İçinde AV geçen kelimeler

İçinde AV geçen kelimeler 7825 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AV geçen kelimeler

25 harfli

akciğer damar şavk yazımı, alışkanlık (davranışları), araba ile tavşan avlanmaz, astsubay kıdemli başçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, atta, avratta uğur vardır, Avrupa acil müdâhale gücü, Avrupa başkanlığı projesi, Avrupa Birliği antlaşması, Avrupa Ekonomik Komisyonu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa kültür başkentleri, Avrupa Temel Haklar Şartı, avuç (veya avucunu) açmak, Avustralya braford sığırı, Avustralya-devekuşugiller, basınçlı hava birikimliği, başta gavak yilleri esmek, beldekçil (tıbbî kavramı), Çekoslavakyanın A57işgali, çil yavrusu gibi dağılmak, ...

24 harfli

(toprağın) tav kabarması, Altıncı Koalisyon savaşı, Appenzellbaşlıklı tavuğu, av vuranın değil, alanın, avrat malı, kapı mandalı, Avrupa Akdeniz ortaklığı, Avrupa Birliği anayasası, Avrupa Birliği komisyonu, Avrupa Kalkınma Programı, Avrupa kimliği bildirisi, Avrupa Patent Sözleşmesi, Avrupa Savunma Topluluğu, Avrupa Topluluğu bütçesi, Avrupa Topluluğu Konseyi, Avrupalı Birmanya kedisi, Avrupamerkezci diplomasi, avucunun içi gibi bilmek, ayaksılı diriciksi tavır, baklagil kavuz ve kabuğu, baklava börek olsa yemem, Basılı hava perçinlemesi, ...

23 harfli

(birine) kavuk sallamak, (birini) paravan yapmak, (parayı) avucuna saymak, absolüt yavru büyüklüğü, açık hava oyun araçları, Ahbap Çavuş Kapitalizmi, altın yumurtlayan tavuk, anasına avradına sövmek, Appenzellsakallı tavuğu, asılı yankıdüzen tavanı, avcı-toplayıcı topluluk, avian ensefalomiyelitis, Avrupa Ayaktopu Birliği, Avrupa kırmızı örümceği, Avrupa Konseyi numarası, Avrupa kültür anlaşması, Avrupa Ödemeler Birliği, Avrupa Patent Teşkilatı, Avrupa siyasi işbirliği, Avustralya deve kuşları, Avustralya hamam böceği, ...

22 harfli

(bir şeyi) gâvur etmek, (birine göre) hava hoş, (birini) gafil avlamak, (birinin) havası olmak, (davayı) nakzen görmek, açık hava aydınlatması, asılı metalik ağ tavan, astsubay kıdemli çavuş, Atina-Sparta savaşları, av hayvanları (karada), av köpeği avdan kalmaz, Avrupa araştırma alanı, Avrupa Birliği konseyi, Avrupa Birliği üyeliği, Avrupa füzeleri sorunu, Avrupa Parasal Birliği, Avrupa Standardı 45001, Avrupa Standardı 45002, Avrupa Standardı 45003, Avrupa Standardı 45011, Avrupa Standardı 45012, ...

21 harfli

(işi) tavına getirmek, aç kurt yavrusunu yer, açık kangal tavlaması, Afrika-Avrasya Kuşağı, ağıla avluya sığmamak, Alman savaş suçluları, Altın Montazah tavuğu, alttan kavrayan dişli, Arap İsrail savaşları, Arnavutluk sosyalizmi, ata arpa yiğide pilav, Avicularia avicularia, avkuru doğkuru gitmek, Avrupa Birliği hukuku, Avrupa devlet sistemi, Avrupa Ekonomik Alanı, Avrupa İstihdam Paktı, Avrupa İstikrar Paktı, Avrupa İşbirliği Fonu, Avrupa konfederasyonu, Avrupa Merkez Bankası, ...

