İçinde BÜ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 3095 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BÜ geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) kulağını bükmek, ayakta gövdeyi yana bükme, aykırı vestibüler sendrom, bürmeç-yürek çevre yalımı, Bürokratik Siyaset Modeli, bütçe performans denetimi, bütçe sınırlaması doğrusu, bütilalkoller, bütanoller, bütünleşik taşıma belgesi, bütünleyici benlik kuramı, büyük küçük harf dönüşümü, büyük küçük harfe duyarlı, büyük lekeli köpek balığı, Büyük Moğol İmparatorluğu, dönemsel bütçeleme kuramı, ekonomik büyüme kutupları, faiz dışı bütçe giderleri, fare kulaklı büyük yarasa, fibroblâst büyüme faktörü, işlendirme yaratan büyüme, makroiktisadi büyüklükler, ...

24 harfli

Avrupa Topluluğu bütçesi, boranbulut, kümülonimbüs, bütçenin aleniyet ilkesi, bütçenin doğruluk ilkesi, bütçenin genellik ilkesi, büyük 8 mm`lik gösterici, büyük beyaz köpek balığı, büyük dişli orman faresi, büyük ısın, büyük kalori, büyük karaciğer kelebeği, büyük nal burunlu yarasa, büyük nal-burunlu yarasa, büyük oranlı aşınma payı, büyük servi kabuk böceği, çok büyük çapta tümleşme, dışsatıma yönelik büyüme, dönemsel büyük onarımlar, dut yemiş bülbüle dönmek, dürbünün tersiyle bakmak, ekonomik büyüme evreleri, en büyük ortak tam bölen, ...

23 harfli

absolüt yavru büyüklüğü, aşırı dışa dönük büyüme, böbür böbür böbürlenmek, bölgeçsel bürmeç yalımı, büketsel yürek yaşmakça, bükülmez kuzu hastalığı, bütçe etkinlik denetimi, bütçenin açıklık ilkesi, bütünsel birim esneklik, bütünsel sayısal izerge, büyük Cezayir menekşesi, büyük çiçekli aslanağzı, büyük çiçekli yüksükotu, Büyük Hun İmparatorluğu, büyük kum yıları balığı, büyük mavi köpek balığı, Büyük Orta Doğu Projesi, büyükçe integral eğrisi, dar yapraklı su sümbülü, delik büyük, yama küçük, dışa açık büyüme modeli, ...

22 harfli

aşırı içe dönük büyüme, birincil bütçe fazlası, boynuzlu su sümbülleri, Bündner Oberlandkoyunu, Bürman-Lagrange serisi, bürokratik diktatörlük, bütçe başarım denetimi, bütçe yineleme yöntemi, bütçenin birlik ilkesi, bütünleşik bilgi işlem, bütünleşme hareketleri, büyük açıklıklı mercek, büyük boy saydam resim, büyük çağlıyan, çavlan, büyük depolama sistemi, büyük dünya depresyonu, büyük elâstik arterler, büyük kara başlı martı, büyük kara-başlı martı, büyük kavak tekeböceği, büyük kaya sıvacı kuşu, ...

21 harfli

açık bütçe politikası, albümin dejenerasyonu, apaçık büyükçe süzgeç, bükünsüzleşmiş diller, bürüngüsel-bebeneksel, bütil hidroksi anizol, bütirik fermantasyonu, bütirik fermentasyonu, bütüncü davranışçılık, büyüğe çevrilmiş harf, büyük alaca ağaçkakan, büyük bağırgan kartal, Büyük Bulgar Krallığı, büyük deniz yitircesi, büyük fagositik hücre, Büyük İrlandalı köpek, büyük lekeli alabalık, Büyük Satranç Tahtası, büyük sıçrama tahtası, Büyük Sopa Politikası, büyük vestibulum bezi, ...

