İçinde BRİ geçen kelimeler

İçinde BRİ geçen kelimeler 413 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BRİ geçen kelimeler

25 harfli

arterya serebri rostralis, embriyo içi gövde boşluğu

24 harfli

arterya serebri kaudalis, fabrikalar satış merkezi, fibrinli akciğer yangısı, fibrinöz akciğer yangısı, regiones membri torasisi, singulum membri torasisi

23 harfli

anahtar teslimi fabrika, Aphyocharax rubripinnis, Britten Dawidson modeli, embriyolu pirinç kepeği, embriyonel nefroblastom, fibrinsizleşme sendromu, muskuli membri torasisi, regiones membri pelvini, singulum membri pelvini, ventriküler fibrilasyon, Vibrio parahaemolyticus

22 harfli

arterya serebri mediya, Brinell sertlik deneyi, Brinell sertlik ölçeği, Britanya İmparatorluğu, buğday embriyo küspesi, Cambridge ekonometrisi, dot-blot hibridizasyon, embriyonel adenosarkom, fabrikasız imalatçılar, Fimbriaria fasciolaris, muskuli membri pelvini, vena serebri ventrales

21 harfli

Brinell sertlikölçeri, “briquet” çom beldeği, erken embriyonik ölüm, fabrika teslimi fiyat, fibrinli lenfadenitis, filtre hibridizasyonu, in situ hibridizasyon, koloni hibridizasyonu, mısır embriyo küspesi, monohibrit çaprazlama, somatik hücre hibridi, uzun kuyruklu kolibri, uzun-kuyruklu kolibri, vena serebri dorsales

20 harfli

Ascaris lumbricoides, Briand-Kellogg Paktı, Briggs logaritmaları, deneysel embriyoloji, fabrika çıkış fiyatı, Lumbricus terrestris, miyofibriler parezis, ossa membri torasisi, somatik embriyogenez, Typhlops lumbricalis

19 harfli

allı yeşilli kibrit, atriyal fibrilasyon, “brinton” sayrılığı, “briquet” kankıranı, buğday embriyo yağı, diskus embriyonalis, embriyonel karsinom, febris intermittens, floyd rose (bridge), hibridizasyon probu, ibriksi kıkırdaklar, kibrine yedirememek, kükürt kibritciliği, muskuli lumbrikales, ossa membri pelvini, Phaethon rubricauda, tune-o-matic bridge

18 harfli

Bainbridgerefleksi, buğday embriyo unu, Cambridge denklemi, Chelonia imbricata, Chlidonias hybrida, elektrik fabrikası, embriyonel biyopsi, fabrika satış yeri, hiperfibrinojenemi, Hybrid algoritması, nodus embriyonalis, sıvı hibridizasyon, sitoplâzmik hibrit, vena serebri magna, Vibrio anguillarum

17 harfli

Briggs tersüsteli, Brillouin bölgesi, brisket hastalığı, Cambridge formülü, çok embriyonluiuk, çok embriyonluluk, DNA hibridizasyon, embriyo transferi, embriyonel nefrom, fabrika markaları, floating (bridge), hipofibrinojenemi, kartilago manubri, kiremit fabrikası, meningoserebritis, mısır embriyo unu, Serranus cabrilla

16 harfli

adventif embriyo, Aeromonas sobria, antifebrin testi, Brinell sertliği, “briquet” çürümü, “briquet” kezeği, Cambridge etkisi, Chelys fimbriata, embriyonel dönem, embriyonik dönem, febris remittens, fibrinoid nekroz, fimbriya ovarika, Hebridean koyunu, ibriksi kıkırdak, ibriksi-kıkırdak, kambriyen öncesi, kibrine dokunmak, kommosyo serebri, kontuzyo serebri, manubrium mallei, ...

