, vena pudendoepigastrika

22 harfli

gastroözofagal disfaji, hipertrofik gastropati, limfonodi hipogastrisi, muskulus gastroknemius, vena gastrika sinistra

21 harfli

astral mikrotüpçükler, enterogastrik refleks, gastrovasküler sistem, özofagogastrodüodenal, vena gastrika dekstra, vena gastroduodenalis

20 harfli

Astronotus ocellatus, gastrosomatik indeks, muskulus digastrikus, nervus hipogastrikus, paraziter kastrasyon, ramus gastrolienalis, vena gastrika breves

19 harfli

astropikal iklimler, Cercis siliquastrum, hormonal kastrasyon, gastroduedenositomi

18 harfli

gastrik dilatasyon, gastropankreatitis, limfonodi gastrisi, Salmastra kutuluğu

17 harfli

fossa epigastrika, gastroenterolojik, gastrokolonostomi, gastroyeyunostomi, impresyo gastrika, kadastroya geçmek, nazogastrik sonda, plastron solunumu, regio epigastrika, trunkus gastrikus

16 harfli

Astrahan hanlığı, astronomik fiyat, astronomik rakam, astrositik gliom, Castro Komünizmi, gastrik volvulus, gastroduodenitis, gastroenteroloji, gastroenteropati, gastrointestinal, gastroözofagitis, kastrasyon pensi, metastrongilozis, Metastrongylidae, pleksus gastrisi, Salmastra kutusu, gastrodiskiyozis

15 harfli

astronot balığı, enterogastritis, fibröz astrosit, Gastrodiscoides, gastroenteritis, gastroenterolog, gastrohepatitis

14 harfli

anastral mitoz, gastral boşluk, gastrik bezler, gastroknemiyus, gastronefritis, kadastrolanmak, Mesogastropoda, Metastrongylus, plika gastrisa

13 harfli

Aspidogastrea, Astrovirüsler, endogastritis, enfrastrüktür, gastrik çekum, gastroenterit, gastroileitis, gastrokolitis, gastrotherapi, kadastrolamak, kadastrolanma, mikogastritis, perigastritis, ekzogastritis

12 harfli

astral mitoz, astrositozis, Astroviridae, diyastrofizm, epigastrikus, epigastriyum, gastrodermal, gastrodermis, Gastrodiscus, gastromalasi, Gastrophilus, gastroreksis, gastrotaksis, Gastrotricha, gastrulasyon, kadastrolama, katastrofizm, megalogastri, piyastrellas

11 harfli

astronotluk, digastrikus, gastral kat, gastrektomi, gastrik pit, gastrografi, gastropeksi, gastroskopi, gastrostomi, gastroşizis, Metastriata, nazogastrik

10 harfli

astragalus, astroblast, astrofizik, astrolojik, astronomik, astropikal, astrositom, gastrodini, gastronomi, gastropati, Gastropoda, gastrorafi, gastroraji, gastroskop, gastrosteg, gastrotomi, kastrasyon

9 harfli

Astraglus, astrenjan, astroglia, astroloji, astronomi, gastralji, gastrikus, gastrinom, gastritis, gastrolit, gastronom, gastrosöl, katastrof, salmastra

8 harfli

agastrik, ankastre, astragan, astrolog, astronom, astronot, astrosit, gastrula, kadastro, kalastra, klastrum, plastron

7 harfli

astroid, gastrik, gastrin, gastrit

6 harfli

gastro, kastra, pastra

Kelime Ara