İçinde ATA geçen kelimeler

İçinde ATA geçen kelimeler 2615 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ATA geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) yatağına girmek, akut kataral endometritis, akut kataral meme yangısı, anadingil gezinti yatağı, arka mezenterik atardamar, atarca yıldız, atarca, at, bataklık kırlangıcıgiller, bataklık-kırlangıcıgiller, Brachydanio nigrofasciata, Coccinella septempunctata, çikolata kaplamalı tablet, eğreti ata binen tez iner, emanet ata binen tez iner, gözlerinden ataş tökülmek, işlendirme yaratan büyüme, izotonik hiperhidratasyon, koroner atardamar kopması, kümes hayvanları sakatatı, Leptinotarsa decemlineata, Merinizzataİtalyan koyunu, öndeyinin standart hatası, ...

24 harfli

ağanın gözü ata tımardır, ana atardamar yırtılması, Anoplocephala perfoliata, ata da soy gerek, ite de, atardamar görüntülenmesi, atardamar içi enjeksiyon, çatal kınlı uyluk debesi, döl yatağı adenomiyozisi, genel satak dalgalanması, halata tırmanma (tırtıl), hata eşdeğişirlik dizeyi, hataya dayanıklı sürücü, hipertonik dehidratasyon, ihracata yönelik serflik, kataleptik ölüm katılığı, katıyuvarlı yatak çeliği, kepenek altında er yatar, konjunktivitis kataralis, küreme tekerli kazaratar, lamina perforata nazalis, ligamenta krusiata genus, ...

23 harfli

anahtar sözcük kataloğu, ata dostu oğla mirastır, bataklık saz ardıç kuşu, belirginleştirme hatası, beyin atardamar çemberi, Chinchilla brevicaudata, çerçi başındakini satar, çul içinde arslan yatar, döl yatağı dışı gebelik, döl yatağı toplardamarı, eşoluşumlu maden yatağı, Felis ocreata domestica, gözyaşı bezi atardamarı, hata ayıklama penceresi, hipotonik dehidratasyon, ihracata yönelik büyüme, iki boynuzlu döl yatağı, kalıcı saydam atardamar, köprücükaltı atardamarı, körle yatan şaşı kalkar, kronik mide dilatasyonu, ...

22 harfli

abecesel konu kataloğu, alkalin fosfataz testi, Aptenodytes patagonica, atardamar hipertrofisi, atardamar hiyalinozisi, bataklık demir cevheri, çokdeğişirlilikli hata, damak büyük atardamarı, damak çıkan atardamarı, damak küçük atardamarı, darlatan pekişik tıkaç, dış oftalmik atardamar, dizgesel konu kataloğu, döl yatağı uyarıcıları, döl yatağına tohumlama, fruktoz 1,6 difosfataz, gedik kapatan işlemler, genel satakda canlılık, Haemaphysalis punctata, Hymenolepis lanceolata, inorganik pirofosfataz, ...

21 harfli

(birini) yatak çekmek, ağız açısı atardamarı, akut mide dilatasyonu, ana atardamar darlığı, ana atardamar yangısı, ata arpa yiğide pilav, ata et, ite ot vermek, atadan babadan görmek, atardamar kan basıncı, atcak, [atacag, atıç], atıcıkanal, atarkanal, Avustralya karatavuğu, bataklık baştankarası, bataklık kaplumbağası, bataklıkkömürü, turba, bitiş noktası ataması, çatal matal kaç çatal, damak inen atardamarı, değişkenlerde hatalar, devingen bellek atama, diz eklemi atardamarı, ...

20 harfli

aba altında er yatar, abomazum dilatasyonu, Alma ata anlaşmaları, Alma ata beyannamesi, alüvyon maden yatağı, Amoebotaenia cuneata, atan damar genişlemi, ayrımsal kataloglama, bağımsız genel satak, Carnegiella strigata, Cerithidia cingulata, cüce bataklık tavuğu, Çağatay Türk Devleti, çatal açma kuralları, çatal bıçaklık çelik, denklemlerde hatalar, Dolichotispatagonica, döl yatağı biyopsisi, döl yatağı burulması, döl yatağı delinmesi, döl yatağı içi gereç, ...

19 harfli

açlık katabolizması, Anamil yatak kapağı, Avrupa vatandaşlığı, bataklık kırlangıcı, bataklık kiraz kuşu, bataklık tırfılları, besler atardamarlar, Contia decemlineata, cüce bataklıktavuğu, Cystophora cristata, çatallanma (pancar), çoban-aldatangiller, çöpelcan duraklatan, dermatitis venenata, Dirsekli mil yatağı, diz ardı atardamarı, döl yatağı ektopisi, edep dış atardamarı, gelişimsel katarakt, göğüs iç atardamarı, hatasıyla sevabıyla, ...

18 harfli

açık satak belgiti, Addax nasomaculata, akciğer atardamarı, akciğer-atardamarı, ataklanım itkenlik, atasoylu akrabalık, bataklık atkuyruğu, bataklık dişbudağı, bataklık kamışçını, bataklık kurbağası, bataklık topallığı, büyük atardamarlar, Chelonia imbricata, Chrysops dimidiata, Condylura cristata, çatal bıçak takımı, Çatallıkarakoyunlu, çobanaldatangiller, değişkenlerde hata, değme maden yatağı, diameter konjugata, ...