20 harfli

(bir şey) hava almak, açıklığa kavuşturmak, Afrika-Avrupa Kuşağı, ahbap çavuş ilişkisi, akıl havsala almamak, akşam tavus kelebeği, Ankara meydan savaşı, antibiyotik tedavisi, antipiretik tedavisi, Arap-Avrupa diyaloğu, arterya klavikularis, aşırı yavaş sineması, avcı ve toplayıcılar, avrılmak, (abrılmak), avro odaklı politika, Avrupa Adalet Divânı, Avrupa birleşik solu, Avrupa İmar Programı, avrupa Kalkınma Fonu, Avrupa kancalı kurdu, Avrupa kurt örümceği, ...

19 harfli

(hava) ayaza çekmek, abızamzak çamkavak, açık hava tiyatrosu, Afrika aslan avcısı, alavere (tulumbası), alt dönüşül tavlama, altruistik davranış, ana hava dönüş yolu, ana hava giriş yolu, anlatımsal davranış, Anzavur ayaklanması, araştırıcı davranış, Arnavutluk krallığı, aşırı yavaş çevirim, avazı çıktığı kadar, avellis çom beldeği, avellis tüm beldeği, avenbrugger belgesi, avro dolar piyasası, avro döviz piyasası, Avrupa (AB) konseyi, ...

18 harfli

açık hava öğretimi, açık hava sineması, açıkhava tiyatrosu, açındırma kılavuzu, adam adama savunma, ağ çevirmeli havuz, ağız tavanı yarığı, Amerikan iç savaşı, anam avradım olsun, Anethum graveolens, Arap tavşanıgiller, Arap-tavşanıgiller, avaz avaz bağırmak, avcı tahtakuruları, Avogadro değişmezi, Avro-Arap Akdenizi, Avrupa anlaşmaları, Avrupa cumhuriyeti, Avrupa fare piresi, Avrupa kamu hukuku, Avrupa merkezlilik, ...

17 harfli

(biri) hava almak, Afganistan savaşı, ağaç tavuğugiller, ağaç-tavuğugiller, ağzını yavşalamak, Allah kavuştursun, Altın avcı köpeği, altkavuşma konumu, Arnavut kaldırımı, astsubay başçavuş, astsubay üstçavuş, Austerlitz savaşı, Australorp tavuğu, ava giden avlanır, avlanıp kuşlanmak, avlanma yoğunluğu, Avrupa konferansı, Avrupa ombudsmanı, Avrupa Para Alanı, Avrupa tek parası, Avrupa Tek Senedi, ...

16 harfli

açık hava müzesi, açıkhava basıncı, Aedes flavescens, Aeromonas caviae, Akademi kılavuzu, Akdeniz Avrupası, alavere dalavere, Alman tavus kuşu, Altılar Avrupası, ana baba yavrusu, analık davranışı, Andaluzya tavuğu, antivirüs tedavi, arnavutkaldırımı, Arnavutlaştırmak, art avurt ünsüzü, avantirik demiri, avcu kavun olmak, avın kanlı olsun, avır zavır etmek, avır zıvır etmek, ...

15 harfli

açık hava okulu, Afgan iç savaşı, Afyon savaşları, Akdeniz havzası, alatavşan üzümü, alt hava yuvarı, Altı Gün Savaşı, Amerika tavşanı, Antep baklavası, araçsız avcılık, Araucana tavuğu, Arnavutlaştırma, artavurt ünsüzü, asimetrik savaş, Atlantik savaşı, Avagadro sayısı, avanaklık etmek, avaralık vermek, avazın götürmek, avenbrugger imi, avın gannı ôsuñ, ...