20 harfli

antiiskorbüt vitamin, Avrupa Patent Bürosu, “bergeron” büdikçesi, bir yancıl büküldeme, bülbül gibi söylemek, büngül büngül çıkmak, bürokratik muhalefet, bürüngüsel-yasmıksal, bütil hidroksianizol, bütil hidroksitoluen, bütüncü ahlak kuramı, bütünleştirilebilmek, büyük (söz) söylemek, büyük 8 mm`lik alıcı, büyük abdesti gelmek, büyük akşamcı yarasa, büyük boy işletmeler, büyük çapta tümleşme, büyük dilaltı siniri, büyük dünya bunalımı, büyük kervan çulluğu, ...

19 harfli

ak alınlı büyük kaz, akciğer büzüşüklüğü, ansal büyüme eğrisi, bileği büken bandaj, boru bükme makarası, boru bükme makinesi, boynuzlu su sümbülü, bölgesel bütünleşme, büklümlü yımırtalık, bülbül gibi şakımak, bülez dokut olumcul, bürmeç irincelenimi, bürmeç-çevre gerçil, bürüngüsel-karaksal, bütçe hiper düzlemi, bütçe mali denetimi, bütçe zaman doğrusu, bütirik asit tayini, bütün çıplaklığıyla, bütünleştirilebilme, büyük çaplı kabarma, ...

18 harfli

akredite büyükelçi, apozisyonal büyüme, Arap bülbülügiller, Arap-bülbülügiller, benzerduyusal büyü, Birinci Büyük Oyun, birlikduygu büyüsü, boyun-bük-kürekçil, büğetlenmiş toprak, bürcü bürcü kokmak, bütçe dışı bırakma, bütil aminobenzoat, bütirofenon türevi, bütün yayın değeri, bütünleme yasaları, bütünlemeye kalmak, bütünleşik veriler, bütünleşme çemberi, bütünleştirebilmek, büyük ağızlı balık, büyük ağızlıgiller, ...

17 harfli

ak kulaklı bülbül, alım satım bürosu, ardçıl bücürlenim, askerî bütünleşme, atanmış büyükelçi, başı tübüne etmek, başın bükücü kası, bırakılmış büklüm, boz söğüt bülbülü, bücür yandaklılık, Bükreş Antlaşması, büksel yirikletim, bükük adım duruşu, bükülme esnekliği, bükülüm titreşimi, bükün ara katkısı, bükün bükün olmak, bükünlü şekilleme, bülbülbükü çuvalı, bülez dokut olumu, bürüngü keseklemi, ...

16 harfli

algısal bütünlük, aliminyum karbür, aluminyum karbür, aşağıya dışbükey, az büzülür taban, bağak bücürlenim, baskısız büyümek, başlık bütünlüğü, bebenek büzülümü, böbrek bükrümsel, böbrek büzüşmesi, buğdaycıl bülbül, bumbar büzeklemi, bücür göğdelilik, bücürsel burunca, büdük çılkınlığı, bükülü ağ ipliği, büllöz pemfigoid, bünyevi işsizlik, bürmeç irinlenim, bürmeç sayrılığı, ...

15 harfli

albümin indeksi, aşağıya içbükey, benzetmeli büyü, boyun bükürlüğü, böbürlenebilmek, bücür yandaklar, bük yirikletimi, bükelgeç yalımı, büklümlü (hark), bükülme noktası, bükülmeli takla, büküntülü kırık, bülbudak yeleni, bülbül kesilmek, bülez aşılamcıl, bürmeç akıntısı, bürmeç irincesi, bürmeç kanaması, bürüncek yalımı, bürüngü keskisi, bütçe çoğaltanı, ...

14 harfli

açısal büyütme, ağız büzüklüğü, akkaya bülbülü, alaşım karbürü, Allah büyüktür, avkuru büvkürü, aykırı büykürü, bağlama büyüsü, benekli bülbül, boynu büküklük, boynunu bükmek, böbürlenebilme, burnu büyüklük, bücür badaklık, bücür başlılık, bücür dillilik, bücür tenlilik, bücür yinlilik, büğelek tutmak, büğülek tutmak, bükelek tutmak, ...

