İçinde AZİ geçen kelimeler

İçinde AZİ geçen kelimeler 905 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AZİ geçen kelimeler

25 harfli

(biri) vazifesinden olmak, aklının terazisi bozulmak, arterya karotikobazilaris, bağırsak lenfangiektazisi, “bazin” tesallübî eritemi, endometriyum hiperplazisi, Honore Kyriazidou tahmini, intestinal lenfangiektazi, kemiğin fibröz displazisi, multipl epifiz displazisi, paraziter gastroenteritis, timpanik zar atelektazisi, yarı mikroanalitik terazi, yarı-mikrokimyasal terazi

24 harfli

Afrika tripanosomiyazisi, “bazin” kılsal ergenliği, cemaziyelevvelini bilmek, dermatorajiya parazitika, durumdan vazife çıkarmak, endometriyum metaplazisi, hazine borçlanma belgiti, kondrodisplaziya fetalis, meme kanalı hiperplazisi, ostium retikulo-omazikum, parazit infrapopülasyonu, parazit suprapopülasyonu, paraziter ikili acayibat, paraziter tromboflebitis, vena hemiazigos sinistra

23 harfli

Ancylostoma braziliense, beyin kabuğu displazisi, civciv ensefalomalazisi, çoklu epifiz displazisi, dostlar şehit, biz gazi, interdigital hiperplazi, kalça eklemi displazisi, kanatlı trikomoniyazisi, kulak zarı atalektazisi, Leishmania braziliensis, minimal invaziv cerrahi, muskulus lateralis nazi, obstruktif kolelityazis, paraziter bronkopnömoni, parazitik bronş yangısı, pars mobilis septi nazi, prepusyum ürolitiyazisi, sağ sefaloilyal vaziyet, sol sefaloilyal vaziyet, toplam uçucu bazik azot, torakopagus parazitikus, ...

22 harfli

ayakta terazi (planör), diheteroksenik parazit, dikili tarım arazileri, nazo-farengeal miyazis, ostium omazoabomazikum, plika spirales abomazi, portovasküler displazi, sağ dorsoilyal vaziyet, sağ lumboilyal vaziyet, sol dorsoilyal vaziyet, sol lumboilyal vaziyet, üzerine vazife olmamak

21 harfli

... vaziyeti takınmak, arterya dorsalis nazi, asetabulum displazisi, bazik kurşun karbonat, bazin'in şa'rî aknesi, ekili tarım arazileri, emperyalist burjuvazi, geosedimentum abomazi, hazine güvenceli bono, kas teli hiperplazisi, Kyriazidou tahmincisi, meatus nazi ventralis, önden aşılmalı terazi, paraziter hastalıklar, parazitik melanoderma, sefalopubikal vaziyet, tıkayıcı ürolitiyazis, yemek borusu ektazisi

20 harfli

bazik eritiş maddesi, beyincik hipoplazisi, cazipleştirilebilmek, dorsopubikal vaziyet, eksternal parazitlik, el terazi, göz mizan, epidermis displazisi, er bezi hiperplazisi, esas vaziyete geçmek, intermittent parazit, isteğe bağlı parazit, kartilago septi nazi, lumbopubikal vaziyet, meatus nazi dorsalis, meatus nazi komminus, mikrokimyasal terazi, optik sinir aplazisi, pankreas hipoplazisi, paraziter kastrasyon, parazitoforus vakuol, prostat hiperplazisi, ...

19 harfli

apertura nazi ossea, art kafa displazisi, bazik amino asitler, bazik bizmut nitrat, bazik kurşun kromat, Bingazi Anlaşmaları, cazipleştirilebilme, difeniltiyokarbazit, dizüstü ters terazi, dorsosakral vaziyet, er bezi hipoplazisi, gıda idiosinkrazisi, göz habronemiyazisi, hazine borç belgiti, komprador burjuvazi, kuluçka parazitizmi, limfonodi omaziales, lumbosakral vaziyet, magazin (izlencesi), meatus nazi mediyus, okkasiyonal parazit, ...

18 harfli

aksidental parazit, antiparaziter ilaç, antiparazitik ilaç, botriyosefaliyazis, böbrek hipoplazisi, brazilian rosewood, cazipleştirebilmek, dislokasyo abomazi, dorsoilyal vaziyet, ektoparaziter ilaç, fakültatif parazit, gonat hiperplazisi, göçer-evli gaziler, hazine borçlanması, hematozoik parazit, impresyo abomazika, insidental parazit, lumboilyal vaziyet, metafiz displazisi, miyeloid metaplazi, oksipital displazi, ...

17 harfli

antiparazit ilacı, bağırsak miyazisi, bazitli mantarlar, böbrek displazisi, can cümleden aziz, cazipleştirebilme, dilatasyo abomazi, dipetalonemiyazis, divertikülüm nazi, eksternal parazit, ektofitik parazit, elektronik terazi, endofitik parazit, epifiz displazisi, eşit kollu terazi, geçici parazitlik, gonat hipoplazisi, gregar parazitlik, hazine defterdarı, intestinal stazis, kartilagines nazi, ...