14 harfli

ablatif tedavi, abortif tedavi, açıkhava resmi, adına davranma, Agave sisalana, ağaç öresi avı, ağız davıştısı, ağız kavaflığı, ahbap çavuşlar, akarsu kavşağı, Akdeniz mavisi, alakart Avrupa, alan savunması, alavere borusu, alavere yapmak, alavız talavuz, alazlı tavlama, alsiyan mavisi, altın tavukçuk, ampirik tedavi, anavaşi dalyan, ...

13 harfli

ablavutlaşmak, açık davranış, alavant etmek, almaşık önsav, althavayuvarı, anadan cavlak, andaval palaz, andavat palaz, anilin mavisi, Ankona tavuğu, ara muhavere:, Arenavirüsler, Arnavut dansı, arnavutbacası, arnavutciğeri, Arnavutlaşmak, arslan havalı, Aşağıçavundur, Aşağıkaravaiz, aşırı avcılık, ateş tedavisi, ...

12 harfli

ablavutlaşma, açıkdavranış, açılır tavan, ad yavuzluğu, Adova savaşı, ağız avlamak, ağız kavgası, ağzı kılavlı, aKgavaK gızı, ala avcılığı, alakavun otu, alaverecilik, alavuz etmek, alfavirüsler, altın havuzu, Anav kültürü, andavallılık, apar yavşanı, arap tavşanı, Arenaviridae, Argus tavuğu, ...

11 harfli

abıyakavlak, abrozavanlı, Acem pilavı, acı kavrama, ada tavşanı, ada yavrusu, ağaç kavunu, ağız davırı, ağız kavafı, ağzı havada, ağzı havalı, ahur havuzu, alav algını, alaviresiye, alavuzlamak, alt kavuşum, amme davası, apalama avı, ara tavlama, Arap tavuğu, arapdavşanı, ...

10 harfli

ablavutluk, acı kavruk, acı yavşan, açıkhavacı, adayavrusu, adil savaş, ağaca mavi, ağaçkavunu, ağız davrı, ağız tavrı, akca kavak, akça kavak, akriflavin, alavartacı, alavlanmak, altıntavuk, altkavuşum, ana davarı, ana pilavı, anahavalık, andavallık, ...

9 harfli

Ac tavuğu, acı gavık, acı kavak, acı kavun, aç alavan, açık hava, açık mavi, Agavaceae, ağır hava, ak tavşan, ak yavşan, akçaçavuş, akçakavak, Akçavakıf, akyalavuş, ala pilav, alaca avı, alatatavu, alavalmak, alavatlık, alavereci, ...

8 harfli

abulavut, acalavan, adikavya, ağ havuz, Ağaverdi, ağır tav, ak tavuk, Akçaavlu, akçavdar, aksavran, aktavşan, akyavşan, alacatav, alaçavuş, alahanav, alatavlı, alatavuk, alavanda, alavantı, alaverdi, alavırlı, ...

7 harfli

ablavut, abuhava, acartav, acertav, akavdal, akçavak, akgavak, akgavık, akkavak, akyavan, akyavaş, akyaveş, alavçan, alavçuk, alavere, alavgaz, alavırt, alavlık, alavura, alavurt, aldavut, ...

6 harfli

adavet, ağlavu, alaçav, alaşav, alatav, alavaç, alavat, alavaz, alavır, alavış, alavlı, alavun, alavur, alavuş, alavut, alavuz, anavul, anavut, anklav, aravun, Arhavi, ...

5 harfli

acava, alavi, Altav, avade, avana, avane, avans, avara, avare, avava, avavi, avcar, avcıl, avcil, avcun, avcur, avçuk, avdal, avdan, avdas, avdaz, ...

4 harfli

abav, alav, amav, anav, arav, atav, avaç, avad, avak, aval, avam, avan, avar, avat, avaz, avce, avcı, avci, avcu, avçı, avda, ...

3 harfli

ava, ave, avı, avi, avk, avo, avt, avu, bav, cav, çav, dav, gav, hav, kav, lav, mav, nav, pav, sav, şav, ...

2 harfli

av

Kelime Ara