13 harfli

ağzı büyüklük, albümin işeme, albüminli süt, Amstel Kulübü, arama bülteni, ardıç bülbülü, arınık bükünü, Aşağıdemirbük, baş bürümcüğü, beli büküklük, beli bükülmek, beyin büklümü, boyu bükülmek, börüce tübürü, bulaşkan büyü, burnu büyümek, büber şerbeti, bücür kurtçuk, büçük direklâ, büğücü etkisi, Bühner hunisi, ...

12 harfli

1,3-bütadien, aile bütçesi, ansal büyüme, Arap bülbülü, Arap sümbülü, asit albümin, ayan büyümek, beyaz bülten, boyun bükmek, burma bükmek, burun bükmek, bücür gözere, bühtan etmek, Bükdeğirmeni, bükelgecimsi, bükeneklemek, büksel kesit, büksel yalım, büktürebilme, bükücü döngü, bükük asılma, ...

11 harfli

açık tribün, arda büklüm, aşağı bükey, atom kulübü, bağrı bütün, Başıbüyüklü, bebüllenmek, bebürlenmek, boru bükmek, boynu bükük, böbürlenmek, burnu büyük, bübürlenmek, büceklenmek, bücik bücik, bücük bücük, bücüldenmek, bücür badak, bücür kalım, bücürleşmek, bük onarımı, ...

10 harfli

AB bütçesi, ağzı büyük, albüminemi, albüminoit, albüminüri, alt büklüm, anaç bülüç, Aşağıbüklü, aşk büyüsü, Ayağıbüyük, bağrıbütün, barbütirat, başı bülez, başı bütün, beli bükük, bor karbür, Bostanbükü, boy bürüğü, Boybüzülme, boynubükük, böbürleniş, ...

9 harfli

ababülbül, açık büfe, Ağzıbüyük, albüminli, arabüstan, av büyüsü, bârebütün, baribütün, başıbütün, Başıbüyük, bibüşürüm, bücü bücü, büdükçeli, büeklemek, büfecilik, bügülemek, bügürtlen, büğelemek, büğetleme, büğrülmek, Büğrüoğlu, ...

8 harfli

Acarbüke, Acunbüke, Ağaçbükü, Ağanbüke, akbülgül, akbürçek, Alacabük, Aşağıbük, Aşıkbükü, Babürşah, bisbütün, boşbügür, Boyabükü, böbürdek, bübürdek, bücüldek, bücürlük, bücürsel, büdremek, büdrimek, büdüksel, ...

7 harfli

abüklüm, ak büyü, Akçabük, albümin, arkebüz, Beybükü, böbürtü, bübübük, bübülük, Bücüklü, büdükçe, büdüksü, büekmek, büeşmek, bügelek, bügemek, bügenti, bügülek, büğelek, büğelez, büğemek, ...

6 harfli

ababül, Arabük, Aybüge, Aybüke, Başbük, Bozbük, böbüce, büçleç, büfeci, Bügdüz, büglük, bügülü, büğdek, büğdez, büğdül, büğdür, büğdüz, büğeme, büğenk, büğlek, büğlez, ...

5 harfli

Akbük, albüm, Babür, bebük, böbük, böbür, bübek, büber, bübüç, bübür, bücek, bücük, bücür, bücüş, büçik, büçük, büdey, büdük, büdür, Büget, bügez, ...

4 harfli

bibü, böbü, bübü, bücü, büdi, büdü, büet, büfe, Büge, bügü, büğe, büğü, büke, bükü, büle, bülü, bürç, büre, bürk, büro, bürü, ...

3 harfli

büğ, büh, bük, bün, bür, büs, büt, büü, büz, ebü

2 harfli

Kelime Ara