16 harfli

alyuvar aplazisi, arazi tamamiyeti, araziye uydurmak, Arşimet terazisi, Aşağıihsangazili, bazik indigesyon, “bazin” görünüğü, Cardamine lazica, cazipleştirilmek, deli Raziye gibi, dietilkarbamazin, ektozoik parazit, entozoik parazit, eperitrozoonazis, Gazimürseltepesi, hazine güvencesi, hazine kağıtları, hiperparazitizim, impresyo omazika, kalça displazisi, kaytd-ı ihtirâzî, ...

15 harfli

analitik terazi, anjiyatelektazi, arazi otomobili, bakkal terazisi, bartonelliyazis, cazibeleştirmek, cazipleşebilmek, cazipleştirilme, devlet hazinesi, dirofilariyazis, ektoparazitisit, fizeal displazi, Gazideretabaklı, gaziler helvası, gümrük vazifesi, hasoda hazinesi, hayvan paraziti, haziran silkimi, hiperparazitizm, hipertrişiyazis, karbodihidrazit, ...

14 harfli

arazi taraması, aziz altınları, bazik anhidrit, bazik oksitler, “bazin” örneği, bazioksipitale, bazis kapituli, bazis pulmonis, benzotiadiazit, bitki paraziti, burun miyazisi, cazibeleştirme, cazipleşebilme, cazipleştirmek, cemaziyelevvel, dermal miyazis, dermatomiyazis, dış parazitlik, diskondroplazi, dizüstü terazi, ektoparazitlik, ...

13 harfli

ahlaki vazife, aile gazinosu, antiparaziter, antiparazitik, arazi vergisi, araziye uymak, Azizlibağları, azizlik etmek, batman terazi, bazik çözelti, bertielliazis, bilharziyazis, boktan terazi, bronşiyektazi, Büyükboğaziye, cazipleştirme, cemaziyelahir, daimi parazit, deri miyazisi, devri parazit, düzmebazilika, ...

12 harfli

akaridiyazis, akondroplazi, arazi yarışı, arşın terazi, arz cazibesi, azidotimidin, azimet etmek, baş miyazisi, bazidiyospor, bazik fuksin, bazis kordis, bazisfenoyit, bronşektazis, bronşiektazi, burma terazi, cazibeleşmek, cazibesizlik, dermamiyazis, dihidralazin, distişiyazis, enterostazis, ...

11 harfli

antiparazit, arazi açmak, arazi aracı, arazi olmak, Arifegazili, asepromazin, askariyazis, azitromisin, bazidyokarp, bazidyospor, bazis krani, bifazik hap, biparazitik, bronşektazi, cazibeleşme, cazipleşmek, dış parazit, dorsum nazi, egzama nazi, ektoparazit, endoparazit, ...

10 harfli

abomazitis, apeks nazi, atelektazi, azimkârane, azimsizlik, bakkalbazi, Battalgazi, Bayramgazi, bazihiyoit, bazik boya, bazipodyum, Bazitsporu, cazipleşme, dakarbazin, Deligazili, desmoplazi, dışparazit, ekoparazit, Emirazizli, Esengazili, faziletkâr, ...

9 harfli

Abdülazim, Abdülaziz, adisplazi, Alagazili, Aslangazi, azimlilik, bazihiyal, bazik tuz, bazilaris, bazilikus, biyostazî, burjuvazi, cazibedar, cazibesiz, Cihangazi, dışhazine, diastazis, diyastazi, epistazis, fantaziye, faziletli, ...

8 harfli

ala nazi, alinazik, anaplazi, azîcıcik, Azizabat, Azizbaba, bazidyum, bazilika, bazitesi, Boğaziçi, cazibeli, cazigari, caziplik, displazi, Emirgazi, epistazi, Eskigazi, Eynegazi, faraziye, garayazi, gareyazi, ...

7 harfli

araziye, Ayazini, azimkâr, azimsiz, Azirgan, azitmak, Azizbey, aziziye, Azizköy, Azizler, azizlik, barazit, bazilom, Benazir, Çamgazi, dibazik, fantazi, fazilet, gardazi, gazaazi, Gazibey, ...

6 harfli

aplazi, azigos, azigot, azikiç, azimet, azimli, azimüt, azinan, Azizli, baziçe, cazibe, ektazi, Elgazi, Ergazi, farazi, gazino, Hazime, hazina, hazine, hazîni, hazire, ...

5 harfli

afazi, arazi, azazi, Azime, aziyh, azize, bazik, bazin, bazis, bazit, Cazim, cazip, erazi, gazik, gazil, hazif, hazin, hazir, kazik, kazil, mazik, ...

4 harfli

azik, azil, azim, azin, azit, aziz, bazi, cazi, gazi, kazi, mazi, Nazi, razi, Şazi, yazi

Kelime Ara