15 harfli

arterya serebri, Britanya Barışı, bursa fabricius, Cambridge Okulu, debriyaj pedalı, DNA RNA hibridi, ebriğe basılmak, embriyo kültürü, embriyon kesesi, embriyonik kese, embriyonik ölüm, embriyosuz tane, febris rekurens, fibrinohücresel, fotofabrikasyon, geçici embriyon, hadde fabrikası, kambriya dönemi, Kambriya öncesi, kireç fabrikası, korteks serebri, ...

14 harfli

afibrinojenemi, bayram tebriği, brifing vermek, Büyük Britanya, cebri tasarruf, embriyo bilimi, embriyo evresi, embriyogenezis, fabrika fiyatı, febris atipika, febris kontinü, fîbrinli yangı, fibrinsizleşme, hibrit orbital, hibrit reaktör, kol ibrigiller, Parus lugubris, poli-embriyoni, prefabrikasyon, suibriğigiller

13 harfli

Bibrik koyunu, bridge cavity, brifing almak, brinzapeyniri, cebrî yürüyüş, Colubriformia, defibrinasyon, embriyo nakli, embriyolojist, embriyonoluşu, fabrikatörlük, falks serebri, fibrinojenemi, fimbriya tuba, hibridizasyon, ibrikdar usta, ibrişim kurdu, kibrit çakmak, kibrit otları, kolibrigiller, nörofibriller, ...

12 harfli

bridge plate, Brie peyniri, Briga koyunu, briyantinsiz, Cuterebridae, embriyo göçü, embriyo zarı, embriyoblast, embriyogenez, embriyolojik, embriyonelis, fabrika yemi, fabrikacılık, fibrinojenaz, fibrinojenez, fibrinolitik, fibrinolizin, giri serebri, hibrit hücre, hibritleşmek, ibrik gagalı, ...

11 harfli

antekabrien, arı kolibri, Boole cebri, bright tone, briketçilik, briketlemek, briyantinli, briyofitler, dev kolibri, ebrim ebrim, embriyogeni, embriyoloji, embriyopati, embriyotomi, fabrikasyon, fibrilasyon, fimbriyatus, hibridasyon, hibritleşme, ibrikdemiri, ibrim ibrim, ...

10 harfli

antifebril, antifebrin, bridge pin, briket yem, briketleme, bripeyniri, cebrî icrâ, cebrinefis, Colubridae, debrizosin, embriyofor, embriyolog, embriyotom, fabrikatör, fibrinogen, fibrinojen, fibrinoliz, Fimbriaria, gülibrişim, ibrikçilik, Kızılibrik, ...

9 harfli

briyantin, briyoloji, debridman, embriyoit, ex libris, fabrikacı, fibrinoid, fibrinüri, gabrisdan, gebrisdan, hibridoma, İbriktepe, kabristan, kambriyen, kambriyum, kibritlik, lubrikant, manubrium, prefabrik, subfebril, Tebrizcik, ...

8 harfli

brigella, briketçi, Britanya, debriyaj, dihibrid, dihibrit, embriyon, fibrilla, fibrinaz, fibrinli, fibrinöz, fimbriat, fimbriya, hibridom, ibrikotu, ibriktar, ibriyini, imbrikat, kibritçi, Labridae, sabrilik, ...

7 harfli

afebril, atebrin, brifing, brizbiz, cebriye, debrike, ebrimek, ebrinik, embriyo, fabrika, fimbrin, İbribey, ibrikçi, İbrikli, ibrişim, kolibri, librium, Sabriye, tebriye, vibriyo, fabriha

6 harfli

bridge, briket, brişga, Cibril, dibriz, febril, febris, fibril, fibrin, gebril, gibrin, hibrid, hibrit, İbrice, ibrişe, kibrik, kibrin, kibrit, lambri, Lebriz, tebrik, ...

5 harfli

abril, abris, briks, cebrî, çabri, ebrik, ibrig, ibrik, ibrim, nebri, Sabri, şibri

4 harfli

briç, brik, brit, briz, ebri

Kelime Ara