17 harfli

alfabetik katalog, Alma ata olayları, Amerikan salatası, Anguilla rostrata, anlambilim hatası, atamayı kaldırmak, atanmış büyükelçi, atar damar ağrısı, atardamar yangısı, bağlantı kataloğu, bel atardamarları, beyin koca çatağı, Bonn katalogu, BD, boynuz atardamarı, böbrek atardamarı, Cladonia pyxidata, çifte vatandaşlık, dilatasyo abomazi, dilatasyo özofagi, dirsek atardamarı, doğuştan katarakt, ...

16 harfli

abecesel katalog, alkalen fosfataz, alkalin fosfataz, alttan kazaratar, ameliyata girmek, anadingil yatağı, anapsit kafatası, anayatak başlığı, Aranea diademata, asaleten atanmak, asfaltlatabilmek, atasözü kullanma, ataşına bırakmak, Aulie-ata sığırı, bastana salatası, batağa saplanmak, bataklık baykuşu, bataklık çulluğu, bataklık humması, bataklık kaymanı, bataklık kunduzu, ...

15 harfli

Acacia dealbata, açıktan atanmak, alatavşan üzümü, alkışlatabilmek, alopesia areata, ameboflagellata, ameliyata almak, Anaplasmataceae, Aralık cıvatası, arterya arkuata, asaleten atamak, asaleten atanma, asfaltlatabilme, atalara tapınma, atanmamış kopya, atanmış kalıtçı, atardamar kesme, aydınlatabilmek, bağışlatabilmek, banyo bataryası, bataklık ardıcı, ...

14 harfli

açıklatabilmek, açıktan atamak, açıktan atanma, Aelia rostrata, Agama ruderata, ağırlatabilmek, ağlatan gülmez, algılatabilmek, alkışlatabilme, anımsatabilmek, AR hata modeli, asaleten atama, Aşağıkocayatak, atacıl delilik, ataerkil düzen, Atatürkçelengi, Aurelia aurata, avanah ıslatan, avınak ıslatan, ayarlatabilmek, aydınlatabilme, ...

13 harfli

açıklatabilme, açıktan atama, ağırlatabilme, aksata yapmak, algılatabilme, Alışık cıvata, alkali hatası, ana atardamar, Anas clypeata, anımsatabilme, aptal ıslatan, Aralık cıvata, asit fosfataz, aşılatabilmek, atadirimcilik, ataerkil aile, atah getirmek, atalar kütüğü, atar damarsal, Aurata aurata, ayarlatabilme, ...

12 harfli

adı batasıca, ağlatabilmek, ahmakıslatan, akort çatalı, aksatabilmek, aldatabilmek, Amandibulata, anapiyesmata, anlatabilmek, askerî ataşe, Aşağıkarataş, aşılatabilme, ata atlanmak, ata götürmek, atama deyimi, atar damarsı, ataraktikler, atardamarcık, ataş arabası, ataş deymeni, ataşemiliter, ...

11 harfli

ağaç cıvata, ağlatabilme, akatalepsia, akataleptik, akım çatağı, aksatabilme, aldatabilme, alfa hatası, anlatabilme, antikataral, aratabilmek, ARCH hatası, asit hatası, Aşağıaratan, ATA karnesi, ata yolluğu, ata yontusu, atak yapmak, Atalantekke, atalar sözü, atama atama, ...

10 harfli

Acoelomata, adı batası, aksik atak, alak katak, Alamabatak, alatakalak, ankarataşı, aratabilme, Aşağıbatak, Aşağıçatak, atak ayağı, ataklaşmak, atalarsözü, atanabilme, atanlaşmak, atanmışlık, atannaşmak, atar damar, atar-damar, ataraksiya, ataş almak, ...

9 harfli

adın bata, Aggregata, Akçatarla, alacatane, alamanata, alatatavu, alaz ataz, alfa hata, Alveolata, ana atası, ana vatan, aratarımı, Ardıçatak, Astigmata, ata atası, atabilmek, Ataçınarı, atadizisi, atalaşmak, atallamak, atapulgit, ...

8 harfli

a-hatası, Abdalata, ağ yatak, ağsuğata, akatarsi, aksuvata, alacatav, alatakaç, alataras, Alatarla, alatavlı, alatavuk, altıatar, anavatan, anayatak, anılatan, ata erki, ata kulu, ata lira, Atabakan, Atabeyli, ...

7 harfli

abratan, ağyatan, Akçataş, aksuata, alapata, alhatak, altatar, altataş, anatana, arbatan, arsatan, asıvata, asinata, Atabağı, Atabörü, atacoru, Atadamı, ataerki, atakçıl, Atakent, ataklık, ...

6 harfli

Acatay, ahsata, Akatay, aksata, Alatan, Alataş, alatav, Alatay, Alpata, anatar, Atabay, atabeğ, Atabek, atabey, atacag, atacak, Atacan, Atadan, atagcı, Atagül, Atagün, ...

5 harfli

Akata, alata, amata, Ataan, atağa, atama, Ataol, Ataöv, atari, Atasü, ataşe, Ataün, Ayata, bataç, batah, batak, batal, batam, batan, batar, catak, ...

4 harfli

Ataç, ATAD, atak, atan, atar, ataş, atav, Atay, bata, data, hata, kata, lata, pata, sata, şata, tata, yata, zata

3 harfli

ata

Kelime Ara